Von Essen nr 1957

Från Adelsvapen-Wiki

1957.jpg


Adliga ätten von Essen nr 1957 †

Naturaliserad 1681-02-02, introducerad 1756. Utdöd 1811-06-08.

Denna ätt härstammar från ett adligt hus i Geldern, varifrån den kom till Livland och slutligen till Sverige.


TAB 1

Paul von Essen. Var skansmästare vid Kalmar fästning 1611 och deltog med utmärkelse i försvaret av Kalmar slott 1611. Byggmästare i Kalmar stad 1613-12-02 och tillika vallmästare vid fästningen till omkring 1617. Kvartermästare vid Kalmar regemente. Kapten vid Kalmar regemente 1623. Major 1627 till 1630. Stadsmajor i Kalmar. Levde ännu 1652. Gift med Margareta, som efterlevde [Mf].

Barn:

 • Paul von Essen, naturaliserad von Essen, född 1631, död 1699. Se Tab. 2.
 • Stefan von Essen, naturaliserad von Essen, född 1633, död 1682. Se Tab. 4.

TAB 2

Paul von Essen, naturaliserad von Essen (son av Paul von Essen, Tab. 1), till Sontak i Kosch socken i Estland. Född 1631-09-25. Kopist eller lärkonduktör vid fortifikationsstaten i Göteborg 1656. Konduktörlöjtnant vid livländska fortifikationsstaten i Riga 1665-10-09. Ingenjörkapten vid livländska fortifikationsstaten i Riga 1667-02-27 med konfirmationsfullmakt 1667-10-09. Överstelöjtnant 1676-02-26 med inseende över fortifikationsväsendet i Livland och Estland samt på Ösel. Generalkvartermästarelöjtnant med kvarstående vid innehavande befattning 1678-10-10–1679-10-01. Förnyad fullmakt som generalkvartermästarelöjtnant över Reval, Pernau, Dorpat och Arensburg 1681-01-25. Naturaliserad svensk adelsman jämte brodern 1681-02-02 (ätten introducerad 1756 under nr 1957). Kommendant på domen i Reval 1687-03-07. Avsked därifrån 1698. Död 1699-08-02 och begraven i familjegodsen Sontaks och Kegels grav i Revals domkyrka [Mf]. Gift med Margareta Elisabet Güntersberch, levde 1704-12-17, brorsdotter till (At (Sch).) generalmajoren Christoffer Güntersberch, naturaliserad von Güntersberch.

Barn:

 • Henrik Johan, född 1671. Överste. Död 1750. Se Tab. 3
 • Paul. Fänrik vid Buddenbrocks svenska regemente i Holland. Avsked 1698. Löjtnant vid Liewens livländska infanteriregemente 1700. Kaptenlöjtnant vid Liewens livländska infanteriregemente 1700-12-06. Kapten 1702-08-13. Konfirmationsfullmakt 1705-06-23. Avsked 1706-06-00. Död ogift.
 • Gustaf Magnus, född 1678 i Livland. Förare vid Skyttes livländska infanteriregemente 1698-05-00. Löjtnant vid Liewens livländska infanteriregemente 1700-04-10. Konfirmationsfullmakt 1701-03-05. Död ogift 1705-06-00.
 • Eberhard. Kornett vid Upplands ståndsdragonregemente 1702-08-25. Konfirmationsfullmakt 1705-07-24. Död ogift 1705-07-16 i slaget vid Gemauerthof.
 • Hans Adolf. Fänrik vid Nieroths livländska infanteriregemente 1703-10-01. Konfirmationsfullmakt 1704-03-09. Löjtnant vid Stackelbergs livländska infanteriregemente 1705-06-20. Konfirmationsfullmakt 1705-08-15. Död ogift 1707-04-00.

TAB 3

Henrik Johan (son av Paul von Essen, naturaliserad von Essen, Tab. 2), född 1671-09-11 i Pernau. Volontär vid livgardet 1688. Avsked 1690-11-24. Sergeant vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente 1691. Avsked 1692. Fänrik vid Tiesenhausens (sedan Buddenbrocks) svenska regemente i Holland 1693. Löjtnant vid Tiesenhausens (sedan Buddenbrocks) svenska regemente i Holland. Kapten vid Nieroths livländska infanteriregemente 1700-09-01. Konfirmationsfullmakt 1700-10-06. Premiärkapten vid Södermanlands regemente 1710-10-01. Konfirmationsfullmakt 1711-03-11. Major vid Södermanlands regemente 1711-10-06. Överstelöjtnant 1712-11-12. Konfirmationsfullmakt 1716-03-18. Överstes titel 1719-08-18. Ledamot av generalkrigsrätten 1738. Överste vid Södermanlands regemente 1739-06-20. RSO 1748-09-26. Död 1750-09-06 på Dagöholms översteboställe i Lerbo socken, Södermanlands län och ligger jämte sin fru begraven i Kräcklinge kyrka Örebro län, troligen i Lagerhielmska graven. 'Han var med vid Gadebusch, Tönningen, Wismar, Fredrikshald och Villmansstrand och fick 1719 för sina trogna tjänster en skänk av 100 buteljer franskt vin ur drottning Ulrika Eleonoras egen källare.' Gift 1699 med Anna Vendela von Rittern, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1698 med ordnungsrichtern Jobst Jakob von Wrangell i hans 2:a gifte, född 1660, död 1698) (von Maltitz, Geschichte der Familie von Wrangel), född 1674 (von Maltitz, Geschichte der Familie von Wrangel), död (von Maltitz, Geschichte der Familie von Wrangel) 1750-12-16, dotter av majoren vid livländska adelsfanan Carl Johan von Rittern och Agneta Patkull.

Barn:

 • Margareta Charlotta, född 1700-06-25, död 1762-08-06, Husby och ligger jämte sin man begraven i Vansö kyrka. Gift med majoren Gustaf Adolf von Fuhrman i hans 2:a gifte (gift 1:o med Elisabet Wagner), född 1680, död 1763-11-03.
 • Paul Johan, död som barn.
 • Agneta Elisabet, född 1702-09-29, död 1792-07-18. Gift 1724-02-26 Björkeby med sin faders kusin, majoren Anton Carl von Essen, född 1680, död 1744.
 • Christina Juliana, född 1704-03-03, död 1795-04-25 Åmmeberg. Gift 1730-04-08 på Björkeby med överstelöjtnanten Claes Prytz, född 1681, död 1747.
 • Sofia Helena, född 1706-11-13 i Pernau i Livland, död 1800-05-14 Hageberg. Gift med löjtnanten Johan Jakob Lagerhjelm, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1785.

TAB 4

Stefan von Essen, naturaliserad von Essen (son av Paul von Essen, Tab. 1), till Kegel i Kegel socken, Estland. Född 1633. Fänrik vid skånska infanteriregementet 1674-11-11. Major vid skånska infanteriregementet. Natural. svensk adelsman jämte brodern 1681-02-02 (sonsönerna 1756 introd. under nr 1957). Död 1682-08-19 i Malmö och begraven i Malmö kyrka. Gift 1679 med Christina von Clodt, död 1686-04-14, dotter av en överste von Clodt.

Barn:

 • Anton Carl, född 1680. Major. Död 1744. Se Tab. 5

TAB 5

Anton Carl (son av Stefan von Essen, naturaliserad von Essen, Tab. 4), född 1680-09-27 i Malmö. Volontär vid Hälsinge regemente 1695. Sergeant vid Hälsinge regemente 1700. Sekundfänrik 1701-10-08. Sekundlöjtnant 1704-07-22. Premiärlöjtnant 1707-04-07. Sekundkapten 1708-01-24. Major 1722-05-04. Avsked 1741. Erhöll pension 1742-04-06. Död 1744-06-15 på Dagöholm (At (Sch).) i Lerbo socken, Södermanlands län och begraven i Ytter-Enhörna kyrka Södermanlands län. Han blev 1709 fången vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, därifrån han hemkom 1722. Gift 1724-02-26 Björkeby med sin kusins dotter Agneta Elisabet von Essen, född 1702-09-29, död 1792-07-18, dotter av översten Henrik Johan von Essen, och Anna-Vendela von Rittern.

Barn:

 • Carl Johan, född 1725. Kapten. Död 1778. Se Tab. 6
 • Gustaf Adolf, född 1727-01-04, död 1728-06-16.
 • Otto Reinhold, född 1728-02-05. Volontär vid Södermanlands regemente 1743-10-01. Furir vid Södermanlands regemente 1744-02-20. Sergeant 1745-09-10. Adjutant 1749-04-05. Fänrik 1750-07-31. Stabslöjtnant 1758-07-03. Löjtnants indelning 1761-05-05. Kapten 1774-12-14. RSO 1779-01-24. Avsked 1782-08-23. Död ogift 1811-06-08, på Kleva, Södermanlands län och med honom utgick ätten på svärdssidan.
 • Vendela Christina, född 1743-09-18, död ogift 1768-01-13.

TAB 6

Carl Johan (son av Anton Carl, Tab. 5), född 1725-09-30 i Alfta socken, Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1739-09-30. Extra ordinarie mönsterskrivare vid Hälsinge regemente 1740. Mönsterskrivare 1741-04-19. Sergeant vid Södermanlands regemente 1741-10-25. Fänrik vid Södermanlands regemente 1743-05-07. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1749-07-11. RSO 1757-11-21. Generalgevaldiger vid armén i Pommern 1758. Kapten vid vid Södermanlands regemente 1759-02-23. Regementskvartermästare 1761-12-08. Kapten med indelning 1767-02-17. Avsked 1773-06-07. Död 1778-04-05 Stenfasta och begraven i Strängnäs domkyrka. Gift 1:o 1752-05-15 med Catharina Sofia Adlercreutz, från vilken han 1764-10-09 blev skild, född 1732, död 1766-05-19, dotter av fältsekreteraren Carl Adlercreutz B, och Anna Sofia von Wickhardt. Gift 2:o 1764-12-11 Rosöga med Helena Elisabet Ekorn, född 1735 (Öä XIV s. 299 not 2.), död 1809-05-11, dotter av rusthållaren Per Ekorn i Börstil och Ebba Manken samt faster till justitierådet Per Adolf Ekorn, adlad Ekorn.

Barn:

 • 1. Henrik Johan, född 1753, död 1756-07-16 och begraven i Ytter-Enhörna kyrka
 • 1. Anton Carl, född 1754-05-27 på Skabro (At (Sch).) i Ytter-Enhörna socken, Södermanlands län, död 1756-07-14 och begraven i Ytter-Enhörna socken.
 • 1. Agneta Sofia, född 1757-06-13 på Skabro (At (Sch).), död 1826-11-13. Gift 1775-05-14 med underlöjtnanten Jakob Magnus Rudebeck, född 1752, död 1788.
 • 2. Carl Johan, född 1765-09-01 på Rosöga. Volontär vid Södermanlands regemente 1769-08-12. Förare vid Södermanlands regemente 1771-02-26. Sergeant 1773-10-12. Adjutant 1781-07-16. Fänrik 1788-06-17. Premiäradjutant 1789-07-25. Löjtnant 1793-05-13. Död ogift 1795-10-01 på fänriksbostället Dal i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län.
 • 2. Carolina Helena, född 1767-09-02, död 1767-09-11.
 • 2. Lovisa Sofia, född 1771-01-30, död ogift 1820-04-21 på Danviks hospital.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1775-02-27, död som barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.