Von Burguer nr 1478

Från Adelsvapen-Wiki

1478.jpg


Adliga ätten von Burguer nr 1478 †

Adlad 1713-06-17 introducerad 1719. Utdöd 1724-05-06.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten von Burguer, och friherrliga ätten Burguer von Ritterstein.


TAB 1

Charles de la Bruijère. Måste under förföljelserna mot hugenotterna år 1572 fly från Frankrike till Tyskland, där han nedsatte sig i Westfalen under namnet Carl Burger och dog 1598.

Barn:

 • Ludvig Burger. Överstelöjtnant. Död 1642. Se Tab. 3

TAB 2

Carl Burger (son av Charles de la Bruijère, Tab. 1).

Barn:

 • Johan Burguer. Kapten vid artilleriet i svensk tjänst. Död 1675-06-18 i slaget vid Fehrbellin. Gift med Anna von Eeijen.

Barn:

 • Bengt Anders Burguer, adlad von Burguer, född 1674, död 1726. Se adliga ätten von Burguer.

TAB 3

Ludvig Burger (son av Charles de la Bruijère, Tab. 1). Överstelöjtnant i kejs. tysk-romersk tjänst. Död 1642.

Barn:

 • Johan Burger. Prost på Ösel. Död 1665.

Barn:

 • Gustaf Burger. Överstelöjtnant i svensk tjänst. Död 1691 i Livland.

Barn:

 • Carl Johan Burguer, adlad von Burguer och friherre Burguer von Ritlerslein, född 1678, död 1745. Se friherrliga ätten Burguer von Ritterstein.
 • Arnold Niklas Burguer, adlad von Burguer, född 1685, död 1724. Se Tab. 4.

TAB 4

Arnold Niklas Burguer, adlad von Burguer (son av Gustaf Burger, Tab. 3), friherre Burguer von Ritterstein, men ej såsom friherre introducerad. Född 1685-04-24 på Ösel. Sergeant vid Pistolekors regemente till fot 1695. Avsked 1696. Kapten i dansk tjänst. Kapten vid Erik Sparres regemente i fransk tjänst 1707. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1710-08-01. Överstelöjtnant för de frikompanier, som skulle upprättas på norska gränsen 1711-11-20. Konfirmationsfullmakt 1712-03-13. Överstelöjtnant vid västra skånska infanteriregementet 1712-03-17, men måste 1712-10-13 avstå från befattningen och återgå till sin förra beställning vid frikompanierna. Adlad 1713-06-17 jämte brodern Carl Johan, vilken sedermera blev introducerad friherre med namnet Burguer von Ritterstetn (introducerad 1719 under nr 1478). Sekundöverstelöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1714-03-14. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1716-02-02. Överstes titel 1719-08-10. Friherre tillika med brodern under namnet Burguer von Ritterstein (ej introducerad) 1720-03-22. Överstelöjtnants indelning vid Jönköpings infanteriregemente 1722. Död 1724-05-06 i Stockholm och slöt på manssidan adliga ätten von Burguer, samt begraven i Rosenfeltska graven i Jumkils kyrka Uppsala län. Han var en tapper krigare och med i många bataljer [Lk], Gift 1711-04-23 på Ribbingstorp i Namns socken, Skaraborgs län med Metta Elisabet Reenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1703 med majoren friherre Carl Gustaf Wrangel af Lindeberg, död 1705), född 1686-01-22 Sjötorp, död 1736-07-00 på Ribbingstorp och begraven 1736-08-05, dotter av ryttmästaren Abraham Reenstierna, och Metta Hierta.

Barn:

 • Carl Johan, född 1712-02-07 på Ribbingstorp, död 1718.
 • Abraham Jakob, född 1713-09-11 på Ribbingstorp, död, på Ribbingstorp 1714-10-24.
 • Ulrika Eleonora, född 1714-09-26 på Ribbingstorp, död 1718.
 • Catharina Charlotta, född 1715-10-01 på Ribbingstorp, död 1779-05-15 på Torp vid Jönköping. Gift 1733-05-14 på Ribbingstorp med överstelöjtnanten Nils Sparrsköld, född 1696, död 1765.
 • Eva Lovisa, född 1716-12-19 död 1781-03-22 på Örneberg i Timmele socken, Älvsborgs län och ligger jämte sin man begraven i Dalums kyrka Älvsborgs län. Gift 1744-06-24 på Ribbingstorp med majoren friherre. Fromhold Johan Fägerskiöld, född 1705, död 1783.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.