:

Jegerhjelm nr 1477

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Jegerhjelm nr 1477
Vapensköld för adliga ätten Jegerhjelm nr 1477

Adliga ätten Jegerhjelm nr 1477

Adlad 1713-06-09, introducerad 1719.

TAB A

Hans Jäger (översiktstab. 1), född 1609-04-11. Rådman i Kalmar. Gift med en dotter till kyrkoherden i Köpings pastorat av Kalmar stift Stefanus Jonæ (Lippius) och Kerstin Jonsdotter (Eberstein). (Clerus Calmariensis.)

Barn:

 • Johan Jäger, adlad Jegerhjelm, född 1640. Se Tab 1
 • Martha Jäger, född 1648-02-28, † 1676-04-07. Gift 1670 i Kalmar med herredagsmannen, rådmannen och handels- och politieborgmästaren där Dietrich Mühlenbruch, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Brita Persdotter, född 1624-03-25, † 1669-03-30; 2:o 1678 med Marthas kusin Martha Haijock, född 1656-01-16, † 1680-02-26, dotter till råd- och handelsmannen i Kalmar David Haijock och Martha Stephansdotter Lippia), född 1628-02-08 i Tyskland, † 1712-08-24 i Kalmar sfs.

TAB 1

 • Johan Jäger, adlad Jegerhjelm, född 1640-08-00. Skrivare i statskontoret 1672-03-26. Kammarskrivare i statskontoret 1675. Kamrerare i statskontoret 1689. Extra ordinarie assessor i kammarrevisionen 1712-10-30 (1712-10-10). Adlad 1713-06-09 (sönerna introducerade 1719 under nr 1477). Ordinarie assessor 1714-03-27. Död 1715-03-19 och begraven i Stockholm. Gift 1677-01-25 i Stockholm med Christina Nilsdotter von Meintz i hennes 2:a gifte, död 1702.

Barn:

 • Johan, född 1677. Stadsmajor. Död 1743. Se Tab. 2
 • Carl, född 1679-02-09, död ung.
 • Peter, född 1680. Auditör. Död 1710. Se Tab. 8
 • Anna Christina, född 1683-04-02, död ung.
 • Didrik, född 1684-07-29, död ung.
 • Carl, född 1686. Major. Död 1757. Se Tab. 9

TAB 2

Johan (översiktstab. 1, son av Johan Jäger, adlad Jegerhjelm, Tab. 1), född 1677-09-29 i Stockholm. Student i Uppsala (Um.) 1690-01-18. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret 1697. Beridare vid slottet 1701. Stallmästare hos greve Bengt Oxenstierna. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-03-02. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Löjtnant vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1705-03-24. Kaptenlöjtnant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1707-05-03. Kapten vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1709-09-02. Tillförordnad kommendant i Malmö 1710. Kapten vid västra skånska infanteriregemente 1712-06-16. Åter tilförordnad kommendant i Malmö 1713. Stadsmajor i Malmö 1713-06-13. Avsked från stadsmajorsbefattningen 1716-06-28, åter kapten vid västra skånska infanteriregemente 1716-11-23. Död 1743-10-23, [Lk]. Gift 1711-01-03 i Malmö med Catharina Elisabet von Fleissner, död 1771-05-15, dotter av överstelöjtnanten Samuel Fleissner, adlad von Fleissner, och Brita Elisabet Lang.

Ba rn:

 • Johan, född 1711-10-25 i Malmö. Volontär vid Bousquets regemente (KrAB.) 1731-04-28. Rustmästare Bousquets regemente (KrAB.) 1732-06-01. Furir (KrAB.) 1734-02-28. Förare (KrAB.) 1736-06-01. Sergeant (KrAB.) 1739-12-12. Fänrik 1742-02-06. Löjtnant 1749-05-09. Stabskapten vid kronprinsens regemente 1756-05-20. Avsked 1759-09-20. Död ogift 1759-10-09 på Karlstens fästning och begraven 1759-10-14 i Marstrands kyrka.
 • Samuel, född 1712. Överste. Död 1789. Se Tab. 3
 • Carl Jakob, född 1715-01-14. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1741-09-22. Död 1743. Gift med Anna Christina Schultz, som levde änka 1751.
 • Catharina Birgitta, född 1716-06-21, död 1722-06-25.
 • Christina Regina, född 1720-05-02, död 1810-05-12 i Hammarö socken, Värmlands län. Gift 1759-08-21 med kaptenen Sven Axelsson, född 1728, död 1798-12-08.

TAB 3

Samuel (översiktstab. 2, son av Johan, Tab. 2), född 1712-11-10 i Malmö. Volontär vid garnisonsregementet i Malmö 1722. Sergeant vid artilleriet 1731-10-07. Styckjunkare vid artilleriet 1734-12-06. 2. Adjutant 1741-08-13. Underlöjtnant 1742-08-06. Löjtnant 1746-09-10. Kapten vid artilleriet i Göteborg 1748-04-30. Tillförordnad kommendant på Karlstens fästning 1758-10-21. Major 1760-06-02. RSO 1761-11-23. Premiärmajor vid artilleriet i Stockholm 1764-06-26. Överstelöjtnant vid artilleriet på Gotland 1769-10-24. Tillförordnad landshövding på Gotland 1770-10-04–1772-06-01. Transporterad till överstelöjtnantsbeställningen vid artilleriet i Stockholm 1772-02-12. Överste i armén 1772-09-31. Avsked 1783-07-23. Död 1789-01-21. Gift 1756-10-10 med Hedvig Catharina Nordencreutz, född 1726-11-13, död 1806-02-14 i Stockholm, dotter av generalkvartermästarelöjtnanten Filip Nordencreutz, och Anna Hackman.

Barn:

 • Johan Samuel, född 1757-11-21. Hantlangare vid artilleriet i Göteborg 1763-06-01. Lärminör 1764-10-28. Underminör 1766-12-04. Furir 1770-03-15. Sergeant 1772-01-28. Styckjunkare 1773-06-07. Överminör 1775-11-08. Avsked. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen. Protokollssekreterare vid krigsexpeditionen 1790-02-27. Härold vid SO 1796-04-28. Expeditionssekreterare vid vid krigsexpeditionen 1796-05-01. Härold vid KMO 1802-04-28. RNO (At (RA).) 1808-04-28. Död barnlös 1824-01-15 i Stockholm. Gift med Hedvig Eleonora Mårdberg, född 1778-10-17, död 1854-10-07 i Stockholm.
 • Anna Catarina, född 1758-12-30, död ogift 1818-02-04 i Stockholm.
 • Hedvig Christina, född 1760-02-23, död ogift 1782-05-04 i Stockholm.
 • Carl Fredrik, född 1763. Överste. Död 1844. se Tab. 4.
 • Eva Charlotta, född 1764-04-06, död 1767-01-09.
 • Ulrika Lovisa, född 1765-08-24, död ogift 1811-09-16 på Binga i Hossmo socken, Kalmar län.
 • Carolina Margareta, född 1768-04-19, död ogift 1801-06-11, på Skedevi i Forssa socken, Södermanlands län.

TAB 4

Carl Fredrik (översiktstab. 2, son av Samuel, Tab. 3), född 1763-01-21 på Karlstens fästning. Volontär vid artilleriet 1772-08-02. Lärkonstapel vid artilleriet 1773-04-30. Konstapel 1774-09-17. Furir 1775-11-08. Sergeant 1777-10-28. Officersexamen. 1778-05-20. Underlöjtnant vid artilleriet 1778-06-01. Genom byte löjtnant vid Savolaks regemente 1782-02-20. Genom byte åter till artilleriet 1787-01-17. Löjtnant vid artilleriet 1787-05-30. RSO 1789-07-17. Kapten i artilleriet 1790-08-23. Placerad på Vendes artilleriregemente 1794-06-23. Major i artilleriet 1795-06-14. Sekundmajor vid regementet (KrAB.) 1797-12-04. Premiärmajor vid Svea artilleriregemente (KrAB.) 1804-01-03. Överstelöjtnant i armén 1805-03-04. Bataljonsbefälhavare vid Kalmar lantvärn (KrAB.) 1808-04-13. Överstes avsked 1810-05-15. Död 1844-06-21 i Kalmar. 'Han bevistade 1788–1790 års finska krig och fick därunder av konung Gustaf III en värja. Beordrades av konungen 1790 att avresa till Turkiet för att tjänstgöra i turkiska armén, men återkallades i dec. 1791.' Gift 1796-09-20 i Visby med Maria Augusta Lütkeman, född 1781-03-19, död 1853-08-23 i Kalmar, dotter av biskopen i Visby stift, teol. doktor Gabriel Timoteus Lütkeman och hans 2:a fru friherrinnan Hedvig Maria von Segebaden, samt halvsyster till kontraktsprosten, teol. doktor Gabriel Timoteus Lütkeman, adlad Lütkeman.

Barn:

 • Carl Gabriel, född 1798. Kapten, död 1888. Se Tab. 5
 • Samuel August, född 1800-05-09 och död 1801-05-14 på Binga i Hossmo socken, Kalmar län.
 • Johan Fredrik, född 1801-11-17. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1814-10-14. Avgången från krigsakademien (Hc.) 1815-08-30. Död 1816-12-07 på S:t Barthélemy.
 • Hedvig Augusta (Hedda), född 1811-07-25 på Binga, död 1878-03-30 i Kalmar. Gift 1844-08-01 i Kalmar med lasarettsläkaren i Kalmar, med. doktorn och kir. mag. Sven Adolf Frykman, född 1807-09-07 i Tössö socken, Älvsborgs län, död 1887-11-06 i Kalmar.

TAB 5

Carl Gabriel (översiktstab. 2, son av Carl Fredrik, Tab. 4), född 1798-08-01 på Binga i Hossmo socken, Kalmar län. Sergeant vid Kalmar regemente (KrAB.) 1815-03-24. Fänrik i regementet (KrAB.) 1815-06-25. Fänrik vid regementet (KrAB.) 1818-06-02. Löjtnant vid regementet 1825-02-15. 2. Kapten 1835-05-06. 1. Kapten (KrAB.) 1840-04-15. RSO 1846-11-27. Avsked 1848-03-17. Död 1888-07-09 i Kalmar. Ägde Kläckeberga i Kläckeberga socken, Kalmar län. Gift 1833-09-22 i Högsby kyrka, Kalmar län med stiftsjungfrun Henrika Gustava Arnell, född 1814-07-11 på Kläckeberga, död på Kläckeberga 1898-08-24 dotter av statssekreteraren Lars Arnell, och Anna Ulrika Margareta Harmens.

Barn:

 • Augusta Anna Fredrika, född 1834-08-02 på Kläckeberga, liksom syskonen. Hovfröken hos hertiginnan av Östergötland 1857-05-06. Åldtfru på Strömsholmsslott i Kolbäcks socken, Västmanlands län 1893. Död på Strömsholmsslott 1902-07-16. Gift 1864-09-14 på Kläckeberga med kabinettskammarherren Bror Axel Fredrik von Arbin, född 1831, död 1891.
 • Gustava Carolina, född 1836-08-07 på Kläckeberga, död 1903-11-12 på Nygård. Gift 1857-01-10 på Kläckeberga med tyske konsuln, brasilianske och spanske vice konsuln i Kalmar, grosshandlaren, KV02kl mm, Carl Justus Hasselquist, född 1830-09-04 i Kalmar, död i Kalmar 1892-06-14.
 • Hedvig Ulrika (Ulle), född 1837-09-14 på Kläckeberga, död 1914-09-08 på Anneberg i Gränna landsförsamling, Jönköpings län (db). Gift 1864-09-14 med majoren i armén, kaptenen i 2. livgrenadjärregementets reserv, RSO, Carl Hjalmar Boheman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1861 med Laura Engqvist, född 1839, död 1862), född 1834-06-27, död 1926-02-24 i Stockholm.
 • Carl Henrik, född 1839-09-03 på Kläckeberga. Kammarjunkare 1866-05-03. Död 1902-12-23 på Strömsholms slott. Ägde tillsammans med sina syskon Kläckeberga.
 • Lars Gustaf, född 1845 på Kläckeberga. Överstelöjtnant. Död 1917. Se Tab. 6

TAB 6

Lars Gustaf'' (översiktstab. 3, son av Carl Gabriel, Tab. 5). född 1845-10-13 på Kläckeberga, Hedvig Eleonora församling (db). Kadett vid Karlberg 1859-06-01. Utexaminerad 1864-06-18. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1864-07-05. Löjtnant 1871-07-14. Kapten 1883-07-06. RSO 1887-12-01. Major 1893-02-03. Överstelöjtnant och 1. major 1898-05-06. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i regementets reserv 1901-08-30. Avsked 1907-03-15. Död 1917-03-14 i Stockholm. Gift 1873-04-18 i Linköping med Ingeborg Maria Cecilia Nordwall, född 1849-06-21 i domkyrkoförsamlingen, Linköping (fb), dotter av rådmannen och handlanden i Linköping Adolf Fredrik Nordwall och Clara Mignon Fallenius. Död 1934-05-19 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (db 129)

Barn:

 • Carl Erik Gustaf Adolf, född 1874. Major. Död 1924. Se Tab. 7
 • Sigrid Hedvig Henrika, född 1875-12-26 i Linköping Gift 1898-08-04 på Kläckeberga med majoren på övergångsstat vid Svea artilleriregemente, RSO, RVO mm, Gunnar Werner, född 1875-05-26 i Stockholm. Död 1952-05-22 i Lidingö församling, Stockholm (db). Gift med Gunnar Verner från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1930-12-11. Död 1942-06-22.
 • Ingeborg Mignon, född 1877-09-15 i Linköping. Död 1952-10-14 i Johannes församling, Stockholm (db). Gift 1904-02-27 med byrådirektören Gustaf Carl Adolf Lindencrona, född 1871. Död 1952-11-18 i Johannes församling, Stockholm (db)
 • Gustaf Axel Hjalmar Ludvig, född 1881-12-20 i Linköping. Sjökadett. Död 1898-12-20 i Stockholm.

TAB 7

Carl Erik Gustaf Adolf (översiktstab. 3, son av Lars Gustaf, Tab. 6), född 1874-04-06 i Linköping. Mogenhetsexamen 1893-03-16. Volontär vid 1. Svea artilleriregemente 1893-06-03. 1. Konstapel vid 1. Svea artilleriregemente 1894-07-30. Elev vid krigsskolan 1894-08-09. Sergeant 1894-08-25. Styckjunkare i 1. Svea artilleriregemente 1895-08-12. Utexaminerad 1895. Underlöjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1896-01-31. Löjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1898-06-03. Löjtnant vid positionsartilleriregementet 1903-03-13. Styrelseledamot och sekreterare i Sveriges militära idrottsförbund 1903–1912. Kapten vid regementet 1906-12-31. RRS:tAO3kl 1909. Kommenderad till deltagande i tyska kejsarmanövern 1911. Chefsinstruktör i Stockholms landstormsförbund 1911. GV:sOlM 1912. RVO 1913-06-06. RSO 1916-06-06. Verkställande direktör i militärsällskapet i Stockholm 1916–1921. GMiqml 1918-06-06. Verkställande direktör i Stockholms landstormsförbunds förlagsaktiebolag och militärsällskapet i Stockholms förlagsaktiebolag 1918. Chef för tekniska avdelningen hos aktiebolag P. A. Norstedt & söner 1918. Chef för Iduns tryckeriaktiebolag 1923. Major på reservstat positionsartilleriregementet 1923-11-27. SvlcfbGM 1919. SvmifbGM. SkmG. Död 1924-01-04 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (db). Biografi i "Vem är det?". Gift 1902-07-22 i Hälsingborg med Elsa Margareta Wennerberg, född 1882-07-25 i Hälsingborg, dotter av grosshandlaren Oskar Henrik Wennerberg och Helena Maria Elisabet Hafström. Död 1966-09-17 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm (db).

Barn:

 • Rut Ingeborg Marianne, född 1903-05-01 i Östersund. Stiftsjungfru. Död 1993-06-12 i Lidingö församling, Stockholm. Gift 1925-08-07 i Oskars kyrka, Stockholm med underlöjtnanten i Livregementets husarers reserv, friherre Fritz Henrik August (Fritz-August) von Essen, nr 158, född 1896-12-12 i Skövde, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1938-07-05, i hans första gifte (gift 2:o 1938-08-14 med Anne Lundberg, född 1908-07-17). Död 1964-07-01 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (db).
 • Märta Sigrid Helena, född 1905-10-31 (EÄ 1905-10-21) i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1990-02-09 i Oscars församling, Stockholm. Gift 1:o 1927-06-22 i Saltsjöbadens kyrka (Oscars församling, Stockholm vb) med kaptenen i flottans reserv Ernst Carl Vilhelm Wahlquist, född 1892-03-22 (EÄ 1892-08-20) i Stockholm. Död 1949-03-26 i Skeppsholmens församling, Stockholm (db nr 8). Gift 2:o 1955-03-28 med överintendenten John Åke Truls Wiberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Märta Siri Holmström, född 1905-05-07 i Malmö. Leg läkare. Med lic. Död 1999-07-30 i Engelbrekts förs(?), Stockholm. Dotter av Johan Holmström o h h Irma), född 1902-03-30 i Göteborgs domkyrkoförsamling med hedersdoktor vid universitetet i Lund 1957-07-01. KmstkNO 1958-06-06. Fil hedersdoktor vid universitetet i Göteborg 1958 (promoverad 1958-10-04). Politiker. Jurist. Affärsman. Riksdagsman. Död 1963-11-25 på Apertins herrgård i Stora Kils församling, Värmland (db).
 • Johan Carl Gustaf, född 1909-01-01 i Engelbrekts församling, Stockholm.


TAB 8

Peter (översiktstab. 1, son av Johan Jäger, adlad Jegerhjelm, Tab. 1), född 1680-07-25. Student i Uppsala (Um.) 1690-01-18. Auditör. Inspektör över tullarna i Riga. Död 1715 i Stockholm.(Kp.) Gift med Agneta Forssman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med postmästaren i Uppsala Georg Alanus, död 1750-10-00.) (Kp.), död 1738-08-16 i Uppsala (Kp.) dotter av en linkrämare i Stockholm.

Barn:

 • Anna Christina. Gift med perukmakaremästaren Upgren. (Kp.)
 • Brita Dorotea. Gift med mantalskommissarien i Stockholms län Olof Dahlbeck, död 1736.

TAB 9

Carl (översiktstab. 1, son av Johan Jäger, adlad Jegerhjelm, Tab. 1), till Branthäll i Nikolai socken, Södermanlands län. Född 1686-07-05. Lärkonstapel vid artilleriet 1700. Underfyrverkare vid artilleriet 1702. Sergeant 1704. Styckjunkare 1706. Löjtnant vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1708. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1709-11-08. Major vid Östgöta, tremänningsinfanteriregemente 1712-02-16. Konfirmationsfullmakt 1713-05-12. Major vid Östgöta ordinarie infanteriregemente (Lk.) 1714-03-04. Avsked 1719-06-11. Död 1757-06-18 på Branthäll. Han bevistade, bland annat slaget vid Hälsingborg. Gift 1711 med friherrinnan Carolina Ulrika Siöblad, född 1680, död 1751-02-27, dotter av generalfälttygmästaren friherre Johan Siöblad, och Christina Juliana Appelman.

Barn:

 • Eva, född 1713-03-21, död barnlös 1791-04-21 i Stockholm. Gift 1758-06-20 med hovsekreteraren (Ssn.) och rådmannen Per Quiding, född 1730 (Ssn.), död 1785-07-08 i Stockholm.
 • Christina Emerentia, född 1716, död 1716.
 • Christina Juliana, född 1718, död 1720.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: