:

Kanterberg nr 869

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kanterberg nr 869 †

Adlad 1674-12-19, introd. 1675. Utdöd 1787-03-23.


1Sff VII, s. 26. 2At (RA). 3Öä VII, s. 154. 4Lk. 5Lå. 6Um. 7KrAB. 8SAB.

TAB 1

Mårten Hansson. Arrendator på en riksamiralen, friherre Carl Carlsson Gyllenhielm tillhörig gård (Hesslingeby i Österhaninge socken, Sth.?).

Barn:

 • Hans Mårtensson Hessling, adlad Kanterberg, till Hesslingeby i Österhaninge socken Stockholms län, vilken egendom han köpte efter riksamiralen Gyllenhielm. Född 1613-02-13 (3/2 enl. vapnet i Österhaninge kyrka )1 på Selaön. Proviantmästare vid amiralitetet 1646-01-31. Adlad 1674-12-19 (introd. 1675 under nr 869). Avsked 1675-12-08. Assessors titel 1676-01-03. Inspektor för kyrkobyggnaden Ladugårdslandet å. 24/4. Död 1686-06-04 och begraven i Österhaninge kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Anna Wins, död 1689-01-26 i Stockholm och begraven s. å. 17/3 i Jakobs kyrka, dotter av en borgmästare i Karlstad.

Barn:

 • Lars, född 1648, död 1701-12-27, på Hesslingeby.
 • Anna. Gift 1:o med bokhållaren vid amiralitetet Johan Andersson, död före2 1696-02-07. Gift 2:o med stärbhuskamreraren Peter Wattman, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ingeborg Schragge, död 1701-01-22 i Stockholm), död 1710 i Stockholm i pesten.
 • Kerstin, död 1698-03-04 i Stockholm. Gift med bankobokhållaren Lars Balde, död 1688-08-31.

TAB 2

Mårten (son av Hans Mårtensson Hessling, adlad Kanterberg, Tab. 1). Kammarskrivare i kammarrevisionen 1669-04-27. Kommissaries titel 1674-04-14 och tjänstgjorde de följande åren som kommissarie utan lön, sedan även kammarskrivarelönen bortgivits af annan person. Avsked 1678-06-00. Död 1701. Gift 1:o 1677-10-30 i Stockholm med Johanna Spalding i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Johan Wilhelmi, död 1676), död 1687-12-00 (själaringning s. å. 22/12 i Jakobs kyrka ), dotter av justitiepresidenten i Göteborg Hans Spalding och Johanna Kenerdt samt syster till herrarna Spalding, adlade Spalding. Gift 2:o 1689, enl. k. tlllstånd s. å. 26/10, med Anna Maria Hylthén i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1706-07-00 med generallöjtnanten Anders Ramsvärd, död 1727), född 1670, dotter av assessorn Lars Andersson Hylthén och hans 1:a hustru Anna Hammarin samt syster till borgmästaren Anders Hylthén, adlad von Hylleen, nr 1482, och landshövdingen Samuel Hylthén, adlad och friherre von Hylteen.

Barn:

 • 1. Anna, döpt 1678-10-16 i Stockholm.
 • 1. Johanna, döpt 1682-07-19 i Stockholm, död 1758-11-25 Hulan. Gift 1:o 1704-11-20 i Sköldinge prästgård Södermanlands län med bokhållaren vid Hesslingeby Petter Westerling. Gift 2:o med3 translatorn i Göteborg Peter Des Réaux, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1717-07-21 i Göteborg med Ebba Christina Örnevinge i hennes 2:a gifte, död 1733, dotter av assessorn Gustaf Örnevinge, och Catharina Pauli). Död 1738. Gift 3:o 1743-08-30 i Göteborg med kaptenen Erik Eriksson Ulfsparre af Broxvik, född 1707, död 1780.
 • 1. Christina, död ogift.
 • 2. Ulrika Maria, född 1693, död 1761-10-23 på Martorp i Husaby socken Skaraborgs län.
 • 2. Lars, född 1695, död 1701 på Hesslingeby och begraven s. å. 27/12.
 • 2. Anders, född 1700-08-01 på Hesslingeby. Student i Uppsala6 1716-10-25. Korpral vid adelsfanan. Livdrabant 1722-09-24. Avsked 1723-07-20. Reste utrikes och kom slutligen till Persien, varefter han icke vidare avhördes.

TAB 3

Hans (son av Mårten, Tab. 2) döpt 1680-03-18 i Stockholm. Volontär vid livgardet 1695. Hantlangare vid artilleriet 1696. Lärkonstapel därst. 1697. Sergeant 1700-05-31. Sekundlöjtnant vid Västmanlands regemente 1701-06-30. Kapten därst. 1703-06-18 och vid skånska ståndsdragonregementet 1707-01-03. Major vid adelsfanan 1709-10-04. Konfirm. fullm. 1716-03-28. Avsked4 s. å. 15/7. Död 1721-09-21 Bossgården, begraven s. å. 15/10 och förd till Österplana. 'Han var med vid Narva, Klissov, Thorn, där han med 300 man öppnade aprocherna för belägringen, och Fraustadt, varest han blev så illa skadad i vänstra benet, att han på länge ej kunde gå. Blev under tåget mot Ryssland sjuk kvarliggande i Mohilev och begav sig därifrån först till Sapiehas trupper och sedan till Sverige. Deltog slutligen i slaget vid Hälsingborg, då hästen störtade med honom, vilket hade till följd att den förra blessyren öppnades och benpipan splittrades.' Gift 1717-09-06(?) med friherrinnan Magdalena Brita Stake i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-01-08 på Bossgården med majoren Gustaf Lenck, född 1687, död 1737), född 1687-03-17, död 1753-05-13, dotter av löjtnanten, friherre Johan Stake, och Helena Sofia Hård af Segerstad.

Barn:

 • Christina Gustaviana, död 1749-04-04 Martorp
 • Helena Johanna, född 1715-07-23 på Bossgården, död 1786-12-29 på Martorp. Gift där 1746-09-14 med löjtnanten Fredrik Olof Gyllenspetz, född 1718, död 1789.
 • Catharina Sofia, född 1719-06-29 på Bossgården, död där 1736 och begraven s. å. 25/3 (fördes sedan till Österplana).

TAB 4

Johan (son av Hans Mårtensson Helsing, adlad Kanterberg, Tab. 1). Student i Åbo 16655 och i Uppsala6 1671-10-06. Kopist vid livländska expeditionen 1678. Kanslist därst. 1679. Registrator i k. kansliet 1697-04-23. Död 1698-04-26. Gift med Christina Söderholm i hennes 1:a gifte (gift 2:o med lagmannen Nils Uggla, adlad Uggelklo, född 1662, död 1727). Född 1674, begraven 1728-03-14 i Lista socken Södermanlands län, dotter av direktören vid tjärkompaniet, brukspatronen Olof Håkansson och Elisabet Jochumsdotter.

Barn:

 • Johan, född 1698. Häradshövding. Död 1747. Se Tab. 5

TAB 5

Johan (son av Johan, Tab. 4), född posthumus 1698. Student i Uppsala6 1715-03-17. Häradshövding. Död 1747-06-14 Vingsleör, som han erhöll i gåva av styvfadern, lagman Uggelklo. Stiftade genom brev 1747-03-30 (30/5) säteriet Hökhult i Norra Unnaryds socken Jönköpings län till fideikommiss i släkten. Gift med Maria Brita Wattrang i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1750-12-27 med ryttmästaren, friherre Carl Erik Duwall, i hans 4:e gifte, född 1694, död 1752), född 1707-03-13 på Åkersbruk i Åkers socken Södermanlands län, död 1776-03-22, dotter av brukspatronen Johan Jakob Wattrang, och Anna Dorotea Anrep.

Barn:

 • Christina Johanna, född 1730-04-16 på Vingsleör, liksom syskonen. Gift där 1748-05-26 med ryttmästaren Carl Eberhard von Meijerhelm, i hans 1:a gifte, född 1720, död 1798.
 • Maria Vilhelmina, född 1731-11-29, död 1757-11-23. Gift 1749-04-13 på Vingsleör med ryttmästaren Gustaf Didrik von Bröcker, född 1724-12-18.
 • Johan Jakob, född 1732-12-21, död 1733-03-03 på Vingsleör.
 • Nils Carl, född 1738. Kammarherre, död 1787. Se Tab. 6
 • Hans Reinhold, född 1742-09-20, död 1745 på Vingsleör och begraven s. å. 21/4.

TAB 6

Nils Carl (son av Johan, Tab. 5), till Hökhults fideikommiss samt Ekeby i Kvillinge socken och Tångetorp i Simonstorps socken samt Björkenäs (alla i Ög.). Född 1738-08-18 på Vingsleör. Student i Uppsala6 1754-04-27. Livdrabant. Hovjunkare8 1761-05-04. Kammarherre8 1766-12-27. Död 1787-04-01 i Norrköping och begraven i Borgs kyrka Östergötlands län. Gift 1758-08-31 i Kvillinge socken med Johanna Marin Wadström, född 1744, död 1808-04-04 i Stockholm, dotter av assessorn Carl Niklas Wadström och Maria Helena Blomberg.

Barn:

 • Carolina Maria, född 1762-03-14, död 1807-09-21 i Norrköping. Ärvde Hökhults fideikommiss efter brodern, vilket hon sedan utbytte 1806 mot Låstad i Furingstads socken Östergötlands län. Gift 1779-10-11 i Pryssgården i Östra Eneby socken Östergötlands län med kaptenen Axel Vilhelm Bergenstråhle, född 1747, död 1825.
 • Johan Fredrik, till Hökhult. Född 1765-06-18 på Pryssgården. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1775-04-08. Kornett vid lätta livdragonregementet 1779-03-11. Löjtnant därst.7 1787-03-01. Död ogift s. å. 28/8 på Drottningholm i duell samt slöt ätten. Vapnet krossades vid begraven i Lovö kyrka (Sth) av kanslirådet Nils von Rosenstein.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: