:

Trollenfelt nr 1840

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Trollenfelt nr

Adlad 1720-02-11, introd. 1721. Utdöd 1758-02-17.


  • Per Svensson. Tullskrivare i Göteborg. Gift 1:o med Christina Andersdotter. Gift 2:o med Boel Persdotter, som överlevde mannen.

Barn:

  • 1. Anders Trolin, adlad Trollenfelt, född 1682-02-11 i Göteborg. Volontär vid Södermanlands regemente 1709-02-00. Furir därst. s. å. i maj. Kvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet s. å. i sept. Sekundfänrilk vid Södermanlands regemente 1710-02-11. Premiärfänrik därst. 1711-02-11. Löjtnant 1712-01-07. Regementskvartermästare s. å. 18/10. Konfirm.fullm. 1716-03-06. Fången vid Tönningen 1713-05-16, hemkom 1714. Sekundkapten 1716-08-28. Premiärkapten 1719-12-29. Adlad 1720-02-11 (introd. 1721 under nr 1840). Avsked ur krigstjänsten 1734-09-23. Död 1739-06-06 Nästorp. Han bevistade slagen vid Hälsingborg 1710 och Gadebusch 1712 ävensom fälttågen mot Norge 1716 och 1718 samt striden mot ryssarna vid södra Stäket 1719. Gift 1720-03-27 på Nästorp med Christina Charlotta Björnberg, född 1694, död 1740-04-23 på nämnda egendom och begraven s. å. 2/5, dotter av majoren Erik Björnberg, och Catharina Gyllenpistol.

Barn:

  • Erik Didrik, född 1722-11-02 Fyrö. Volontär vid Södermanlands regemente 1740. Förare därst. 1741-10-30. Sergeant s. å. 7/5. Fänriks indelning 1750-09-19. Var med en del av regementet på fästningsbyggnad vid Lovisa i Finland 1755. Död ogift 1758-02-17 under kriget i Pommern och slöt ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: