:

Ridderhierta nr 1789

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ridderhierta nr 1789 †

Adlad 1720-09-12, introd. 1726. Utdöd 1916-09-15.

En tredje broder till de båda adlade, kaptenen vid Södermanlands regemente Carl Robeck, född 1710, död 1773-05-29 på sin egendom Vargarn i Lista socken, Södermanlands län, erhöll 1751-05-25 resolution på adliga förmåner och tillstånd att bära namnet Ridderhierta, men utan säte och stämma på riddarhuset. En dotter till honom blev gift med sin kusin, löjtnanten Carl Erik Ridderhierta (Tab. 11).


1Um. 2Ssn. 3Bl.

Ridderhierta%20A178900.jpg TAB. 1.


 • Per Andersson Bobeck. Bodde i Munkebo i Korsberga socken, Skaraborgs län.

Barn:

 • Anders Persson Bobeck. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Stupade 1710-21-28 i slaget vid Hälsingborg. Gift på 1890-talet med Margareta Ridderfelt, född 1671, död 1756-12-21 på Munkebo och begraven 1757-01-13, dotter av kaptenlöjtnanten Bengt Friberg, adlad Ridderfelt.

Barn:

 • Erik Bobeck, adlad Ridderhierta, född 1694, död 1770. Se Tab. 2.
 • Gabriel Bobeck, adlad Ridderhierta, född 1697, död 1760. Se Tab. 3.

TAB 2

Erik Bobeck, adlad Ridderhierta (son av Anders Persson Robeck, Tab. 1), född 1694-06-12 i Korsberga socken, Skaraborgs län. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1709. Korpral därst. 1711. Sekundkorpral vid livregementet till häst 1712. Kornett därst. 1718-04-02. Adlad 1720-09-12 jämte sin broder Gabriel (introd. 1726 under nr 1789). Placerad till exspektant vid sistnämnda regemente 1723-07-19. Livdrabant 1741-03-05. Konfirm.fullm. s. å. 15/8. Avsked med ryttmästares karaktär 1743. Död 1770-11-12 på Stora Sundby i Forsa socken, Södermanlands län och slöt på svärdssidan själv sin adl. ättegren. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1721-01-06 med Margareta Johanna Planting-Gyllenbåga, född 1701-01-27, död 1779-11-06 på Stora Sundby, dotter av ryttmästaren Claes Planting-Gyllenbåga och Helena Sofia Wudd.

Barn:

 • Margareta, född 1722, död ung.
 • Maria, född 1723, död ung.
 • Helena Charlotta, född 1724-04-22, död 1795-03-09 Strand. Gift 1753-08-17 på Stora Sundby med majoren Per Riddergroll, född 1724, död 1783.
 • Claes Anders, född 1726-05-07. Student i Uppsala1 1741-02-24. Livdrabant. Död ogift 1754-04-14.
 • Fredrika Sofia, född 1729-12-25, död 1817-12-10 Väsby. Gift 1761-12-28 på Stora Sundby med hovjägmästaren Christian Georg Gripenschutz född 1723, död 1793.
 • Margareta, född 1731-07-20, död ogift 1752-05-15.
 • Ännu fyra barn, döda före fadern.

TAB 3

Gabriel Bobeck, adlad Ridderhierta (son av Anders Persson Bobeck, Tab. 1), till Svarthäll i Kung Karls socken, Västmanlands län. Född 1697-03-07 i Korsberga socken, Skaraborgs län. Ryttare vid livregementet till häst 1715. Sekundkorpral därst. 1716-09-11. Sekundkornett 1718-04-08. Adlad 1720-09-12 jämte sin broder Erik (introd. 1726 under nr 1789). Livdrabant 1722-09-24. Löjtnants avsked 1740-12-23. Ryttmästares karaktär 1748-04-13. Död 1760-05-31 på Svarthäll. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge. Gift 1735 med sin svägerskas syssling Anna Margareta Morgenstierna, född 1716, död 1782-12-19 på sin egendom Svarthäll, dotter av löjtnanten Johan Fredrik Morgonstierna och Margareta Planting-Gyllenbåga.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1736-06-02, död ogift 1761-09-04.
 • Johan Fredrik, född 1737. Löjtnant. Död 1822. Se Tab. 4.
 • Ulrika Charlotta, född 1738-02-22, död 1739-04-12.
 • Carl Erik, född 1743. Löjtnant. Död 1810. Se Tab. 11

TAB 4

Johan Fredrik (son av Gabriel Robeck, adlad Ridderhierta, Tab. 3), född 1737-12-06 i Kung Karls socken, Västmanlands län. Antagen i krigstjänst 1748. Förare vid Södermanlands regemente 1755-08-22. Sergeant därst. 1759-08-14. Konstit. fänrik 1760-12-11. Fänrik 1763-09-21. Livdrabant 1766-11-13. Löjtnant i armén s. å. 19/11. Avsked s. å. 5/12. Död 1822-01-15 i Eskilstuna. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1767-11-15 i Stockholm med Maria Magdalena Kjellberg, född 1748, död 1806-01-07 i Stockholm, dotter av amiralitetskaptenen Anders Kjellberg.

Barn:

 • Gabriel Fredrik, född 1768-10-12. Antagen i krigstjänst 1785. Konstit. fänrik 1788-09-29. Fänrik vid Västmanlands regemente 1790-09-14. Premiäradjutant därst. 1793-10-23. Avsked 1794-02-24. Kornett vid adelsfaneregementet 1797-02-13. Kapten i armén 1809-06-29 och vid Gotlands nationalbeväring 1812-09-15. RSO 1829-08-31. Majors n. h. o. v. 1834-04-19. Placemajor i Visby. Död där barnlös 1856-01-09. Han utmärkte sig särdeles genom rådighet och mod under finska kriget 1808–18093. Gift 1802-09-21 i Stockholm med Catharina Maria von der Burg, född 1779-01-01, död 1850-01-13 i Visby.
 • Anders Gustaf, född 1771. Kapten. Död 1826. Se Tab. 5
 • Magdalena Margareta, född 1772-05-13, död 1798-07-25 i Stockholm. Gift 1797-10-01 Vargarn med ryttmästaren Carl Jakob Meck, i hans 1:a gifte, född 1768, död 1830.
 • Maria Carolina, född 1774-09-09, död 1854-04-12. Gift 1800-12-18 i Stockholm med sin både kusin och syssling, hovjunkaren Carl Fredrik Ridderhierta, född 1777, död 1832.
 • Johanna Charlotta, född 1776-03-28, död 1840-07-09 i Stockholm. Gift 1801-12-22 i Brännkyrka socken, Stockholms län med livdrabanten och löjtnanten Carl Anders Dahlström, född 1780-05-01 i Stockholm.
 • Carl Adolf, född 1778-07-22, död s. å. 3/10 Svarthäll
 • Christina Sofia, född 1779-10-24, död ogift 1834-09-17 i Tveta socken, Stockholms län.
 • Johan Vilhelm, född 1782-10-04, död s. å. 16/11.
 • Bror August, född 1783. Löjtnant. Död 1865. Se Tab. 6
 • Otto Reinhold, född 1787. Kapten. Död 1859. Se Tab. 10

TAB 5

Anders Gustaf (son av Johan Fredrik, Tab. 4), född 1771-04-08. Volontär vid livregementet till häst 1780-08-13. Sergeant vid Ehrenmalmska bataljonen 1789-06-15. Fänrik därst. s. å. 8/7. Fänrik i armén 1791-03-16. Livdrabant 1792-05-25. Löjtnant i armén 1795-04-07. Avsked 1805-01-22 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén. Konstit. kapten därst. 1808-05-05. Avsked ur armén 1824-06-03. Död 1826-12-23 i Stockholm. Han bevistade 1789 kriget i Finland. Gift 1800-03-22 Blommedal med stiftsjungfrun Ulrika Lovisa Pfeiff, född 1781-12-10 på Blommedal, död 1857-12-14 på Danviken vid Stockholm, dotter av majoren Per Gustaf Pfeiff, och hans 2:a fru Christina Lovisa Rotkirch.

Barn:

 • Gustava Lovisa Carolina, född 1801-04-03, död 1802-04-21 på Blommedal.
 • Christina Charlotta Maria, född 1802-05-05, död 1828-06-18 i Halmstads prästgård, Malmöhus län. Gift 1827-01-11 i Halmstads kyrka med kyrkoherden i Halmstads och Sireköpinge pastorat av Lunds stift Bengt Lindhberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1829-07-01 i Rengs socken, Malmöhus län med Sofia Lovén, född 1798-11-12 i Rengs prästgård, död 1831-09-29 i Halmstads socken, Malmöhus län, dotter av plantagedirektören Johan Lovén och Catharina Magdalena Herlin. Gift 3:o 1839-10-23 i sistnämnda socken med Margareta Duncan, född 1803-09-07 i Skottland, död 1841 i Halmstads socken, Malmöhus län, dotter av lantbrukaren David Duncan)2, född 1794-01-24 i Lindby i Svenstorps socken, Malmöhus län, död 1867-03-22 i Halmstads prästgård, Malmöhus län.
 • Gustaf Fredrik Carl, född 1805-04-15 på Österskog i Ekebyborna socken, Östergötlands län. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1823-04-10. Död ogift 1833-11-16 i Vallerstads socken, Östergötlands län.
 • Anders Vilhelm Erik, född 1807-06-02.
 • August Leonard Hieronymus, född 1820-05-07, död 1824-07-21.

TAB 6

Bror August (son av Johan Fredrik, Tab. 4), född 1783-12-11 i Kungsör. Löjtnant vid arméns flotta 1811-01-15. Befälhavare på skonaren Heidrek vid S:t Barthélemy. Hamnmästare på nämnda ö 1827. Död 1865-02-17 i Gustavia. Gift där 1811-02-04 med Marie Josephine d'Ostrèes, född 1791-02-28 i Port-au-Prince på ön Haiti i Västindien, död 1876-08-18 på S:t Barthélemy, dotter av juvelhandlaren Josef Ostrées och Anne Catherine Josefine Specht.

Barn:

 • Bror August, född 1812. Stenkolshandlare . Död 1869. Se Tab. 7.
 • Carl Johan, född 1816. Vice konsul. Död 1883. Se Tab. 8.
 • Edvin, född 1819. Ångbåtsbefälhavare. Död 1874. Se Tab. 9.
 • Anna Magdalena, född 1822-01-18 på S:t Barthélemy, död ogift 1892-02-28 på nämnda plats.
 • Josefine Caroline Gabriella, född 1826-12-12 på S:t Barthélemy, död där 1902-09-17.

TAB 7

Bror August (son av Bror August, Tab. 6), född 1812-05-09 på S:t Barthélemy. Stenkolshandlare i Cherbourg i Frankrike. Död där 1861-04-29 i Cherbourg. Gift 1:o 1837 med Eliza Drouet, född 1808-07-14 i cherbourg (fbu), död 1837-06-29 i Cherbourg, dotter av köpmannen Charles Pierre Gabriel Drouet o Marie Anne Smith. Gift 2:o 1839-07-17 i Cherbourg (vbu) med Louise Alexandrine Rével, född 1822-02-13 i Le Havre (fbu), Frankrike, dotter av marinkirurgen Bon Rével och Julie Bonne Antoinette Lefebure.

Barn:

 • 1. Marie Elizabeth Anne , född 1837-06-22 i Cherbourg (fbu), död 1838-06-11 i Cherbourg.
 • 2. Joséphine Gabrielle Athénaise , född 1840-04-19 i Cherbourg, död 1912-08-18 i Laval vid Paris, dep. Mayenne, Frankrike. Gift 1864 med ingenjören Eugène Charles Henri Pestre, född 1832-08-16 i Pithiviers, dep. Loiret, Frankrike (fbu). Stadsingenjör i Laval. Död 1906-10-22 i Laval, dep. Mayenne, Frankrike, son av Pierre Michel Pestre, receveur de l'Enregistrement et des Domaines, o Julie Louise Eulalie d'Orfeuille.
 • 2. Bror, född 1843-04-21 i Cherbourg, död s. å. 8/5 i Cherbourg.
 • 2. Laure, född 1845-07-21 i Cherbourg, död 1851-06-09 i Cherbourg.
 • 2. Marry, född 1846-06-10 i Cherbourg, död s. å. 12/10 i Cherbourg.
 • 2. Jenny, föd 1851-04-23 i Cherbourg, död s. å. 2/5 i Cherbourg.
 • 2. Marie , född 1853-05-01 i Cherbourg (fbu). Nunna i "Petites Soeurs des Pauvres" under namnet "syster Célestine Thérèse". Se Biograf. Död ogift 1927-08-30 i Paris (16 arr.).
 • 2. Dödfött barn, 1855-12-31 i Cherbourg.

TAB 8

Carl Johan (son av Bror August, Tab. 6), född 1816-09-20 på S:t Barthélemy. Handlande , och sedan hamnmästare 1865 och svensk-norsk vice konsul i Gustavia 1878-08-03. Död där 1883-04-22. Gift 1850-06-05 i nämnda stad med Robertina Dinzey , född 1823-01-17 i samma stad, död där 1851-06-05, dotter av handlanden Richard Dinzey och Eliza Petersén.

Barn:

 • Augusta Gabriella Robertina, född 1851-05-09 i Gustavia, död 1922-06-17 i Stockholm. Gift 1873-02-24 i kyrkan i Gustavia med lotsinspektören, kommendörkaptenen Axel Viktor Emanuel Dalman, född 1839, död 1926.

TAB 9

Edvin (son av Bror August, Tab. 6), född 1819-06-07 på S:t Barthélemy. Ångbåtsbefälhavare. Död 1874-04-09 på S:t Barthélemy. Gift 1850-07-27 i S:t Thomas med Marie Louise de Goût, född 1826-08-09 på S:t Barthélemy, död 1909-03-30 i Gustavia, St. Barthélemy ]], dotter av handlanden Josephe de Goût och Maria Louisa Vaucrosson.

Barn:

 • Emelie Josefine (Emmy), född 1857-04-13 på S:t Barthélemy. Var 1909 bosatt i Gustavia, torde sedan ha lämnat S:t Barth. o bodde ngn tid på Barbados. Gift på S:t Barthélemy 1886-03-31 med engelske metodistpastorn Thomas Drewett, född 1857-11-19 i England, död 1886-05-19 i Demerara (British Guiana).
 • Charles Edvin August, född 1862-12-22 på S:t Barthélemy, död där 1874-05-31.

TAB 10

Otto Reinhold (son av Johan Fredrik, Tab. 4), född 1787-02-12 i Kung Karls socken, Västmanlands län. Kadett vid Karlberg 1800-03-04. Utexaminerad 1806-03-29. Fänrik vid Södermanlands regemente 1806-04-12. Löjtnant därst. 1812-03-03. Kapten 1817-04-22. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1825-04-26. Avsked ur armén 1837-02-03. Död 1859-02-20 i Siklaö socken, Stockholms län. Gift 1834-07-16 med Catharina Elisabet Jurell, född 1797, död 1856-02-07 i Stockholm, Maria förs..

Barn:

 • Hedvig Ottilia, född 1821-05-18 i Eskilstuna, död 1910-10-00 i Stockholm. Gift 1842-05-15 i sistnämnda stad med kryddkramhandlaren Mauritz Ludvig Selling, född 1811-04-11 i Sorunda socken, Stockholms län, död 1877-05-23 i Stockholm.
 • Selma Carolina, född 1824-12-05 i Viby socken, död ogift 1853-11-18 i Stockholm.
 • Bror Ivar Harald, född 1836-05-24 i Kjula socken, Södermanlands län. Sjöman i engelsk tjänst. Död barnlös 1912-11-25 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Gift 1863-06-27 i Liverpool i England med Elisabet Johnson, född 1833 eller 1834, död 1874 i Everton, Lancaster England, dotter av osthandlaren William Johnson.
 • Gustaf Ludvig Reinhold, född 1838-09-30 på Värmdö, Stockholms län. Volontär vid Södermanlands regemente 1856-07-04. Furir därst. 1857-07-19. Bataljonsadjutant 1859-12-31. Fanjunkare 1872-05-17. Avsked 1875-04-02. Kontorschef i Stockholm. Död ogift 1916-09-15 i Stocksund i Solna socken, Stockholms län och slöt ätten på svärdssidan.

TAB 11

Carl Erik (son av Gabriel Bobeck, adlad Ridderhierta, Tab. 3), född 1743-06-20. Volontär vid Södermanlands regemente. Sergeants karaktär 1764-04-18. Löjtnant. Död 1810-06-11 på sin egendom Vargarn i Lista socken, Södermanlands län. Gift där 1774-01-11 med sin kusin Margareta Charlotta Ridderhierta, född 1755-03-05 på Vargarn, död 1779-10-01, dotter av kaptenen Carl Robeck, adlad Ridderhierta (som 1751 erhöll resolution på adliga privilegier och namnet Ridderhierta, dock utan säte och stämma på riddarhuset) och Margareta Eufrosyne Kuhlhielm.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1777. Hovjunkare. Död 1832. Se Tab. 12

TAB 12

Carl Fredrik (son av Carl Erik, Tab. 11), född 1777-09-08. Hovjunkare 1798-09-18. Död 1832-09-02 Ryningsberg. Ägde Vargarn till 1816. Gift 1800-12-18 i Stockholm med sin kusin på fädernet och syssling på mödernet Maria Carolina Ridderhierta, född 1774-09-09, död 1854-04-12, dotter av ryttmästaren Johan Fredrik Ridderhierta, och Maria Magdalena Kjellberg.

Barn:

 • Margareta Carolina, född 1801-12-25 på Vargarn. Översättarinna. Död ogift 1866-07-21 i Arboga.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: