Duwall nr 241

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Duwall nr 241

Adliga ätten Duwall nr 241 †

Naturaliserad 1638. † på 1730-talet. Härstammade ifrån Skottland, där släkten utgrenat sig i husen Dougall of Galloway, Garthland, Logen, Treugh, Mackerston, Stodrig, Lorn, Neisland, Coulgroat och Creichin

TAB 1

Albrekt MacDougall, (son till Patrick MacDougall av Mackerstone och Margaret Nisbet), född 1541 i Mackerston, Skottland; inkom till Sverige som legosoldat omkring 1594 och var fogde i Tierp 1610-17; † 1641. Gift 2:o med Catharina von Bredow, dotter till Hans von Bredow och Elisbeth von Plessen. 3:o med Ursila von Stralendorf, † 1651, från Mecklenburg (källa: Svenskt Biografiskt Lexikon. XI (10/1 1945).

Barn 2:o:

Barn 3:o:

 • Mauritz MacDougall, natural Duwall nr 241, † 1655. se Tab 2.
 • Tobias Duwall, överste, kommendant
 •  ? Axel Duwall

TAB 2

Mauritz Mac-Dougall, naturaliserad Duwall (son av Albrekt Mac-Dougall, Tab. 1). Född 1603-05-18. Överste. Naturaliserad svensk adelsman 1638. Död 1655-01-25. Han blev intagen på riddarhuset eftersom fadern länge varit svensk undersåte och hans barn icke lagt sig i sopvrån, utan hatt allt ospart för konungen och fäderneslandet, varjämte Jakob Forbes och Johan Oxenstierna, vilka rest i Skottland, intygade att de icke hört annat, än att Dougallarna vore en adlig släkt. Han köpte Hallkved 1652 av sin broder, översten och kommendanten Tobias Duwall, vilken åter ärvt den av sin (halv?) broder, översten Axel Duwall, vilken med konung Gustaf Adolfs tillstånd köpt godset 1629 av Magnus Rutencrantz. Gift 1639-07-07 i Lund med Agneta Olofsdotter, dotter av borgmästaren i Stockholm Olof Andersson och hans 3:e hustru Maria Lillieram.

Barn:

 • Albrekt. Kapten. Död 1682. Se Tab. 3.
 • Margareta. Gift 1669-09-19 på Hallkved med kaptenen Vilhelm Nisbeth i hans 2:a gifte.
 • Mauritz, till Hallkved. Kapten. Död ogift 1717 i Uppsala.
 • Axel. Student i Uppsala 1658.
 • Tobias, född 1649. Levde utan tjänst. Se Tab. 5.
 • Elsa. Gift 1:o med löjtnanten Mikael Thomasson Anckarfjell i hans 2:a gifte. Gift 2:o med löjtnanten Gustaf Grubbe i hans 1:a gifte.
 •  ? Maria. Gift med överstelöjtnanten och kommendanten Johan Appelbom i hans 2:a gifte.

TAB 3

Albrekt Duwall (son av Mauritz Mac-Dougall, naturaliserad Duwall, Tab. 2). Kapten. Halshuggen 1682-07-12 enligt Svea hovrätts dom för begånget dråp å sin bonde. Gift med Marta Philp i hennes 1:a gifte, dotter av kaptenlöjtnanten Carl Philp och Catharina Bergsköld.

Barn:

 • Jakob. Premiärlöjtnant. Stupade ogift 1705-10-14 vid Czienstockowa.
 • Agneta, född 1680-07-06 i Funbo socken, död 1756-01-14. Gift 1699-10-13 med kaptenen Lennart Svinhufvud af Qvalstad i hans 2:a gifte.
 • Carl Albrekt, född 1682. Kapten. Död 1727. Se Tab. 4.

TAB 4

Carl Albrekt Duwall (son av Albrekt Duwall, Tab. 3), född 1682-03-28 i Funbo socken. Kapten. Död 1727. Han blev fången vid Perevolotjna 1709 och hemkom 1722. Gift 1723-11-24 i Almunge socken med sin kusin Catharina Svinhufvud af Qvalstad, dotter av kaptenen Isak Svinhufvud af Qvalstad och Elisabet Philp.

Barn:

 • Elisabet Catharina, född 1724-05-25 Ströja, död 1773. Gift 1750-08-06 i Almunge socken med fänriken Carl Daniel Frisenheim.
 • Engel Greta, född 1725, död ogift 1801-01-26 på Berga i Rasbo socken.

TAB 5

'Tobias Duwall (son av Mauritz Mac-Dougall, naturaliserad Duwall, Tab. 2). Född 1649. Levde utan tjänst ännu 1729 och utgick sannolikt med honom på svärdssidan denna adliga ätt. Gift med Elisabet Svinhufvud af Qvalstad, dotter av översten Björn Svinhufvud af Qvalstad och Catharina Geete.

Barn:

 • Agneta Catharina, född 1684 i Funbo socken. Gift med kvartermästaren vid livregementet till häst Hans Gullberg.
 • Catharina, född 1685-01-08 i Funbo socken. (Möjligen den Catharina Margareta Duwall, som död 1743-01-06 Skallhult och var gift med sergeanten N. N. Wiberg.)

Källor

Kyrkböcker. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Svenskt biografiskt lexikon (SBL).