:

Von Spången nr 1297

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Spången nr 1297 †

Adlad 1691-12-15, introd. 1697. Utdöd 1809-02-23.


TAB 1

Bengt Månsson Spång, adlad von Spången, född 1642 i Värmland. Mönsterskrivare vid Närkes och Värmlands regemente 1656-07-03. Lärkonstapel vid artilleriet 1669-01-14. Konstapel vid artilleriet i Bremen 1665. Fyrverkare vid artilleriet i Jönköping 1669-08-16 och i Stockholm 1673. Löjtnant därst. 1675-01-02. Kapten 1676-04-17. Placerad vid artilleriet i Malmö 1686. Adlad 1691-12-15 (introd. 1697 under nr 1297). Major vid artilleriet i Stettin 1698-11-15 och sedan vid artilleriet i Stade. Överstelöjtnant vid artilleriet i Stettin 1710-03-11. Död 1712-01-29. Han bevistade norska kriget 1657 och belägringen av Bremen 1666 samt kriget i Skåne 1677 och 1678. Gift 1671 med Anna Ekman, som synes varit död 1711, dotter av Erik Bengtsson.

Barn:

  • Anna, född 1677, levde änka 1727. Gift 1708 med majoren Erik Stiernhoff, född 1684, död 1713.
  • Anders, född 1681. Volontär vid artilleriet i Pommern. Konstapel vid artilleriet i Stettin. Fyrverkare därst. 1700. Fänrik vid pommerska fältartilleristaten 1703-07-29. Volontär vid armén i Polen s. å. Död s. å. före 8/8 vid belägringen av Thorn.
  • Carl Magnus, född 1689. Överstelöjtnant. Död 1729. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Magnus (son av Bengt Månsson Spång, adlad von Spången, Tab. 1), född 1689 i Sverige. Hantlangare vid artilleriet 1703. Fänrik vid artilleriet i Stettin 1710-01-18. Löjtnant vid artilleriet i Anklam 1711-04-01. Därå konfirm.fullm. 1715-03-31. Kapten vid Mellins pommerska lantmilisregemente 1711-08-01. Konfirm.fullm. därå 1713-08-10. Kapten vid artilleriet i Stettin s. å. 14/11. Fången därst. 1715-04-00. Hemkom 1719-08-00 och placerad vid artilleriet i Stockholm. Major därst. s. å. 2/12. Överstelöjtnant vid artilleriet i Finland 1727-05-09. Död 1729-11-03. Gift 1725 med Maria Amalia Wedderkopp i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1716-07-12 med apotekaren och innehavaren av apoteket Vita Björnen i Stockholm Jakob Berendt i hans 2:a gifte, död 1723-07-24 i Stockholm. Gift 3:o 1733-10-10 i Stockholm med lagmannen Christian König, i hans 2:a gifte, född 1678. Död 1762), född 1693, död 1757-01-14, dotter av pastor primarius i Kiel Gabriel Wedderkopp och Ursula Buchardi.

Barn:

  • Charlotta Amalia, född 1726-05-24, död 1772-04-05. Gift 1:o 1751-05-02 med kanslisten Jakob Christophers (Ankarcrona), född 1723, död 1751. Gift 2:o 1757-09-04 i Stockholm med professorn vid Uppsala universitet Samuel Duræus i hans 1:a gifte (gift 2:o 1775 med Christina Regina Arrhenius i hennes 2:a gifte, född 1729-10-23, dotter av professorn Arvid Arrhenius och Hedvig Charlotta von Strömborg), född 1718-05-20 i Linköping, död 1789-07-08 i Uppsala.
  • Bengt Gabriel, född 1728. Överste. Död 1802. Se Tab. 3.

TAB 3

Bengt Gabriel (son av Carl Magnus, Tab. 2), född 1728-03-15 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1736-04-06. Kadett vid artilleriet 1740-12-01. Sergeant därst. 1745-10-28. Styckjunkare 1747-06-14. Underlöjtnant s. å. 8/7. Löjtnant 1756-08-05. Konstit. kapten vid fortifikationen 1757-11-29. RSO 1760-04-28. Stabskapten vid artilleriet 1763-12-08. Kapten med kompani 1770-01-26. Major i armén 1772-09-18 och vid artilleriet 1773-03-25. Major vid artilleriet i Finland s. å. Överstelöjtnant och tygmästare i Stockholm 1778-02-25. Överste vid Göteborgs artilleribrigad 1789-07-29. Avsked 1793-02-08. Död 1802-01-16 (enl. bouppt. 18/2) i Stockholm. Gift 1772-11-14 i Stockholm med Sofia Fredrika Westrell, född 1751-10-17, död 1835-01-17, dotter av assistenten i byggningskollegiet, muraremästaren i Stockholm Per Westrell och Anna Catharina Lund.

Barn:

  • Maria Fredrika, född 1773-11-25 Hertonäs Gift 1806-06-12 i Stockholm med översten friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, i hans 2:a gifte, född 1755, död 1826.
  • Carl Gabriel, född 1778-07-08 i Stockholm. Kadett vid artilleriet 1786. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1787-01-17. Artilleriofficersexamen 1793-04-24. Löjtnant vid nämnda regemente 1794-06-23. Kapten därst. 1804-05-12. Adjutant i krigskollegium 1805-05-01. Artilleristabsofficer 1807-08-26. Major i armén och överadjutant hos konungen 1808-11-24. Död ogift 1809-02-23 (25/2 enl. bouppt.) i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: