:

Sahlefelt nr 959

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1680-03-19, introducerad 1680. Utdöd i Sverige 1830-09-04. Härstammade från Sachsen, där den ännu fortlever.


TAB 1

Henrik Sahlefeldt, † efter 1633 men före 1638. Överstelöjtnant i romersk kejserlig tjänst, som han för religionens skull måste lämna. Inkom ca 1633 till Sverige. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o på 1630-talet i Sverige med Elisabet Segolsdotter Wallman född 1614, † 1657 i Vänersborg. Dotter till borgmästaren i Brätte Segol Svensson Wallman. Hennes 2:a gifte ca 1638 i Brätte med tillförordnad borgmästaren i Vänersborg Hans Belfrage.

Barn i 1:a giftet:

 • Anna Barbro Sahlefelt, † 1657. Gift 1:o med borgmästaren i Nya Lödöse Jon Nilsson. Gift 2:o 1630 med Per Nilsson Sahlgren, handlare, vice borgmästare och rådman i Uddevalla ca 1660. Källa: W. Berg Gbg-släkter I M-Ö: Sahlgren s207.
 • Erik Henriksson Sahlefeldt, adlad Sahlefelt, till Söder-Oset i Ransbergs socken, Skaraborgs län. Född 1635-05-05. Ryttare vid överste Seers värvade kavalleriregemente 1655. Konung Carl X Gustafs drabant 1657. Reducerad 1660. Korpral vid skånska kavalleriregementet 1661 och vid överste Plantings kavalleriregemente i Bremen 1665. Avsked 1668 och gick i utländsk krigstjänst. Återkom och blev regementskvartermästare vid livregementet till häst 1677. Ryttmästare vid livregementet till häst för Vadsbo skvadron 1679-07-21. Adlad 1680-08-19 (introducerad 1680 under nr 959). Död 1687-03-27 på Söder-Oset och begraven i Ransbergs kyrka, där hans vapen uppsattes. (At (Sch).) Gift 1:o med Anna Scott, † på 1670-talet, dotter av översten Jakob Scott, naturaliserad Scott. Gift 2:o 1677-10-21 i Vänersborg med sin styvsyster Christina Belfrage född där 1646-02-20, † 1728-02-02 på Söder-Oset och begraven i Ransbergs kyrka, dotter av borgmästaren i Vänersborg Hans Belfrage, och hans 1:a fru Elisabet Segolsdotter Wallman.

Barn:

 • 2. Elisabet, född 1683-04-29, död 1735-04-15 Söran och ligger jämte sin man begraven i Korsberga kyrka. Gift 1720 med ryttmästaren Henrik Ridderfelt, i hans 1:a gifte, född 1692, död 1745.
 • 2. Catharina, född 1685-03-19, död 1724 och begraven 1724-12-25 i Ransbergs socken. Gift 1723-04-04 på Söder-Oset med sin systers svåger, kaptenen Olof Ridderfelt, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1746.
 • 2. Henrik, född 1686. Ryttmästare. Död 1743. Se Tab. 2

TAB 2

Henrik (son av Erik Henriksson Sahlefeldt, adlad Sahlefelt, Tab. 1), född 1686-08-27 i Västergötland. Volontär vid artilleriet i Göteborg 1699 och vid svenska livregementet till fot 1701-08-01. Förare vid svenska livregementet till fot 1702-04-20. Sergeant 1703-03-01. Fänrik 1703-09-19. Löjtnant 1709-12-09. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1710-01-07. Sekundkapten vid Skaraborgs regemente 1711-08-21. Premiärkapten 1713-11-18. Konfirmationsfullmakt 1716-12-11. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1716-12-11. Placerad som regementskvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1729-05-08. Ryttmästare därstädes 1740-04-01. Död 1743-05-10 i Böne socken, Älvsborgs län. Han var med 1711 i utfallet vid Wismar, 1715 i sjöslaget vid Jasmund och 1718 i norska kampanjen. Gift 1:o 1711-03-09 med Melchina Gyllengrip, född 1690-09-16, död 1741-04-06 Gammalstorp, dotter av lagmannen Gabriel Gyllengrip, och hans 1:a fru, friherrinnan Jeanna Hamilton af Hageby. Gift 2:o 1742-12-07 med Charlotta Margareta Uggla i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1755-11-04 i Ransbergs socken, Skaraborgs län, med löjtnanten Abraham Erik Gyllengrip, död 1786), född 1715-08-05 Edeby. Död 1786-06-20 på Rosendal i Undenäs' socken, Skaraborgs län, dotter av överstelöjtnanten Svante Uggla, och Elsa Beata Silfverhielm.

Barn:

 • 1. Anna, född 1711-12-00 i Göteborg, död 1712-11-10 i Gatebo i Forshems socken, Skaraborgs län.
 • 1. Erik Carl, född 1712. Löjtnant. Död 1756. Se Tab. 3.
 • 1. Catharina Joanetta, född 1713-07-16 i Värings socken, Skaraborgs län, död 1787-03-30 Ullerud. Gift 1746-06-17 i Skövde med löjtnanten Samuel Johan Duse, född 1721, död 1782.
 • 1. Gabriel Henrik, född 1715-01-24 i Värings socken. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1732-02-09. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1737-09-07. Livdrabant 1743-01-07. Kapten i fransk tjänst. Avsked 1750-07-09. Död ogift 1758-05-11 på Stora Röå i Rreviks socken, Skaraborgs län.
 • 1. Otto Johan, född 1717-03-08 i Värings socken. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1735. Korpral, vid Västgöta kavalleriregemente 1738. Kvartermästare 1743. Kornett 1744-09-08. Löjtnant 1747-12-23. Avsked 1750-08-21. Död 1767-08-06 på Stora Röå. Gift 1750-02-21 Söran med sin kusin Catharina Charlotta Ridderfelt, död 1785-01-06 i Horns socken, Skaraborgs län, dotter av ryttmästaren Henrik Ridderfelt, och hans 1:a fru Elisabet Sahlefelt.
 • 1. Margareta Hedvig, född 1718-06-16 på Kärrsjö i Ledbergs socken, död 1732-08-18 på Gammalstorp.
 • 1. Carl Hugo, född 1720. Kornett. Död 1775. Se Tab. 4
 • 1. Henrik Johan, född 1723. Ryttmästare. Död 1795. Se Tab. 5.
 • 1. Elisabet Margareta, född 1724, död ogift 1766-03-14 i Söderköping.
 • 1. Fredrik, född 1726. Löjtnant. Död 1801. Se Tab. 8
 • 1. Christina, född 1728-02-25 i Askeby socken, Östergötlands län, död där 1728 och begraven 1728-05-22.
 • 1. Christina Hedvig, född 1729-04-08 i Askeby socken, död efter 1773. Gift 1752-04-15 med ryttmästaren Carl Lorentz Baltzar Ehrenstolpe, född 1730, död 1765.

TAB 3

Erik Carl (son av Henrik, Tab. 2), född 1712-02-24. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1733. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1734. Kvartermästare 1739. Kornett 1741-09-03. Löjtnants avsked 1744-06-07. Halshuggen 1756-11-08, sedan han 1756-10-06 dömts från liv, ära och gods, emedan han genom en i Kristiania tryckt och av honom i riket införd och utspridd smädeskrift, kallad Swea rickes tilstånd, som under pseudonymen J. Swedenschiöld författats av Erik Wrangel, samt genom budkavlar sökt uppväcka all rikets allmoge till resning och uppror. Gift 1746-06-15 Gammalstorp med Anna Margareta Victorin, döpt 1716-09-08, död 1789-01-22 i Fägre prästgård Skaraborgs län, dotter av kyrkoherden i Segerstads pastorat av Skara stift Johan Victorin och Rrita Thorbernsdotter Bergman.

Barn:

 • Christina Melchina, född 1746-09-28 på Gammalstorp, död där 1748-07-24.
 • Catharina Maria, född 1747-10-14 på Gammalstorp, död där 1748-07-20.
 • Christina Melchina, född 1749-02-22 på Gammalstorp, död där 1749-04-12.
 • Ulrika, född 1749-11-24 på Gammalstorp, död 1749-11-24.
 • Erik Jonas, född 1751-09-25 på Gammalstorp. Furir vid Gyllengranatska regementet 1770-11-14. Fältväbel vid Gyllengranatska regementet 1771-07-22. Sekundadjutant 1772-09-16. Född ogift 1773-09-16 (1773-09-05) i Göteborg.
 • Henrik Otto, född 1753-12-18 på Gammalstorp. Antagen i krigstjänst 1770. Sergeant vid von Saltzas regemente 1771-07-22. Fänrik vid von Saltzas regemente 1775-05-22. Löjtnant vid Stedingkska regementet 1783-04-02. Kapten vid Stedingkska regementet 1790-03-28. Avsked 1794-12-19. Död ogift 1795-03-28 i Göteborg.
 • Fredrik Vilhelm, född 1756-04-17 på Gammalstorp, död ogift 1814-06-13 i Korsberga socken, Skaraborgs län.

TAB 4

Carl Hugo (son av Henrik, Tab. 2), född 1720-01-31 på Kärrsjö i Ledbergs socken, Östergötlands län. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1749-06-06. Regementsadjutant 1754-12-30. Avsked 1755-04-00. Död 1775-01-07. Gift 1757 med en sin svägerskas kusin och halvsyster och en annan svägerskas helsyster Christina Ridderfelt, död 1774-11-22, dotter av ryttmästaren Henrik Ridderfelt, och hans 2:a fru Rrita Magdalena Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Carl Henrik, född 1758-02-03 på Lunna gårdstorp i Fröjereds socken, Skaraborgs län. Livdrabant 1776-05-01. Rymde 1776 ur riket för begånget duellbrott med dåvarande kornetten Sneckenberg och blev löjtnant i preussisk tjänst. Anhöll omkring år 1800 att åter få komma i fäderneslandets tjänst.
 • Erik, född 1760-07-30 på Lunnagårdstorp. Antagen i krigstjänst 1773. Rustmästare vid Saltzas regemente 1774-07-01. Avsked 1776-05-31. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1779-07-07. Avsked 1781. Död ogift 1829-02-14 Söran Han vistades en tid i England.
 • Bengt, född 1763-07-13 på Lunnagårdstorp. Fänrik vid arméns flotta. Död ogift 1790 under finska kriget.

TAB 5

Henrik Johan (son av Henrik, Tab. 2), född 1723-06-02. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1738-06-24 och vid livregementet till häst 1740-09-15. Korpral vid livregementet till häst 1743-04-20. Adjutant vid livregementet till häst 1745-06-24 (1745-06-28). Kornett 1746-10-03. Avsked 1751-04-06 med ryttmästares namn. RSO 1761-11-23. Död 1795-05-19 Nalavi. Gift 1751-08-04 med Magdalena Lagerhjelm, född 1733-03-11, död 1805-05-01 på Nalavi, dotter av majoren Gustaf Lagerhjelm, och Catharina Beata Löfman.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1752. Krigsråd. Död 1829. Se Tab. 6
 • Henrik Johan, född 1753-12-13 Falkenå Antagen i krigstjänst 1762. Kvartermästare vid adelsfaneregementet 1762-02-08. Korpral vid livregementet till häst 1772-03-18. Kvartermästare vid livregementet till häst 1778-04-02. Kornett 1779-04-23. Löjtnant 1784-10-18. Ryttmästare vid livregementetsbrigadens husarkår och regementskvartermästare vid livregementetsbrigadens husarkår 1792-09-17. Avsked från kåren 1796-05-10 och ur krigstjänsten 1800-06-09. Död ogift 1830-09-04 på Skottestad i Kräklinge socken och jordfäst 1830-10-05 i Kräklinge kyrka. Han slöt i Sverige ätten på svärdssidan.
 • Erik Carl, född 1755-04-07 Hageberg, död 1761-03-03 Gammalstorp
 • Otto Fredrik, född 1757. Ryttmästare. Död 1806. Se Tab. 7
 • Malkolm Reinhold, född 1759-11-17 på Gammalstorp, död där 1763-12-16.
 • Beata Melchina, född 1764-08-23 på Gammalstorp, död ogift 1814-12-29 i Örebro.
 • Magdalena Regina, född 1770-01-09, död ogift 1846-07-30 på Nalavi och den sista av namnet.

TAB 6

Gustaf Adolf (son av Henrik Johan, Tab. 5), född 1752-09-13 i Närke. Volontär vid Västmanlands regemente 1769. Sergeant vid Västmanlands regemente 1770-01-04. Livdrabant 1771-06-12. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1779-04-25. Genom byte transporterad till livregementet till häst 1781-08-20. Avsked samma dag. Krigsråds n. h. o. v. 1821-11-05. Död 1829-01-04 i Örebro. Gift 1781-06-03 Karlslund med stiftsjungfrun Johanna Sofia Linroth, född 1755-06-15, död 1838-08-04 i Örebro, dotter av kammarherren Claes Gustaf Linroth, och Juliana Catharina Silfverskiöld.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1783-02-01, död 1784-08-06 på Bofors i Karlskoga socken, Örebro län.
 • Carl Gustaf, född 1787-05-06 på Bofors. Levde utan tjänst. Död ogift 1827-06-04 i Örebro.
 • Hedvig Magdalena, född 1789-06-09 död 1811-11-01 Bohult. Gift 1809-11-07 på Bofors bruk med överstelöjtnanten Carl Johan Ingelotz, i hans 1:a gifte, född 1783, död 1830.
 • Per, född 1790, död 1790-12-20 på Bofors.

TAB 7

Otto Fredrik (son av Henrik Johan, Tab. 5), född 1757-05-26 Hageberg. Korpral vid livregementet till häst 1773-10-24. Kvartermästare vid livregementet till häst 1779-06-23. Kornett 1781-08-20. Löjtnant vid livregementets husarkår 1792-09-17. Ryttmästares avsked 1792-12-31. Död 1806-11-11. Gift 1792-06-28 med Margareta Lovisa Watz, född 1772, död 1796-06-20 på Grönbo bruk i Fellingsbro socken, Örebro län.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1793-11-13 i Fellingsbro socken. Sergeant vid Närkes regemente 1812-06-02. Fänrik vid Närkes regemente 1812-07-14. Löjtnant 1815-05-09. Avsked 1818-12-19. Avvittringslantmätare 1824. Avsked 1827. Död ogift 1828-02-08.
 • Magdalena Ulrika, född 1796, död 1796-10-14 Nalavi

TAB 8

Fredrik (son av Henrik, Tab. 2), född 1726-11-29 i Askeby socken, Östergötlands län. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1740-04-12. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1743-05-20. Kvartermästare 1747. Adjutant 1747-09-08. Löjtnant 1754-02-28. Avsked 1760-10-14. Död 1801-04-26 på Påvarps säteri. Bevistade pommerska kriget 1757–1760. Gift 1757-03-04 Söran med sin en svägerskas kusin och halvsyster Brita Ridderfelt, döpt 1738-07-24 Kopparkulla, död 1787-08-31 på Söran, dotter av ryttmästaren Henrik Ridderfelt, och hans 2:a fru Brita Magdalena Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Henrik, född 1758, död 1758-05-17 på Söran.
 • Carl, född 1759, död barn.
 • Carolina, född 1761-10-27, död 1840-12-18 på Söran. Gift 1786-09-01 på Söran med majoren Jakob Vilhelm Frölich, född 1760, död 1837.
 • Jeanna, född 1762-10-10 på Söran, död 1804-01-19 på Fänneslunda i likan, socken, Älvsborgs län. Gift 1787-03-07 i Korsberga kyrka med vice häradshövdingen Johan Sundler i hans 1:a gifte (gift 2:o 1804-12-28 Ljunga s socken, Älvsborgs län, med Maria Christina Stierngranat, född 1773-10-25 Sjögården, död 1865, dotter av löjtnanten Olof Stierngranat, och Brita Catharina Rhyzell), född 1757-08-10, död 1826-06-28 på sin gård Sotared i Fänneslunda socken. [Ab.]
 • Charlotta, född 1764-04-24 på Söran, död där 1827-04-25. Gift 1796-09-09 på Sören med adjutanten vid Västgöta kavalleriregemente Carl Herman Häger, född 1768-10-27 Hamrum ).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: