:

Westersköld nr 1224

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Westersköld nr 1224 †

Adlad 1691-03-06, introd. 1693. Utdöd.


1At (So). 2 Lk. 3 At (S).

TAB 1

Johan Andersson. Tullnär, först i Kristianstad och Sölvesborg, sedan i Malmö. Död 1676. Gift med Christina Standorph, levde ännu i april 17091, dotter av tullnären i Västervik Bastian Standorph och Brita Andersdotter, som var Erik Göransson Tegels brorsdotter.

Barn:

 • Salomon Westerheim, adlad Westersköld. Tullnär. Död 1710. Se Tab. 2.
 • Anders Westerheim, adlad Westersköld, född 1656. Tullinspektor. Död 1701. Se Tab. 3.

TAB 2

Salomon Westerheim, adlad Westersköld (son av Johan Andersson, Tab. 1). Kammarskrivare i militiekontoret 1675. Tullnär vid stora sjötullen i Karlskrona 1680. Adlad 1691-03-06 jämte sin broder (introd. 1693 under nr 1224). Död 1710-03-11 utan söner och slöt således själv sin adl. ättegren. 'Han blev 1676, då danskarna stormade och intogo Kristianstad, plundrad och fången, men tog kort därpå, ej utan största fara, flykten över till Lübeck.'. Gift 1681-01-12 i Stockholm med Catharina Juring, adlad och adopt. Billingsköld, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med assessorn Anders Liljenberg), dotter av borgmästaren i Kristianstad Hans Juring och Margareta Weinheim.

Barn:

 • Margareta, född 1684-11-03, död s. å. 16/12.
 • Beata Christina, född 1691-06-04. Gift 1:o 1715-11-08 med kaptenen vid Smålands äntergastregemente med majors karaktär Jakob Billinggren, död 17252. Gift 2:o 1730-10-20 med bokhållaren Erhard Malmberg.

TAB 3

Anders Westerheim, adlad Westersköld (son av Johan Andersson, Tab. 1), född 1656. Notarie vid barnhuset 1676 och i Stockholms stads politiekollegium 1680. Inspektor vid packhuset och nederlagen i Malmö 1689-04-27 och vid stora sjötullen i Hälsingborg 1690-08-19. Adlad 1691-08-06 jämte brodern (introd. 1693 under nr 1224). Avträdde 1698 tjänsten till sin mag Birgerus Franck. Död 1701 och begraven s. å. 8/9 i Färingtofta kyrka Kristianstads län. 'Han var anklagad för tillgrepp ur kronans kassa och uteslöts därför 1693 av ridderskapet och adeln från riddarhuset och likprocessionen efter drottning Ulrika Eleonora, intill dess han kunde bli från tillvitelsen befriad.' Gift 1683-01-30 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Sara Petre i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1704-05-05 på Snälleröd i Färingtofta socken med lagmannen Erik Magnus Dreffling, adlad Lillienberg, född 1673, död 1752), född 1665, död 1750-10-12 på Snälleröd samt begraven i Färingtofta kyrka, dotter av extra ordinarie rådmannen i Stockholm Alexander Petre och Sara Andersdotter Casten.

Barn:

 • Christina, död 1710, begraven s. å. 4/2 i Ystad. Gift 1:o 1701-09-09 på Snälleröd3 med inspektören vid stora sjötullen i Hälsingborg Birgerus Franck. Gift 2:o med borgmästaren i Malmö Jöns Stobæus i hans 1:a gifte (gift 2:o med Johanna Kröger), född 1667, död 1734-09-07, kusin till generalmajoren och landshövdingen Lorentz Christoffer Stobæus, adlad Stobée.
 • Sara, döpt 1688-03-03 i Stockholm Maria förs. i Stockholm, död Uddarp s län och begraven 1757-01-09 i Skepparslövs kyrka. Gift 1706-02-03 på Snälleröd med häradshövdingen i Villands, Gärds och Allbo härader i Skåne Gabriel Löfgren, född 1672-02-03, död 1744-03-11 på Uddarp, fader till Alexander och Samuel Löfgren, adlad och adopt. Löfvenskjöld.
 • Helena Brita, född 1689, död 1754 på Snälleröd och begraven s. å. 8/4 i Färingtofta kyrka. Gift 1:o 1717-07-31 på Snälleröd med sin styvfaders faders kusin, översten och generaladjutanten Daniel Danielsson Dreffling, adlad Dreffling, död 1721. Gift 2:o 1728-01-03 på Snälleröd med generalmajoren Olof Boman, adlad Segersköld, född 1660, död 1738.
 • Johan Salomon, född 1690-02-17.
 • Gustaf, född 1691-07-29 i Hälsingborg, död 1704 och begraven s. å. 10/4 i Färingtofta kyrka
 • Hans, född 1692-03-01. Löjtnant i rysk tjänst.
 • Brita, död 1710-12-28.
 • Ulrika, död 1711-06-01, troligen i pesten.
 • Hedvig, död 1711-06-01, troligen i pesten.
 • Regina, född 1698-05-28 i Hälsingborg, död 1764-04-12 på Snälleröd. Gift 1722-02-06 med prosten Petrus Estenberg. Född 1686, död 1740.
 • Hedvig Sofia, född 1700-09-12, död 1785-05-09 Bredåkra. Gift 1725-09-29 på Snälleröd med ryttmästaren Carl Niklas Riddersköld, född 1686, död 1756.
 • Elisabet, född 1701-10-24, död s. å. och begraven 1702-01-26 i Färingtofta kyrka

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: