:

Von Kruus nr 2099

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Kruus nr 2099 †

Naturaliserad enligt Kunglig resolution 1769-07-04. Adlad 1773-06-07, introducerad 1776. Troligen utdöd 1825-03-12.


TAB 1

Filip Herman von Kruus, av tysk adel. ätt. Lantråd och amtman i grevskapet Lippe-Bückeburg.

Barn:

 • Herman Conrad von Kruus, född 1648 i Lippe-Buckeburg. Major med brigadiers rang vid ett romerskt kejserligt kyrassiärregemente Han förlorade vid Brisach bägge benen genom en kanonkula. Gift med Dorotea Lützenburg, som dog 1711 i Wiesbaden i Nassau och i sitt 2:a gifte hade en greve Piccolomini.

Barn:

 • Alexander Filip Conrad von Kruus, född 1686-06-26. Tjänade vid kurpfalziska trupperna i Brabant och Spanien. Fänrik vid överste Leutrums rhenska infanteriregemente 1714-08-13. Konfirmerad fullmakt 1715-03-28. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Hemkom kort därpå. Löjtnant vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1716-01-16. Konfirmationsfullmakt 1718-06-25. Avsked 1719-09-30. Exspektant vid Smålands kavalleriregemente. Ryttmästares avsked 1737-12-09, men var då redan avliden. Död 1737-09-15. Gift 1718-06-10 Grunnevad s socken, Skaraborgs län med Christina Bock af Näs, född 1700-06-29, död 1727-10-16, dotter av amiralitetskaptenen Sven Bock af Näs, och Christina Rosenblad.

Barn:

 • Herman Conrad von Kruus, adlad von Kruus, född 1720, Död 1787. Se Tab. 2.
 • Svante Ferdinand von Kruus, adlad von Kruus, född 1724, död 1808. Se Tab. 3.

TAB 2

Herman Conrad von Kruus, adlad von Kruus (son av Alexander Filip Conrad von Kruus, Tab. 1), född 1720-08-05 på Södraholm i Adelövs socken, Jönköpings län. Volontär vid livgardet 1738-05-01. Förare vid livgardet 1739-11-12. Furir 1741-06-09. Sergeant 1743-09-03. Adjutant vid livgardets fortifikationskontor 1743-10-16. Löjtnant vid franska armén i Flandern 1745-10-01, löjtnant vid Österbottens regemente 1751-09-18. Kapten vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1756-08-21. Fick transport till regementet Madame la Dauphine 1756 21. Kapten i svenska armén 1758-06-17. Stabskapten vid dalregementet 1760-10-07. Sekundmajor vid dalaregementet 1764-12-31. RSO 1767-11-23. Avsked 1772-11-04. Adlad 1773-06-07 jämte sin yngre broder (introducerad 1776 under nr 2099). Död 1787-11-28 (1787-11-28) i Stockholm. Han bevistade med tapperhet franska arméns fälttåg ävensom pommerska kriget 1758–1761 och därunder Peenemündes belägring. Fick uppdrag att avrita drottning Lovisa Ulrikas naturaliekabinett. Gift 1763-09-02 på Lexsjöbo bruk i Söderbärke socken, Kopparbergs län, med Elisabet Charlotta Ternsten, född 1736-03-15, död 1816-05-10 i Arboga, dotter av brukspatronen Adolf Ternsten och Margareta Ahlbom.

Barn:

 • Adolf Herman, född 1764-07-19 på Solleröns kaptensboställe i Mora socken, Kopparbergs län. Volontär vid dalregementet 1767. Furir vid dalaregementet 1768-07-27. Fänrik 1782-02-20. Drunknade 1783-12-23 i sjön Dettern (Flo socken, Skaraborgs län).
 • Conrad Ferdinand, född 1766-01-13. Sergeant vid arméns flotta 1786-10-01. Fänrik vid arméns flotta 1787-04-16. Löjtnant 1790-05-15. Transporterad till Närkes och Värmlands regemente 1793-02-15. Kapten i armén 1794-11-10. Kapten vid regementet 1796-10-26. Majors avsked 1802-12-16. RVO 1810-11-26. Död barnlös 1825-03-12 Bondsäter och slöt troligen ätten i Sverige. Han bevistade finska kriget 1788–1790 på örlogsflottan och erhöll efter slaget vid Svensksund GMtf. Gift 1801-03-03 Körtingsberg, med Beata Magdalena Gadde, född 1761-05-15, död 1839-01-27 Bolby, dotterav kammarherren Carl Gustaf Gadde, och Ulrika Emerentia Hård af Segerstad.
 • Svante Fredrik, född 1767-02-05 på Österby (St. Tuna kyrkoarkiv (medd. av kapten Södra Söderhielm).) i St. Tuna socken, Kopparbergs län. Drunknade 1783-12-23 på samma gång som äldste brodern.
 • Margareta Juliana, född 1768-11-05 på Österby (St. Tuna kyrkoarkiv (medd. av kapten Södra Söderhielm).), död ogift 1840-06-01 i Örebro.
 • Carl Filip, född 1770-05-25 på Österby (St. Tuna kyrkoarkiv (medd. av kapten Södra Söderhielm).), död på Österby (St. Tuna kyrkoarkiv (medd. av kapten Södra Söderhielm).) 1771-01-14.
 • Charlotta Gustava, född 1775-11-24, död 1776-02-27.

TAB 3

Svante Ferdinand von Kruus, adlad von Kruus (son av Alexander Filip Conrad von Kruus, Tab. 1), född 1724-03-12 på Grunnevadi Valstads socken, Skaraborgs län. Volontär vid livgardet 1741-09-21. Furir vid livgardet 1742-05-15. Transporterad till dalregementet 1742. Förare vid dalregementet 1742-06-25. Sergeant 1742-08-15. Fänrik 1748-05-17. Löjtnant 1750-03-30. Stabskapten 1759-08-27. RSO 1772-05-28. Sekundmajor 1773-03-10. Adlad 1773-03-10 jämte sin äldre broder (Introducerad 1776 under nr 2099). Premiärmajor 1774-12-20. Avsked såsom överstelöjtnant i armén 1782-02-20. Död 1808-11-16 i Sala. Han bevistade kampanjen i Finland 1742 och pommerska kriget 1758–1762. Gift 1764-05-31 på Garpenbergs bruk i Garpenbergs socken, Kopparbergs län, med friherrinnan Christina Funck, född 1742-01-09, död 1813-01-12 i Sala, dotter av direktören, friherre Gustaf Funck, och Anna Barbara Heijke.

Barn:

 • Beata Christina, född 1768-06-14 på Holm (St. Tuna kyrkoarkiv (medd. av kapten Södra Söderhielm). i Stora Tuna socken, Kopparbergs län, död 1847-11-09 i Köping. (Köpings kyrkoarkiv) Gift med stadstjänaren i Köping Johan Ahlström, död före hustrun.
 • Gustaf Herman, född 1769-12-13 på Holm (St. Tuna kyrkoarkiv (medd. av kapten Södra Söderhielm).). Volontär vid dalregementet 1774. Sergeant vid dalregementet 1778-05-08. Sekundadjutant 1782-02-20. Avsked 1787-10-09. Gick sedan i kofferditjänst, och sedan 1798, då han var matros i England, saknas underrättelse om honom.
 • Ulrika Juliana, född 1771-02-24, På Holm (St. Tuna kyrkoarkiv (medd. av kapten Södra Söderhielm).), död 1856-05-24 i Uppsala. (Ls.) Gift 1796-05-05 i Sala med prosten och kyrkoherden i Östervåla pastorat av Uppsala ärkestift Jonas Callerholm, född 1742-09-21 i Grebo socken, Östergötlands län, död 1806-01-14 i Östervåla prästgård.
 • Johanna Maria, född 1772-05-29 på Holm (St. Tuna kyrkoarkiv (medd. av kapten Södra Söderhielm).), död ogift 1855-03-28 i Sala.
 • Anna Charlotta, född 1773-08-21 på Holm (St. Tuna kyrkoarkiv (medd. av kapten Södra Söderhielm).), Död på Holm 1773-09-29.
 • Carl Ferdinand, född 1776-05-13. Volontär vid dalregementet 1776. Rustmästare vid dalregementet 1780-07-03. Sekundadjutant 1787-10-09. Examen i navigation 1792-03-21, samt i artillerivetenskap 1792-07-18 och 1792-07-19. Underlöjtnant och informationsadjutant vid finska artilleriet 1793-01-25. Löjtnant vid finska artilleriet 1800-11-27. Kapten i armén 1802-02-16. Död ogift 1805-04-27 i Sala.
 • Johan August, född 1778-05-08. Volontär vid dalregementet 1780. Förare vid dalregementet 1785-09-05. Fänrik 1787-01-17. Sekundadjutant 1793-05-13. Avsked 1799-06-03 med tillstånd att kvarstå såsom fänrik i armén. Sedan sjöfarande.
 • Alexander Edvard, född 1781-08-19, död 1781-08-24.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: