:

Wulfvenstierna nr 1007

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wulfvenstierna nr 1007 †

Adlad 1681-10-29. Introd. 1682. Utdöd 1762-12-13. Litteratur: C. A. Klingspor, adel i äldre tider (1880), sid. 70 ff.


1 Um. 2 Ök.

  • Jon Larsson. Ryttare under adelsfaneregementet. Bebodde Stallerhult i Korsberga socken Skaraborgs län.

Barn:

  • Johan Wulf, adlad Wulfvenstierna, född 1640-12-00. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1657. Ryttare därst. 1658. Deltog under danska kriget i anfallet vid Genevads bro, belägringen av Hall (Fredrikshall) i Norge och stormningen av Fredrikstad. Efter fredsslutet 1660 ryttare vid Lybeckers skånska regemente till häst 1661 och gick med detta till Pommern 1665 och till Bremen 1666, vid vars belägring han blev fången 1667, men snart fri. Korpral, 1673. Kvartermästare 1674. Deltog i slaget vid Fehrbellin 1675. Kornett s. å. 26/8. Slog sig med skånska dragonregementet igenom brandenburgarnas linje vid Anklam, utstod belägringen i Stettin 1675 och deltog i affärerna vid Ükermark och Greiffenhagen s. å. Svårt sårad 1677. Löjtnant s. å. i okt. Kom, sedan Stettin övergått till fienden s. å. 23/12, med det överblivna skånska manskapet till Stockholm 1678-04-29 och förde det sedan till Skåne. Ryttmästare vid Västgöta kavallerireg, s. å. 26/7 under Kristianstads belägring, varest hästen blev skjuten under honom. Adlad 1681-10-29 (introd. 1682 under nr 1007). Kvarstod i tjänst till sin död. Död 1708-01-14 på Ruder i Kyrkefalla socken Skaraborgs län och ligger jämte sin fru begraven i Kyrkefalla kyrka. Gift 1679 med Anna Björnberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1674 med ryttmästaren Arvid Månsson Dalbo, adlad Dahlsköld 1676-10-10 men ej introd., i hans 2:a gifte, som stupade 1676-01-04, i slaget vid Lund och begraven i Kyrketalla kyrka, där hans vapen uppsattes), född 1651-11-16. Död 1717-03-29 på Ruder, dotter av vice lagmannen Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg, och hans 3:e fru Christina Bergin.

Barn:

  • Jonas (friherre Wulfvenstierna, men ej introd.), till Hacksta i Enköpings-Näs socken Uppsala län, som han köpte 1730. Född 1681-07-16 i Kyrkefalla socken. I Skara skola 1693. Student i Lund 1698-08-30 och i Uppsala1 1702-09-16. Auskultant i Svea hovrätt 1706-10-16. Riddarhussekreterare 1710-12-20. Ledamot av lagkommissionen 1724-09-25. Tillika extra ordinarie kammarråd 1727-09-02 och ord. kammarråd s. å. 24/10. Avsked från riddarhussekreteraretjänsten 1731. Riddarhusdirektör s. å. 15/12–1738. RoKNO 1748-04-16. Avsked från kammarrådsämbetet 1749-06-06 och från lagkommissionen 1762-10-19. Friherre s. d., men som han då var 81 år gammal och hans söner redan avlidit, tog han icke introduktion utan anhöll hos konungen att få överlåta denna värdighet på sin måg, hovrättsrådet Carl Magnus Adlermarck, vilket beviljades s. å. 10/12. Död 1762-12-12 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt ligger jämte sina båda fruar begraven i Enköpings-Näs kyrka. Gift 1:o 1711-01-29 med Maria Gyllenkrok, född 1692-01-03 i Stockholm Riddarholmens förs. i Stockholm, död i barnsäng 1727-07-14, dotter av revisionssekreteraren Johan Gyllenkrok, och hans 1:a fru Brita Wattrang. Gift 2:o 1728-08-29 med Anna Steuchia, adlad Steuch, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1699 med professorn, sedermera biskopen i Lund Bonde Humerus, född 1659-02-25 i Lekaryds prästgård, Kronobergs län, död 1727-08-07 i Lund), född 1684-07-18, död 1737-10-04, dotter av ärkebiskopen Mattias Steuchius och Anna Tersera.

Barn:

  • 1. Johan, född 1711-11-18 i Stockholm. Student i Uppsala 1 1727-03-06. Kanslist i riddarhuskansliet 1731-12-15. Riddarhussekreterare 1741. Kammarråd 1747-05-02. RNO 1751-12-04. Avsked 2 1757-03-22. Död barnlös 1758-06-14 på sin frus egendom Hällefors bruk i Lilla Mellösa socken Södermanlands län och begraven i Leijelska graven i Stockholms storkyrka. 'Han studerade med mycken kvickhet och ett förträffligt minne, men var en yster yngling. Stadgade sig dock vid mognare år och tog snart såsom kammarråd loven av sina kamrater i kunskap och drift vid sakernas avgörande. Fick väl mycken underrättelse av sin fader men samlade själv många dråpliga saker i kammarväsendet. Var en stark riksdagstalare. Gift 1745-07-06 med Hedvig Leijel, född 1719-01-01, död 1763-12-05 på Hällefors bruk, dotter av landshövdingen Adam Leijel, natural. Leijel, och Hedvig Lucia Lohe.
  • 1. Gustaf, född 1714-09-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1 1727-03-06. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1734. Utländsk resa till Österrike, Italien, Schweiz och Frankrike 1735–1748 och blev därunder L av vetenskapsakad. I Rom 1736-09-27 samt inskriven vid universitetet i Strassburg, varest han studerade 1736 nov.–1737 juli. Kommissionssekreterare vid polska och kursachsiska hoven 1739-03-01. Transp. till kejs. Hovet i Wien 1741-05-23. Följde i egenskap av chargé d'affaires konungen av Polen till Grodno 1744. Minister vid polska och kursachsiska hoven 1745-03-00. Kammarherre hos konung Fredrik I 1747-06-25. Kansliråd och envoyé extraordinaire till Ryssland s. å. Transp, som envoyé till hovet i Berlin 1748-07-18. RNO 1751-12-04. Död ogift 1758-05-09 i Stralsund på hemresa, bisatt i Küssowska graven därst., hemförd och bisatt s. å. i dec. i Jakobs kyrka i Stockholm samt nedsatt 1759-02-00 i Hackstagraven i Enköpings-Näs kyrka, där fadern lät över honom uppsätta ett vackert epitafium. 'Han var en vacker och rask man och skickades därför till S:t Petersburg i hopp att han skulle bliva kejsarinnan Elisabets favorit och dymedelst kunna omstämma henne till Sveriges fördel, men avsikten blev i förtid känd, varför han så slätt bemöttes, att man var glad att snart förflytta honom därifrån.'
  • 1. Carl, död 1717-09-20 Ekeby
  • 1. Anna Margareta, född 1717-08-17 på Ekeby, död där 1718-08-00
  • 1. Anna Beata, född 1721-09-11. Död 1768-02-13 i Stockholm. Gift 1743-07-07 med lagmannen Carl Magnus Adlermarck, friherre Adlermarck, född 1708, död 1775.
  • 1. En dotter, född 1727-07-00. Död späd och begraven på samma gång som modern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: