:

Von Lagerlöf nr 2038

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Lagerlöf nr 2038 †

Adlad 1756-10-26, introd. 1776, utdöd 1825-09-13. Utgör en gren av den kända, ännu levande Värmlandssläkten Lagerlöf.


1As. 2Hm. 3Nv. 4Ab. 5Svn. 6KrAB. 7At (P.). 8Um.


TAB 1

Peter. Bonde i Skived i Grava socken, i Värmland.

Barn:

 • Magnus Petri Schivedius, född 1605 i Skived. Student i Uppsala 1628. Prästvigd och adjunkt i Kils församl. i Karlstads stift 1637-01-17. Kapellan i Sunne och Emtervik 1643 samt fick sedan jämväl Gräsmarks kapell och Västra Emtervik, allt i samma stift. Bodde i Östanås i Sunne socken. Orator på prästmötet i Karlstad 1659. Avhände sig i sinnessvaghet själv livet med en pennkniv 1674-02-00. Gift 1:o 1643 (1644)1 4/8 med Catharina Brunia, död 1663-04-02, dotter av prosten och kyrkoherden i Kils pastorat Christoforus Svenonis Brunius, en av stamfäderna för adl. ätten Broman, och hans 2:a hustru Christina Norenia. Gift 2:o 1665-11-16 med Margareta Risell i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1675 med mannens efterträdare som kapellan i Sunne och Emtervik Ericus Jonæ Öhman, född 1644 i Karlstad, död 1724-12-24)2, dotter av fältpredikanten Petrus Jonsæ3 Billingius och Sofia Robertsdotter Pfeiff. Barnen kallade sig Lagerlöf.

Barn:

 • 1. Daniel Lagerlöf, född 1651-03-31 Häljeby 1. Student i Uppsala 1671-09-05. Mag. därst. 1679-12-12. Prästvigd och adjunkt i Arvika 1680. Kyrkoherde därst. 1681. Preses på prästmötet i Karlstad 1689. Prost över Jösse härads kontrakt 1701. Död 1718-04-18. Han har bl. a. lärda saker skrivit några gratulationer på grekisk vers. Gift 1:o 1680-07-12 med Magdalena Wallmenia Hofstenia, född 1648-03-31, död 1691-03-23 i Arvika prästgård, dotter av kyrkoherden i Arvika Nicolaus Erici Hofstenius och Annika Urania samt faster till kommerserådet Bengt Erlandsson Hofsten, adlad von Hofsten. Gift 2:o 1694 med Mariana Kenzel, född 1672 på Älgå i likanämnd socken, Värmlands län1, död 1754-02-10 och begraven i Älgå1, dotter av bergmästaren i Värmland och borgmästaren i Filipstad Anders Kenzel och Elisabet Johansdotter Carlberg, som var kusin till herrarna Karlström, vilka blevo adlade Tigerhielm, samt Karlström och 963.

Barn:

 • 1. Nicolaus Danielis Lagerlöf, född tvilling 1688-01-09 (19/1) i Arvika prästgård. Student i Lund 1708. Docent vid filosofiska fakulteten vid Lunds universitet 1719. Filosofie mag. s. å. Bibliotekarie vid nämnda akademi 1729-02-29 med extra ordinarie professors n. h. o. v. Professor 1732-01-30. Tillika kyrkoherde i Stävie och Lackalänga församl:s prebendepastorat 1735-07-28 prästvigd s. å. Tredje teol. professor samt kyrkoherde i Vallkärra och Stångby prebendepastorat 1739-06-25. Kontraktsprost i Torna härad. Andre teol. professor 1741-05-00. Superintendent i Karlstad s. å. 6/10. Teol. doktor 1742-04-06. Död 1769-12-14 på Ekenäs biskopsgård vid Karlstad och begraven 1770-02-20 i Karlstads domkyrka. 'Han var en grundlärd man och nitisk superintendent samt den siste av den tidens biskopar. som begagnade skägg.' Hans barn blevo 1756-10-26 adlade med namnet von Lagerlöf (sönerna introd. 1776 under nr 2038). Gift 1:o1 1729-10-15 i Lund med sin kusin Anna Catharina Lagerlöf, född 1702-07-09 i nämnda stad1, död där1 1741-09-03, dotter av professorn i Lund, mag. Erland Lagerlöf och Anna Christina Nordeman, som var syster till riksrådet Olof Nordeman, adlad Nordenstråle. Gift 2:o 1745-06-25 Degernäs med Maria Camitz i hennes 3:e gifte (gift 1:o med bruksägaren Valåsen Gift 2:o med kyrkoherden i Börje pastorat av Uppsala ärkestift, filosofie mag. Gustaf Åman2, död 1741-04-12), född 1692, död 1749-07-29, dotter av brukspatronen och rådmannen i Kristinehamn Mattias Göransson Camitz och Ingeborg Olofsdotter Warnmarck.

Barn:

 • 1. Elisabet Christina Lagerlöf, adlad von Lagerlöf, född 1731-11-06 i Lund, liksom syskonen1, död 1777-05-03. Gift 1771-08-22 med kyrkoherden i Gillberga pastorat av Karlstads stift Peter Olofsson Ollongren, född 1719, död 1777-08-05.
 • 1. Anna Magdalena Lagerlöf, adlad von Lagerlöf, född 1733-10-07, död i barnsäng 1769-12-21 i Karlstad.1 Gift 1768-06-21 med sin både kusin och syssling, kyrkoherden i Arvika mag. Daniel Johan Lagerlöf i hans 1:a gifte (gift 2:o med Brita Sejdelius, född 1746-03-16, död 1796-10-10, dotter av prosten och kyrkoherden i Kils pastorat Elof Sejdelius och Anna Elisabet Gustafsdotter Forsell)1, född 1737-05-14 i Arvika1, död1 1784-02-21.
 • 1. Erland Lagerlöf, adlad von Lagerlöf, född 1736. K. sekreterare. Död 1803. Se Tab. 2.
 • 1. Olof Lagerlöf, adlad von Lagerlöf, född 1739-08-11. Student i Uppsala8 1755-10-14. Adlad jämte sina syskon för faderns förtjänster 1756-10-26 (introd. 1776 under nr 2038). Bergsexamen 17594. Auskultant i bergskollegium s. å. 26/6. Vice notarie därst. 1763-12-22. Aktuarie 1780-02-15. Stipendiat i mekaniken 1787-05-19. Aktuaries lön 1791-05-19. Död ogift 1792-05-31 (30/5) i Stockholm4 och slöt således själv sin ättegren.

TAB 2

Erland Lagerlöf, adlad von Lagerlöf (son av Nicolaus Danielis Lagerlöf, Tab. 1), till Värnäs i Grythytte socken, Örebro län. Född 1736-07-24, i Lund. Student därst.7 1742-04-30 och i Uppsala8 1752-05-12. Extra ordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1755-07-05. Adlad jämte sina syskon och för faderns förtjänster 1756-10-26 (introd. 1776 under nr 2038). Kopist i nämnda expedition 1757. Kanslist 1762-06-28. Avsked 1764-04-12. K. sekreterares titel med expeditionssekreterares värdighet 1789. Död 1803-01-18 på Gunneruds bruk i Alsters socken, Värmlands län. Gift 1772-12-27 Segmon med Agneta Maria Uggla, född 1754-11-21 på Mickelsön i Grums socken, Värmlands län, död 1798-09-12 på Gunneruds bruk, dotter av majoren Carl Fredrik Uggla, och Agneta Elisabet Didron.

Barn:

 • Agneta Catharina, född 1773-11-03, död före 1819.
 • Elisabet Carolina Sofia, född 1775-04-04, död 1835-05-16 i Karlstad. Gift 1803-12-25 Hammar med majoren Hans Carl Belfrage, född 1777, död 1833.
 • Nils Fredrik, född 1777-02-21 Valnäs Konstit. fänrik vid Värmlands lantvärn 1780-10-01. Student i Lund 17875. Fänrik vid Värmlands jägarkår 1790-10-01. Adjutant därst.6 1790-03-16. Löjtnant6 1794-09-28. Premiärlöjtnant 1799-12-10. Regementskvartermästare6 1803-03-05. Kapten i armén 1808-01-14. RSO s. å. 30/8. 2. Major vid Värmlands fältjägarregemente 1812-02-25. 1. major därst. Konfirm.fullm. 1813-02-12. Överstelöjtnant i armén 1814-10-07. Avsked 1823-10-07. Död ogift 1825-09-13 Jakobsberg Bevistade fälttågen mot Norge 1808–1809 och 1813–1814.
 • Carl Olof, född 1780-08-24. Rustmästare vid Värmlands jägarbataljon 1798-07-10. Stabsfänrik därst. 1799-12-18. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1808-02-15. Stabskapten 1809-06-29. GMtf s. d. Major vid Värmlands regemente 1813-02-12. RSO 1816-01-28. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11. Död s. å. 20/10 i Karlstad, sedan han dagen förut erhållit avsked. Bevistade kampanjen i Pommern 1807 och fälttåget mot Norge 1808.
 • Reinhold Erland, född 1783-09-22, död 1789-05-22 Vallnäs Värmlands län.
 • Catharina Charlotta, född 1792-06-01, död ogift 1857-11-19.
 • Juliana Margareta, född 1793-09-22, död 1794-02-20 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: