:

Hasenkampff nr 1802

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hasenkampff nr 1802

Adlad 1726-10-13, introd. s. å.

Av ätten, som fortlever i Ryssland och möjligen i Estland, har ingen medlem varit bosatt i Sverige sedan 1847. Ätten är icke intagen på något av de baltiska riddarhusen. – Herman von Brüggeney, genannt Hasenkampff, vilken 1535 blev tyska ordens härmästare i Livland, förde i sitt vapen tre röda bjälkar i silverfält och var således av en helt annan släkt.

TAB 1

Didrik Hasenkampff. (Översiktstab. 1). Bördig av en gammal adlig ätt i Livland och bodde därst. Gift med en Dönhoff.

Barn:

 • Georg Didrik Hasenkampff, adlad Hasenkampff, född 1670 i Livland. Löjtnant vid Taubes dragonregemente 1705-03-01. Konfirm. fullm. s. å. 13/5. Kapten därst. s. å. 2/2. Ryttmästare vid livregementet till häst 1710-03-07. Major vid norra skånska kavalleriregementet s. å. 23/5. Konfirm.fullm. 1716-11-10. Överstelöjtnant därst. 1719-12-19. Adlad 1726-10-13 (introd. s. å. under nr 1802). Död 1731-08-11. 'Han blev vid Poltava fången 1709-06-28, rymde s. å. 11/11 från Cziernikow och hemkom 1710-03-001. Förklarades 1714-10-00 sin tjänst förlustig för begånget duellsbrott, men blev av konung Carl XII i tjänsteställningen stadfästad 1716. Följde slutligen konung Fredrik I på dess resa till Hessen 1731.' Gift 1719-07-12 på Mölleröd i Finja socken, Malmöhus län med Anna Christina Adlerstierna, född 1698, död 1734-11-05, dotter av vice presidenten Sven Löfman, adlad Adlerstierna, och hans 2:a fru Sigrid Hilletan.

Barn:

 • Elsa Sofia Lovisa, född 1720-09-30 på Tomarp i Kvidinge socken, Kristianstads län, död ogift.
 • Sven Göran, född 1722-02-28 på Tomarp, död 1723 och begraven s. å. 5/8 i Kvidinge socken.
 • Carl Gustaf, född 1723-07-27, död 1734-11-04. Johan Christoffer, född 1724. Kammarherre. Död 1796. Se Tab. 2

TAB 2

Johan Christoffer, (son av Georg Didrik Hasenkampff, adlad Hasenkampff, Tab. 1), född 1724-12-21 Pilshult. Volontärryttare vid norra skånska kavalleriregementet. Student i Lund 1734-02-27. Auskultant i Göta hovrätt 1740. Fänrik vid garnisonsregementet i Malmö. Avsked 1741. Gick i fransk tjänst 1744. Sekundlöjtnant vid regementet Royal Suédois 1745-07-31. Premiärlöjtnant 1746-11-12. Kapten på franska regementet Royal Pologne 1747-12-01. Svensk kammarherre 1751-02-00. Konfirm. fullm. s. å. Tjänstg. kammarherre hos kronprinsen4 1762-04-02. Tjänstg. kammarherre med nyckel hos konung Adolf Fredrik 1760. RSO 1761-11-23. Lagmans fullmakt 1762-06-29. Död 1796-06-02 i Stockholm. 'Han stod i mycken nåd hos konung Adolf Fredrik och dess gemål drottning Lovisa Ulrika och hade en tid betydligt inflytande vid mindre tjänsters och prästsysslors bortgivande. Råkade slutligen genom vidlyftiga spekulationer i mycket trångmål och penningkrångel samt blev misstänkt för oredlighet, därifrån han dock i Svea hovrätt frikändes, men förklarades likväl 1785 av konung Gustaf III förlustig sitt ordenstecken, vilket på befallning avfordrades honom av riksrådet och överståthållaren frih. Carl Sparre.' Gift 1754-01-15 i Stockholm med friherrinnan Ingeborg Catharina Wrangel af Lindeberg, född 1721-07-28 Aneby s socken, Jönköpings län, död 1808-11-20 i Stockholm, dotter av ryttmästaren, friherre Axel Per Wrangel af Lindeberg, och hans 1:a fru Juliana von Rosen.

Barn:

 • Herman Didrik, född 1759-03-08. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1779-03-15. Auskultant i Svea hovrätt 1783-06-06. Vice auditör vid livgardet 1784-09-20. Auditör därst. 1787-07-12. Ombudsman vid Vadstena adl. jungfrustift 1792-12-01. Protokollssekreterare i justitierevisionen 1794-04-24. Tillika andre riddarhuskanslist samt sekreterare i adl. jungfrustiftet 1795-02-28. Adjungerad ledamot i nämnda hovrätt s. å. 8/6. Assessor därst. 1796-12-20. Åter ombudsman i direktionen 18022. Avsked därifrån2 1810-12-01. Hovrättsråd 1813-10-26. Avsked 1824-04-27. Död ogift 1829-12-10 i Stockholm.
 • Axel Georg, född 1760-10-16 i Stockholm. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1767-08-25. Volontär vid livgardet 1779-04-24. Sergeant därst. s. å. 9/6. Sergeant vid Kalmar regemente3 1781-10-18. Fänrik därst.3 s. å. 7/11. Erhöll Svensksundsmedaljen 1791. E. löjtnant i regementet3 1793-07-15. Kapten i armén 1795-03-01. Kapten vid Åbo läns regemente s. å. 29/11. Avsked med krigsråds karaktär. Död ogift 1847-03-04 i Stockholm. Han bevistade på stora flottan sjöträffningarna vid Öland och Svensksund.

TAB 3

Sven Göran, (son av Georg Didrik Hasenkampff, adlad Hasenkampff, Tab. 1), född 1728-10-28 Pilshult. Var först i fransk tjänst. Blev sedan löjtnant i svensk. For så (före 1755) med sin hustru till Ryssland, där han 1757 blev löjtnant vid 2. Moskowska regementet. Slutligen major därst. Tog avsked från krigstjänsten och nedsatte sig på det av honom arrenderade kronogodset Arrohof i Livland, varifrån han, efter en därst. honom övergången vådeld, flyttade till en liten befästad stad i Ryssland, där han blev kommendant och dog. Gift 1:o 1750 i Stockholm med Helena Catharina Boman, från vilken han uppgives blivit skild, men hon förklarade skriftligen 1781-06-26 i Stockholm att hon ej var skild från sin man, dotter av snickaren i Stockholm Anders Boman och Maria Holmdahl8. Gift 2:o med Helena Juliana von Nieroth.

Barn:

 • 1. Didrik Georg, född 1753. Överstelöjtnant. Se Tab. 4.
 • 1. En dotter, död barn.
 • 2. Gustaf Georg, född 1761. Kapten. Död 1821. Se Tab. 5
 • 2. En dotter. Gift med sin halvbroder Didrik Georg Hasenkampff i hans 2:a gifte, född 1753.
 • 2. Fabian Johan, född 1765-04-19 i Reval, död där 1771-02-11 [6].
 • 2. Carl Reinhold, född 1766-05-21 i Reval [6].
 • 2. Peter Joakim, född 1768-09-01 i Reval [6].
 • 2. Carl Christian Engelbrekt, född 1775-09-17 i Waiwara socken, Estland, död 1778-07-16 i Reval.6
 • 2. Jakobina Ottilia, född 1777-08-15 i Reval [6].

TAB 4

Didrik Georg, (son av Sven Göran, Tab. 3), född 1753-07-30 i Stockholm. Förare vid Västgötadals regemente 1765-08-26. Fältväbel 1770-05-12. Livdrabant s. å. 6/8. Löjtnant i armén 1772-09-25. RSO s. å. 12/9. Avsked 1777-04-28 med tillstånd att kvarstå i armén. Jägmästares fullmakt 1778-02-11. 'For, efter varjehanda äventyr, utan tillstånd ur riket och begav sig till sin fader i Livland, därifrån han efter någon tid bortrymde med sin en halvsyster till Ryssland, där han, under kriget emot turkarna med mycken tapperhet tjänte sig upp till överstelöjtnant och blev RRS:tGO. Dödades slutligen i en träffning mot nämnda Rysslands fiender. Bland äventyren här i Sverige bortförde han efter skilsmässan från sin 1:a fru, vilken han enleverade, en Märta Théel, som dock strax återtogs av hennes släktingar.' Gift 1:o 1774-07-01 i Stockholm med sin farbrors frus systerdotter Eva Charlotta Aminoff, från vilken han 1779-02-13 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1788-06-22 i Stockholm med översten och chefen för karelska dragonregementet, RSO, Adolf Ludvig Christiernin, från vilken hon även blev skild, i hans 1:a gifte 13/6 född 1765-02-28, död 1842-09-13 i Åbo), född 1755-12-12 Knutstorp, levde 1818, dotter av generallöjtnanen Carl Mauritz Aminoff, och friherrinnan Anna Ebba Wrangel af Lindeberg. Gift 2:o med en sin halvsyster, dotter till löjtnanten Sven Göran Hasenkampff och hans 2:a fru Helena Juliana von Nieroth.

Barn:

 • 1. Carl Didrik, född 1774-12-26, död 1775-12-26.
 • 1. Magdalena Charlotta, född 1776-06-13 i Stockholm, död 1833-09-27 Runagård Gift 1798-04-09 med prosten och kyrkoherden i Finströms pastorat på Åland, magister Casper Wijkman Caspersson, Södra 1756-05-08, död 1809.
 • 1. Anna Ebba Carolina, född 1777-12-26, död 1782-03-15 i Stockholm.
 • 1. Lovisa Jakobina, född 1779-03-16 i Stockholm [7].
 • 2. En son, som blev satt i kadettskolan i S:t Petersburg.

TAB 5

Gustaf Georg, (son av Sven Göran, Tab. 3), född 1761-04-00. Uppfostrades i riddarskolan i Reval. Kapten vid ett ryskt gardesregemente i S:t Petersburg. Nyttjades därefter av furst Besborodko i diplomatiska uppdrag. Död 1821-09-22. Gift med Anna von Brehmer, född 1770-03-17, död 1857-08-20 i S:t Petersburg. Dotter av överpostdirektören von Brehmer i Petersburg.

Barn:

 • Johan. Anställd vid kejs. ryska skattkammaren. Död ogift 1851-04-00 i S:t Petersburg.
 • Alexander, född 1796. Generalmajor. Död 1878. Se Tab. 6
 • Juliana, född 1797-08-22, död 1814-02-20.

TAB 6

Alexander, (son av Gustaf Georg, Tab. 5), född 1796-04-13. Uppfostrad vid polytekniska institutet i S:t Petersburg. Fänrik 1814-09-01. Sekundlöjtnant 1816-10-26. Premiärlöjtnant 1818-06-09. RRS:tAO3kl 1820-04-14. Kapten 1821-06-20. RRS:tVIO4kl 1829-01-11. Major 1832-11-25. Överstelöjtnant 1834-03-20. RRS:tStO3kl 1836-08-21. Överste 1837-07-22. RRS:tStO2kl m kr 1840. RRS:tGO4kl 1841-12-05. RRS:tAO2kl 1848-09-10. Vice inspektör för gränsbevakningen 1852-08-22. RRS:tAO2kl m kr 1853-04-19. RRS:tV1O3kl 1854-12-06. Generalmajors avsked 1863. Innehade medalj för turkiska kriget 1828–29. Död 1878-08-12 i S:t Petersburg. Gift med Anna Julia Orgehowsky, död 1876-01-18, dotter av Alexander Orgehowsky.

Barn:

 • Voldemar, född 1832. Överste. Död 1912. Se Tab. 7
 • Maria, född 1836-05-19 i S:t Petersburg, liksom syskonen. Gift där 1859-07-24 med löjtnanten vid ryska flottan Alexei von Lübimov.
 • Alexander, född 1838-03-08. Fänrik. Död ogift.
 • Nikolai, född 1840-01-23. Död ogift 1879 i S:t Petersburg.
 • Johan, född 1846-01-06. Sekundlöjtnant vid storfursten Mikael Nikolajevitjs kaukasiska skarpskyttebataljon 1864-03-29. Sedermera överste och chef för 4. reservbataljonen i Reval.
 • Elisabet, född 1847-09-28. Gift 1872-09-24 med fänriken Mikael von Mathias.
 • Constantin, född 1849-10-26. Fänrik vid 5:e Omska infanteriregementet 1869-07-12. Löjtnant därst. Avsked 1878. RRS:tStO3kl.
 • Vassilij, född 1852-04-13. Löjtnant vid 96. Omska infanteriregementet. Död ogift 1880 i S:t Petersburg.
 • Anna, Södra 1858-02-27. Gift 1878 med stabskaptenen Nikolai von Dubrova.
 • Alexandra, född 1859-12-16.

TAB 7

Woldemar, (son av Alexander, Tab. 6), född 1832-11-03. Fänrik vid revalska bataljonen 1850-08-08. Sekundlöjtnant vid storfursten Mikael Nikolajevitjs kasanska infanteriregemente 1854-03-17. Premiärlöjtnant s. å. 14/7. RRS:tAO3kl 1855-02-18. Stabskapten 1859-04-12. Kapten 1863-08-30. Major 1873-04-17. RRS:tVIO4kl 1875-09-22. RRS:tStO2kl 1881-04-12. Överstelöjtnant 1884-05-06. Överste. Död 1912-06-28 i Reval.6 Gift med Johanna Henriette Prändick, dotter av borgaren i S:t Petersburg Carl Prändick.

Barn:

 • Gustaf Voldemar, född 1869-07-12.
 • Amalia Anette Vilhelmina, född 1871-04-04. Gift 1906-02-09 i Reval6 med Mieczislaw Woytkewicz.
 • Rudolf Herman, född 1873-04-05.
 • Cecilia Charlotte, född 1875-07-20.
 • Alexander Mikael, född 1877-05-18.

TAB 8

Mikael (son av Alexander, Tab. 6), född 1843-10-13 i S:t Petersburg. Löjtnant vid 5. reservbataljonen av Kalugaregementet 1862-06-13. Transp. till Moskvaregementets livgarde 1863. Sedermera generalmajor vid ryska generalstaben. RRS:tVIO4kl och 3kl med sv. RRS:tAO4kl med sabel med påskrift: för tapperhet. RRS:tAO2kl. RRS:tStO2kl med guldsabel med påskrift: för tapperhet. Gift 1:o 1868 i S:t Petersburg med baronessan Anna Elisabeth Marta von Stackelberg, född 1849-06-19, dotter av geheimerådet baron Adolf von Stackelberg och Matilda von Freimann. Gift 2:o 1891-01-17 i Waiwara socken i Estland med Anna Catharina Bagghufvud, född 1870-07-20, dotter av tulltjänstemannen Constantin Alexander Nils Bagghufvud, och hans 1:a fru Ottiliana Rosalie Sass.

Barn:

 • 1. Anna, född 1869-08-01.
 • 1. Georg, född 1879-01-27. Page vid kejsarens pagekår 1887-04-13.

Källor

1 Lk. 2 Ash. 3 KrAB. 4 SAB. 5 Ha. 6 RHH. 7 At (Sch). 8 SRB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: