:

Kjerrmansköld nr 2023

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kjerrmansköld nr 2023 †

Adlad 1770-01-26, introd. 1775. Utdöd 1818-02-25, Kiermanska ättegrenen.


TAB 1

Anders Svensson Kierman, född 1659 i Norra Kjerra gård Hammars socken, Örebro län. Rådman i Askersund. Död där 1724-03-06 och ligger jämte sin hustru begraven i stadskyrkan. Gift med Elisabet Sundberg, född 1673 i Askersunds by, död 1751-02-12 i Askersunds stad, dotter av faktoren vid Boijska verken på Stora Tiveden, sedermera postmästaren i Askersund Anders Andersson Sundberg.

Barn:

  • Lars Kierman, † 1754. Källarmästare i Stockholm. Inspector. Gift 1745 med Charlotta von Langenberg född 1722, † som änka 1758. Paret efterlämnade fyra barn varav en son.
  • Gustaf Kierman, född 1702-10-00 i Askersund. Borgare i Stockholm 1728 och en av de största grosshandlare därst. på sin tid. Fullmäktig i generaltull arrendesocieteten 1738. Direktör vid Ostindiska kompaniet 1938–1765. Borgarståndets fullmäktig i riksens ständers manufakturkontor 1739-04-19–1752. Rådman i Stockholm. 1742-05-19. Bankofullmäktig 1752–1765. Politieborgmästare 1758-08-15. Död 1766-11-15 såsom fånge på Marstrands fästning samt begraven i egen grav i Riddarholmskyrkan. Han var vid alla riksdagarna mellan 1738–1762. Fullmäktig för Stockholms stad och vid 1756 och 1762 års riksdagar borgarståndets talman samt en ganska betydande man av hattpartiet. Blev 1765, sedan mösspartiet fått makten, av riksens ständer, för det han skulle oredligen förfarit, dömd från sitt ämbete och till dryga böter samt att avstraffas med en månads fängelse vid vatten och bröd och livstidsfästning på Marstrand. Hans barn och styvbarn blevo 1770-01-26 för hans förtjänster adlade med namnet Kjerrmansköld (styvsonen 1775 introd. under nr 2023). Gift 1:o 1725-09-25 i Nikolai förs., Stockholm med Anna Margareta Geding i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handelsmannen i Stockholm Hans Henrik Biörkman), född 1698, död 1750-10-12 dotter av kofferdikaptenen Urban Geding och hans 1:a hustru Margareta Hysing. Gift 2:o 1753-04-24 med Juliana Brandel i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Efraim Lothsack, se nedan), döpt 1712-12-11, död 1767-01-20 och begraven hos sin senare man, dotter av körsnären i Stockholm Christoffer Brandel och Maria Swenck.

Barn:

  • 1. Sofia Charlotta Kierman, adlad Kjerrmansköld, född 1731-08-10, död 1782-02-18 i Stockholm. Gift där 1754-11-19 med landshövdingen Fredrik Ulrik Insenstierna, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1768.
  • 1. Ulrika Kierman, adlad Kjerrmansköld, född 1734-05-24, död 1804-02-03. Gift 1757-07-17 med generallöjtnanten, friherre Johan Didrik Duwall, född 1723, död 1801.
  • 2. Gustava Kierman, adlad Kjerrmansköld, född 1754-03-13, död ogift 1829-08-19 Fiskeså

Lothsackska ättegrenen.

TAB 2

1. Lothsack, född i Stettin. Magister. Hovpredikant hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1699. Instämdes inför hovkonsistorium, emedan han i en predikan sagt att spel och komedier vore lovliga på sabbaten, vilka åsikter han måste återkalla 1700-11-28 [Hm].

Barn:

  • Efraim Lothsack, född i Stettin. Borgare och handlande i Stockholm 1730-07-16, död där 1743-02-16. Gift 1734-10-17 i nämnda stad med Juliana Brandel i hennes 1:a gifte (gift 2:o med borgmästaren Gustaf Kierman, se ovan), döpt 1712-12-11, död 1767-01-20 dotter av körsnären i nämnda stad Christoffer Brandel och Maria Swenck.

Barn:

  • Juliana Lothsack, adlad Kjerrmansköld, döpt 1740-01-02, död ogift 1800-01-02 i Stockholm.
  • Jakob Lothsack, adlad Kjerrmansköld, född 1742. Kapten. Död 1818. Se Tab. 3.

TAB 3

Jakob Lothsack, adlad Kjerrmansköld (son av Efraim Lothsack, Tab. 2), döpt 1742-05-09. Arklimästare vid amiralitetet 1769-07-09. Adlad 1770-01-26 för sin avl. styvfaders förtjänster (introd. 1775 under nr 2023). Löjtnant vid amiralitetet 1774-02-09. Flyttad till amiralitetet i Göteborg 1777. Kapten 1793-02-25. Avsked 1804-05-02. Död 1818-03-04 i Strängnäs, och slöt ätten på svärdssidan. Han förde 1796 Ostindiska kompaniets skepp Gustaf III till Kina. Gift 1779-03-01 med Helena Vilhelmina Stålhandske, född 1755-07-24, död 1788-06-26 i Göteborg, dotter av kommendören Axel Didrik Stålhandske, och hans 1:a fru Anna Maria Reenstierna.

Barn:

  • Två söner, döda späda.
  • Juliana Vilhelmina, född 1785-01-20. Stiftsjungfru. Död 1822-05-25. Gift 1814-10-06 på Rånäs bruk i Fasterna socken, Stockholms län med hovmarskalken Axel Didrik Reuterskiöld, friherre Reuterskiöld, i hans 2:a gifte, född 1779, död 1834.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

Tyska Sankta Gertrud CI:2 s. 72, 101

: