Bruncrona nr 1798

Från Adelsvapen-Wiki

1798.jpg

Adliga ätten Bruncrona nr 1798

Adlad 1726-09-30, introducerad 1726. En gren adlad och adopterad 1799-11-16, introducerad 1801, utdöd 1859-02-21. Ätten immatrikulerades på finska riddarhuset 1818-02-07 under n:r 116 bland adelsmän.

TAB 1

Lorentz Brun, adlad Bruncrona, (son av Abraham Larsson, se adliga ätten Ridderbjelke nr 1337, tab 1), född i Södermanland. Musketerare vid Södermanlands regemente 1666, som då låg i garnison i Anklam. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1670-05-00. Sergeant 1674. Fänrik 1677-01-24. Regementskvartermästare 1677-07-09. Som sådan placerad vid Wismarska guvernörsregementet (Lk.) 1679-09-22 kapten vid Wismarska guvernörsregementet (Lk.) 1680-11-14. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1695-09-03. Major 1701-06-24 överstelöjtnant 1711-05-23. Avsked 1715-04-15. Adlad 1726-09-30 jämte sin brorson presidentssekreteraren Abraham Brun (Introducerad. 1726 under nr 1798). Död 1729 och slöt själv sin ättegren. 'Han var med i många bataljer, och blev vid Hälsingborgs belägring träffad av en sexpundig styckekula, som borttog en del av vänstra skulderbladet. Råkade 1721 under en resa i Hälsingland ut lör ett ryskt parti, och blev då nästan dödligt sårad samt, jämte sin hustru, alldeles utplundrad.' Gift med Dorotea Lucretia Schaum från Holland.

Barn:

 • Carl Ludvig Brun. Fänrik vid Wismarska infanteriregementet. Död 1712-09-00. [Lk].
 • Charlotta Dorotea, född 1700, död 1767-03-29 i Stockholm. Gift med översten Lorentz von Numers, född 1673, död 1736.

TAB 2

Abraham Brun, adlad Bruncrona, (son av Abraham Brun, se adliga ätten Ridderbielke, tab 2), född 1693-05-31 i Göteborg. Student i Lund 1708 (Sgn.) och i Uppsala (Um.) 1710-01-29. Kanslist i defensionskommissionen 1710-09-00. Extra ordinär kanslist i kungliga kansliet 1712. Kopist i kungliga kansliet 1714-10-15 kanslist 1719-03-06 presidentssekreterare 1724-06-11. Adlad 1726-09-30 jämte sin farbroder, överstelöjtnanten Lorentz Brun (introducerad 1726 under nr 1798). Kommissionssekreterare vid kongressen i Soissons 1728-04-15. Sekreterare i kanslikollegium 1738-10-21. Död 1739-08-20 i Stockholm. Gift 1735-07-13 med Anna Sofia Steuch, född posthuma 1715-03-06 död 1740-03-09, dotter av protokollssekreteraren Mattias Steuch, adlad Steuch, men ej introducerad (se adliga ätten Steuch) och Sofia Nordlind.

Barn:

 • Abraham Mattias, född 1737. Major. Död 1816. Se Tab. 3
 • Juliana Sofia, född 1738-08-13, död 1783-09-16 i Åbo. Gift 1757-08-28 Hacksta med överstelöjtnanten och hovrättsrådet Georg Ehrenmalm, född 1723, död 1807.
 • Anna Christina, född posthuma 1739-09-11 död 1827-02-16 i Uppsala. Gift 1762-09-28 med jur. professorn i Uppsala doktor Olof Rabenius. Se vidare tab 11.

TAB 3

Abraham Mattias, (son av Abraham Brun, adlad Bruncrona, tab 2), född 1737-03-30 student i Uppsala (Um.) 1746-06-26 antagen till krigstjänst 1754. Kornett vid livdragonregementet 1758-12-07. Löjtnant vid livdragonregementet 1764-12-31. Kapten 1769-04-04. Major 1776-12-11. RSO 1779-01-24. Avsked med pension 1785-05-18. Död 1816-12-17 Storvik Han bevistade 1761 kriget i Pommern. Gift 1767-10-15 Mustiala

Barn:

 • Sofia Elisabet, född 1768-08-18 död 1834-09-21 i Åbo. Gift 1786-09-21 Runagård
 • Abraham Reinhold, född 1770-03-26 död 1770-03-27.
 • Maria Juliana, född 1771-02-27 död 1846-02-03 i Stockholm. Gift 1797-08-06 i Kimito kyrka i Finland med sin kusin, översten och överlotsdirektören Nils Abraham Rabbe, adlad och adopterad Bruncrona. Se vidare tab 12.
 • Abraham Reinhold, född 1772-06-25, död 1776-11-03 på Juva i S:t Mårtens socken.
 • Gustava Ulrika, född 1773-12-24 död 1849-07-03 Gift 1812-10-27 Vik
 • Georg Vilhelm, född 1775. Kapten. Död 1808. Se Tab. 4
 • Johan Gustaf, född 1776-09-04 död 1776-09-09.
 • Gustaf Adolf, född 1778-12-17. Kansliråd. Död 1855. Se Tab. 7.
 • Ebba Charlotta, född 1780-03-23. Stiftsjungfru. Död 1852-12-14. Gift 1822-01-17 med sin kusin, professorn Lars Georg Rabenius, adlad Rabenius, i hans 2:a gifte, född 1771, död 1846.
 • Eva Matilda, född 1781-09-10 stiftsjungfru. Död 1821-12-30 i Åbo. Gift 1801-08-13 med generalmajoren och presidenten (finsk greve) Johan Fredrik Aminoff, i hans 3:e gifte, född 1756, död 1842.
 • Abraham Constantin, född 1784-08-09. Sergeant vid arméns flotta 1796-11-19. Flaggjunkare vid arméns flotta 1800-05-24. Fänrik 1801-01-23. Kompaniofficer vid krigsakademien på Karlberg 1806–1814 (Hc.). RSO 1808-09-16. Löjtnant 1808-12-08. Kapten i flottorna 1809-09-26. Kapten i arméns flotta 1815-01-24. Kapten vid K. M:ts flotta 1824-12-01. Kommendörkapten vid K. M:ts flotta 1834-05-30. Ledamot av krigshovrätten 1838-10-19. Kommendör 1845. Avsked 1845-05-13 C XIV J:s medalj 1855. Död ogift 1864-05-22 i Stockholm. Han bevistade under finska kriget sjöträffningarna vid Sandöström, Grönvikssund och Palva sund samt affären vid Ratan mm.
 • Anna Catharina, född 1787-08-09, död 1787-12-00.
 • Christina Lovisa Augusta, född 1791-12-11 i Kimito socken, död ogift 1869-02-09 i Stockholm.

TAB 4

Georg Vilhelm, (son av Abraham Mattias, tab 3), född 1775-03-12. Volontär vid livdragonregementet 1782-02-20 sergeant vid livdragonregementet 1782-03-25. Kornett på extra stat 1782-05-05. Adjutant vid Åbo läns lätta bataljon 1794-06-30. Fänrik vid Åbo läns lätta bataljon 1796-05-27. Löjtnant 1796-10-09. Kapten i armén 1802-08-09. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1807-11-25 död 1808-04-17 Brahestad av den svåra blessyr, som han fick i affären vid Pyhäjoki. Gift 1800-10-15 Prästkulla Död 1833-05-25 i Helsingfors), född 1778-01-06, död 1846-12-19 i Helsingfors, dotter av majoren Johan Reinhold Taube, och Fredrika Lovisa Sofia Giös.

Barn:

 • Abraham Reinhold, född 1803-05-06 i Kimito socken. Introducerad på finska riddarhuset 1818-02-07 under nr 116 bland adelsmän. Student i Åbo 1820-11-30. Elev vid målarakademien i Stockholm. Död 1822-10-27 i Stockholm.
 • Evert Vilhelm, född 1806. Possessionat. Död 1881. Se Tab. 5

TAB 5

Evert Vilhelm, (son av Georg Vilhelm, tab 4), född 1806-07-12 i Kimito socken. Immatrikulerad på finska riddarhuset 1818 (1818-02-07) under nr 116 bland adelsmän. Student i Åbo 1821-06-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1826-06-20. Extra ordinarie kammarskrivare i kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1827-11-27. Extra notarie i Åbo hovrätt 1830-06-22. Ägde Karsby i Tenala socken. Död i Tenala socken 1881-05-08. Gift 1:o 1832-09-18 i Stockholm med sin kusin, stiftsjungfrun Eva Margareta Charlotta Bruncrona, född 1810-09-05, död 1843-04-12 på Karsby, dotter av kanslirådet Gustaf Adolf Bruncrona och Carolina Eleonora Gyllenhammar. Gift 2:o 1845-09-14 Johannisberg

Barn:

 • 1. Eva Charlotta Vilhelmina (Carolina), född 1834-04-02, död 1911-12-04 i Helsingfors och begraven i Kyrkslätts socken. Gift 1859-06-11 med apotekaren i Ekenäs Viktor Rosberg i hans 2:a gifte, född 1821-07-21, död 1900-04-26 Strömsby
 • 1. Gustaf Vilhelm, född 1835-11-16. Fänrik vid 1:a (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljonen 1857-02-09. Underlöjtnant vid 1:a (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljonen 1858-08-21. Död ogift 1859-01-08 på Karsby.
 • 1. Anna Matilda Augusta, född 1837-07-09, död 1922-01-24 i Stockholm. Gift 1862-07-17 på Karsby med majoren Göran Schröderheim B, född 1823, död 1898.
 • 1. Evert Abraham, född 1843-03-06. Ägde Olsböle rusthåll i Tenala socken. Död barnlös 1871-11-21. Gift 1867-02-28 i Helsingfors med Amanda Matilda Alexandra Silfvius född 1846-10-09, död 1912-11-08 i Helsingfors, dotter av snickaren Carl Fredrik Lindström och Eva Catharina Silfvius.
 • 2. Carl Vilhelm, född 1852. Lantbruksråd. Se Tab. 6
 • 2. Hedvig Ida Elisabet, född 1854-07-19, död ogift 1876-04-16 på Karsby.
 • 2. Georg Adolf, född 1857-04-19. Student i Helsingfors 1876-05-30. Elev vid Evois forstinstitut 1884-06-00. Dimitterad som forstkonduktör 1886. Tillförordnad forstuppsyningsman i Kalajoki revir 1896. Biträdande forstmästare i Kemiträsks revir 1905. Forstmästare i Tuntsa revir 1906-07-13. Död ogift 1909-11-21 i Kivijärvi under en resa, och begraven i Tenala.
 • 2. Frans Otto, född 1859-12-17 död 1862-07-05 på Karsby.

TAB 6

Carl Vilhelm (son av Evert Vilhelm, tab 5), född 1852-08-14 i Tenala socken. Student i Helsingtors 1872-09-21. Ägnade sig därefter åt lantbruk. Agent i finska brandstodsbolaget för landet i Raseborgs distrikt 1891–1918. Lantbruksråds titel 1900-04-22 revisor i Finlands bank 1905–1911 och 1917–1919. Äger Olsböle och sedan 1909 Karsby, båda i Tenala socken. Gift 1892-05-29 i Helsingfors med Ingeborg Augusta Carlson, född 1866-03-11 i Björneborg, dotter av handlanden i Helsingfors, vice konsuln Carl Johan Carlson och Anna Charlotta Teodora Oldenburg.

Barn:

 • Kurt Vilhelm, född 1893-07-02 i Helsingfors. Inträdde 1915-11-02 i tjänst vid 27. Preussiska jägarbataljonen och deltog med denna i kriget mot Ryssland. Hjälpgruppförare 1916-03-05 gruppförare 1917. Löjtnant 1918-02-11 löjtnant vid 1. finska jägarregementet 1918-02-25 bevistade finska frihetskriget. FFrK4kl 1918. Transporterade till vita gardesregementet. Jägarkapten 1919-05-16. Gift 1920-10-29 i Helsingfors med Maria Sofia Adelaide Indrenius, född 1900-04-27 i Helsingfors, dotter av bankdirektören, vice häradshövdingen, jur. utrednings kand. August Emanuel Indrenius och Sara Maria von Julin, finska adlade ätten nr 214.
 • Carin Hedvig, född 1897-02-25 på Olsböle, död 1905-08-26 på Karsby.
 • Carl Gustaf, född 1899-10-03 Olsböle. Gift 1926-07-07 (Lovö förs, Sthlms l., vb nr 6) med Anna Eva Sofia Bruncrona, född 1900-04-25 (T10).
 • Eva Augusta Aurora, född 1905-05-24 i Tenala socken. Studentexamen i Helsingfors 1923-05-31.

TAB 7

Gustaf Adolf, (son av Abraham Mattias, Tab, 3), född 1778-12-17 Runagård Student i Åbo 1792-01-25 avlade jur. examen 1795. Auskultant i Åbo hovrätt 1795-06-16. Extra notarie i Åbo hovrätt 1797-05-05. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1797-09-27. Auskultant i Svea hovrätt 1798-05-28. Kanslist i hemliga utskottet vid 1800 års riksdag. Auskultant i krigshovrätten 1801. Vice auditör i arméns flotta 1801. Hovrättssekreterares fullmakt 1802-01-26. Sekreterare vid överhovjägmästareämbetet 1803-07-07. Tillförordnad fiskal i riksens ständers bank 1804-05-03. Ordinarie fiskal 1806-04-24 bankokommissarie 1809-01-19. Kommissarie i högsta lönegraden 1812-06-11. Bankens ombud vid revision av diskontoverken i Göteborg och Malmö 1813. Generalhandelsagent i Åbo 1813-06-16. Svensk-norsk generalkonsul i Åbo 1815-01-18. Avsked från sekreterarebeställningen vid överhovjägmästareämbetet 1816-04-29. RNO 1820-07-01. Kansliråd 1821-06-28 fullmäktig i riksens ständers bank 1828-08-23. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1831–1834. Direktör vid allmän änke- och pupillkassan 1828-05-21–1834-06-04 korresp. LLA 1833. Ordinarie ledamot 1840. Död 1855-01-31 i Stockholm. Han ägde Vik på Värmdön. Avsändes 1809-12-00 till Finland för att utreda den upplösta diskonten och inkassera Sveriges Vik på Värmdön ägande allmänna fordringar, vilken förrättning upptog 3:ne års tid [Sj]. Gift 1809-10-15 Sundbyholm med stiftsjungfrun Carolina Eleonora Gyllenhammar, född 1791-07-17, död 1862-01-28 i Stockholm, dotter av kaptenen Carl Gustaf Gyllenhammar, och hans 1:a fru Margareta Eleonora von Schoting.

Barn:

 • Eva Margareta Charlotta, född 1810-09-05 stiftsjungfru. Död 1843-04-12 på Karsby. Gift 1832-09-18 i Stockholm med sin kusin, possessionaten Evert Vilhelm Bruncrona i hans 1:a gifte, född 1806, död 1881.
 • Kurt Abraham Carl, född 1803. Vice häradshövding. Död 1853. Se Tab. 8.
 • Gustaf Mattias, född 1816. Ryttmästare. Död 1862. Se Tab. 9
 • Ebba Matilda Carolina (Thilda), född 1822-09-03 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1908-04-15 i Stockholm, Skeppsholms förs. Gift 1843-09-26 i Stockholm med varvschefen vid Stockholms station, kommendörkaptenen, RSO, Carl Carlsson Warberg, född 1811-09-14 i Karlskrona, död 1872-04-09 i Stockholm.

TAB 8

Kurt Abraham Carl, (son av Gustaf Adolf, tab 7), född 1813-03-07 i Åbo. Jur. kand. 1834. Vice notarie i Svea hovrätt 1837. Vice häradshövding 1839-09-30. 2. riddarhuskanslist 1841-12-23. Kopist i justitiestatsexpeditionen 1842-08-17. Kammarskrivare i Stockholms stads brandförsäkringskontor 1844-05-25. Kanslist hos ombudsmannen i nämnda kontor 1844-07-00. Kanslist i justitiestatsexpeditionen 1846-04-01 död av lungsot 1853-04-19 i Stockholm. Gift 1845-09-07 på Nya varvet vid Göteborg med sin svågers syster Laura Sofia Warberg, född 1822-02-01, död 1855-06-12 i Stockholm, dotter av kommendören vid Kungl. Maj:ts flotta, stationschefen i Göteborg Carl Gustaf Warberg och Sofia Magdalena Söderdahl.

Barn:

 • Eva Sofia Carolina, född 1846-09-07 i Stockholm, död 1870-09-22 i Uppsala. Gift 1866-05-28 i Stockholm med professorn Olof Mattias Teodor Rabenius, i hans 1:a gifte, född 1823, död 1892.
 • Gustaf Abraham, född 1848-11-23 död 1851-03-02 i Stockholm.

TAB 9

Gustaf Mattias, (son av Gustaf Adolf, tab 7), född 1816-07-13 i Åbo. Student i Uppsala 1833. Fanjunkare 1833-12-11 kornett vid livregementets dragonkår 1834-06-28. Löjtnant 1843-05-29. Ryttmästare 1853-06-14. RSO 1860-05-05. Död 1862-11-06 i Stockholm. Gift där 1855-10-15 med sin kusins dotter, stiftsjungfrun Anna Augusta Fatima Bruncrona, född 1835-06-06 i Stockholm, död i Stockholm 1911-05-29, dotter av kabinettskammarherren Olof Abraham Bruncrona (av den adopterade grenen, se nedan) och Christina Charlotta Lagerheim A.

Barn:

 • Anna Carolina Charlotta, född 1856-08-19 På Vittsjö ryttmästarboställe i Estuna socken, Stockholms län. Död 1931-08-01 i Uppsala (dk:förs db nr 352). Gift 1877-12-04 i Stockholm med kyrkoherden i Häverö pastorat av ärkestiftet, före detta kontraktsprosten, LVO, Johan Gustaf Hellenius, född 1850-07-18 i Vaksala socken, Uppsala län, död 1935-05-13 i Uppsala.
 • Augusta Carolina Maria (Nina), född 1858-01-31 På Vittsjö ryttmästarboställe i Estuna socken, Stockholms län. Död 1939-03-03 i Uppsala (Uppsala domkyrkoförs db nr 97).
 • Eva Matilda Charlotta (Lotten), född 1859-11-20 På Vittsjö ryttmästarboställe i Estuna socken, Stockholms län. Död 1927-06-01 i Stockholm (Upps. dk db nr 251).
 • Abraham Gustaf Mattias (Gösta), född 1863 På Vittsjö ryttmästarboställe i Estuna socken, Stockholms län. Extra ordinär hovpredikant och kyrkoherde. Död 1935. Se Tab. 10

TAB 10

Abraham Gustaf Mattias (Gösta), (son av Gustaf Mattias, tab 9), född posthumus 1863-04-27 på Vittsjö ryttmästarboställe. Mogenhetsexamen i Stockholm 1881-05-21. Student vid Uppsala universitet 1881. Fil. Kand. exam. 1884-09-12. Teol. kand. 1891-05-31. Prästvigd 1891-06-07. Pastorsadjunkt i Estuna förs 1891. Tillförordnad sjömanspräst i Kiel 1893-05-01. Kyrkoherde i Lohärads och Malsta försars pastorat av ärkestiftet 1897-02-19. Kyrkoherde i Fasterna patronella pastorat av ärkestiftet 1903-04-29. Kyrkoherde i Lovö pastorat och slottspastor vid Drottningholm 1909-12-20. Kontraktsprost i Svartsjö kontrakt 1910-04-20. Tjänstg. extra ordinarie hovpredikant 1911-11-04. LNO 1914-09-30. GV:sJnt 1928-06-16. Död 1935-01-24 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1897-09-11 i Uppsala med friherrinnan Ingrid Charlotta Sophia von Essen nr 158, född 1866-06-08 Svenstorp, dotter av legationssekreteraren friherre Gustaf Alexander Carl Ture von Essen, och friherrinnan Blenda Rappe.

Barn:

 • Ingrid Blenda Augusta, född 1898-08-19 i Lohärads prästgård i förs med samma namn, Sth. Stiftsjungfru.
 • Anna Eva Sofia, född 1900-04-25 i Lohärads prästgård i förs med samma namn, Sth. Stiftsjungfru. Värdinna vid Svenska Diakonanstaltens gästhem i Stora Sköndal. Gift 1926-07-07 i Lovö kyrka med godsägaren Carl Gustaf Bruncrona (från Tenala i Finland), född 1899-10-03 Olsböle
 • Nils Erik Gustaf, född 1903-06-14 i Lohärads prästgård i förs med samma namn, Sth. Reservofficersexamen vid Kungl. krigsskolan 1926-04-29. Fänrik i Göta livgardes reserv s.å. dec. 30. Underlöjtnant i samma reserv 1928-12-31. Löjtnant därst. 1932-04-22. Kapten i samma reserv 1940-04-05. Kapten vid Hälsinge reg:te 1940-08-01.


TAB 11

Den adopterade eller Rabbeska ättegrenen

Ingel Ryttare under hertig Carls av Södermanland livfana 1598.

Barn:

 • Nils Ingelsson. Rusthållare. Ägde Råby hemman i S:t Ilians socken, Västmanlands län. Gift med Greta.

Barn:

 • Laurentius Nicolai, Raabyensis, född 1639 i Råby. Prästvigd i Västerås 1668-06-26 hospitalssyssloman i Västerås 1672. Kyrkoherde i Bergs pastorat av Västerås stift 1682. Död 1692-12-23. Gift 1672-01-02 med Susanna Ingelsdotter, död 1691-10-26, dotter av bergsmannen i Falun Ingel Hansson [Hm].

Barn:

 • Ingellus Laurentii Rabenius, född 1677-04-17 i Västerås. Student i Uppsala 1696. Prästvigd 1699-05-23 till predikant vid Norns bruk Kopparbergs län. Bataljonspredikant vid Lewenhaupts regemente och assessor i kurländska lant- och fältkonsistorium 1701. Regementspastor vid norra skånska kavalleriregementet 1707-01-24. Kyrkoherde i Romfartuna pastorat av Västerås stift 1723-05-15. Prost 1729. Kyrkoherde i Leksands pastorat av samma stift 1735. Kontraktsprost 1735. Död 1739-04-30. Han blev 1709 fången av ryssarna vid Poltava och förd till Klinov i Sibirien, därifrån han först 1722 hemkom [Hm]. Gift 1724-05-11 med Margareta Kalsenia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1717-01-27 med kyrkoherden i Romfartuna pastorat Gustaf Schilling i hans 2:a gifte, född 1674-12-25 i Stockholm, död 1723-03-14 i Romfartuna prästgård), född 1698, död 1772-05-03, dotter av prosten och kyrkoherden i Söderbärke pastorat av Västerås stift Olof Kalsenius och Anna Rudbeckia [Hm].

Barn:

 • Olof Rabenius, född 1730. Student i Uppsala 1738. Jur. doktor i Uppsala 1752. Jur. docent vid Uppsala akademi. Vice akademisekreterare 1755. Akademinotarie 1759. Akademiombudsman 1760. Jur. pract. professor vid Uppsala akademi 1766-09-03. Död 1772-05-16 i Uppsala och begraven i domkyrkan i Uppsala. 'Han var en av sin tids yppersta jurister och hans tidiga bortgång en svårersättlig förlust för Uppsala universitet. Hans profession vid akademien inrättades särskilt som en uppmuntran för honom, att fullborda det honom av riksens ständer anförtrodda arbete, att göra en samling av författningar rörande justitieväsendet.' Gift 1762-09-28 med Anna Christina Bruncrona, född posthuma 1739-09-11, död 1827-02-16 i Uppsala, dotter av kungliga sekreteraren Abraham Brun, adlad Bruncrona, och Anna Sofia Steuch.

Barn:

 • Nils Abraham Rabbe, adlad och adopterad Bruncrona, född 1763, död 1846. Se Tab. 12.
 • Lars Georg Rabenius, adlad Rabenius, född 1771, död 1846. Se adliga ätten Rabenius.

TAB 12

Nils Abraham Babbe, adlad och adopterad Bruncrona, (son av Olof Rabenius, tab 11), född 1763-08-03 i Uppsala. Volontär vid livdragonregementet 1776-07-15. Korpral vid livdragonregementet 1777-10-30 sergeant vid arméns flottas finska eskader 1781-02-17. Sergeants lön vid arméns flottas finska eskader 1783 sjöofficersexamen 1783-11-11. Fänrik 1783-11-19. Löjtnant 1790-12-09. Kapten i armén 1793-02-25. Kvartermästare vid krigsakademien på Karlberg och lärare vid krigsakademien på Karlberg i skeppsbyggeriet 1799-08-26. RSO och adlad 1799-11-16 samt adopterad på sin morfaders och svärfaders adlade namn och nummer (introducerad 1801). Kapten vid arméns flotta 1801-11-16. Major vid krigsakademien 1807. Major och överadjutant vid arméns flotta 1808. Överstelöjtnant i flottorna 1810-05-01. Guldmed. för tapperhet 1814. Överstes titel 1815-01-24. Chef för sjömätningskåren 1815. Överlotsdirektör 1820-06-20. Avsked från krigsakademien 1820-10-19. RCXIII:sO 1829-02-15 KVO 1832-06-24. Avsked ur krigstjänsten 1833-03-09. Död 1846-09-28 i Stockholm. 'Han var en utmärkt skicklig militär.' Gift 1797-08-06 i Kimito kyrka i Finland med sin kusin, Maria Juliana Bruncrona, född 1771-02-27, död 1846-02-03 i Stockholm, dotter av majoren Abraham Mattias Bruncrona och Eva Maria Taube.

Barn:

 • Anna Maria, född 1800-09-21. Stiftsjungfru. Död 1805-06-28 på Karlberg.
 • Olof Abraham, född 1802. Överste och kabinettskammarherre. Död 1859. Se Tab. 13.

TAB 13

Olof Abraham, (son av Nils Abraham Rabbe, adlad och adopterad Bruncrona, tab 12), född 1802-12-16 å Karlbergs kungliga lustslott. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Konstituerad till kompaniofficer vid krigsakademien 1818-09-21 utexaminerad 1819-09-22. Fänrik vid Svea livgarde 1819-10-26. Sekundadjutant vid Svea livgarde 1823-12-18. Löjtnant 1827-06-20 ordonnansofficer hos kronprinsen 1830-02-01. Kammarherre 1830-11-08. Kapten i regementet 1841-08-06. Adjutant hos konungen 1848-02-24. RDDO 1848-09-01. 2. major vid nämnda garde 1851-04-22. RSO 1851-11-10. Överstelöjtnant 1853-09-29. Kabinettskammarherre hos konungen 1854-10-13. Överste i armén 1856-05-07. Överste och chef för Värmlands regemente 1856-11-21. RNS:tOO 1858-07-04. RCXIII:sO 1859-01-28. Död 1859-02-21 i Karlstad. Gift 1830-12-16 med stiftsjungfrun Christina Charlotta Lagerheim, född 1811-07-16 i Stockholm, död i Stockholm 1889-06-29, dotter av hovmarskalken Erik Julius Lagerheim A, och Beata Charlotta af Segerström.

Barn:

 • Eva Maria Charlotta, född 1831-10-24 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1899-10-17 i nämnda stad. Gift 1860-09-25 på Vik å Värmdön med häradshövdingen i Aska, Dals och Bobergs häraders domsaga, RNO, Carl Oskar Modig, född 1811-06-23 på jägmästarebostället Höja på Omberg Östergötlands län, död 1872-02-22 Vadstena.
 • Nils Julius, född 1833-06-14 i Stockholm, död i Stockholm 1846-10-30.
 • Anna Augusta Fatima, född 1835-06-06 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1911-05-29 i Stockholm. Gift i Stockholm 1855-10-15 med sin faders kusin, ryttmästaren Gustaf Mattias Bruncrona, född 1816, död 1862. Se Tab. 9.
 • Ebba Elisabet Lovisa, född 1848-10-27, död 1861-03-13 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.