:

Von Malmborg nr 2337

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten VON Malmborg nr 2337

Adlad 1816-04-23 enl. 37 § R.F., konfirm. å adelskapet 1862-03-27, introd. 1863. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Malmborg.

Malmborg A233700.png

TAB 1

Johan Fredrik Malmborg, adlad Malmborg, (son av Per Adolf Malmborg, se adliga ätten Malmborg, tab 1), född 1779-02-05 på Sveaborg. Sergeant vid arméns flotta 1790-05-29. Fänrik därst. s. å. 15/12. Sjöofficersexamen 1795. Kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg 1800–1805. Löjtnant 1801-11-16. Informationsofficer vid flottan 1805–1807. Erhöll Svensksundsmedaljen 1809. Kapten 1811. Adlad 1816-04-23 enl. 37 § R.F. (äldsta sonen under namnet von Malmborg introd. 1863 under nr 2337). Död 1817-02-06 på sitt boställe vid Bergs kanalstation i Vreta klosters socken, Östergötlands län och ligger jämte sin fru begraven på Vreta klosters kyrkogård. 'Han tjänstg. 1790 såsom adjutant, först vid elfte kanonslupsdivisionen och sedan vid fjärde brigaden samt bevistade därunder reträtten från Björkö den 3 juli och slaget vid Svensksund den 9 juli, allt samma år. Blev fången vid Sveaborg 1808-05-03 och återkom till Stockholm 1809-11-18. Tjänstgjorde slutligen från 1811 såsom arbetschef vid byggandet av Göta kanal.'. Gift 1811-12-24 i Stockholm med Aurora Henrietta Blomstedt, född 1784-02-20 på Sveaborg, död 1863-05-29 i Linköping, dotter av kaptenen Johan Magnus Blomstedt, och Anna Lovisa Taube.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1812. Kapten. Död 1892. Se Tab. 2
 • Carl Fredrik, född 1815. Major. Död 1893. Se Tab. 12
 • Sofia Lovisa Aurora, född 1816-10-11 vid Berg, död 1846-05-29 i Linköping. Gift 1839-10-06 i Linköping med överstelöjtnanten vid 1. livgrenadjärregementet Carl Johan Önnert Jönsson, född 1797-01-22 i Stockholm, död där 1860-05-31.

TAB 2

Johan Adolf Malmborg, introducerad von Malmborg, (son av Johan Fredrik Malmborg, adlad Malmborg, tab 1), adelsman vid faderns död 1817. Född 1812-10-08 i Söderköping. Kadett vid Karlberg 1826-05-25. Utexaminerad 1832-02-21. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 17/3. Löjtnant 1838-08-24. Avsked 1848-02-25. Erhöll k. m:ts resolution på faderns adelskap 1862-03-27. Introd. 1863-02-19 med namnet von Malmborg. Kaptens n. h. o. v. 1872-04-26. Död 1892-10-26 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård, Stockholms län. Ägde Öringe i Marbäcks socken, Kvarnstad i Frinnaryds socken, vilka 1895 såldes av hans änka till sonen Oskar, samt Bondarp i Karlstorps socken (alla i Jönköpings län). Gift 1844-08-18 på Öringe med Charlotta Ulrika Vilhelmina (Minna) Sjösteen, född 1819-09-30 i Garnisonsförs, Göteborg ]], död 1913-03-11 i Stockholm, dotter av översten Fredrik Sjösteen och Charlotta Christina Reutersvärd, nr 1210.

Barn:

 • Charlotta Aurora Sofia, född 1846-01-30 i Göteborg. Död 1937-11-17 i Kristine förs, Jönköpings län (db 100). Gift 1869-12-07 i Jönköping med ryttmästaren vid Smålands husarregemente, RSO, Carl Vilhelm August Kugelberg, född 1836-08-28 Jära, död 1924-10-11 på Kvarnängen i nämnda socken (Jönköpings Kristina förs db).
 • Carl Adolf Fredrik, adelsman vid faderns död 1892. Född 1847. Före detta major. Död 1938. Se Tab. 3.
 • Vilhelmina Henrika (Mimmi), född 1849-08-07 på Öringe, död 1927-06-01 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift där 1876-07-30 med justitieborgmästaren i Norrköping, före detta hovrättsassessorn, KVO 2kl, RNO, Carl Axel Rudolf Lothigius, född 1841-03-24 Prinsnäs, död 1914-02-17 i Norrköping.
 • Ernst August, född 1850-09-10 på Öringe. Elev vid skogsinstitutet 1868-06-06. Utexaminerad 1870-06-05. E. jägmästare s. å. 31/10. Revirförvaltare i norra Jämtlands revir av mellersta Norrlands distrikt 1883-08-20. Jägmästare i Gotlands revir 1898-07-08. RVO 1903-12-01. Fabriksdirektör vid Roma sockerfabrik på Gotland 1911. Avsked från jägmästartjänsten 1915-10-23. Död 1935-03-07 i Stockholm (Rogberga förs, Jönköpings län db 6). Gift 1:o 1882-06-20 i Luleå med Anni Vilhelmina Benckert, född 1858-03-01 i nämnda stad ]], död 1898-03-28 i Östersund, dotter av konsuln August Benckert och Lina Govenius. Gift 2:o 1906-08-25 på Nederängen i Vidby socken, Stockholms län med Elsa Wikander, född 1879-04-13 i Edsbergs socken, Örebro län, död 1940-09-18 i Rogberga förs, Jönköpings län (db nr 26), dotter av lantbrukaren Gustaf Olof Wikander och Josefina Carolina Bellander.
 • Carl Gustaf, född 1855. Civilingenjör. Död 1936. Se Tab. 10.
 • Augusta Fredrika, född 1856-09-12 på Öringe, död 1919-01-03 i Stockholm (Uppsala Hospital och Asyl db). Gift där 1880-12-26 med före detta postmästaren i Gävle, RVO, Claes Sixten Ekelund i hans 2:a gifte (gift 1:o 1867-05-26 i Jönköping med Emerentia Charlotta Blomqvist, född 1832-02-23 i sistnämnda stad, död 1876-09-11 på Drottningholm, dotter av Håkan Blomqvist), född 1838-08-07 i Jönköping, död 1927-08-19 i Stockholm genom drunkning.
 • Sofia Maria Lovisa (Disa), född 1857-12-02 på Öringe.
 • Adolf Melker, född 1861-08-17 på Liljeholmen vid Jönköping. Förvaltare Aspenäs 1891–1894. Försäkringsinspektör. Död 1915-10-08 genom olyckshändelse i Alfta socken, Gävleborgs län (Oscars förs, Stockholm db). Ägde Tubbetorp i Stenums socken, Skaraborgs län. Gift 1895-06-01 i Lerums socken, Älvsborgs län med Olga Zuleika Bergendahl, född 1872-01-09 i Stockholm, dotter av löjtnanten Gustaf Robert Bergendahl och Hilda Asklöf.

TAB 3

Carl Adolf Fredrik, (son av Johan Adolf, tab 2), adelsman vid faderns död 1892. Född 1847-10-15 på Öringe. Kadett vid Karlberg 1864-09-01. Utexaminerad 1866-09-21. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente s. å. 9/10. Löjtnant 1879-05-09. Stallmästare vid pontoniärbataljonen och vid militärläkarkursen i Stockholm 1879–1889. Ryttmästare 1887-05-06. RSO 1888-12-01. Major i armén 1897-09-16. Avsked från regementet 1898-05-06 och ur armén 1911-07-13. Död 1938-07-23 i Eksjö (Selma förs, Stockholm db nr 203). Gift 1880-10-15 i Stockholm med Viola Charlotta Maria Kiellman-Göransson, född 1849-04-06 i Dalby socken, Uppsala län, död 1901-12-29 i Stockholm, dotter av kyrkoherden Julius Axel Kiellman-Göransson och Augusta Charlotta Ekerman.

Barn:

 • Två dödfödda döttrar, födda 1881-07-28.
 • Fredrik Natanael, född 1883-09-19 på Öringe och död där s. å. 21/9 samt begraven på Marbäcks kyrkogård.

TAB 4

Oskar, (son av Johan Adolf, tab 2), född 1852-05-03 Öringe. Kadett vid Karlberg 1870-02-15. Utexaminerad 1872-05-15. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 17/5. Löjtnant 1878-07-04. Bevakningsbefälhavare vid kronoarbetsstationen å Tjurkö 1888-09-18–1891-01-13. Kompanichef vid kronoarbetskompaniet vid Vaxholm 1891-01-14–1891-05-31. Bevakningsbefälhavare vid tvångsarbetsanstalten å Svartsjö s. å. 1/6–14/9 och vid kronoarbetsstationen i Borghamn s. å. 15/9–1894-08-01. Kapten 1893-07-07. RSO 1894-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1903-01-30. Död 1903-07-28 på Öringe. Köpte 1895 av modern Öringe samt Kvarnstad i Frinnaryds socken (båda i Jönköpings län). Gift 1:o 1877-11-15 i Jönköping med friherrinnan Anna Margareta Lilliecreutz, född 1855-10-17 Ulås, död 1891-03-23 i Vaxholm och begraven på Solna kyrkogård, Stockholms län, dotter av kaptenen, friherre Fritz Lilliecreutz, och Margareta Lindström. Gift 2:o 1895-11-25 i Stockholm med Lilly Matilda Elisabet Belfrage, född 1866-02-03 i nämnda stad, död 1935-01-25 i Högalids förs, Stockholm (db 32), dotter av kammarherren Johan Gustaf Vilhelm Belfrage, och Emma Torborg Matilda Munktell.

Barn:

 • 1. Rut Anna Margareta Charlotta, född 1878-08-12 Öringe. Gift 1900-10-25 med missionären i Kina Gustaf Vilhelm Ahlstrand, född 1868-03-14. död 1945-11-01.
 • 1. Ester Maria, född 1879-09-09. Död 1935-04-25 i Nikolai förs, Örebro län (db 86) och begraven i Stockholm.
 • 1. Anna Elisabet, född 1881-05-07 och död 1882-07-04 på Öringe.
 • 1. Anna Margareta Vilhelmina, född 1882-11-21 på Öringe.
 • 1. Helena Elisabet, född 1884-05-18 på Öringe. Gift 1903-11-17 i Örebro med Carl Carlsson, född 1873-05-08. Verkst direktör. Trafikchef vid Norrköping–Söderköping–Vikbolandets järnväg. RVO.
 • 1. Oskar Fritz Adolf, född 1885. Tandläkare. Se Tab. 4A
 • 1. Oskar Fredrik, född 1889. Godsägare. Se Tab. 4D
 • 2. Gustaf Oskar Fredrik, född 1897-08-12 på Öringe. Studentexamen i Norrköping 1915. Filosofie magister i Uppsala 1923-05-29. Vik. adjunkt i Eskilstuna s. å. Vik. lärare vid Stockholms högre folkskolor 1924. Se Tab. 4F.
 • 2. Mary Maria Elisabet, född 1898-08-09 på Öringe. Död 1930-07-02 i Hedvigs förs, Norrköping (db nr 87). Gift 1922-08-16 i Trefaldighetskyrkan i Uppsala med komministern i S:t Olai församl. i Norrköping, teol. licentiat David Hjalmar Myrgård i hans 1:a gifte (gift 2:o 1933-09-09 med Tyra Margareta Anderson, född 1901-11-30), född 1895-02-18
 • 2. Nils Vilhelm Daniel, född 1899-09-04 på Öringe. Studentexamen i Uppsala 1922. Ingenjör. Se Tab. 4G.
 • 2. Elsa Dagmar Lily Elisabet, född 1902-10-19 på Öringe. Gift 1927-04-16 i Uppsala domkyrka, Uppsala med pastorsadjunkten i Högalids församl. i Stockholm, teol. och filosofie kandidat Per Ivar Lundberg, född 1895-08-31. Domprost.

TAB 4A

Oskar Fritz Adolf, (son av Oskar, tab 4), född 1885-06-06 på Öringe. Mogenhetsexamen i Lund 1902. Utexaminerad från odontologiska institutet 1906. Praktiserande tandläkare i Vimmerby. Gift 1:o 1910-04-14 i Hälsingborg med Blenda Catharina Andersson, född 1889-08-02, död 1918-11-03 i Hedvigs förs, Norrköping ]], dotter av handlanden Per Olof Andersson och Hedvig Gunilla Andersson. Gift 2:o 1921-03-27 i Norrköping (Björsåkers förs, Östergötlands län vb) med Anna Matilda (Mari-Ann) Lindeberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1911-03-11 i Caroli förs, Malmö (vb 20) med handelsbokhållaren Alf Hugo Roland, född 1885-12-02 i Kärlinge förs, Malmö, från vilken hon blev skild genom Göta hovrätts dom 1921-03-10), född 1891-09-20 i Loshults socken, Kristianstads län. Dotter av köpmannen och lastningsföreståndaren Johan Lindeberg och Ingrid Olsdotter .

Barn:

 • 1. Maud Elisabet Margareta Madeleine, född 1910-11-01 i Hälsingborg. Gift 1937-03-20 i Vimmerby kyrka (vb 5) med ingenjören Karl Fredrik Åman född 1910-06-05 i Västernorrland,
 • 1. Britta Elisabet Margareta Marianne, född 1912-06-11 i Hälsingborg. Socionom. Gift 1937-11-06 i Stockholm (Vimmerby stadsförs vb 31) med löjtnanten i trängens reserv, försäljningschefen vid Kalix träindustribolag Gunnar Fredrik Dahlquist, född 1898-04-03 i Sveg, Jämtlands län med generalkonsul.
 • 1. Dödfött flickebarn 1917-08-09 i Nässjö stadsförs.
 • 2. Elsie Margareta Louise Marianne, född 1923-04-10 i Vimmerby. Stiftsjungfru. Studentexamen 1941. Student vid Stockholms Högskola 1942. Jur. kandidat. Gift 1945-08-11 i Jakobs kyrka, Stockholm med löjtnanten vid flottan Agne Christen Christenson, född 1918-11-18 i Göteborgs och Bohus län. Kommendörkapten. KorrLÖS 1977. Isbrytardirektör.

TAB 4B

Carl Adolf, (son av Oskar, tab 4), född 1886-08-04 på Öringe. Utexaminerad från Örebro tekniska gymnasium 1906. Studerade vid Columbia university i New York 1906–1910. Dess diplom som mechanical engineer 1910. Ordförande i The Dirigold Corporation i Kokomo, Ind, USA. död 1945-11-22 i Barrington Ill., U. S. A. Gift 1924-03-15 i New York med Anna-Maja Jäderholm, född 1900-01-16, dotter av sjökaptenen Otto Jäderholm och Anna Christina Johansdotter.

Barn:

 • Anna Birgit, född 1927-05-18 i Chicago.

TAB 4C

Oskar, (son av Oskar, tab 4), född 1888-06-08 Öringe. Marinunderintendent vid marinintendenturkåren 1910-09-30. Marinintendent av 2. graden i flottan 1915-10-10 . Marinintendent i marinintendenturkåren 1915-12-31. Marinintendent av 2. graden därst. 1916-05-26. Marinintendent av 1. Graden i marinintendenturkåren 1920-07-16 och vid nämnda kär 1921-02-18. På övergångsstat 1926-02-19. RVO 1935-06-06. Kapten på övergångsstat vid Marinintendenturkåren 1937-06-18. Direktörsassistent i Percy Lucks aktiebolag. Verkställande direktör i Percy Lucks & C:is handelsaktiebolag i Stockholm. Kommendörkapten av 2:a graden i marinen 1945-09-19. Gift 1914-12-30 i Saltsjöbadens med Otta Birgit Thommesen Stockenberg, född 1894-09-03 i Klara förs, Stockholm. Konstnärinna. Dotter av konsulatrådet vid svenska legationen i Paris Tor Ferdinand Christer Stockenberg och Hanne Thommesen.

Barn:

 • Oskar Tor Ferdinand Oskarsson, född 1917-01-28 i Stockholm. Se Tab. 4C:I.
 • Oskar Oskarsson, född 1918-06-15 i Skeppsholms förs, Stockholm. Se Tab. 4C:II.
 • Anna Margit Otta Birgit, född 1920-05-13 i Skeppsholms förs, Stockholm (Saltsjöbadens förs, Stockholms län fb).
 • Otta Florence Hanne, född 1922-01-14 i Skeppsholms förs, Stockholm. Studentexamen i Saltsjöbaden 1940-05-31.
 • Oskar Jens-Olaf, född 1928-02-18 i Chicago U. S. A.

TAB 4D

Oskar Fredrik, (son av Oskar, tab 4), född 1889-11-29 på Tjurkö förs, Blekinge län. Lantbrukare. Äg. Hästeryd i Frinnaryds socken sedan 1918 och Vrangsjö i Marbäcks socken sedan 1927, båda i Jönköpings län. Gift 1915-06-29 i Frinnaryds kyrka Frinnaryds förs, Jönköpings län med Inez Hilda Elisabet Dahlström, född 1890-04-15 på Hästeryds säteri i Frinnaryds förs, Jönköpings län. Dotter av godsägaren och lantbrukaren Axel Konrad Dahlström och Hilda Augusta Lindblad.

Barn:

 • Carl-Fredrik, född 1916-04-04 Näshult. Död 1919-06-20 Hästeryd.
 • Elisabet Margareta Fredricsdotter, född 1917-07-10 på Näshults säteri i Näshults förs, Jönköpings län.
 • Carl Göran Axel Fredrik, född 1920-08-06 på Hästeryd i Frinnaryds förs, Jönköpings län. Studentexamen vid Saltsjöbadens samskola 1941-06-07.

TAB 4E

Josef, (son av Oskar, tab 4), född 1891-03-15 i Vaxholms garnisonsförsaml. Studentexamen i Örebro 1909. Utexaminerad från odontologiska institutet 1912. Gift 1916-08-22 i Linköping (Säby förs, Tranås vb) med Mary Lydia Elisabet Bergh, född 1893-02-19 i Säby förs, Jönköpings län. Dotter av med doktorn i Tranås Knut Ludvig Bergh och Jenny Elisabet Schön.

Barn:

 • Oskar Nils-Fredrik Josefsson, född 1918-04-18 i Jönköping.
 • Knut Bertil Josef, född 1919-07-26 i Sofia förs, Jönköping.
 • Margit Jenny Mary, född 1920-11-01 i Rogberga förs, Jönköpings län (Jönköpings västra förs fb).
 • Carl Josef, född 1922-10-28 i Stockholm.
 • Jarl Gunnar Josef, född 1925-07-16 i Stockholm.
 • Stig Josef, född 1928-12-12 i Johannes förs, Stockholm.

TAB 4F

Gustaf Oskar Fredrik, (son av Oscar, tab 4), född 1897-08-12 Öringe. Studentexamen i Norrköping 1915. Filosofie magister i Uppsala 1923-05-29. Filosofie ämbetsexamen vid Uppsala universitet 1923-05-29. Vik. adjunkt i Eskilstuna s. å. Vik. lärare vid Stockholms högre folkskolor 1924. Filosofie licentiat examen vid Uppsala universitet 1935-09-16. Gift 1932-09-17 i Älvkarleby kyrka Uppsala (Valbo förs, Gävleborgs län vb) med Britta Sandberg, född 1908-04-18 i Skutskär i Älvkarleby förs, Uppsala. Dotter av överingenjören hos Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag Erik Sixten Sandberg och Elsa Åbrink.

Barn:

 • Per Oskar Sixten, född 1934-02-02 i domkyrkoförs, Uppsala (fb nr 36).
 • Nils Jonas Fredrik, född 1936-01-09 i Uppsala domkyrkoförs (fb nr 11).
 • Anna Kristina, född 1942-02-21 i Holmsöns förs, Umeå (fb nr 5).
 • Erik Gustaf

TAB 10

Carl Gustaf, (son av Johan Adolf, tab 2), född 1855-02-02 på Öringe. Mogenhetsexamen i Jönköping 1873. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm s. å. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1876-05-01. Elev vid statens järnvägsbyggnader 1876-06-06–1877-05-01. Inspektör i brand- och livförsäkringsaktiebolag Svea i Göteborg 1877–1922. GM 1902. RVO 1908-06-16. Representant i Sverige för Commercial Union Assurande Co. Död 1936-03-05 i Kungsholms förs, Stockholm (db 65) och begraven i Solna socken, Stockholm. Gift 1881-08-15 i Linköping med sin kusin Hedvig Elisabet Aurora Malmborg, född 1858-02-27 Ylingstad s socken, Östergötlands län, död 1883-11-06 i Stockholm, dotter av majoren Carl Fredrik Malmborg (von Malmborg) och Margareta Charlotta Vilhelmina Ekenstam (adl. ätten af Ekenstam).

Barn:

 • Elsa Vilhelmina, född 1882-06-13 i Jakobs förs, Stockholm. Gift 1907-12-16 i Oskarskyrkan i Stockholm med översten Fredrik Georg Rudman Bergenstråhle, född 1872. Död 1943-07-13 i Stockholm.
 • Nils Adolf, född 1883. Kapten. Död 1924. Se Tab. 11

TAB 11

Nils Adolf, (son av Carl Gustaf, tab 10), född 1883-10-16 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1902. Kadett vid kustartilleriet s. å. Sergeant därst. 1904. Utexaminerad från sjökrigsskolan 1905. Underlöjtnant vid kustartilleriet s. å. 3/11. Löjtnant därst. 1907-12-31. Genomgick kurs i radiotelegrafering 1907. Sjökrigshögskolans allmänna kurs 1910 och minkurs 1912. Minofficer vid flottans station 1909–1911. Kapten 1916-12-15. RVO 1917-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i kustartilleriets stam 1918-05-03. Erhöll tillstånd att inträda i kustartilleriets reserv 1919-10-10. Brandinspektör i brandförsäkringsaktiebolag Norrland. Död 1924-06-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1911-08-09 i Oskars kyrka, Adolf Fredriks förs, Stockholm ]] med Torborg Göös-Vidinghoff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1925-09-15 i S:t Petri kyrka i Malmö med direktören Ivar Hugo Sporrong, född 1883-02-08), född 1889-04-09, dotter av grosshandlaren Gösta Vidinghoff och Cecilia Liedberg.

Barn:

 • Nils Clarence, född 1912-05-09 i Stockholm, liksom systrarna. Se Tab. 11A.
 • Marianne Cecilia Elisabet, född 1920-11-14 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1942-12-31 i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm vb 436) med fänriken vid kustartilleriet Carl Gunnar Eklund, född 1920-03-21. Generallöjtnant.
 • Ingrid Elsa Margareta, född 1922-05-22 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

TAB 12

Carl Fredrik, (son av Johan Fredrik Malmborg, adlad Malmborg, tab 1), född 1815-01-29 vid Bergs kanalstation i Vretaklosters socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1828-05-26. Utexaminerad 1836-06-04. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 12/6. Lantmäteriexamen 1837. Löjtnant 1840-06-19. Kompaniofficer vid Karlberg 1841-02-04–1846-09-01. Gymnastiklärare i S:t Petersburg 1846–1847. Kapten 1850-12-13. Gymnastiklärare vid läroverket i Karlstad 1851. RSO 1863-01-23. Major i armén 1866-07-27. Avsked s. 31/7. Död 1893-11-12 i Linköping genom olyckshändelse och begraven på Vretaklosters kyrkogård. Ägde en tid Ylingstad och sedan Åneväga i Skeda socken, Östergötlands län. Gift 1853-11-29 Hösterum med Margareta Charlotta Vilhelmina (Mina) Ekenstam, född 1828-09-12 Stensvad, död 1919-06-06 i Linköping ]] och begraven på Vreta klosters kyrkogård, dotter av hovjägmästaren Nils Adolf Ekenstam, adl. ätten af Ekenstam, och hans 1:a fru Vilhelmina Schenmark.

Barn:

 • Nils Adolf, född 1854-09-03 på Ylingstad. Mogenhetsexamen 1874. Elev vid teknologiska institutet s. å. Död s. å. 16/11 i Stockholm och begraven på Konungsunds kyrkogård, Östergötlands län.
 • Karl Fredrik, född 1855. Före detta kapten. Se Tab. 13
 • Hedvig Elisabet Aurora, född 1858-02-27 på Ylingstad, död 1883-11-06 i Stockholm. Gift 1881-08-15 i Linköping med sin kusin, ingenjören Carl Gustaf Malmborg, född 1855.
 • Otto August, född 1859. Före detta major. Se Tab. 15

TAB 13

Karl Fredrik, (son av Carl Fredrik, tab 12), född 1855-09-26 på Ylingstad. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1874-02-20. Mogenhetsexamen 1876-06-06. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-23. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 9/11. Löjtnant 1887-08-11. Kapten 1895-09-06. RSO 1899-12-01. Avsked 1905-10-06. Äger Vij säteri i Borgs socken, Östergötlands län sedan 1885. Död 1936-11-26 Vij och begraven å nämnda sockens gamla kyrkogård (db 40). Gift 1885-09-29 i Stockholm med Helena Catharina Bång, född 1864-07-09 i Gävle, död 1941-11-29 Vij (Norrköpings förs, Östergötlands län db nr 37), dotter av bruksägaren Johan August Bång och Ulrika Lovisa Luth.

Barn:

 • Louise (Lizzie), född 1887-03-02 på Vij. Småskollärarexamen. Gift där 1915-06-12 (Borgs förs Östergötlands län vb) med direktören Johan Magnus Akates Broms, född 1875-09-10. död 1941-06-13 i Örebro.
 • Märta, född 1888-05-13 och död 1889-09-19 på Vij samt begraven på Borgs kyrkogård.
 • Margareta (Greta), född 1890-07-12 Ryd. Gift 1915-07-12 Vij ]] med kaptenen på reservstat vid 2. livgrenadjärregementet Uno Broms, från vilken hon 1928-11-14 blev skild i hans 1:a gifte (gift 2:o 1929-06-20 med Sigrid Eriksdotter Drake af Hagelsrum, född 1901-12-08 i Umeå, dotter av advokaten Carl Erik Drake af Hagelsrum, och Maria Charlotta Hedberg), född 1888-07-21 i Vimmerby.
 • Karl Fredrik, född 1891-12-27 på Vij. Verkst. direktör i aktiebolag Norrköpings korkfabrik.

TAB 14

Johan August, (son av Karl Fredrik, tab 13), född 1893-07-07 Vij. Studentexamen i Stockholm 1914. Därefter en tid jur. stud. vid Stockholms högskola. Gift 1:o 1919-09-20 i S:t Olai kyrka Norrköping med Ellen Amalia Lindvall (äktenskapet uppl gn Bråbygdens HR:s utslag 1944-12-18), född 1893-01-30 i Norrköping, dotter av med. licentiat Vilhelm Lindvall och Hedvig Maria Thulin.

Barn:

 • 1. Hedvig Birgitta Helena, född 1920-09-05 i S:t Olai förs, Norrköping.
 • 1. Ellen Gunilla, född 1924-02-24 Rotenberg.
 • 1. Gerd Beatrice Catharina, född 1934-10-14 i Norrköping (Östra Stenby förs, Östergötlands län fb nr 7) (S:t Olai förs enl. Dafa).

TAB 15

Otto August, (son av Carl Fredrik, tab 12), född 1859-06-30 Ylingstad s socken, Östergötlands län. Volontär vid Värmlands fältjägarkår 1877-03-19. Mogenhetsexamen 1879-05-20. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1880-12-01. Underlöjtnant vid nämnda fältjägarkår s. å. 10/12. Löjtnant därst. 1888-08-29. Chef för brandkåren i Gävle 1890-10-15–1919-06-30. Transp. som löjtnant till Västernorrlands reg 1893-03-17 och till Hälsinge regemente s. å. 6/3. Regementsadjutant därst. 1893–1900. Kapten vid sistnämnda regemente 1900-11-09. RSO 1901-12-30. Ledamot av drätselkammaren i Gävle 1902–1920. Ordförande i dess ena avdelning och vice ordförande i dess plenum 1911–1920. RVO 1902-12-01. Major i armén och avsked från stat 1909-07-13. Ryska brandkårsällskapets hederstecken 1912. Befälhavare för Gävle landstormsområde 1913–1914. Ordförande i systemaktiebolag i nämnda stad sedan 1914. Ordförande i mellersta Sveriges systemaktiebolags förening, i Gävle frivilliga skarpskytteförening m. fl. Pro Patrias GM 1919. SkytteGM s. å. HedL av svenska brandskyddsföreningen 1920. SMsvj 1921. RNO 1922-11-25. Vice ordförande i Gävleborgs livränte- och kapitalförsäkringsanstalt s. å. och i Gävleborgs skytteförbunds styrelse 1924. Ordförande i Gefleborgs läns sparbank 1928. KVO 2kl. RSO. RNO. 6GMbr. 2 SkytteGM. Pro Patria GM. SMsjv. RbrandHt. Äg. hus i Gävle. Gift 1894-10-15 i Sjömanskyrkan i Gävle med Ingeborg Eva Maria (Inga) Schough född 1865-02-18 i Piteå, dotter av överstelöjtnanten och distriktschefen i väg- och vattenbyggnadskåren Johan Robert Schough och hans 1:a hustru Charlotta Nikolina Berg.

Barn:

 • Mina Eva Nikolina, född 1896-03-15 i Gävle, liksom syskonen, död i Staffans förs, Gävle 1923-01-03 ]] och begraven på Solna kyrkogård Stockholms län. PrRKM3kl. Gift 1921-12-26 på Weiser Hirsch vid Dresden (Hel. Trefald. förs, Gävle vb) med läroverksadjunkten filosofie kandidat Jakob Teofilus Troin, född 1882-11-18 i Grängesberg.

TAB 15A

Sten Otto Robert, (son av Otto August, tab 15), född 1901-01-11. Studentexamen i Gävle 1919-05-31. Filosofie stud. vid Uppsala universitet. Filosofie kandidat examen därst. 1930-05-28. Filosofie licentiat examen vid samma universitet 1937-01-30. Efterprövning i filosofie kandidat examen 1937 o. d. Extra ordinarie adjunkt i Kiruna 1943-08-13. Utnämnd till adjunkt i ämnena biologi med hälsolära och kemi vid samrealskolan i Söderhamn 1945-12-31. Gift 1930-06-14 i Uppsala (Gustaf Vasa förs vb) med Maj Olofsdotter Boëthius född 1905-12-30 i Stockholm. Filosofie kandidat. Ämneslärare. Dotter av veterinären Victor Olof Boëthius och Maria Berg.

Barn:

 • Eva Madeleine, född 1939-12-20 i Uppsala domkyrkoförs, Uppsala (fb nr 532)
 • Nils Olof Robert, född 1941-06-27 i Uppsala domkyrkoförs, Uppsala (fb nr 262).
 • Per Jonas, född 1943-04-18 (Lasarettet) i Uppsala domkyrkoförs, Uppsala (fb nr 246).

TAB 15B

Nils Åke Robert, (son av Otto August, tab 15), född 1902-06-18. Studentexamen i Gävle 1921-05-25. Elev vid tekniska högskolan s. å. Officersaspirant i fortifikationen 1921. Fanjunkare därst. 1924. Fänrik i fortifikationens reserv 1924-12-31. Utexaminerad från Tekniska högskolans fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1926-05-21. Underlöjtnant i fortifikationens reserv 1926-12-30. Bitr. ingenjör hos distriktsingenjören i nedre norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1926–1928. Ingenjör hos aktiebolag Skånska cementgjuteriet 1927. Bitr. Ingenjör i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1928-05-07–1935. Löjtnant 1928-10-26. Vägingenjör och sekreterare i Svartlösa härads vägstyrelse, Stockholms län 1929–1932. T. f. byråingenjör i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen s. å. 1/9. Biträdande vägingenjör i Kopparbergs län 1935. Kapten i väg- och vattenbyggnadskåren 1936-12-30. Gift 1:o 1934-10-27 i Maria förs Stockholm (vb nr 195) med Astrid Matilda Otterberg, född 1908-10-27, död 1943-11-14 i Falu Kristine förs, Falun, Kopparbergs län (db nr 137). Dotter av grosshandlaren Axel Otterberg och Signe Alexandra Charlotta Börjesson.

Barn:

 • 1. Björn Otto Axel, född 1936-12-15 i Kristine förs, Falun (fb nr 130).
 • 1. Signe Ulla Ingeborg, född 1939-10-13 i Nikolai förs, Örebro (fb nr 281).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: