Skytte nr 429

Från Adelsvapen-Wiki

0429.jpg


Adliga ätten Skytte nr 429 †

Adlad 1648-06-29, introd. 1660. Utdöd 1717-06-11. Om ättens ursprung se adliga ätten Skytte af Sätra.


1At (KrA). 2Ht, del XX, sid. 380. 3At (P). 4Um. 5Medd. av P. G. Vejde.

TAB 1

Bertil Nilsson, adlad Skytte (son av Nils Bengtsson, se adliga ätten Skytte af Sätra, Tab. 4), till Hovmantorp i Hovmantorps socken Kronobergs län. Född i början av 1600-talet. Tjänade sig upp under 30-åriga kriget till major vid Joakim Volckmans tyska regemente. Adlad 1648-06-29 (introd. 1660 under nr 429). Överstelöjtnant vid samma regemente 1650–1653. Kapten vid livgardet med bibehållande av överstelöjtnants karaktär 1654-01-03. Erhöll 1655-03-08 patent att värva 5 kompanier fotfolk och föra dem till Pommern. Överste för Jönköpings regemente1 1656-04-22. Kommendant i Elbing 1659. Genom byte överste för Kronobergs regemente 1660-12-07. Död 1667-02-05 och troligen begraven i Hovmantorps kyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han tillbytte sig Hovmantorps prästgård mot den nuvarande prästgården Fägerstad.'. Gift 1:o 1646-02-04 med Catharina Eva Mörner, född 1625-03-07 Clossow Mörner. Gift 2:o efter aug. 1659 med sin kusins dotter och sin broders svägerska Magdalena Birgitta Oliveblad, dotter av stadsöversten Hans Månsson Oliveblad, och Elin Skytte af Sätra.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf (friherre Skytte), till Sinclairsholm i Gumlösa socken samt Skeinge och Björkeberg, båda i Verums socken (alla i Krist.) m. m. Född 1647-12-12. Fänrik vid Kronobergs regemente 1660. Löjtnant därst. 1668-11-07. Kapten vid C. Königsmarcks regemente i holländsk tjänst 1672-05-01. Major vid överste Bråddes regemente därst. 1673-02-00. Tillstötte, sedan detta regemente blivit reducerat till 4 kompanier, grev Reis regemente och förde befäl över detta, medan både överste och överstelöjtnant voro frånvarande. Avsked 1675-03-12. Major för 400 finska och skånska dragoner 1675-07-29. Generaladjutant vid svenska armén mot Norge s. å. Generaladjutant hos konungen kort därefter. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1676-08-01. Överste för ett av honom värvat dragonregemente 1677-10-09. Kommendant i Kristianstad 1679. Åtföljde Johan Gyllenstierna på ambassaden till Köpenhamn 1680. Kommendant i Landskrona 1681. Avsked 1682. Kommendant i Dorpat 1697-05-18. Tillika överste för ett livländskt infanteriregemente s. å. generalmajor av infanteriet 1706-06-12. Vice guvernör i Skåne 1709-03-29. Generallöjtnant av infanteriet 1710-08-30. Ånyo vice guvernör i Skåne 1711-03-14. Överste för det då uppsatta östra skånska infanteriregementet 1712. Friherre 1715-05-12, men tog icke introduktion. Guvernör i nämnda landskap 1716-06-04. General av infanteriet s. å. 29/12. Död barnlös 1717-06-11 i Malmö, begraven i Råbelövs kyrka, och slöt adl. ätten Skytte, på svärdssidan. 'Han bevistade med mycken tapperhet åren 1672–1675 vid franska armén kriget i Holland mot de allierade och därunder staden Gröningens belägring m. fl. krigshändelser. Gjorde likaledes med utmärkt mannamod hela kriget mot Danmark från år 1675 till detsammas slut 1679, varunder han isynnerhet slog och förskingrade på åtskilliga ställen posterade snapphanar. Hade vid stormandet av Karlshamns skans i början den olyckan att största delen av hans manskap drunknade, då isen brast. Försvarade i det längsta och tappert staden Dorpat mot ryssarna, men måste till slut uppgiva densamma och fördes, tvärt emot kapitulationens innehåll, till Reval. Oroade 1709 såsom Skånes guvernör de i landet infallande danskarna på allt sätt med utfall från Malmö. Hans friherrevapen var lika med den utgångna friherrliga ätten Skyttes af Duderhof.'. Gift med Anna Catharina Ulfeldt, född 1647-02-07, död 1678-10-05 (1698?. Hon levde ännu 1695 på Sinclairsholm enl. RHG. Enl. annan uppgift, AtS, dog hon 1679, Skyttes brev till Stenbock i Eriksbergs arkiv), dotter av riksrådet och riksjägmästaren Ebbe Ulfeld, natural. Ulfeldt, och grevinnan Hedvig av Slesvig-Holstein.
 • 1. Christoffer Helmer. Var först pikenerare vid Henrik Horns regemente, sedan fänrik vid greve Stijrums regemente i holländsk tjänst. Löjtnant därst. Löjtnant vid Kalmar regemente 1674-11-20. Drunknade. 1677-02-08 under danska kriget vid svenskarnas försök att intaga Karlshamns skans, därigenom att isen brast vid passerandet av strömmen, varemot brodern Carl Gustaf, som var nedkommen i samma vak, lyckades rädda sig.
 • 1. Johan Filip. Löjtnant vid Kalmar regemente 1672-04-17. Kapten vid bergsregementet 1674-01-18. Major därst. 1677. Överstelöjtnant vid broderns C. G. Skyttes dragonregemente. Sedan överstelöjtnant i österrikisk tjänst. Död ogift 1697-08-28 i ett fältslag mot turkarna. 'Han duellerade 1682 med en major Lilliehöök och begav sig därför i utländsk tjänst.'
 • 1. Hans. Överstelöjtnant. Död 1709. Se Tab. 2
 • 1. Bengt, död tre år gammal i Thorn, något av åren 1656–1658.
 • 2. En liten son, sannolikt död 1664 [5].

TAB 2

Hans (son av Bertil Nilsson, adlad Skytte, Tab. 1), till Olivehult i Krigsbergs socken samt Runstorp och Tångestad i Kimstads socken, vilka han erhöll med sin hustru (alla i Ög.). Student först i Lund3 1672-04-24 sedan i Uppsala4 1678-05-31. Rustmästare vid livgardet 1686-02-22. Löjtnant därst. 1687-03-03 och vid Östgöta infanteriregemente s. å. 12/3. Regementskvartermästare därst. 1700-04-30. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1701-04-09. Premiärryttmästare därst. s. å. 20/11. Major 1705-08-15. Överstelöjtnant 1706-11-08. Stupade 1709-06-29 i slaget vid Poltava. Gift 1694 i Stockholm med Vendela Catharina Törnsköld, född 1665-03-11 på Viborgs slott, död 1729-02-18 Hult 'Fru Vendela Törnsköld gav 1712 till Kristbergs kyrka, där det finnes en Skyttegrav, en ljuskrona prydd med hennes och hennes mans påritade vapen å klotet.'

Barn:

 • Carl, född 1695-09-13 i Stockholm.
 • Brita Magdalena, döpt 1696-10-10 i Stockholm, död 1767-07-07 Sinclairsholm s län och begraven s. å. 24/7. Gift 1720-04-20 med sin syssling, majoren Carl Henrik Skytte af Sätra, född 1695, död 1752.
 • Elisabet Charlotta, född 1697-11-03 på Olivehult, död 1755-05-01 på Runstorp. Gift 1721 med generallöjtnanten och landshövdingen friherre Henrik Jakob Wrede af Elimä, född 1696, död 1758.
 • Anna Catharina, född 1699-01-30 på Olivehult, död där s. å. 20/3 och begraven s. å. 29/3 i Kristbergs kyrka, men följande år nedsatt i Ramsögraven i Värmdö kyrka.
 • Margareta Sofia, född 1701-07-19 på Olivehult, död 1729-12-27 Sävsjö och begraven i Växjö domkyrka. Gift med sin syssling och sin systers svåger, majoren Håkan Skytte af Sätra, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1743.
 • Vendela Catharina, född 1705-02-20 på Olivehult, död 1754-05-09. Gift med sin syssling och sina systrars svåger, ryttmästaren Nils Skytte af Sätra, född 1698, död 1768.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.