:

Piper nr 1899

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ättern Piper nr 1899 A, B och C †

Adliga ätten Piper nr 1899 C †

Adlad 1678-03-03, introd. 1752. Utdöd 1824-01-22.

Sköldhållarne skola stå på grön mark.

TAB 1

Henrik Piper, adlad Piper (son av Henrik Piper, se adliga ätten Piper, Tab. 2), född på 1640-talet. Kammarskrivare i räkningskammarens generalbokhålleri 1665. Volontär vid svenska gardet i Bremen 1667. Drottning Christinas kamrerare över hennes underhållsländer och inkomster i Sverige 1669. Ståthållare över Ingermanland 1678-03-01. Adlad s. å. 3/3 (sonen Gustaf Abraham på ättens vägnar introd. 1752 under nr 1899). Vice guvernör i nämnda land 1682-05-06. Död 1704-04-05. Gift 1:o 1670-01-21 i Stockholm, Nikolai förs. med Elisabet Lohe1. Gift 2:o med Hedvig Cronström, född 166-10-16, död 1699-03-18, dotter av kammarrådet Isak Kock, adlad Cronström, och Christina Hanssén.

Barn:

 • 1. Carl, född 1672-03-02 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1689-01-00. Fänrik vid garnisonsregementet i Riga 1691-11-14. Löjtnant vid Hastfers svenska infanteriregemente i Holland. Löjtnant vid garnisonsregementet i Riga 1696-11-14. Kapten vid Albedyls dragonregemente 1701-05-18. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1702-07-17. Major därst. 1705-02-11. Död ogift 1708-05-00. 'Han slog 1705-02-28 en polsk truppkontingent och eftersatte s. å. i okt. ett parti av Wisniowieckis trupper samt jagade detsamma i ett moras.'
 • 1. Catharina Elisabet, död 1711-02-01 på överstebostället Kronobäck i Västergötland. Gift 1694-07-19 med översten Carl Björnberg, född 1656, död 1721.
 • 2. Otto, död barn.
 • 2. Mauritz, död barn.
 • 2. Christina, död barn.
 • 2. Isak. Kapten vid Hälsinge och Gästrike tremänningsbataljon 1703-01-01. Konfirmationsfullmakt2 1704-01-11. Sekundkapten vid Skaraborgs regemente 1704-08-18. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1706-07-13. Död ogift 1708-10-11 (ihjälskjuten) i Ukraina. Blev fången i trakten av Starodub 1708-10-09.
 • 2. Erik, född 1688-03-11. Fältväbel vid Hälsinge och Gästrike tre- och fyrmänningsbataljon. Fänrik därst. 1704-05-01. Kornett vid livdragonregementet 1708-03-04. Kornett vid Smålands kavalleriregemente. Död ogift 1754-02-22. Han blev 1709-07-01 fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk samt hemkom först 1722-06-00.
 • 2. Gustaf Abraham, född 1692. Generalmajor och landshövding. Död 1761. Se Tab. 2.
 • 2. Christina, född 1696-05-25, död 1769-06-05 på Råby, Malmöhus län. Gift 1:o 1719-02-27 med överstelöjtnanten vid östra skånska infanteriregementet och kommendanten i Landskrona Christoffer Christoffersson Bure (av samma stam som adl. ätten Bure). Ihjälskjuten i duell 1722-01-01 av överstelöjtnanten Tuve Johan Schulman. Gift 2:o 1724-03-16 med Holger Andersson Rosencrantz, till Glimminge, född 1699, död 1751, fader till herrarna Rosencrantz, natural. Rosencrantz.
 • 2. Hedvig, född 1697, död 1764-10-08. Gift efter lysning 3:e gången 1719-12-27 i Stockholm, Kungsholms förs., med överstelöjtnanten Lars Nilsson, adlad Östner, född 1682, död 1760.
 • 2. Beata, född tvilling 1699-03-11, död 1752-02-12. Gift 1723-08-23 med presidenten Johan Julius Vult, adlad Vult von Steijern, född 1695, död 1767.
 • 2. Henrik, född tvilling 1699-03-11, död ung.

TAB 2

Gustaf Abraham (son av Henrik Piper, adlad Piper, Tab. 1), född 1692-05-15. Volontär vid fortifikationen 1706-01-02. Fänrik vid överstelöjtnanten Carl Björnbergs Hälsinge och Gästrike tre-, fyr- och fem- männingsbataljon s. å. 10/9. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1708-07-12 och vid livgardet s. å. 12/12 (18/12). Löjtnant därst. 1715. Kapten 1716-02-18. Krigsråd 1743-10-04, ledamot i ekonomikommissionen för Finlands upphjälpande1 1744-01-24. Landshövding i Österbotten 1746-11-03. RSO 1748-09-26. Generalmajors karaktär 1753-12-10. Död 1761-03-10 Viksberg. 'Han bevistade 1708 vinterkampanjen i Ukraina och var med i slaget vid Poltava, varefter han blev fången vid Perevolotjna och förd först till Galitj, och sedan 1711 till Tschuchloma, varifrån han 1715 fick tillstånd att resa till Moskva, där han blev utväxlad, samt hemkom 1715-07-00. Deltog även i 1718 års fälttåg i Norge, varunder han förfrös båda fötterna. Var en upplyst och driftig landshövding och såsom sådan mån om lanthushållningens och övriga näringars upphjälpande. Tillhöll Vasaborna att stenlägga sina gator samt uppbyggde Korsholms landshövdingeresidens av sten.' Gift 1:o 1716-11-15 med Eleonora Gustaviana Tungel, född 1697-12-02, död 1735-08-14 och begraven s. å. 15/8 i Smedstorps kyrka, dotter av landshövdingen Johan Tungel, och hans 1:a fru, friherrinnan Charlotta Eleonora Sparre. Gift 2:o 1737-10-27 med sin sysslings dotter, friherrinnan Märta Christina Margareta Sture, född 1715-02-08, död 1742-01-19, dotter av generalmajoren Sten Arvidsson (Natt och Dag), friherre Sture, och grevinnan Hedvig Maria Piper. Gift 3:o 1747 med Eva von Scheven, född 1724-11-14 Frängsäter, död 1792-02-22 på Viksberg, dotter av majoren Ernst Ludvig von Scheven, adlad von Scheven, och friherrinnan Märta Christina Mörner af Morlanda.

Barn:

 • 1. Anna Christina, född 1717-09-23, död 1720-06-25 Åslevik
 • 1. Henrik Johan, född 1718-08-18, död s. å. 27/9.
 • 1. Gustaf, född 1719-11-14. Student i Lund8 1734-10-14. Sannolikt död under sina utrikes resor.
 • 1. Carl, född 1722-04-29, död 1728-05-21.
 • 1. Fredrik, född 1724-09-02 Gräntsö. Underofficer vid livgardet 1738. Sekundlöjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1745-10-01. Premiärlöjtnant därst. vid Fersens regemente s. å. Löjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1753-08-31. Kapten i fransk tjänst vid Nassau-Ousingens regemente 1757-04-19. RSO 1770-04-28. RFrOPlemér. Var 1776 kapten vid salpetersjuderistaten. Direktör vid Vadstena krigsmanshus. Död barnlös 1798-03-18 Kråkenäs. Han bevistade 1741 kriget i Finland och deltog under franska tjänsten i fälttåget i Flandern 1747. Gift 1776-02-29 i Överjärna socken, Stockholms län med sin kusin och sin systers svägerska Anna Catharina Vult von Steijern i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1748-11-25 i Stockholm med assessorn i kommerskollegium Åke Henrik Freser, som 1759-12-21 blev adlad och adopt. Vult von Steijern, 1759-12-21, men ej introd.3, född omkring 1713 i Revinge socken, Malmöhus län, död 1769-02-15 i Stockholm4), född 1724-06-07, död 1789-12-30 på Kråkenäs, dotter av presidenten Johan Julius Vult, adlad Vult von Steijern, och Beata Piper C.
 • 1. Bernt, född 1728. Arklimästare. Död 1772. Se Tab. 3
 • 1. Carl, född 1731-05-03. Student i Lund 1744. Landskontorist i Vasa 1747. Volontär vid Österbottens regemente 1750. Auskultant i kammarkollegium 1751. Sergeant vid Österbottens regemente 1752-01-01. Fänrik därst. 1757-10-13. Stabsfänrik vid drottningens livregemente 1760-07-21. Död 1762. Bevistade kriget i Pommern.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1733-03-25, död 1765-09-28 Starby. Gift 1761-04-30 i Stockholm med sin kusin, assessorn Gustaf Vult von Steijern, i hans 1:a gifte, född 1729, död 1807.
 • 2. Sten Abraham, född 1738. Hovmarskalk samt KNO. Död 1813. Se Tab. 5
 • 2. Christina Maria, född 1739-10-08, död 1740-05-19.
 • 2. Maria Aurora, född 1740-11-03, död s. å. 12/12.
 • 2. Sofia Lovisa, född 1741-12-28, död ogift 1759-06-00.
 • 3. Christina Gustava, född 1748-01-18, död 1818-01-23. Gift 1768-01-31 i Stockholm med assessorn Lars Svedenstierna, född 1728, död 1782.
 • 3. Ulrika Lovisa, född 1749-07-10 i Vasa9, död ogift 1831-04-25 i Växjö.
 • 3. Adolf Ludvig, född 1750-08-22 i Vasa9, död 1751-04-05.
 • 3. Eva Augusta, född 1751-08-22 i Vasa9, död 1812-12-10 i Växjö. Gift 1775-12-24 på Viksberg med löjtnanten Bengt Reinhold Ribbing, i hans 2:a gifte, född 1729, död 1794.
 • 3. Fredrika Vilhelmina, född 1753-03-08, död 1802-09-23 på Sveaborg. Gift 1789-12-24 på Viksberg med överstelöjtnanten i flottorna, RSO, Detlof Carl Adam Pechlin, friherre von Löwenbach, i hans 1:a gifte, född 1756, död 1822-06-07 i Stockholm, brorson till generalmajoren Carl Fredrik Pechlin, friherre von Löwenbach, natural. Pechlin.
 • 3. Ernst August, född 1754-04-12 på Viksberg, död 1757-02-02 Farsta
 • 3. Georg Vilhelm, född 1759-03-01 på Viksberg, död där 1771-12-20 och begraven i Södertälje.

TAB 3

Bernt (son av Gustaf Abraham, Tab. 2), född 1728-03-07 på Gräntsö i Loftahammars socken, Kalmar län. Arklimästare vid amiralitetet. Död 1772-10-12. Gift 1764-02-30 i Nättraby socken, Blekinge län med Margareta Elisabet Krækel, född 1740-03-30 i Karlskrona, död där 1775-10-22, dotter av kommendören vid amiralitetet Johan Georg Krækel och Margareta Aha.2

Barn:

 • Eva Ulrika, född 1768-11-01 i Karlskrona, död 1769, jordfäst s. å. 17/4 i nämnda stad och sedan förd till Nättraby.
 • Edla Margareta Christina, född 1771-01-29 i Karlskrona, död där 1772-03-24.
 • Adopterad ättegren.

TAB 4

Gabriel Magnus Piper, adlad och adopterad Piper (son av Henrik Bernt Piper, se adliga ätten Piper, Tab. 3), född 1721-08-20. Volontär vid artilleriet 1738. Underofficer därst. s. å. Tillika volontär vid fortifikationen samt auskultant i Svea hovrätt. Auditör vid artilleriregementet 1741. Avsked därifrån 1742. Kammar- och hovjunkare i holsteinsk tjänst. Kammarråd i samma tjänst 1743. Hovkvartermästare vid furstliga hovet i Sverige s. å. Hovintendent7 1762-09-18. Fick 1776-08-26 jämte yngre brodern Peter Bernhard renovation på adelskap eller blev adlad samt adopt. på sina fränders adl. nummer nr 1899 (introd. s. å.). Död 1777-07-03 i Helsingfors och begraven därst. 'Han bevistade 1740 fälttåget i Finland och därunder förefallna krigshändelser. Deltog 1741 i kapitulationen med kronan om en artilleribataljons uppsättande på Gotland och värvade därtill på egen bekostnad nittio man. Försändes 1742 i ett angeläget ärende till Ryssland, varefter han erhöll avsked ur svensk tjänst och ingick i holsteinsk. Kom åter med kronprinsen, sedermera konungen Adolf Fredrik och gjorde sedan tjänst i hans hov, så väl i residenset och på kungsgårdarna som under resor. Sökte slutligen bringa i gång silver-, koppar-, järn- och gallmejeverk samt uppodlade på egen bekostnad oländig mark.' Gift 1744 med Catharina Christina Axberg, född 1718, död 1792-05-19 i Stockholm, dotter av råd- och handelsmannen Jochum Axberg i Uppsala.

Barn:

 • Joakim Henrik, född 1745-02-16. Student i Uppsala5 1746-12-08. Död 1752-07-18.
 • Fredrik Magnus, född 1746-04-03. Student i Uppsala5 s. å. 8/12. Konduktör 1772-09-18. Hovintendent 1780-11-27. Vice preses i målarakademien 1795-09-03. Direktör för undervisningen i byggnadskonsten 1799-05-25. T. f. överintendent 1803-05-25. RVO 1808-04-28. Död barnlös 1824-01-22 i Stockholm och slöt så väl den adopterade grenen av ätten som hela ätten nr 1899 C. Gift 1780 i London med Elisabet Hackson, född 1751, död 1814-03-26 i Stockholm, dotter av svenska konsuln i Smyrna Henrik Hackson och Betty Campbell.
 • Ulrika Catharina, född 1747-11-21, död 1751-05-20.
 • Gustaf Gabriel, född 1749-03-30, död 1754-02-00.
 • Carl David, född 1750-07-27, död 1752-06-28.
 • Adolf Ludvig, född tvilling 1753-06-17 i Uppsala, död s. å. 6/10.
 • Carl Ulrik, född tvilling 1753-06-17 i Uppsala. Student därst.5 1761-05-08. Volontär vid fortifikationen 1770-03-02. Kadett vid artilleriregementet i Stockholm 1771-01-14 och undergick därpå officersexamen. Underlöjtnant vid artilleriet på Gotland s. å. 16/10. Erhöll permission för tjänst i Frankrike 1772-10-02. Löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Suédois 1773-01-12. Vistades 1774 i Strassburg. Löjtnant vid artilleriet i Sverige 1781-05-02. Avsked 1782-02-20. Kapten vid krigsakademien på Karlberg 1793–17956. Major i armén 1793-08-13. Överadjutant 1794-05-01. Sekundmajor vid Savolaks lätta infanteriregemente 1795-03-09. Avsked därifrån s. å. 22/7. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1804-11-23. Död barnlös 1812-07-07 i Stralsund i fransk fångenskap. Gift 1:o efter enlevement med Catherine Josefine Marbaise från Aachen, från vilken han 1794 blev skild. Gift 2:o med Eleonora Sofia Carolina von Barnekow, född 1779, död 1808-12-30 i Skara, dotter av löjtnanten vid artilleriet Baltasar Georg Otto von Barnekow och Ulrika Justine von Platen av huset Ganskevitz.
 • Ulrika Catharina, född 1758-06-16, död dagen därpå.

TAB 5

Adliga ätten Piper nr 1899 B †

Uppflyttad i d. v. riddarklassen 1801. Utdöd 1820-03-13. Sköldhållarne skola stå på grön mark.


Sten Abraham Piper (son av Gustaf Abraham Piper, Tab. 2), född 1738-09-19 på Gräntsö i Loftahammars socken, Kalmar län. Student i Uppsala5 1753-04-19. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegii expedition 1754. Kopist därst. 1756. Kanslist 1759. Protonotarie. Ambassadsekreterare på riksrådet, greve Maur. Posses ambassad till S:t Petersburg 1772. Tjänstg. kammarherre och handsekreterare hos änkedrottningen Lovisa Ulrika 1773-02-16. Avsked från kansliet och tjänstg. Hovmarskalk hos bemälda drottning 1774-04-00. Samt guvernör över hennes slott och säten Drottningholm och Svartsjö med tillhörigheter. RNO 1776-04-29. KNO 1801-11-23 och till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1899 B. Död 1813-06-12 i Stockholm. 'Han avsändes 1761 att uppvakta vid beskickningen till den tillärnade allmänna fredskongressen i Augsburg och uppehöll sig sedan några år i Tyskland, under vilken tid han 1764 var svenska ambassadören greve Nils Barck följaktig till romerska kejsaren Josef II:s kröning i Frankfurt am Main. Kallades 1773 av drottning Lovisa Ulrika till ledamot av vitterhetsakademien. Blev 1786 LHA och höll s. å. den 24 juli det av konung Gustaf III anbefallda lovtalet över nämnda drottning såsom akademiens stiftarinna.' Gift 1777-01-30 Fredrikshov Statsfru hos bemälda drottning. Död 1798-02-05 i Stockholm och begraven i Storkyrkan, dotter av generalmajoren Carl Ehrensvärd, friherre Ehrensvärd, och hans 1:a fru, friherrinnan Margareta Gyllengranat.

Barn:

 • Lovisa Sofia, född 1777-10-26 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina 1794. Hovmästarinna hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina 1804-08-04. Överhovmästarinna hos högstdensamma 1805-03-29. Avsked från hovet 1810-06-21. Död 1849-01-04 i Stockholm. Gift 1707-02-21 i prinsessan Sofia Albertinas palats i nämnda stad med en av rikets herrar, överstekammarherren, greve Fabian Reinhold von Fersen, född 1762, död 1818.
 • Antoinetta Vilhelmina Charlotta, född 1779-02-26 i Stockholm. Hovfröken hos drottningen 1797. Död 1819-07-30. Gift 1801-12-13 på Gripsholms slott med hovmarskalken och översten, friherre David Stierncrona, i hans 3:e gifte, född 1754, död 1817.
 • Maria Henrietta Augusta, född 1781-09-10. Hovfröken hos drottningen 1798. Död 1809-04-24 i Stockholm. Gift 1805-02-16 på Stockholms slott med sin svågers kusins son, en av rikets herrar, friherre Erik Reinhold Adelswärd, greve Adelswärd, i hans 1:a gifte, född 1778, död 1840.
 • Gustaf Carl, född 1782-11-02 i Stockholm. Sergeant vid livgardet s. å. 6/11. Underlöjtnant vid artilleriet 1792-09-28. Transp. till stabsfänrik vid Åbo läns regemente 1798-06-00. Genom byte fänrik vid Göta garde 1800-08-10 (1800-08-12). Löjtnant därst. 1802-11-08. Placerad som löjtnant vid Västmanlands regemente 1809-01-18. Kapten i armén s. å. 26/1. Erhöll kompani 1810-03-06. RSO 1814-01-16. Major vid Västmanlands regemente 1815-02-21. Död ogift 1820-03-13 i Stockholm och begraven i Ytterselö kyrka. Stockholms län samt slöt på svärdssidan adl. ätten Piper B.
 • Sten Vilhelm, född 1784-08-20 i Stockholm. Kadett vid Haapaniemi. Fänrik vid Svea livgarde 1802-01-01. Löjtnant därst. 1806-11-27. RSO 1809-07-03. Kapten 1812-02-04. Död ogift 1815-01-15. Bevistade fälttågen 1808 i Finland och 1809 i Västerbotten.
 • Fredrika Teresia Adelaide, född 1786-11-29. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina. Död ogift 1866-05-25 i Stockholm.

TAB 6

Adliga ätten Piper nr 1899 A †

Adlad och adopt. 1776-03-06. Uppflyttad i d. v. riddarklassen 1794. Utdöd 1799-05-26. Sköldhållarne skola stå på grön mark.


Peter Bernhard Piper, adlad och adopt. Piper (son av Henrik Bernt Piper, se adliga ätten Piper, Tab. 3), född 1723-01-14 i Uppland. Konstapel vid artilleriregementet i Stockholm 1741-10-31. Underlöjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745-10-31. Styckjunkare vid förutn. artilleriregemente 1748-02-22. Underlöjtnant därst. 1754-12-30. Kapten i armén 1758-07-17. Löjtnant vid artilleriet 1760-12-09. Tillika överadjutant hos generalen en chef, greve Ehrensvärd s. d. RSO 1767-11-23. Stabskapten vid artilleriet 1771-06-19. Major i armén och placemajor på Sveaborg 1772-09-13. Överadjutant hos fältmarskalken, friherre Stackelberg samt generaladjutant av flygeln 1776. Fick s. å. 6/3 jämte brodern Gabriel Magnus renovation på adelskap samt adopt. på sina fränders adl. nummer, nr 1899. Konstit. kommendant på Sveaborg 1780. Överste i armén 1783-07-01. Generalmajor. President i krigskollegium 1793-04-02. KSO 1794-11-24 och till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1899 A. KmstkSO 1795-11-02. Var även t. f. guvernör vid krigsakademien å Karlberg samt ledamot av rikets allmänna ärenders beredning. Död barnlös 1799-05-26 i Stockholm och slöt själv sitt adl. nummer. Under sin tjänst i Frankrike bevistade han fälttågen 1748 och 1749 samt en del av 1750 i Flandern och Westfalen. Deltog även i pommerska kriget 1758–1762 samt i det finska 1788–1790. Gift 1773 med Elsa Maria de la Motte, född 1752-02-22 i Sagu socken, Finland, död 1811-03-29 (1811-03-20 enl. bouppt.) i Stockholm, dotter av fänriken Bengt de la Motte, och hans 2:a fru Hellgard Christina Taube.


Källor

1Wn. 2Lk. 3SK. 4Ak. 5Um. 6Hc. 7SAB. 8At (P.). 9Vasa kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: