Adelhielm nr 1610

Från Adelsvapen-Wiki

1610.jpg


Adliga ätten Adelhielm nr 1610 †

Adlad 1719-06-02, introducerad 1720. Utdöd 1805-02-06.


TAB 1

Mattias Bergman. Handlande i Stockholm från början av 1660-talet. Kämnär vid Stockholms kämnärsrätt 1676-04-04. Primariekämnär vid Stockholms kämnärsrätt 1679. Vald till extra ordinarie rådman 1680-02-27. Ordinarie rådman 1682. Död 1703-01-00 (själaringning 1703-01-27) och begraven i Storkyrkan. Gift 166 (3) med Christina Erdtman ifrån Falun, död 1715, 'samma dag, som stora solförmörkelsen syntes' (1715-04-22).

Barn:

  • Abraham Berg(e)man , sedermera Bergmark, adlad Adelhielm, döpt 1681-03-18 i Nikolai församling, Stockholm (Srr.). Student i Uppsala 1690-02-22. Företog därefter utrikes resor. Student i Rostock 1698-12-00. Auskultant i riksarkivet 1701 (ed 1701-09-07). Registrator 1701-11-07. Sekreterare i kammarrevisionen 1709-12-06. Konfirmationsfullmakt 1710-10-03. Assessor i kammarrevisionen 1719-03-28. Adlad 1719-06-02 (introducerad 1720 under nr 1610). Kammarrevisionsråds avsked 1736-02-23. Död 1737-04-25 och begraven i Maria kyrka, Stockholm. Gift 1706-04-02 i Nikolai församling, Stockholm med Maria Magdalena Holmström, döpt 1686-06-06 i Katarina församling, Stockholm, död i Stockholm 1739-04-06, dotter av justitieborgmästaren Gustaf Holmström och Barbro Bunge.
  • Maria Magdalena, född 1709-09-06, död ogift 1759-11-25.
  • Abraham, född 1712. Student i Uppsala 1723-05-17. Volontär vid livgardet 1730. Fänrik vid Upplands regemente 1732-12-15. Löjtnant vid Upplands regemente 1737-10-24. Regementskvartermästare 1744-04-02. RSO 1751. Kapten 1751-12-04. Död ogift 1753-01-10 i Uppsala. Han var en tid i konung Stanislai i Polen tjänst, utstod 1734 belägringen av Danzig och bevistade finska kriget 1741–1742.
  • Carl Fredrik, döpt 1715-05-16 i Jakobs församling, Stockholm, död ung.
  • Eva Charlotta, född 1717-11-07, död ogift 1791-05-12 Eklunda
  • Fredrik, till Albäck i Simtuna socken. Född 1719-11-16. Student i Uppsala 1738-04-18. Volontär vid Upplands regemente 1740. Förare vid Upplands regemente 1742-03-22. Sergeant 1742-06-21. Adjutant 1744-09-08. Fänrik 1745-08-27. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1748-11-23. Kapten vid Västmanlands regemente 1754-02-28. RSO 1761-11-23. Major. Överstelöjtnants avsked 1775-03-29. Död barnlös 1797-04-05 på Albäck, sedan han gjort testamente till sin senare fru. Gift 1:o 1784-04-13 på Albäck med Sara Cornelia von Muyden i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1743 med prosten och kyrkoherden i Simtuna, magister Georg Tillæus (Hm.), född 1705-11-20, död 1782-04-28), född 1721, död 1793-07-08, på Albäck. Gift 2:o 1794-04-11 på Albäck med Eva Ulrika Rudbeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1799-12-02 på Albäck med friherre Fredrik Gustaf Duwall, född 1747, död 1823), född 1758-02-13, död 1837-10-05 Kil
  • Hedvig Ulrika, döpt 1724-09-23 i Jakobs församling, Stockholm, död ogift 1796-05-01 på Eklunda.

TAB 2

Gustaf (son av Abraham Bergman, sedermera Bergmark, adlad Adelhielm, Tab. 1), född 1707-03-03. Student i Uppsala 1723-05-17. Auskultant på stat i kammarrevisionen 1724-10-09. Notarie i kammarrevisionen 1732-05-25. Död 1742-04-26. Gift 1736-06-03 med Juliana Nordenhielm, döpt 1713-08-31, i Stockholm, död 1746-01-26, dotter av vice presidenten Jöns Nordenhielm, och Catharina Gackenholtz.

Barn:

  • Jöns, född 1737-05-20 i Stockholm. Volontär vid Upplands regemente 1748-04-00. Avsked därifrån 1755. Volontär vid amiralitetet 1755. Avsked därifrån 1758. Volontär vid livgardet 1758. Premiärsergeant vid fribataljonen 1758-06-00. Fänrik vid fribataljonen 1759-11-20. Placerad vid drottningens livregemente 1762-09-14. Avförd från regementetet 1762-09-23. Placerad på Upplands regemente 1767-04-01. Fänrik vid Gyllengranatska, sedan von Saltzas regemente 1770-11-22. Genom byte fänrik vid Jönköpings regemente 1775-01-11. Avsked 1776-02-28. Reste 1780 utrikes. Svensk köpman i holländsk kolonialtjänst 1790.
  • Engel Magdalena, född 1739-03-02, död ogift 1791-05-16 Eklunda

TAB 3

Ulrik (son av Abraham Bergman, sedermera Bergmark, adlad Adelhielm, Tab. 1), född 1721-04-10 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1738. Volontär vid Upplands regemente 1739-06-22. Fänrik vid Upplands regemente 1742-04-02. Premiärfänrik 1742-08-10. Löjtnant 1745-08-27. Kapten i fransk tjänst 1745-11-25. RFrOPlemér. Kapten vid Upplands regemente 1753-05-17. RSO 1761-11-23. Kapten vid drottningens livregemente 1762-06-23. Major i armén 1762-06-29. Major vid drottningens livregemente 1772-03-26. Överstelöjtnant vid Savolaks infanteriregemente 1773-04-22. Transporterad till drottningens livregemente 1773-06-07. Överste och chef för regementet 1778-05-06. Avsked 1784-06-11. Död barnlös 1805-02-26 och begraven 1805-03-01 i Nikolai kyrka, Stralsund och lärer ätten med honom utgått. 'Han bevistade finska kriget 1741–1742 samt under tjänsten i Frankrike tvenne kampanjer ävensom belägringen av Maastricht.' Gift 1764-08-06 med Charlotta Klinckowström, född 1730, död 1803, dotter av översten och kommendanten i Lüneburg Bernt Christoffer Klinckowström och Helena Barbara Elisabet Greiffenheim.

Barn:

  • En son, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.