:

Stierneroos nr 1250

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Släkttabellerna är en sammanslagning av det som en gång varit två ätter med samma stamfader. Ätterna är introducerade hos Riddarhuset med samma namn, Stierneroos 1250 A † år 1804 och Stierneroos 1250 B † år 1842.

TAB 1

Andreas Jönsson. Borgare och borgmästare i Kalmar.

Barn:

 • Birgerus Andreae. Född i Kalmar, † 1634. se Tab 2

TAB 2

Birgerus Andreae. Född i Kalmar, † 1634. Komminister i Algutsrum 1618, kyrkoherde i Glömminge 1623. Gift 1:o med N.N. i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte med Måns N.N. Gift 2:o med Elin N.N. som levde 1654.

Barn:

 • Olaus. Komminister i Algutsrum 1653. Gift med N.N.. Dotter till kyrkoherden i Ås, Olaus Olai och Elisabeth N.N
 • Anders. Gårdsdräng hos styvbrodern Gabriel Månsson i Törnbotten.
 • Daniel, † 1638 i pesten. Student i Greifswald 1612. Komminister i Högsby 1609-1612. Kyrkoherde i Glömminge 1635. Gunnil Larsdotter. Dotter till kyrkoherden i Runsten Laurentius Andreae och Gunnil Birgersdotter.
 • Magnus Birger Berelius, † 1678-10-00. se Tab 3

TAB 3

Magnus Birger Berelius, † 1678-10-00 i Hulterstad. Student i Rostock 1633. Filosofie magister i Greifswald 1635-09-02. Prästvigd till slottspastor i Kalmar 1641. T. f. kyrkoherde i Hulterstads pastorat av Kalmar stift 1646-04-00. Kyrkoherde i Hultsfred 1648. Konfirm.fullmakt 1651-11-09. Riksdagsman 1650 och 1658. Prost över södra Öland 1651 Gift 1:o med Catharina Johansdotter, † 1666. Gift 2:o med Anna Lippia, † 1692-01, i hennes 3:e gifte. Dotter till kyrkoherden i Köpings pastorat av Kalmar stift Stefanus Jonæ Lippius och Kerstin Jonsdotter Eberstein.

Barn i 1a giftet:

 • Georgius Magni Berelius Oelandus född 1641-04-08 i Kalmar, † 1676-01-07. Professor. Gift 1664-02-08 i Uppsala med Catharina Stigzelia. Dotter till ärkebiskopen Laurentius Matthiae Stigzelius och Christina Burea.
 • Johan Berelius född 1643-04-10, † 1718-01-14. se Tab 4

TAB 4

Johan Berelius adlad Stierneroos född 1643-04-10 i Kalmar/H, † 1718-01-14 på Låstad och begraven i Strängnäs domkyrka. Adlad 1694-09-14 som Stierneroos till Låstad i Strängnäs lfs under brev Nr 1250 B. Säteriet Låstad hade han tillbytt sig 1694 av kronan. Borgmästare 1673-1696 i Strängnäs. Var år 1676 herredagsman. Häradshövding i Livgedinget i Södermanland genom änkedrottningens fullmakt 1682-08-09 och Lagman där genom fullmakt år 1692-09-14. Gift 1674-12-00 i Katarina/A med Maria Hobe i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte med kyrkoherden i Katarina församling/A Petrus Arenbechius. Född 1655 i Stockholm † 1739-12-28 i Stockholm. Dotter till bagareåldermannen Mikael Hobe och Margareta Besch. Adlad Stierneroos jämte sina två styvdöttrar 1692-09-14, introducerad 1693. [[#TAB styvdöttrar 1692-09-14, introducerad 1693. se Tab 5

Barn:

 • Catharina Stierneroos född 1675-11-14, † 1736-10-15 i Stockholm, därefter förd till Strängnäs domkyrka där hon ligger begravd i faderns grav. Gift 1:o med kommissarie Olof Bark, † 1695-02-23. Gift 2:o 169(6?)-01-16 med överjägmästare Magnus Blix född 1660, 1745.
 • Georg Stierneroos född 1677, † 1710. Häradshövding. se Tab 6
 • Maria Stierneroos född 1678-09-10, † som barn.
 • Margareta Stierneroos född 1679, † 1727-06-01.
 • Maria Stierneroos född 1681-01-18, † ogift.
 • Johan Stierneroos född 1681-12-19, † ogift 1702.
 • Hedvig Stierneroos född 1682-12-26, † 1756-10-13. Gift 1708-10-01 med assessor Johan Jakobsson von Bratt i hans 2:a gifte, † 1735.
 • Gustaf Stierneroos född 1683, † som barn.
 • Beata Stierneroos född 1684-08-27, † s.å. 13/12 i Strängnäs.
 • Magnus Stierneroos född 1685, † 1762. se Tab 7
 • Fredrik Stierneroos född 1686, † som barn.
 • Sara Stierneroos 1687-03-19, † 1760-01-28. Gift 1718 med major Adam von Schoting född 1689, † 1748.
 • Juliana Stierneroos född 1688-05-09, † ogift 1758-07-20.
 • Carl Stierneroos född 1689, † 1746. se Tab 8
 • Gustaf Stierneroos född 1690, † ogift.
 • Ulrika Eleonora Stierneroos född 1691-02-09, † 1761-06-05 på Åkers krutbruk, Åkers sn/D. Gift 1709-06-29 med ägaren till Åkers krutbruk Olivier Hacker, † 1728 på Åkers krutbruk och begraven s.å. 8/12.
 • Beata Stierneroos född 1692-02-13, † 1784-02-04 i Strängnäs. Gift 1717-09-21 med löjtnant Johan Ekfelt född 1693, † 1726.
 • Eva Stierneroos född 1695-09-22, † ogift.

TAB 5

Dietricus Christophori. Komminister och skollärare i Mariefred år 1627. Kyrkoherde i Tumbo pastorat i Strängnäs stift år 1641.

Barn:

 • Petrus Diederici Arenbechius född 1620 i Närke, † 1673-05-03. Gift 1:o 1653 med Ingrid Andersdotter Upplänning, † 1659-08-26. Gift 2:o 1661-02-26 med Margareta Meisner född ca 1643 troligen i augusti, † 1669 i augusti eller september. Dotter till bryggaren Hans Meisner och Margareta Nilsdotter. Gift 3:o 1671-05-30 i Tyska kyrkan/A med Maria Hobe.

Barn i 1:a giftet:

 • Dotter, † i pesten 1657.
 • Dotter, † i pesten 1657.
 • Anna Arenbechius född 1654-06-07 i Uppsala, † 1679-05-27 och begravd i Linköpings domkyrka. Gift 1671-08-01 med Samuel Franc född 1645, † 1713. Hans 2:a gifte med Margareta Wattrang.

Barn i 2:a giftet:

 • Margareta Arenbechius
 • Maria Arenbechius
 • Christina Arenbechius
 • Catharina Arenbechius
 • Elisabeth Arenbechius
 • Sara Arenbechius
 • Dotter Arenbechius
 • Margareta Arenbechius

Barn i 3:e giftet:

 • Anna Arenbechia adlad Stierneroos född 1672, † 1722-11-01. Gift med bergmästaren vid Salberget Hans Ranie, † 1718-09-04.
 • Justina Arenbechia adlad Stierneroos född 1673, † 1760-06-28. Gift ca 1694 med kapten Bengt Åhlenfelt född ca 1632, † 1728-06-05 på svärsonen Kapten von Vickens gård Strömsberg i Ljungarum/F och begravd den 7 juni. Blev 96 år gammal.

TAB 6

Georg Stierneroos född 1677-03-20, † 1710-06-20 i Vadstena/E. Häradshövding över Dals och Lysings härader. Gift 1709 med Elisabet Schmidt i hennes 2:a gifte.

Barn:

 • Johan Stierneroos född 1710-05-08 i Vadstena/E.

TAB 7

Magnus Stierneroos född 1685-11-15 i Södermanland/D, † 1762-05-17 i Klara/A. Adlad under brev nr 1250 A. Student i Uppsala 1692-10-08. Volontär vid sjöstaden i Karlskrona 1700. Arklimästare 1701. Avsked 1702. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-07-09. Konfirmerad fullmakt 1703-12-30. Kommenderad med Dalregementets rekryter till Danzig och Elbing 1704. Löjtnant vid Danzig regemente 1705-02-28. Livdrabant 1707-01-10. Vicekropral vid Livdrabantkåren 1714-09-10 och korpral där 1718-05-29. Adjutant 1719-09-08 och överadjutant 1723-05-17. Överste i armén 1731-03-15 med tur från 1723-05-27. Löjtnant vid Livdrabantkåren 1732-11-02. Generalmajor vid Kavalleriet och kaptenlöjtnant vid kåren 1744-12-31. KmstkSO 1748-04-16. Generallöjtnant 1751-07-01. General av kavalleriet 1755-01-23. Avsked 1762-04-01. Han var bl. a. med i kalabaliken i Bender 1713, i Stralsunds belägring 1714 och i träffningen vid Stresow på Rügen 1715 ävensom i 1718 års fälttåg i Norge. Dessutom är han en av dem som historien länge misstänkt vara konung Carl XII:s baneman. Gift 1720-05-20 med sin systers styvdotter Sofia Juliana Von Bratt, † 1746-11-15. Dotter till assessor Johan Jakobsson Bratt, adlad von Bratt, och hans 1:a fru Anna Elisabet Jakobsdotter.

Barn:

 • Johan Magnus Stierneroos född 1721-02-28 i Kungsholms församling i Stockholm, † 1722-04-01.
 • Carl Fredrik Stierneroos född 1722-02-11 i Stockholm, † ogift 1788-01-04 på Stora Lundby i Överselö sn/D. Överstelöjtnant. Deltog i pommerska kriget.
 • Gustaf Reinhold Stierneroos född 1723-02-10 på Vansta, Ösmo/B, † ogift 1801-07-25 på Stora Lundby som han ägde samt Freberga gård i samma socken. Överstelöjtnant vid avsked 1773-08-12.
 • Maria Sofia Stierneroos född 1724-03-29, † 1725-10-06.
 • Johan Ulrik Stierneroos född 1725-08-19 på Vansta, † 1725-09-28.
 • Hedvig Johanna Stierneroos född 1726-10-16, † 1731-09-28.
 • Johan August Mauritz född 1728-05-07 på Vansta, † ogift 1759-12-23 i Linköping.
 • Axel Magnus Stierneroos född 1731, † 1771. se Tab 9
 • Sofia Ulrika Stierneroos född 1732-05-05, † 1790. Gift 1771-09-24 med sin kusins son häradshövdingen Magnus Blix.
 • Maria Charlotta Stierneroos född 1733-09-01, † 1734-03-05.
 • Ulrik Vilhelm född 1735-02-01, † ogift 1804-02-20 på sin gård Stora Lundby. Slöt ätten på svärdsidan.
 • Hedvig Lovisa Stierneroos född 1736-07-28, † ogift 1768-02-14 och begravd s.å. den 20 februari. En personvers över henne finns bevarad.

TAB 8

Carl Stierneroos född 1689-09-06, † 1746-05-05. Fullmakt som häradshövding i Södertörns domsaga 1724-04-11. Tillförordnad häradshövding, den tjänsten hade mågen Anders Lundborg 1741-1749. Gift 1717-11-26 med Elisabet Emerentia Reutercrantz född 1692, dotter av hovjägmästaren Hans Reutercrantz, och Anna Cronström.

Barn:

 • Carl Gustaf Stierneroos född och död 1718-12-00.
 • Hans Isak Stierneroos född 1720-04-00, begravd 1721-02-11 inne i Strängnäs domkyrka i sin farfars grav, salig lagman Johan Stierneroos.
 • Anna Maria Stierneroos född 1721-01-00, † 1756-08-26. Gift 1738-10-19 med häradshövdingen Anders Lundborg. Bouppteckning finns över henne i form av en auktionslängd i RAs Biograficasamling.
 • Johan Daniel Stierneroos född 1722, † 1780. se Tab 10
 • Carl Fredrik Stierneroos född 1723, † 1778. se Tab 11

TAB 9

Axel Magnus Stierneroos född 1731-05-02, † 1771-05-12 på Rosendal i Linderås. Gift 1761-05-13 i Torpa/E med Vendela Regina Fahnehielm, dotter av kornetten Carl Johan Fahnehielm, och Christina Douglies. Hennes 2:a gifte 1784-03-20 i Högby/E med Claes Adam Fredrik Silfverhielm från vilken hon blev skild.

Barn:

 • Sofia Christina Stierneroos född 1762-05-27 på Tranberga, Torpa/E, † 1795-03-15 på Säby, Aspö/D. Gift 1787-09-30 i Stockholm med Erik Carl Benedikt Wrangel af Lindeberg.
 • Magnus Johan Stierneroos född 1763-08-10 på Tranberga, † ogift 1782-07-25 utrikes.
 • Carl Reinhold Ulrik Stierneroos född 1764-08-26 på Tranberga, † 1782-08-20 på Lockarp, Linderås.
 • Ulrika Stierneroos född 1765-07-16, † s.å.
 • Axel Vilhelm Stierneroos född 1766-07-20 på Tranberga, † ogift 1795-03-29 i Stockholm.
 • Vendela Augusta Lovisa Stierneroos född 1769-03-28 på Rosendal, † 1815-11-25 på Stora Lundby, Överselö/D. Gift 1795-08-28 på Årby/D med Axel Herman Svinhufvud.

TAB 10

Johan Daniel Stierneroos född 1722-09-10 på Enåkers gård i Enåker/U, † 1780-06-12. Gift 1774-04-03 med Elisabet Gustava Tigerhielm född 1795-06-24 på Lindsbro, † 1820-08-21 på Lindsbro. Hennes 2:a gifte 1782-11-28 med kapten Johan Georg von Küsel, † 1845, i hans andra gifte. Dotter till hovjägmästaren Seved Gustaf Tigerhielm och hans 1:a fru Elisabet Charlotta Ankarström.

Barn:

 • Johanna Charlotta Sofia Stiernroos född 1775-03-24 på Västra Bennbäck i Möklinta/U, † av kolera 1834-09-07 i Stockholm. Gift 1:o 1800-10-16 på Hamra i Uppland med överstelöjtnant Carl Otto Stiernstam i hans första gifte, från vilken hon skilde sig från 1811-01-22 i Stockholm. Gift 2:o 1814-07-23 i Hedvig Eleonora/A med juveleraren Johan Peter Hellfors i hans första gifte, från vilken hon också skilde sig från 1827-09-11 i Stockholm. Hans andra gifte 1828 med Hedvig Eleonora Sundberg. Paret emigrerade 1843 till Amerika.
 • Fredrika Gustava Vilhelmina Stierneroos född 1777-05-07 på Västra Bennbäck, † där 1777-09-00.
 • Johan Fredrik Stierneroos född 1780-11-29, Var kofferdistyrman och vistades utrikes 1820. Dömdes av Svea hovrätt 1804-07-26 från adelskapet och fick dessutom sexton dygns fängelse på vatten och bröd för sedelförfalskning.

TAB 11

Carl Fredrik Stierneroos född 1723-12-28, † 1778-01-19 i Stralsund. Gift ca 1762 med Charlotta Maria Juliana von Blessingh född 1746-10-11 i Stralsund, † 1788-04-09 i Stralsund, dotter av översten Carl Adam von Blessingh, och friherrinnan Cordula Fredrika Taube.

Barn:

 • Fredriks Emerentia Stierneroos, † 1838 i Stralsund. Gift med kaptenen vid Engelbrechtenska regementet, senare överste i preussisk tjänst Fredrik Anton Schütz född 1763-03-16, † 1828-04-04.
 • Carl Ludvig Stierneroos född 1769-02-28 i Stralsund, † ogift 1842-06-27 i Stralsund.
 • Cordula Stierneroos, † 1846-09-06 i Stralsund. Gift 1793-10-30 i Stralsund med överstelöjtnanten Carl Fredrik Filip Pollet född 1769-10-07 i Zweibrücken, † 1801-06-16 i Stralsund.
 • Charlotta Stierneroos född 1774-07-12 i Stralsund. Gift med von Prossentin i Mecklenburg.


Utan känt samband

 • Lars Jönsson. Generalkamrer.

Barn:

 • Olaus Laurentii Berelius född 1662, † 1700-03-29 i Sala. student i Uppsala 1676-02-23. Disputerat 1684 samt 1686 samt magister 1688. Student i Wittenberg 1686-08-26 och i Altdorf 1687-06-28. Prästvigd 1692. Kyrkoherde i Hedemora.

Källor och litteratur

 • Elgenstierna
 • Kyrkoböcker

: