:

Ulfvenklou nr 610

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Ulfvenklou nr 610
Vapensköld för adliga ätten Ulfvenklou nr 610

Adliga ätten Ulfvenklou nr 610 †

Adlad 1654-05-01, introd. s. å. Utdöd 1823-10-21.


TAB 1

Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, till Vällingei i Salems socken, Stockholms län. Född 1602-03-22. Handelsman i Stockholm. Var stadsfänrik därst. 1637–16422. Hov kassör 1642. Rådman i nämnda stad 1646-05-05. Adlad 1654-05-01 (introd. s. å. under nr 579, vilket sedan ändrats till nr 610). Legat till Ryssland. Död 1661-01-01 och begraven s. å. 3/3 i Jakobs kyrka. Gift 1:o 162(9) med Eva Faler, begraven 1652-07-29 i Jakobs kyrka, dotter av handelsmannen i Stockholm Herman Faler. Gift 2:o 1655-03-06 med Eva Eggertz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1642-01-02 i Stockholm med underståthållaren Bengt Baaz, adlad Ekehielm, född 1612, död 1650. Gift 3:o 1668 med landshövdingen Lars Larsson Eld, adlad och friherre Eldstierna, i hans 2:a gifte, född 1623, död 1701), död 1674-11-26 och begraven 1675-03-28 i Storkyrkan i Stockholm, dotter av med. doktorn Herman Eggertz.

Barn:

 • 1. Anna, född 1630-04-01, död 1655-03-26. Gift 1651-12-14 med överinspektören vid Packhuset i Stockholm Lorentz Bengtsson Banck i hans 1:a gifte, född 1625, död 1683, fader till kommerserådet Carl Banck, adlad Adlerstedt.
 • 1. Henrik, född 1636. Överste. Död 1677. Se Tab. 2
 • 1. Herman, född 1637-09-17, död 1649-08-12.
 • 1. Christina, död 1676 före 7/8, då gravöppning gjordes för henne i Jakobs kyrka. Gift med extra ordinarie kommissarien Henrik Thun, adlad Rosenström, född 1624, död 1676.
 • 1. Anna Christina, död 1680-10-00. Gift med sin styvsysters svåger, överinspektören Johan Flygge, adlad Flygge, död 1681.
 • 1. Maria, död 1681-02-16 i Malmö. Gift med översten Reinhold Modeus, adlad Modée, född 1629, död 1691.
 • 1. Susanna, död 1673-08-23 och begraven s. å. 18/12 i Maria kyrka i Stockholm. Gift 1661-11-10 med landshövdingen Jonas Klingius, sedan Kling, adlad Klingstedt, i hans 1:a gifte, född 1626, död 1691.
 • 1. Margareta. Gift 1649-09-28 med krigskommissarien Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck, född 1630, död 1682.
 • 1. Eva, död 1701-04-14 på Naversta i Mogata socken, Östergötlands län. Gift med stadspresidenten Nils Burens, adlad Burensköld, född 1625, död 1681.

TAB 2

Henrik (son av Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou, Tab. 1), till Björnö i Åby socken, vilket han 1669 tillbytte sig av friherre Carl Eriksson Oxenstierna mot gårdar i Ulvsunds län i Finland, samt Nöbble i Ryssby socken, (båda i Kalm.) ävensom Lill-Koplaks i Finland. Född 1636-04-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1653-07-003. Utrikes resor. Hemkom 1657. Generalkvartermästarelöjtnant i fält s. å. Ingenjör på stat vid fortifikationen 1663-05-23. Generalkvartermästarelöjtnant i Stockholm s. å. 4/6, tillika kompanichef vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 21/7–1665-12-09. Transp. som generalkvartermästarelöjtnant till Kalmar 1664-04-07. Överstelöjtnants karaktär 1665-04-26. Överstelöjtnant vid Tavastehus läns regemente s. å. 9/12. Transp. till Kalmar regemente 1667-03-27, allt med bibehållande av generalkvartermästarelöjtnantsbefattningen. Överste för sistnämnda regemente 1674. Under kriget mot Danmark kommendent i Kristianstad 1676-07-21, vilken fästning han måste uppgiva s. å. 15/8. Under belägringen av Kristianopel dödligt sårad 1677-02-13 av översten Gustaf Tungel. Död s. å. 16/2 i Kalmar och begraven i Kalmar stads kyrka, men sedermera förd till det av hans efterkommande på 1770-talet i samband med Åby nya kyrka uppförda präktiga gravkoret därst. [4]. Gift 1664-12-08 med Margareta Björnklou, född 1648-08-09 i Münster i Westfalen, död 1684 på Olivehäll vid Strängnäs och begraven s. å. 8/4 i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet Mattias Mylonius, adlad Björnklou, och Margareta Vallia, adlad Wallenstedt.

Barn:

 • Mattias, född 166(5). Student i Uppsala8 1677-01-02. Kapten i Malmö. Levde 1694-06-11 men död ogift före 1695-01-28 och begraven i Åby kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Carl, född 1667. Student i Uppsala4 1677-01-02. Volontär vid livgardet. Död 1691 och begraven i Åby kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Henrik, född 1669-12-02 i Stockholm, död 1676-08-07 i Kalmar och begraven i Åby kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Johan Gustaf, född 1672. Överstelöjtnant. Död 1735. Se Tab. 3

TAB 3

Johan Gustaf (son av Henrik, Tab. 2), till Björnö i Åby socken, Kalmar län. Född där 1672-01-15. Student i Uppsala 1677-01-02. Volontär vid garnisonsregementet i Riga 1686. Korpral därst. 1687. Sergeant 1688. Kornett 1691. Fänrik vid Kalmar regemente 1692-08-22. Löjtnant därst. 1699-05-03. Kaptenlöjtnant 1702-04-10. Kapten s. å. 4/6. Fången vid Oposjnja 1709-05-08. Hemkom 1722. Majors karaktär 1724-05-16. Avsked 1732-04-29. Överstelöjtnants karaktär s. å. 4/5. Död 1735-11-23 på Körunda i Ösmö socken, Stockholms län och begraven s. å. 10/12 i Ösmö kyrka, där hans huvudbaner uppsattes5. Gift 1:o 1693 med Christina Kartman, dotter av tullinspektören i Kalmar Hans Kartman och Anna Catharina N. N.6. Gift 2:o 1734-01-08 i Stockholm med Sigrid Eva Wernfelt, född 1689, död 1763-09-01 på Tomtaholm i Drothems socken, Östergötlands län och begraven s. å. 8/9, dotter av amiralen Olof Wernich, adlad Wernfelt, och hans 1:a fru Elisabet Jönsdotter.

Barn:

 • 1. Eva Margareta, född 1693-09-00 (1/11)4, död 1776-02-09 på Geltorp i Ryssby socken, Kalmar län. Gift 1:o 1708-06-30 på Nöbble i nämnda socken, med fortifikationskaptenen Axel Blomhielm, av en 1705 adlad men ej introd. ätt7. Född 1681-11-29, död 1713-05-16 i Stockholm. Gift 2:o 1716-04-02 med överstelöjtnanten Jakob Johan Queckfeldt, född 1690. Död 1763.
 • 1. Anna, död späd.
 • 1. Anna, död ung.
 • 1. Henrik, född 1696. Major. Död 1773. Se Tab. 4
 • 1. Gustaviana Christina, född 1698, död 1740-01-01 i Bäckeby socken, Kalmar län. Gift 1717-12-26 på Knapegården i Ryssby socken med majoren Peter Bröms, död 1731-04-16 i Bäckeby socken.

TAB 4

Henrik (son av Johan Gustaf, Tab. 3), till Björnö. Född 1696-01-12 i Kalmar. Volontär vid fortifikationen 1710. Konduktör därst. 1713-07-29. Löjtnant vid skånska stånddragonregementet 1716-06-05. Kapten därst. 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Livdrabant 1720-04-02. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1729-06-17. Regementskvartermästare därst. 1734-09-23. Ryttmästare 1737-03-10. Majors avsked 1742-09-02. RSO 1748-11-07. Död 1773-09-16 på Björnö och begraven i Björnögraven i Åby kyrka. Gift 1720-07-06 på Ryssbylund i Ryssby socken, Kalmar län med friherrinnan Engel Cronhjort, född 1701-01-07 i Helsingfors, död 1741-05-08 på Ryssbylund och begraven i Björnögraven, dotter av generalmajoren och landshövdingen Abraham Cronhjort, friherre Cronhjort, och Brita Skyttenhielm.

Barn:

 • Brita Charlotta, döpt 1721-07-21 på Ryssbylund.
 • Johan Gustaf, född 1722. Kapten. Död 1762. Se Tab. 5
 • Abraham Henrik, till Björnö och Stäflö i Åby socken samt Kläckeberga i likanämnd socken (alla i Kalm). Född 1726-02-11 på Ryssbylund. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1737. Korpral därst. 1742. Erhöll 1744 tre års permission för att gå i fransk tjänst. Avancerade där till kapten. Löjtnant vid förutn. kavalleriregemente 1748-11-23. Ryttmästare därst. 1752-06-11. RSO 1760-04-23. Major 1762-03-26. Överstelöjtnant i armén 1772. Överstes avsked 1773-03-10. Död barnlös 1784-05-31 på Björnö och ligger jämte sin fru begraven i Björnögraven, vilken han ombyggde på samma gång som Åby kyrka 1774. Han bevistade fyra fälttåg i fransk tjänst ävensom pommerska kriget 1756–1761 och stiftade sina egendomar till fideikommiss inom släkten. Gift 1765-02-22 i Stockholm med hovfröken friherrinnan Eleonora Charlotta von Grooth, född 1734-06-06 i nämnda stad, död 1794-04-30 på Knapegården 15/2. Ryssby socken, dotter av presidenten Carl von Grooth, friherre von Grooth, och friherrinnan Eva Helena Ehrenkrona.
 • Engel, döpt 1727-04-27 på Vadstena i Ryssby socken, död där och begraven 1728-01-10.
 • Viktor Carl, döpt 1728-11-08 på Vadstena. Löjtnant vid amiralitetet8 1754-05-04. Död ogift.
 • Eva Charlotta, född 1731-08-06 på Ryssbylund, död 1756-05-06 på Axelvåld i Norra Svalövs socken Malmöhus län och begraven s. å. 1/6 i Norra Svalövs kyrka. Gift 1751-07-23 på Björnö med översten Otto Adrian Berg, adlad Berg von Linde, född 1711, död 1768.
 • Engel, född 1734-11-26 på Björnö, död 1821-05-11 i Stockholm. Gift 1775-12-26 på Björnö med vice amiralen Christer Ludvig Jägerskiöld, nr 1100, i hans 2:a gifte, född 1711, död 1798.
 • Henning Adolf, född 1738-01-05 på Björnö. Student i Lund8 1753-02-16. Kadett vid amiralitetet. Död på 1750-talet.

TAB 5

Johan Gustaf (son av Henrik, Tab. 4), född 1722-09-30 på Ryssbylund i Ryssby socken Kalmar län. Kapten i fransk tjänst. RSO 1761-11-23. Död 1762-05-23 på Skäggenäs i Ryssby socken och ligger Jämte sin fru begraven i Björnögraven i Åby kyrka. Gift 1754-03-22 med friherrinnan Anna Juliana Wrangel af Lindeberg, född 1727-05-21 på Aneby i Bredestads socken, Jönköpings län, död 1801-07-14 på Angelskog i Ronneby socken Blekinge län, dotter av ryttmästaren friherre Axel Per Wrangel af Lindeberg, och hans 1:a fru Juliana von Rosen.

Barn:

 • Henrik Herman, född 1754-12-23 på Björnö, död där 1755-02-10.
 • Henrik Gustaf, född 1755. Kapten. Död 1819. Se Tab. 6

TAB 6

Henrik Gustaf (son av Johan Gustaf, Tab. 5), född 1755-11-26 på Hossmo Ladugård i Hossmo socken, Kalmar län. Student i Lund 1768. Volontär vid fortifikationen 1774-06-16. Fänrik vid arméns finska eskader 1776-05-22. Löjtnant därst. 1777-02-27. FrOPlemér 1783-04-24. RSO s. å. 24/11. Avsked ur krigstjänsten 1786-04-12. Synes dock sedan hava återinträtt i tjänst. Deltog i 1788–1790 års krig och var vid sin död före detta major vid arméns flotta9. Död 1819-09-28 i Ronneby. Han var den bekante mystikern och en tid gunstling hos hertig Carl av Södermanland. Gift 1791-01-14 på Hallsnäs i Ramkvilla socken Jönköpings län med Eva Helena Ehrenstråhle, född 1767-07-24, död 1812-07-31 på Angelskog i Ronneby socken, Blekinge län, dotter av översten Hans Ehrenstråhle, och Maria Elisabet Uggla.

Barn:

 • Hans Henrik, född 1791-10-22 på Kläckeberga i likanämnd socken, Kalmar län, död där 1792-03-18 och begraven i Björnögraven i Åby kyrka Kalmar län.
 • Maria Johanna, född 1792-10-08 på Kläckeberga. Stiftsjungfru. Död 1836-08-10 på Angelskog, den sista av släkten. Gift 1811-12-22 med kommendörkaptenen vid k. m:ts flotta, RSO, Nils Magnus Rundqvist, född 1772-09-28.
 • Abraham Henrik, född 1793-10-23 på Kläckeberga. Kadett vid Karlberg 1806-11-01. Utexaminerad 1811-03-30. Fänrik vid Kronobergs regemente s. å. 10/4. GMtf 1814-01-18. Löjtnant i armén 1817-07-29 och vid regementet 1818-12-19. Död ogift 1823-10-21 av ett vådaskott ur sin egen. Bössa under en jakt nära Göholm i Listerby socken. Blekinge län och slöt ätten på svärdssidan. Han bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
 • Johan Christoffer, född 1798-11-01 på Angelskog, död där s. å. 11/11.

Källor

1Af. 2Srr. 3Um. 4Mf. 5At (Sch). 6Skn. 7SK. 8At (P). 9NF.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: