:

Riddergroll nr 1497

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Riddergroll nr 1497 †

Adlad 1715-12-29, introd. 1719. Utdöd 1783-05-13.


1G. Elgenstierna, Köpings stads tjänsteman (1907). 2Lk.

TAB 1

Peter Groll. Tullnär vid Gisslarbo bergstull i Malma socken, Västmanlands län omkr. 1680. Handlande i Köping 1712. Extra ordinarie rådman därst. 1715-06-00. Död 1716-09-00. Gift 1:o med Christina Wessman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med livdrabanten Olof Larsson Ström), död 1715-09-18. Gift 2:o 1716 med Catharina Sohlberg i hennes 3:e gifte (gift 1:o med Johan Olsson Sund. Gift 2:o med borgaren i Köping Ivar Ersson, död 1713). [1]

Barn:

  • Peter Groll, adlad Riddergroll, född 168(2) vid Gisslarbo. Volontär vid Västmanlands regemente 1695 och vid livregementet till häst 1700. Korpral därst. 1702-02-11. Kvartermästare s. å. Kornett vid Stenbocks (sedan Hjelms) dragonregemente 1703-11-20. Konfirm.fullm.2 1704-01-02. Löjtnant därst. 1704-08-08. Regementskvartermästare 1706-05-02. Kapten s. å. 24/10. Livdrabant 1708-08-14. Överstelöjtnant vid Upplands tremänningsregemente till häst 1714-03-02. Adlad 1715-12-29 (introd. 1719 under nr 1497). Överstes avsked 1719-12-30. Borgare i Köping1 1721 (ed 30/1). Död 1727-05-02 och begraven i Köpings kyrka. 'Han var med vid Dunaströmmen, Klissov, Lemberg, Fraustadt, Holovzin, Krasnakut och Poltava samt visade alltid märkliga prov av sitt oförskräckta mod och sin försiktighet, särdeles därigenom, att han på sistnämnda ställe frälsade konung Carl XII, då hästhåren, vara han fördes, gick sönder i ett moras och fienden var tätt efter. Kom med konungen till Bender, varest han var med i den ryktbara kalabaliken, varefter han avsändes till Sverige för att lämna underrättelse därom och att konung Carl XII verkligen levde och ärnade sig snart hem till sitt rike.' Ägde gård i Köping och hemmanet Guttsta i Malma socken.1 Gift 1714 med Brita Christina von Essen, född 1697-12-25, död 1744-03-25, dotter av kaptenen vid dalregementet Benjamin von Essen och Helena Brovallia samt syster till översten Gustaf Johan von Essen, natural. von Essen.

Barn:

  • Peter Benjamin, född 1716-08-15 Valskog, död där s. å. 8/10.
  • Helena Christina, född 1717-12-25 på Valskog, död 1798-11-27 Bråtorp Gift 1737-10-13 Hedeby med borgmästaren och kronobefallningsmannen Olof Warenberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Maria Dahlepil, född 1695, död 1737-04-03 i Eskilstuna, dotter av kaptenen Brun Dahlepil, och Elisabet Ahlman), född 1693, död 1751-10-25 i Eskilstuna.
  • Brita Sofia, född 1719-02-11. död s. å.
  • Carl, född 1720-11-04 på Valskog. Volontär vid Södermanlands regemente. Korpral därst. 1739-09-22. Rustmästare s. å. 1/12. Död ogift 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand.
  • Ulrika Eleonora, född 1722-03-02, död 1795-05-22 på sin gård Norrtorp. Gift 1741-12-15 på Hedeby med livdrabanten och kornetten Jöns Silfverbrand, nr 508, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1764.

TAB 2

Per (son av Peter Groll, adlad Riddergroll, Tab. 1), till Strand i Jäders socken, Södermanlands län. Född 1724-06-20. Volontär vid amiralitetet i Stockholm 1744-11-02. Hovmästare på ett holländskt handelsfartyg 1746. Volontär på ett holländskt örlogsskepp 1747-02-24. Löjtnant vid holländska amiralitetet s. å. 24/10. Arklimästare vid svenska amiralitetet. Löjtnant därst. 1752-12-11. Kaptenlöjtnant 1757-12-31. Major 1770-09-18. RSO 1772-05-28. Avsked. Död sonlös 1783-05-13 på Strand och slöt således ätten på svärdssidan. 'Han gjorde på holländska handelsfartyg vidsträckta sjöresor, bl. a. till Surinam. Bevistade 1748 holländska och engelska flottornas kryssning i spanska sjön, varunder flera franska priser gjordes.' Gift 1753-08-17 på Stora Sundby (nu Sofielund) i Forsa socken, Södermanlands län med Helena Charlotta Ridderhierta, född 1724-04-22, död 1795-03-09 på Strand, dotter av ryttmästaren Erik Bobeck, adlad Ridderhierta, och Margareta Johanna Planting-Gyllenbåga.

Barn:

  • Per, född 1754-07-20 på Stora Sundby, död s. d.
  • Johanna Christina, född 1757-02-27 på Strand, död 1815-11-23 i Stockholm. Gift 1:o 1775-12-28 på Strand med kaptenen Eberhard Marcks von Würtemberg, född 1733, död 1781. Gift 2:o 1783-10-09 med majoren, friherre Axel Vilhelm Duwall, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1793 blev skild, född 1758, död 1816.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: