:

Bergenstierna nr 1520

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bergenstierna nr 1520 †

Adlad 1717-01-21, introducerad 1719. Utdöd 1860-02-06.

En nu levande släkt Bergenstjerna har ej kunnat uppvisa något samband med den adliga ätten.


TAB 1

Peter Berg (son av en borgmästare Berg i Nyköping, som var född i Tyrolen och 1620 inkom till riket med drottning Maria Eleonoras hovstat). Hovmästare hos översten Nils Mattsson Kagg, vilken han 1656–1660 åtföljde i polska och danska krigen, varefter han blev arrendator i Östergötland. Död 1690 och begraven 1690-06-01. Gift med Anna Banck från Jönköping, dotter av tullinspektören i Halland Sven Banck.

Barn:

 • Johan Berg, sedermera Frondberg, adlad Bergenstierna, född 1668-04-27 i Linköping. Student i Uppsala 1688-07-14. Auskultant i bergskollegium 1699-10-13. Relationsskrivare 1704-11-02. Vice notarie 1706. Ordinarie notarie 1707-05-21. Förrättade från 1707-12-05 även kanslisttjänst. Advokatfiskal 1708-07-22 sekreterare 1713-07-09. Adlad 1717-01-21 (introducerad 1719 under nr 1520). Assessors titel 1719-11-26. Assessor i bergskollegium 1720-08-03. Bergsråd 1731-07-01. Avsked 1747-04-07. Död 1748-03-01 Vretaberg [Ab]. Gift 1:o 1705-06-18 med Adelheid (Aletta) Plaan, född 1675-04-12, död 1733-04-02, dotter av assessorn Daniel Plaan, adlad Plaan, och Gertrud Silfverström. Gift 2:o 1735 med Elisabet Brinck i hennes 4:e gifte (gift 1:o 1705 med bruksägaren Georg Brandt i hans 4:e gifte, född 1647-08-24 i staden Burg på ön Femern i Holstein, död 1714-03-21 på Riddarhyttans bruk i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län. Gift 2:o med bruksägaren Elieser Svedberg, adlad Svedenborg, nr 1598, född 1689, död 1716. Gift 3:o 1717-06-07 med bergsrådet Anders Svab, adlad Svab, född 1681, död 1731), född 1684, död 1745-04-12, dotter av bankokommissarien Sven Brinck och hans 2:a hustru Marie de la Vallée.

Barn:

 • 1. Daniel, född 1706. Assessor. Död 1773. Se Tab. 2
 • 1. Aletta Johanna, född 1707-10-08 och döpt 1707-10-12 Broby, död 1736-05-00. Gift 1727-09-07 i Stockholm med artillerikaptenen Peter Adam Giers, död 1743-04-03 i Stockholm.
 • 1. Johan, född 1709. Överceremonimästare. Död 1761. Se Tab. 3.
 • 1. Gertrud Christina, född 1714-04-21, död 1769-03-17 Torsebro s län. Gift 1735-04-20 med krigsrådet Christian Georg Danckwardt, född 1701, död 1763.
 • Dotter, begraven 1743-09-15 i Kungsholmens kyrka

TAB 2

Daniel (son av Johan Berg, sedermera Frondberg, adlad Bergenstierna, tab 1), döpt 1706-07-29 Broby. Student i Uppsala 1723-04-29. Auskultant i bergskollegium 1723-10-25. Extra ordinarie notarie i bergskollegium 1726-03-19. Geschworner i Sala 1730-11-17. Bergmästare vid Salberget 1734-04-29. Assessors titel 1760-03-21. Tjänstfri 1761-09-15. Död 1773-09-28 Väsby [Ab]. Gift 1735-07-13 med Helena Christina Svab, född 1719-07-23 på Källslätten i Falu landsförsamling Kopparbergs län, död 1788-05-02 på Ljömsebo (Jumsbo) i Kila socken, Västmanlands län och begraven 1788-05-15 i Sala stads kyrka, dotter av bergsrådet Anders Svab, adlad Svab, och Elisabet Brinck.

Barn:

 • Johanna Elisabet, född 1736-06-19, död 1815-01-08 i Uppsala. Gift 1772-09-24 med prosten och kyrkoherden i Kumla pastorat av Västerås stift Henrik Höijer i hans 2:a gifte (gift 1:o 1766-08-24 med Sofia Margareta (de) Brenner, född 1738, död 1767-06-06 i Kumla prästgård, dotter av lagmannen Carl Brenner, och Hedvig Eleonora König), född 1728-05-31 i Lindesberg, död 1787-06-18 i Kumla prästgård (Hm.).
 • Johan Otto, till Staby. Född 1737-06-25. Extra ordinarie kontorsskrivare i riksbanken 1761-01-28. Hovjunkare 1770-02-10. Bokhållare i riksbanken 1770-11-22. Avsked 1788-04-03. Död ogift 1818-08-16 i Stockholm. 'Han bevistade såsom volontär pommerska kriget, stiftade 1794 Staby i Giresta socken, Uppsala län till fideikommiss för ätten samt donerade 40,000 rdr till pensioner och stipendier bland adeln.'
 • Axel, till Östunaberg i Östuna socken, Stockholms län. Född 1739-01-23. Student i Uppsala. Kanslist vid kontrollkontoret. Auskultant i bergskollegium 1759-06-18. Notarie vid kontrollverket 1762-06-30. Kontrollör vid kontrollverket 1763-11-09. Överdirektör 1768-06-13. Död 1782-06-10 på Östunaberg [Ab], Gift 1770-10-25 med Hedvig Christina Thuring, född 1753-04-00, död 1832-05-18, dotter av grosshandlaren i Stockholm Carl Gustaf Thuring.
 • Aletta, född 1740-04-29, död 1741-08-16.
 • Sten, född 1742-08-08. Kadett vid kadettkåren. Vid dess reduktion 1756 placerad vid amiralitetet. Styrman i Ostindiska kompaniets tjänst. Löjtnant i Ostindiska kompaniets tjänst 1774. Kapten vid amiralitetet. Död barnlös 1787-09-06 i Kanton i Kina. Gift 1786-10-29 i Göteborg med Ingeborg Schale i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1791-05-15 med kammarrådet Joakim Strübing, adlad af Strübing, född 1745, död 1816), född 1767-02-10, död 1842-10-27 i Stockholm, dotter av ekipagemästaren i Ostindiska kompaniets tjänst Zakarias Schale och Anna Margareta Lang.
 • Dorotea, född 1745-04-29, död 1749-08-00.
 • Gustaf, född 1747-05-22. Antagen i krigstjänst 1764. Livdrabant 1775-05-22. Löjtnant i armén 1789-05-22. Död ogift 1799-06-21 i Västertärnebo socken, Västmanlands län.
 • Anton Edvard, född 1758-08-10. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1777-03-01. Kanslist i kontrollkontoret 1778-04-28. Avsked 1788-05-20. Kontorsskrivare i riksbanken 1789-11-09. Bankobokhållare 1798-11-26. Bankorevisor 1799-09-27. Bankokamrerare 1807-06-25. Bankokommissarie 1809-01-19. Avsked 1810-06-07. Död ogift 1849-07-08 i Stockholm. 'Till åminnelse av föräldrar och bröder donerade han 3,933 rdr 16 sk. b:ko till pensioner åt gruv- och hyttarbetare i Sala samt till familjegravens underhåll i Sala stads kyrka.'

TAB 3

Johan (son av Johan Berg, sedermera Frondberg, adlad Bergenstierna, tab 1), född 1709-11-06. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen. 1728-12-10. Kopist i justitieexpeditionen 1737-05-25. Hovjunkare (SAB.) 1737-08-05. Ceremonimästares n. h. o. v. (SAB.) 1741-04-27 kanslist hos justitiekansleren 1741-11-11. Avsked därifrån 1742. Cere- monimästare (SAB.) 1742-09-01. Kammarherre (SAB.) 1744-11-15. Överceremonimästare (SAB.) 1748-04-27. Död 1761-02-28 i Stockholm. Gift 1743-05-12 i Nikolai församling, Stockholm med Inga Feif, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1764-07-05 med kaptenen Georg Elias von Heijne, i hans 2:a gifte, född 1717, död 1777), född 1725, död 1770-02-19, dotter av handelsmannen i Stockholm Jakob Feif och Eva Insenstierna, samt brorsdotter till riddarhuskamreraren Donat Feif, adlad Adlerstolpe, och överstelöjtnanten Christoffer Feif, adlad Ehrensparre.

Barn:

 • Adolf Fredrik, född 1745. Hovjunkare. Död 1790. Se Tab. 4
 • Ulrika Vilhelmina, född 1749-10-12, död ogift 1810-05-14 i Stockholm.
 • Johan Jakob, född 1755-05-22 i Stockholm, död 1755-06-16 Norrby

TAB 4

Adolf Fredrik (son av Johan, tab 3), född 1745-01-26. Page vid kungliga hovet (SAB.) 1757-12-30. Jakt- och hov- junkare (SAB.) 1764-02-13. Tillika kammarpage 1767 (Sj.). Död 1790-04-05 Eka. Gift 1770-05-24 i Stockholm med Catharina Treuder, död 1803-01-14. Hon fick genom testamente av direktören och boktryckaren Tufving huset nr 82 i kvarteret Cassiopea vid Svartmangatan i Stockholm.

Barn:

 • Johanna Fredrika, född 1771-11-18, död 1854-06-19 i Stockholm. Gift l797-01-12 Svedäng med löjtnanten friherre Erik Carl Wrangel af Lindeberg, i hans 2:a gifte, född 1763, död 1798.
 • Maria Gustava, född 1773-07-15 på Eka, död ogift 1827-10-02.
 • Jean, född 1776-02-01 på Eka. Volontär 1793. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1793-04-23 löjtnant vid änkedrottningens livregemente 1795-07-29 avsked 1796-12-12. Död ogift 1860-02-06 och utgick ätten med honom. Ägde Grundby i Vallby socken, Södermanlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: