:

Anckarsvärd nr 2109

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Anckarsvärd nr 2109

Adlad 1772-09-13, introducerad 1777 under nr 2109. Den nu levande grenen adlad och adopt. 1787-08-13, introducerad 1789.

TAB 1

Abraham Couchois (översiktstab. 1). Född 163(0) i Frankrike. 'Begav sig därifrån för religionsförföljelses skull och inkom till Sverige under drottning Christinas regering samt bodde i Långboda i Fellingsbro socken, Västmanlands län, där han hade inseende över masugnar och tackjärnstillverkningar samt stycke- och kulgjuterier'. Död 168(1). Gift troligen 1654 med Marie Frumerie, född 1627 i Leiden, Holland, dotter till predikanten och skolläraren vid Finspångs bruk Martin Frumerie och Marie Francois.

Barn:

 • Peter Abrahamsson Couchois, född 1663-05-03 i Långboda. Borgare i Nora. Gift med en dotter till rådmannen i Nora Nils Jonsson.

Barn:

 • Johan Petersson Cosswa, född 1708-06-13 i Nora. Inspektor å Högfors bruk i Karbennings socken, Västmanlands län 1742–1751. Köpte bruksegendomar i Torsåkers och Ovansjö snr 1749. Levde 1777. Han ändrade namnet till Cosswa, såsom lättare för svenska uttalet. Gift med Catharina Lind, född 1706, död änka 1789-06-29 i Karlskrona, dotter av handlanden i Nora Olof Lind och Anna Åkerman. (Nora stads kyrkoarkiv.).

Barn:

 • Mikael Cosswa, adlad, friherre och greve Anckarsvärd, född 1742, död 1838. Se Grevliga ätten Anckarsvärd nr 116
 • Magnus Cosswa, adlad och adopterad Anckarsvärd, född 1745, död 1812. Se Tab. 4.

TAB 2

Se Grevliga ätten Anckarsvärd nr 116

TAB 3

Se Grevliga ätten Anckarsvärd nr 116

TAB 4

Magnus Cosswa. Adlad och adopterad Anckarsvärd (översiktstab. 2, son av Johan Petersson Cosswa, tab. 1). Född 1745-05-15 på Högfors bruk i Karbennings socken, Västmanlands län. Student i Uppsala (Ab.). Stigare i Falu gruva 1761-08-23. Auskultant i bergskollegium (Ab.) 1761-08-23. Provinsialarkitekt i Blekinge län 1771-09-16. Stadsingenjör i Karlskrona 1771-09-19. Löjtnant-mekanikus 1772-07-23. Kapten-mekanikus vid amiralitetet i Karlskrona 1780-12-18. Adlad 1787-08-13, och adopt. på sin broder Mikael Anckarsvärds adliga namn och nr. (introducerad 1789). Överdirektör vid dockbyggnaden i nämnda stad 1789-10-24. Död 1812-07-13 Kråkerum. 'Han biträdde hovjunkaren Swab vid guldverkets och Ekesjö-Hovgårds koppargruvas anläggning samt överdirektören Daniel Thunberg vid nya dockbyggnaden i Karlskrona. Förbättrade ansenligt bergsprängningskonsten och det även på 12 fots djupt vatten. Uppbyggde av sten inventariekamrarna i Karlskrona samt Lyckeby bro i Blekinge mm. Gift 1771-09-26 med Eva Cecilia Ferber, född 1751-07-16 i Karlskrona, död där 1795-03-25 och begraven i Augerums kyrka Blekinge län, dotter av apotekaren i Karlskrona assessorn Johan Henrik Ferber och Eva Maria Ankarcrona, nr 1965.

Barn:

 • Eva Henrika, född 1772-09-27, i Karlskrona, död 1815-03-21. Gift 1795-08-01 i Karlskrona med överstelöjtnanten Carl David Björnberg, nr 359, född 1758, död 1819.
 • Gustava Johanna, född 1773-12-22 på Mörtfors kopparverk i Hjorteds socken, Kalmar län, död där 1775-10-24.
 • Fredrika Carolina, född 1775-10-23 på Mörtfors, död 1830-02-14 i Karlskrona. Gift 1795-10-22 i nämnda stad med ryttmästaren Georg Ernst Pijlhigardt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1790 med Christina Brandt, född 1764, död 1791-12-08) (KBK.), född 1759-04-03 i Karlskrona, död där 1829-03-13.
 • Anna Maria, född 1777-07-02, död ogift 1810-08-17.
 • Per Christoffer, född 1779. Major. Död 1814. Se Tab. 5.
 • Lovisa Ulrika, född 1781-04-11, död 1795-03-09 i Karlskrona och begraven i Augerums kyrka.
 • Gustava Cecilia, född 1782-11-20 i Karlskrona, död 1860-12-18. Gift 1811-03-19 med överstelöjtnanten Georg Fredrik von Gegerfelt, nr 861, född 1778, död 1855.
 • Gustaf Magnus, född 1784. Major. Död 1840. Se Tab. 6.
 • Johan Otto Mikael, född 1791. Kapten. Död 1827. Se Tab. 12.

TAB 5

Per Christoffer (översiktstab. 2, son av Magnus Cosswa, adlad och adopterad Anckarsvärd, tab. 4). Född 1779-03-16 på Mörtfors. Volontär 1780-03-09. Fänrik vid arméns flotta 1786-04-12. Fänrik vid livregementsbrigadens indelta infanteri 1796-10-26. Löjtnant vid livregementsbrigadens indelta infanteri 1802-05-06. Premiärlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1804-12-10. Kapten 1809-06-29. Major på stat 1811-01-15. Död 1814-03-14, i Schwerin i Mecklenburg. Han bevistade fälttåget i Tyskland 1813 och var närvarande i bataljerna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Gift 1811-06-30 Aspeberg s socken, Värmlands län med friherrinnan Ulrika Augusta Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1819-05-28 med sin svåger, kaptenen Johan Otto Mikael Anckarsvärd, i hans 1:a gifte, född 1791, död 1827) född 1789-09-16 på nämnda egendom, död 1820-07-16 på Falkenå i Kräklinge socken, Örebro län, dotter av överstelöjtnanten friherre Erik Conrad Uggla nr 69, och grevinnan Catharina Ebba Horn af Åminne nr 92.

Barn:

 • Ebba Augusta Antoinetta, född 1812 i Västmanland, död ogift 1852-12-05 i Stockholm.

TAB 6

Gustaf Magnus (översiktstab. 3, son av Magnus Cosswa, adlad och adopterad Anckarsvärd, tab. 4). Född 1784-09-04 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1797-09-24. Utexaminerad 1802-09-24. Fänrik vid Kalmar regemente 1802-10-06. Sekundadjutant vid Kalmar regemente 1805-05-12. Löjtnant 1810-04-03. Kapten 1812-06-21. RSO 1821-08-21. Avsked som kapten i armén 1829-02-21. Major i armén 1829-08-21. Död 1840-04-30 i Borås. Han bevistade fälttågen i Tyskland 1806–1807 samt 1813, under vilket senare han deltog i träffningarna vid Grossbeeren och Dennewitz. Gift 1812-03-24 med sin systers styvdotter Maria Regina Pijhlgardt, född 1791-11-14, död 1828-01-05 Tingby, dotter av ryttmästaren Georg Ernst Pijhlgardt och hans 1:a fru Christina Brandt.

Barn:

 • Georg Fredrik August, född 1814. Hemmansfogde vid Uppsala universitet. Död 1898. Se Tab. 7.
 • Vilhelm Teodor, född 1816. Intendent. Död 1878. Se Tab. 10.
 • Fredrika Sofia Rosalie, född 1818-03-01, på Tingby, död 1908-08-26 i Uppsala (Karlstads församling, db). Gift 1843-08-14 Löfsta med statsrådet Carl Johan Malmsten, född 1814-04-09 på Uddetorp i Skara socken, Skaraborgs län, död 1886-02-11 i Uppsala.
 • Amalia Maria, född 1819-09-23 på Tingby, död 1890-08-26 i Stockholm. Gift 1855-10-20 i Karlskrona med kommendören på flottans nya reservstat, tillförordnad chefen för förvaltningen av sjöärendena, KSO1kl. mm. Per Erik Ahlgren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1839-02-05 Grönskog med sin kusin Agnes Desideria Helena Sofia Weidenhielm, född 1817-02-25 Hägerum, död 1851-12-07 i Karlskrona, dotter av majoren Erik Gustaf Weidenhielm, nr 1314, och (friherrinnan) Eleonora Catharina Ehrenstrahl, nr 865), född 1807-09-29 på Köksmåla militiebostalle i Misterhults socken, Kalmar län. Död 1908-02-16 i Stockholm.
 • Per Gustaf Otto, född 1820-09-16 på Tingby. Kofferdikapten. Död ogift 1863-04-30.
 • Ernst Hugo Maurits, född 1821-11-02 på Tingby, död ung.
 • Gustava Louisa Christina, född 1827-12-28, död ogift 1876-04-12 på Marieholm.

TAB 7

Georg Fredrik August (översiktstab. 3, son av Gustaf Magnus, tab. 6). Född 1814-07-18, död i Karlskrona. Sergeant vid Kalmar regemente 1828-08-30 avsked. Arrenderade egendomen Hesselby i Västmanland 1856–60. Länsagronom i Gävleborgs län 1860–63. Tillförordnad hemmansfogde vid Uppsala universitet 1863-06-15. Ordinarie 1867-10-18. Avsked 1883-07-01. Död 1898-05-10 i Uppsala. Gift 1848-06-30 med Eleonora Catharina Susanna Bergenström, född 1828-04-17 i Tjustgöl i Misterhults socken, Kalmar län, död 1898-02-18 vid Rosersberg i Norrsunda socken, Stockholms län, dotter av kommissionslantmätaren Carl Bergenström och Sara Charlotta Roback.

Barn:

 • Carl Axel Georg, född 1849-11-01. Mogenhetsexamen i Uppsala 1871. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1871. Utexaminerad 1873. Lantmäterielev 1874. Lantmäteriexamen 1876. Lantbruksstipendiat 1877. Statens lantbruksingenjör i Västernorrlands och Jämtlands län 1880-12-08. Död ogift 1902-05-21 i Östersund.
 • Rolf Gustaf Vilhelm, född 1851-05-08 på Landsberga översteboställe i Biskopskulla socken, Uppsala län. Studentexamen 1871-12-06. Tjänsteman i sparbanken i Uppsala 1876-07-04. Kamrer i sparbanken i Uppsala 1910-04-01. Avsked 1916-05-08. Död 1925-04-09 i Stockholm (begraven i Upsala).
 • Teodor August Leonard, född 1854-08-21, död 1899-05-08 i Uppsala.
 • Per Fredrik Emil, född 1856. För detta expeditionsföreståndare. Död 1928. Se Tab. 8.
 • Maria Charlotta Eleonora, född 1858-02-01 i Harbo socken, Västmanlands län. Död 1934-09-12 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (db 196) och begraven i Upsala domkyrkoförsamling. Gift 1903-12-01 i Uppsala med före detta intendenten vid järnvägsstyrelsens biljett- och blankettkontor, RVO, Ludvig Ljungberg, född 1858-12-05 i Östra Ljungby socken, Kristianstads län, död 1923-12-16 i Tranås.

TAB 8

Per Fredrik Emil (översiktstab. 3, son av Georg Fredrik August, tab. 7). Född 1856-07-28 Landsberga. Elev vid statens järnvägar 1877. Extra ordinarie stationsskrivare vid statens järnvägar 1878. Stationsskrivare vid Sala station 1879-01-01. 1. stationsskrivare och föreståndare för ilgodsexpeditionen i Uppsala 1905-04-01. Avsked med utgången av juli månad 1921. GM8 1921-06-06. GMnor8 1921-05-27 (komm). Död 1928-01-29 i Uppsala domkyrkoförsamling (db). Begraven i Sala. Gift 1886-11-28 i Örebro med Charlotta Fredrika Regina Grill, född 1860-09-24 på Godegård i likanämnda socken, Östergötlands län. Död 1933-01-09 i S:t Görans församling, Stockholm och begraven i Sala stadsförsamling (db nr 6). Dotter av brukspatronen Anton Gustaf Grill och Ulrika Regina Grill.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Vilhelm Grillo, född 1888. Läkare. Se Tab. 9.
 • Märta Regina Eleonora Grillo, född 1890-06-15 i Sala. Stiftsjungfru. Keramist lärarinna vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm. LVO 1953-06-06. Gift 1917-08-22 i Uppsala domkyrkoförsamling (vb) och skilda genom Stockholms RR:s utslag 1936-09-14 (1936-08-24) (EÄ Varberg) med civilingenjören Johan Östor Ruben Grönvall, född 1880-10-02 Tågarp .
 • Eva Ulrika Charlotta Grillo, född 1892-06-05 i Sala. Stiftsjungfru. Död 1977-12-28 i Stockholm. Gift 1914-09-01 i Uppsala domkyrkoförsamling (vb) med rektorn vid Gävle borgarskola och högre handelsinstitut, filosofie magister Sven Karsberg, född 1889-09-06 i Risinge församling (EÄ Finspång i Risinge socken), Östergötlands län.
 • Carin Sofia Fredrika Grillo, född 1895-06-25 i Sala. Stiftsjungfru. Död 1989-11-21 i Enköping. Gift 1915-10-23 i Uppsala domkyrkoförsamling (vb) med löjtnanten i Upplands infanteriregegements reserv Olof Daniel Thulin, född 1889-01-31 i Enköping. Kapten.
 • Sigrid Augusta Maria Grillo, född 1897-12-14 i Sala. Stiftsjungfru. Död där 1899-02-11.
 • Carl Knut Emil Grillo, född 1900-01-13 i Uppsala.

TAB 9

Gustaf Fredrik Vilhelm Grillo (översiktstab. 4, son av Pehr Fredrik Emil, tab. 8). Född 1888-10-29 i Sala. Student i Uppsala 1907. Med. kand. 1911-05-29. Fältläkarstipendiat i Fältläkarkårens reserv 1914-09-08. Med. lic. examen 1917-05-29. Fältbataljonsläkare i Fältläkarkårens reserv 1917-09-07. Extra provinsialläkare i Kiruna distrikt 1918-12-06. Avsked från bataljonsläkartjänsten 1919-12-21. Läkare vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag. Förste provinsialläkare i Norrbottens län 1930-12-12. Förste provinsialläkare i Västmanlands län 1938-03-24. RNO 1940-06-06. KVO2kl 1949-05-30. Avsked som förste provinsialläkare i Västmanlands län 1954-07-27. Gift 1:o 1913-09-06 i Stockholm (Uppsala domkyrkoförsamling, vb) med Gunhild Catharina Björklund. Född 1884-10-04 i Borås. Tandläkare. Dotter av järnhandlaren Gustaf Björklund och Julia Skoglund.

Barn:

 • Sten Gustaf, född 1915-09-07 i Uppsala domkyrkoförsamling (EÄ Stockholm) (fb).
 • Staffan Fredrik, född 1919-12-17 i Jukkasjärvi församling, Norrbottens län. Studerande. Död 1936-08-08 i Uddevalla. Begraven i Luleå (Luleå domkyrkoförsamling, db nr 101).
 • Björn Vilhelm, född 1922-02-19 i Kiruna.

TAB 10

Vilhelm Teodor (översiktstab. 3, son av Gustaf Magnus, tab. 6). Född 1816-04-18 Tingby. Tillförordnad konduktör i byggnadskontoret i Stockholm. Intendent vid fångvårdsstyrelsens byggnadskontor 1855-01-04. RVO 1861-05-03. Död 1878-01-12 i Stockholm. Gift 1862-09-09 i Stockholm med Anna Lovisa Eleonora (Ellen) Nyström, född 1833-12-10, i Stockholm, död i Stockholm 1898-12-08, dotter av intendenten Axel Nyström och Eva Sofia Rung. Änkefru Anckarsvärd, som spelade en framstående roll i arbetet för kvinnosaken, erhöll GM av 8. storleken 1895 i maj.

Barn:

 • Per Gustaf August Cosswa, född 1865. Envoyé. Se Tab. 11.

TAB 11

Pehr Gustaf August Cosswa (översiktstab. 3, son av Vilhelm Teodor, tab. 10). Född 1865-08-17 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1884-05-19. Student i Uppsala 1885-01-16. Preliminärexamen 1886-09-15 och examen till rättegångsverken 1889-09-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1889-09-26. Attaché 1890-06-13. Kammarjunkare 1890-06-26. RItKrO 1892-05-22. RPrKrO4kl 1894-03-07. Tillförordnad 2. sekreterare i Utrikesdepartementet 1894-05-25. 2. sekreterare i Utrikesdepartementet 1896-10-16. SiamKrO4kl 1897. Kammarherre 1899-06-09. Härold i KMO 1900-11-26–1906. KSOHvF 1901. 1. sekreterare i Utrikesdepartementet 1901-12-05. Legationssekreterare i Berlin 1903-05-08. RNS:tOO1kl 1904-01-21. Kansliråd och chef för utrikesdepartementets konsulatavdelning 1904-08-27. RNO 1905-11-27. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire i Konstantinopel och tillika generalkonsul i Konstantinopel 1906-09-28. TOO1kl 1907. KNO1kl 1908-01-24. Konsulardomare 1909-12-03. StkDDO 1910. Envoyé även i Sofia 1914-04-08. KmstkNO 1916-06-06. Envoyé extraordinaire och ministre Plénipotentiaire i Warschau 1920-02-20. TMO1kl 1920. StkSerbS:tSO 1920. StkFinHvRO 1922. StkPolRest. GV:sJmt 1928. PrRMlo3kl. Avsked och samtidigt sändebud i disponbilitet 1931-11-01. Gift 1900-11-29 i New York med Maude Marie Agnes Duryea, född 1880-08-20 i New York, TurkChO1kl. Dotter av Peter Duryea och Matilda Filkins.

Barn:

 • Carl Magnus Cosswa, född 1901-12-01 i Stockholm.
 • Ellen Maude, född 1904-06-19 i Berlin. Journalist.
 • Dagmar Maria, född 1909-01-10 i Konstantinopel (Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, fb). Fil. kand. examen i Uppsala 1936-03-31. Fil. lic. vid universitetet i Uppsala 1960-07-07. Gift 1941-11-08 i Maria kyrka, Stockholm (Oscars församling, Stockholm, vb 571) med fil. lic. Stig Gustaf Torsten Almenberg i hans 1:a gifte. Född 1914-03-25 i Borgs församling, Östergötlands län.

TAB 12

Johan Otto Mikael (översiktstab. 2, son av Magnus Cosswa, adlad och adopterad Anckarsvärd, tab. 4). Född 1791-12-03. Kadett vid Karlberg 1804-09-27. Utexaminerad (Hc.) 1808-05-03. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1808-05-10. Löjtnant vid örlogsflottan 1814-06-14. Kapten i generalstaben 1819-02-16. LKrVA 1820. Kapten vid flottan 1821-11-05. Vid flottornas reglering och sammanslagning upptagen som premiärlöjtnant vid flottan 1824. Informationsofficer vid styrmansskolan i Karlskrona. Död 1827-10-14 i Karlskrona. Gift 1:o 1819-05-28 med sin broders änka friherrinnan Ulrika Augusta Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1811-06-30 på Aspeberg, Segerstads socken, Värmlands län, med majoren Per Christoffer Anckarsvärd, född 1779, död 1814), född 1789-09-16 på Aspeberg, död 1820-07-16 Falkenå, dotter av överstelöjtnanten, friherre Erik Conrad Uggla, nr 69, och grevinnan Catharina Ebba Horn af Åminne. Gift 2:o 1822-07-21 i Karlskrona med Catharina Gustava Lind, född 1797-12-20 i Karlskrona, död där 1843-07-29, dotter av assessorn Anders Georg Lind och Eva Maria Fornander.

Barn:

 • 2. Alcyone, född tvilling 1823-08-12 i Karlskrona, död i Karlskrona 1832-03-08.
 • 2. Heliodora, född tvilling 1823-08-12 i Karlskrona, död 1868-05-02 i Stockholm. Gift 1848-12-29 med kommendören Axel Adlersparre, nr 1988, född 1812, död 1879.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: