:

Tigerhielm nr 817

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Tigerhielm nr 817 †

Adlad 1669-04-02, introd. 1672.

Tigerhielm A81700.png

TAB 1

Börje Olofsson Borgare och handelsman samt slutligen rådman i den gamla staden Brätte (sedermera Vänersborg). Gift i början av 1600-talet med Anna Svenske, född på 1580-talet, dotter av kyrkoherden i Höreda pastorat av Linköpings stift Petrus Petri Svenske och Carin Larsdotter Bröms.

Barn:

 • Gustaf Börjesson Karlström. Byggde flera järnverk och blev brukspatron samt tillika, vid år 1668, borgmästare i Karlstad. Död 1688-05-08. Gift med Ellika Elfdalia, död 1683 och begraven s. å. 11/3 på samma gång som sin son Sven i Karlstads kyrka, dotter av kyrkoherden i Älvdalen Benedictus Erici och Magdalena Brunnia samt faster till justitieborgmästaren Daniel Camoenius, sedan Caméen, adlad Caméen, och lantrichtern Sven Caméen, adlad Caménhielm.

Barn:

 • Bengt Gustaf Karlström, adlad Tigerhielm, född 1639. Sekreterare. Död 1679. Se Tab. 2.
 • Johan Karlström, adlad Karlström, född 1642. Bruksägare. Död 1690. Se adliga ätten Karlström, Tab. 1.
 • Sven Karlström, adlad Karlström. Sekreterare. Död 1683. Se adliga ätten Karlström.

TAB 2

Bengt Gustaf Karlström, adlad Tigerhielm, (son av Gustaf Börjesson Karlström, Tab. 1), född 1639-06-00. Student i Uppsala1 1655-09-10. Först referendarie i kammarkollegium 16682. Sekreterare därst.2 1669-03-02. Adlad s. å. 2/4 (introd. 1672 under nr 817). Död 1679-06-11 och begraven 1680-10-31 i Jakobs kyrka i Stockholm. Han lät 1664 i Stockholm trycka en latinsk oration över friherre Axel Axelsson Natt och Dag till Ijo och försvarade året därpå i Helmstadt en disputation, också på latin. Gift 1669-05-25 i Stockholm med Maria Regina Leijoncrona, döpt 1649-11-20 i Stockholm Hovförsamlingen, död 1697 före 26/11 (själaringning), dotter av hovintendenten Johan Holm, adlad Leijoncrona, och Barbara Dorotea Crumbygel.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1670-06-03. Student i Uppsala1 1683-05-15. Volontär vid livgardet 1690. Fänrik vid Västmanlands regemente 1692-12-17. Löjtnant därst. 1698-01-03. Livdrabant 1700-04-03. Död ogift 1702-05-24.
 • Bengt Gustaf, född 1671. Major. Död 1712. Se Tab. 3
 • Seved Gustaf, född 1672. Underlöjtnant. Död 1726. Se Tab. 5.
 • Barbro Helena.
 • Hedvig Charlotta, född 1675-02-00, död 1750-03-27 Åbäcksnäs. Gift 1:o med kaptenen Augustin Ryding, död 1714 Aska och begraven s. å. 30/1. Gift 2:o 1717-09-01 på Aska med ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Jakob Nortman, född 1676, död 1748-04-01 på Åbäcksnäs.
 • Carl Gustaf, född 1676-12-00. Musketerare vid livgardet 1697. Pikenerare därst. s. å. 28/6. Sergeant 1700-04-00. Fänrik s. å. 11/9. Löjtnant 1702-07-17. Död ogift 1703 (i början av året).
 • Maria Eleonora, död 1744 och ligger jämte sin man begraven på Millesviks kyrkogård i Värmland. Gift 1703-04-01 med amiralitetskaptenen friherre Johan Uggla, född 1673, död 1736.
 • Svante, född 1679-04-00. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1699-09-20. Förare därst. s. å. 30/9. Fänrik 1700-04-30. Löjtnant 1701-07-15. Konfirm.fullm. s. å. 15/7. Kapten vid Dückers dragonregemente 1703-12-12 konfirm.fullm. 1704-05-09. Sårad vid övergången av Bug s.å. 10/9 och död ogift s. å. 11/10 i Praga av sina sår.

TAB 3

Bengt Gustaf, (son av Bengt Gustaf Karlström, adlad Tigerhielm, Tab. 2), född 1671-06-27. Lärfyrverkare vid artilleriet i Stockholm 1691. Underfyrverkare s. å. 1/7. Sergeant 1693-09-20. Fyrverkare 1694-04-30. Fänrik 1698-04-30. Löjtnant vid artilleriet i Jönköping 1700-04-07. Regementskvartermästare därst. 1702-01-11. Kapten vid fältartilleriet i Riga 1703-06-01. Major vid artilleriet i Wismar. Död där 1712-06-11. Gift 1:o 1698-02-12 i Stockholm3 med Helena Ehrencrona, död 1708 och begraven s. å. 3/5 i Östervåla kyrka Västmanlands län, dotter av bergmästaren Erik Hammarin, adlad Ehrencrona, och Catharina Anckarström. Gift 2:o 1709 med Sofia Helena von Sticht i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1688 med rådmannen Elias Heijne, död 1706, stamfader för adliga ätten von Heijne), döpt 1662-01-19 i Stockholm, Tyska förs. i Stockholm, levde 1711, dotter av generalauditören Bartolomeus von Sticht, adlad von Sticht och Sofia Forbes.

Barn:

 • 1. Bengt Gustaf. Löjtnant. Död 1736. Se Tab. 4
 • 1. Maria Catharina, född 1699, död 1783-01-05 Siggerud. Gift 1724 med kaptenen Henrik Göritz, född omkr. 1689 i Königsberg.4

TAB 4

Bengt Gustaf, (son av Bengt Gustaf, Tab. 3). Student i Uppsala1 1715-04-04. Volontär vid Västmanlands regemente 1716-09-15. Fänrik därst. 1717-10-25. Löjtnant 1733-11-27. Död 1736-03-20. Gift 1730, 1. adventus, i Romfartuna socken Västmanlands län med Maria Ulrika Adlerbaum, född 1708-07-30 Gästre, död 1751-04-17 Gyllenvreten, dotter av assessorn Hans Baumgart, adlad Adlerbaum, och hans 1:a fru Maria Westenhielm.

Barn:

 • Bengt Gustaf, född 1731-04-26 i Bergs socken Västmanlands län. Volontär vid Västmanlands regemente 1742-08-00. Korpral därst. s. å. 30/11. Rustmästare 1747-04-28. Sergeant 1750-03-14. Fänrik s. å. 19/9. Löjtnant 1758-03-20. Kapten 1768-03-18. RSO 1770-04-29. Avsked 1777-03-19. Död barnlös 1783-06-24 Resta. Gift 1776-12-22 Ribbingebäck med sin systers svägerska, friherrinnan Margareta Vilhemina Cederhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1763-03-02 i Stockholm med översten Gustaf Geete, född 1724, död 1774), född 1737-02-25, död 1796-09-12 Kättinge, dotter av kammarherren friherre Carl Vilhelm Cederhielm, och Anna Margareta von Strokirch.
 • Maria Helena, född 1732-06-16 i Frösthults socken, död 1798-11-19 Segersjö. Gift med kofferdikaptenen Peter Köping, född 1721, död 1783-11-18 i Stockholm.
 • Catharina Margareta, född 1733-10-06, död 1816-04-09 Lindholmen. Gift 1757-10-09 med kommerserådet friherre Josias Carl Cederhielm, född 1734, död 1795.

TAB 5

Seved Gustaf, (son av Bengt Gustaf Karlström, adlad Tigerhielm, Tab. 2), född 1672-06-06. Arklimästare vid amiralitetet. Extra ordinarie underlöjtnant därst. 1700-05-02. Avsked 1705-09-01. Död 1726-10-21 och ligger jämte sin fru begraven under koret i Östervåla kyrka Västmanlands län. Han ägde Lindsbro sätesgård i Östervåla socken. Gift 1704-02-05 Kärvingsnäs med Elisabet Catharina Papegoja, till Lindsbro, född omkr. 1678, död 1753 och begraven s. å. 16/3 i Östervåla kyrka, dotter av kaptenen Bernt Papegoja, och Anna Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Carl, död barn.
 • Barbara Maria, född 1706-02-03 på Kärvingsnäs, död 1762-05-07. Gift 1723-11-12 i Stockholm5 med kaptenen vid Västmanlands regemente Joakim Vollhagen, född 1681 i Lüneburg, död 1740-05-11 under kriget i Finland.
 • Anna Catharina, född 1707-04-24 på Kärvingsnäs.
 • Catharina Elisabet, född 1708-08-02 på Kärvingsnäs, död barn.
 • Bengt Gustaf, född 1709-08-31 på Lindsbro, död där s. å. 10/12.
 • Catharina Elisabet, född 1710-10-11 på Lindsbro, död 1780-02-26. Gift 1:o 1726-08-02 på Lindsbro med kaptenen friherre Johan Fredrik von Friesendorff, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1742. Gift 2:o 1746, efter k. tillstånd s. å. 9/1, med löjtnanten, korpralen vid livregementet Erik Emporell, född 1712, död 1755.
 • Seved Gustaf, född 1712. Hovjägmästare. Död 1790. Se Tab. 6.
 • Anna Margareta, döpt 1713-11-05 på Lindsbro, död ogift 1741-06-20 och begraven i Östervåla kyrka
 • Sofia Helena, född 1715-12-08 på Lindsbro, död ogift 1777-12-06 Gisselbo

TAB 6

Seved Gustaf, (son av Seved Gustaf, Tab. 5), född 1712-01-18 på Lindsbro. Student i Uppsala 1720-05-09. Extra ordinarie i svenska jaktstaten 17296. Volontär vid Upplands regemente 17306. Rustmästare därst.6 1733-06-20. Avsked6 1734-06-14. Fänrik vid regementet Royal Allemand i Frankrike 1734-10-31. Löjtnant därst. 1735-03-23. Avsked 1738. Bevistade efter hemkomsten hela finska kriget 1741–1743. Under jägmästare i Stockholms, Uppsala och Svartsjö län6 1749-02-17. T. f. överjägmästare i Uppsala och Stockholms län6 s. å. 25/7. Ledamot av jaktkommissionen6 1751-01-22 lantjägare i Västmanland6 1752-06-05. Avsked från överjägmästartjänsten6 1758-07-18. Hovjägmästare s. å. 6. RSO 1770-05-05. Död 1790-10-28 Ingbo. Gift 1:o 1752 med sin syssling Elisabet Charlotta Anckarström, född 1731-11-11, död 1772-12-22 på Lindsbro, dotter av majoren Claes Anckarström, och Brita Charlotta Insenstierna. Gift 2:o 1776-10-28 på Ingbo med Anna Fredrika Malmstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1765-07-23 med bankokommissarien David Lund, adlad Ehrenlund, född 1713, död 1770), född 1738-03-13, död 1819-08-24 på Ingbo, dotter av inspektoren på Älvkarleby bruk Georg Malmstedt, som dog 4 timmar efter hennes födelse, och Anna Catharina Wendelin, som sedan fick kaptenen friherre Axel Gustaf Kurck.

Barn:

 • 1. Seved Gustaf född 1753. Överjägmästare. Död 1826. Se Tab. 7.
 • 1. Carl Gustaf, född 1755-04-05 på Lindsbro, död s. å. 2/8.
 • 1. Elisabet Gustava, född 1756-09-24 på Lindsbro, död 1820-08-21. Gift 1:o 1774-04-03 på nämnda egendom m, överstelöjtnanten Johan Daniel Stierneroos, B, född 1722, död 1780. Gift 2:o 1782-11-28 med kaptenen Johan Georg von Küsel i hans 2:a gifte, död 1845.
 • 1. Sofia Gustava, född 1758-07-29 på Lindsbro, död 1827-05-07 Hanöberg Gift 1776-06-23 på Lindsbro med kaptenen Per Gustaf Leijel, född 1740, död 1809.
 • 1. Svante Gustaf, född 1761. Löjtnant. Död 1829. Se Tab. 15.

TAB 7

Seved Gustaf, (son av Seved Gustaf, Tab. 6), född 1753-11-02 Långtibble. Volontär vid livregementet 1769-05-20. Sergeant vid Västmanlands regemente 1773-05-08. Stabsfänrik därst. s. å. 8/12. Överjägmästare i Västmanlands län. Död 1826-12-03 på Lindsbro och begraven s. å. 15/12 under koret i Östervåla kyrka Västmanlands län. 'Han ägde Lindsbro, Harbonäs, Hässelby, Svingbolstad och Åby i Västmanland, Charlottenberg i Hälsingland, Viksberg och bergsmanstomter vid Sala gruva samt gårdar i Uppsala och Sala. Bevistade de anmärkningsvärda riksdagarna 1789, 1792 och 1800 samt var vid den förstnämnda en ivrig motståndare till säkerhetsaktens genomdrivande. Stiftade slutligen genom donation av 50 tunnor spannmål den Tigerhielmska invalidfonden till Östervåla församling, varav räntan utdelas till invalider av sockenbeväringen.' Gift 1798-11-15 i Östervåla med Anna Catharina Andersdotter, född 1781-02-14, död 1850-05-14 på Harbonäs, dotter av Anders Mattson.

Barn:

 • Seved Gustaf, född 1799-12-12 på Lindsbro. Utan känd tjänst. Död ogift 1828-06-25 i Östervåla socken.
 • Catharina Charlotta, född 1801-07-05 på Lindsbro. Stiftsjungfru. Död 1857-08-02. Gift 1824-08-19 med hemmansägaren Per Olofsson Zettersten i Sätra.
 • Svante Gustaf, född 1803-01-22 på Lindsbro, död ogift 1828-03-13 i Östervåla socken.
 • David Gustaf, född 1805. Löjtnant. Död 1851. Se Tab. 8.

TAB 8

David Gustaf, (son av Seved Gustaf, Tab. 7), född 1805-05-17 Lindsbro. Student i Uppsala 1822. Rustmästare vid Upplands regemente 1823-12-22. Fänrik vid Hälsinge regemente 1825-03-17. 2. Adjutant därst. 1829-05-22. Avsked med löjtnants n. h. o. v. 1831-04-23. Död 1851-05-09 Harbonäs och begraven i Tigerhielmska graven å Harbo kyrkogård. Ägde Lindsbro och Harbonäs säterier jämte egendomarna Hässelby och Viksberg samt Husebyborgs och Karta kvarnar. Gift 1830-08-24 Högåker ) med Eleonora Elisabet Nordengren, född 1809-08-12 på Ytter-Hogdal Jämtlands län ]], död 1897-04-13 i Stockholm, dotter av kyrkoherden Johan Nordengren och Anna Catharina Delin.

Barn:

 • David Emil, född 1831-06-24 på Lindsbro. Kadett vid Karlberg 1845-09-18. Utexaminerad 1850-02-23. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 13/3. Genomgick högre artilleriläroverket vid Marieberg 1853–1856. Löjtnant därst. 1856-12-05. Adjutant hos kommendanten i Göteborg 1857-01-15. Adjutant hos landshövdingen i Göteborgs och Bohus län i dess expedition för utländska resande 1858-05-31. Artilleristabsofficer s. å. 14/10. Anställd vid kejserliga franska artilleriet i Afrika 1860-11-21–1863 och deltog därunder i expeditionen till Djelfa 1863. Kapten vid ovann. svenska artilleriregemente 1862-03-04. Lärare i franska språket vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1863-11-14–1867. RFrHL 1864-05-11. Utsedd att jämte fyra andra officerare av svenska armén i Kristiania övervara firandet av 50:e årsdagen av Sveriges och Norges förening s. å. RNS:tOO s. å. 5/11. Tjänstg. kammarherre hos änkedrottningen 1866-10-11. RSO 1871-05-27. Major i regementet och tygmästare å Karlsborgs fästning 1874-10-02. Major vid regementet 1875-09-17. Tjänstfri vid hovet 1876. RDDO 1877-07-17. Överstelöjtnant 1879-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1886-09-23. Död barnlös 1895-04-01 i Locarno i kantonen Tessin i Schweiz. Utgav från trycket: Svensk-fransysk ordbok för militärer och teknologer (1867). Gift 1869-01-13 i Lunds domkyrka med friherrinnan Anna Emerentia Götilda (Emma) Rappe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1856-11-27 med regementskvartermästaren greve Adolf Christian Ludvig Posse, född 1828, död 1865), född 1831-09-15 i Växjö, död 1910-06-09 i Montreux (Djursholm, Danderyds förs., db), dotter av översten friherre Carl Rappe, och Anna Götilda Tegnér.
 • Anna Elisabet Amanda, född 1832-09-30 på Lindsbro, död 1906-09-11. Gift 1857-05-17 Harbonäs med intendenten vid naturhistoriska riksmuseum, professorn, RNO, LVA, m. m. filosofie doktorn Nils Johan Andersson, född 1821-02-21 i Gärdserums socken Kalmar län, död 1880-03-27 på Berglund vid Stockholm.
 • Eleonora Vilhelmina, född 1834-01-12, död s. å. 9/7 på Viksberg.
 • Alfred Teodor, född 1835-02-10 på Lindsbro. Student i Uppsala 1852-12-00. Sjökapten av 1. kl. 1860-04-19. Död ogift 1863-03-03 i Stockholm och begraven på Stockholms nya begravningsplats.
 • Axel Viktor Botvid, född 1836. Sjökapten. Död 1893. Se Tab. 9.
 • Seved Edvard, född 1837. Jägmästare. Död 1913. Se Tab. 11.
 • Hilda Lovisa Maria, född 1839-04-09 på Lindsbro, död 1867-05-23 Sem. Gift 1863-10-18 i Stockholm med kommissionslantmätaren i Jämtlands län, kaptenen vid Jämtlands fältjägarkår, RSO, Alfred Gotthold Leonard Forsström i hans 1:a gifte (gift 2:o 1869 med Henrika Maria Husberg, född 1832-07-21 i Falun, död, dotter av konstmästaren Carl Gustaf Husberg och Sara Agneta Theel), född 1823-08-31 i Västra Vingåkers socken Södermanlands län, död 1896-03-12 i Östersund.
 • Johan Georg Erik, född 1840-05-13, död s. å. 25/8.
 • Fredrik Vilhelm, född 1841. Överjägmästare. Död 1927. Se Tab. 14.
 • Amalia Charlotta, född 1842-12-02 på Lindsbro, död 1923-09-06 i Helsingfors. Gift där 1872-01-24 med kaptenen Alexander Vilhelm Lagerborg, i hans 2:a gifte, född 1838, död 1905.
 • Alida Gustava Catharina Carolina, född tvilling 1845-06-15, död s. å. 2/8.
 • Ingeborg Eleonora Sofia, född tvilling 1845-06-15, död s. å. 8/8.
 • Oskar August, född 1847-09-12 på Harbonäs i Harbo socken Västmanlands län. Telegrafist vid statens järnvägstrafik 1866-12-01. Stationsskrivare 1869. Stationsinspektor vid Järna station 1881-11-01, vid Fagersanna station 1885-09-01, vid Stjärnhovs station 1888-06-00, vid Mullsjö 1891 och vid Mellansel i Norra Ångermanland 1896-12-01. Avsked. Död barnlös 1910-05-07 i Varberg. Gift 1:o 1873-07-07 i Jönköping med Margareta Carolina Constantia Stjernberg, född 1856-11-11 i Karlskrona, död 1875-01-07 i Skövde, dotter av sjökaptenen August Stjernberg och Hilda Kellmodin. Gift 2:o 1891-12-07 i Nykyrke socken med Johanna (Hanna) Christina Andersson, född 1857-11-03 Ekgården ]], död 1908-08-22 i Alingsås ]], dotter av torparen torparen Anders Larsson och Anna Petersdotter (Larsson) . Gift 3:o 1909-12-14 i Falkenberg (Varbergs förs., vb) med Anna Sofia Andersson, född 1879-09-13 i Skattegården i Grolanda socken Skaraborgs län, dotter av lantbrukaren Gustaf Andersson och Inga Maria Johansson.

TAB 9

Axel Viktor Botvid, (son av David Gustaf, Tab. 8), född 1836-03-21 Lindsbro. Anställd på skeppet Gävle 1850. Anställd på åtskilliga i Gävle hemmahörande segelfartyg 1852–1860. Sjökaptensexamen och sedan ångfartygsbefälhavareexamen 1860-06-02. Befälhavare på skeppet Flamingo 1861 och på briggen Frithiof 1866. Befälhavare å ångfartyget Atalanta 1873. Avsked på grund av ögonsjukdom 1881. Död 1893-05-31 i Stockholm. Gift där 1865-07-06 med Nanna Sofia Birgitta Zedritz, född 1839-04-06 i Uppsala, död 1891-08-06 i Stockholm, dotter av professorn Carl Edvard Zedritz och Eriana Elisabet Nyström.

Barn:

 • Frans Xaver Bengt Gustaf Axelsson, född 1868. Styrman. Död 1898. Se Tab. 10.

TAB 10

Frans Xaver Bengt Gustaf Axelsson, (son av Axel Viktor Botvid, Tab. 9), född 1868-06-06 ombord å briggen Frithiof å Atlantiska oceanen 20° S. 34° Long V. Anställd i handelsflottan. Styrmans- och ångfartygsbefälhavareexamen i Stockholm 1891-04-30. Styrman i handelsflottan. Död 1898 mellan den 10 och den 20 februari vid skeppsbrott på Nordsjön. Gift 1894-04-05 i Stockholm med Clara Johanna Maria Eckert, född 1875-07-22 i Moskva i Ryssland, död 1930-05-06 i Stockholm, Seraf. lasr. ]], dotter av musikern Josef Eckert och Anna Maria Schmidt.

Barn:

 • Nanna Sofia Maria Elisabet, född 1895-02-20 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1937-03-04 i Stockholm, Kat. förs. (vb nr 46) med förmannen Axel Bernhard Nilsson. Född 1876-09-16.

TAB 11

Seved Edvard, (son av David Gustaf, Tab. 8), född 1837-08-31 Harbonäs. Elev vid skogsinstitutet 1860. Utexaminerad 1862. T. f. överjägare i Östergötlands mellersta revir 1863-03-31–1863-07-31. T. f. extra överjägare i Uppsala län s. å. 31/8. Ord. överjägare i Västerbottens län 1867-03-22. Jägmästare i Burträsks revir 1869-12-10. Förordnad att jämte denna tjänst jämväl förestå dylik tjänst i Skellefteå revir 1878-08-12. Jägmästare i Västerdalarnes revir 1881-01-28. RVO 1896-12-01. Avsked 1902-09-19. Död 1913-04-17 i Stockholm. Ägde Elleholm i Lövångers socken (Vb). 1875–1881 samt Annedal i Ludvika socken Kopparbergs län sedan 1883-11-14. Gift 1870-09-12 i Visby med friherrinnan Eufrosyne Eugenia Antoinetta Aurora (Auna) Åkerhielm af Margretelund, född 1849-12-05 på Stenstu i Västerhejde socken på Gotland, död 1912-10-16 i Västervik, dotter av kaptenen friherre Samuel Georg Conrad Åkerhielm af Margretelund, och Anna Maria Sidvall.

Barn:

 • Elisabet Emma Anna Maria (Ellen), född 1871-06-03 i Burträsks socken. Stiftjungfru. Död 1880-11-01 på Elleholm.
 • Carl Gustaf Seved, född 1872. Sjökapten. Död 1931. Se Tab. 12.
 • Gerda Eugenia, född 1874-01-16 på Elleholm, död där s. å. 6/9.
 • Hulda Rosa Hilma Adèle, född 1876-04-07 på Elleholm. Gift 1898-10-17 i Ludvika med majoren friherre Erik Hjalmar Åkerhielm af Margretelund, född 1871.
 • Anna Viola Amalia, född 1881-03-02 på Elleholm. Gift 1902-03-20 på Annedal med ingenjören vid allm. svenska elektriska aktiebolag Carl Gustaf Andersson, född 1873-07-27.
 • Elsa Eleonora, född 1882-09-24 på Persbo i Ludvika socken. Gift 1:o 1902-08-12 i Ludvika med jägmästaren i Finspångs revir RVO, Carl Gustaf Englund, från vilken hon 1923-03-10 blev skild, född 1871-09-07. Gift 2:o 1923-04-16 i Stockholm med avdelningsingenjören vid statens vattenfallsverk Harald Vilhelm Sommerfelt, född 1878-08-04, död 1930-05-30 i Trollhättan.
 • Roland David Konrad, född 1885-11-22 på Annedal. SMbg 1902-02-07. Överflyttade till Nordamerika. Officer i Förenta staternas armé. Gift 1921-12-05 med filosofie kandidat Ava Shirley född 1887-03-13.
 • Henry Edvard Nikolaus, född 1893-05-27 och död 1898-03-02 på Annedal.

TAB 12

Carl Gustaf Seved, (son av Seved Edvard, Tab. 11), född 1872-08-01 i Burträsks socken Västerbottens län. Anställd i handelsflottan 1887. Styrmansexamen 1890-04-25 och sjökaptensexamen vid Visby navigationsskola 1893-04-25. Förste styrman å barkskeppet Maria s. å. 21/5. Förste styrman å ångfartyget Tjelvar 1894-03-15 reservofficersaspirant i flottan s. å. 1/10. Reservunderlöjtnant 1895-10-04. Avsked från flottan 1902. Befälhavare i ångfartygsaktiebolag Gotlands tjänst. SvEmerM. Död 1931-02-11 i Stockholm (Visby domk.förs., db) och begraven i Visby. Gift 1898-01-26 i Visby med Gerda Sofia Catharina Melin, född 1875-06-01 i nämnda stad, dotter av landskamreraren Johan Oskar Melin och Anna Maria Hermanna Lindström.

Barn:

 • Ingrid, född 1899-02-25 i Visby. Stiftsjungfru. Gift 1921-10-29 i nämnda stad med häradshövdingen i Gotlands norra härads domsaga, jur. kandidat Karl Fredrik P:son Pfeiffer, född 1893-03-09 i Norrköping, S:t Olai förs.
 • Seved'' Rolf Oskar, född 1900. Landsfiskal. Se Tab. 13.

TAB 13

Rolf Seved Oskar, (son av Carl Gustaf Seved, tab 12), född 1900-10-14 i Visby. Huvudmann 1931. Extra ordinarie landskanslist vid länsstyrelsen i Visby 1924-02-28. Landsfiskalsexamen i Kalmar 1925-12-10. T. f. landsfiskal i Kräklingbo distrikt 1926-08-28. Ord. landsfiskal därst. 1932-02-20. Gift 1:o 1927-06-03 i Kalmar domkyrka med Rut Dagny Thalén. Dotter av chefredaktören Gösta Thalén och Ester Gyllenstein. Barn:

 • Britt-Marie Sevedsdotter
 • Maj-Britt Sevedsdotter
 • Barbro Sevedsdotter

TAB 14

Fredrik Vilhelm, (son av David Gustaf, tab 8), född 1841-09-16 Lindsbro. Elev vid skogsinstitutet 1860. Utexaminerad 1861. Lärare i skogshushållning vid Lunds lantbruksskola i Örebro län 1862–1867. Extra överjägare i Örebro län 1864. Företog med offentligt anslag en skogsvetenskaplig studieresa till Tyskland 1866. Överjägare inom Västerbottens län 1867-03-22. Överjägare i sjätte reviret inom Västerbottens län 1869-07-23. Jägmästare i Lycksele södra revir 1869-07-23. Ledamot av nyssn. läns landsting 1875–1877. Skogsinspektör i Jämtlands distrikt 1876. Tillika jägmästare i Örebro revir 1881-12-30. Ledamot av lappkommittén 1883. RVO s. å. 30/11. T. f. domänintendent i Jämtlands län 1884-01-18–1892. Ledamot av Jämtlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1885–1892. Ordförande i en kommitté med uppdrag att avgiva förslag till utvidgning av renbetesfjällen i Jämtlands län 1886. Överjägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1889-11-29. Vice ordförande i nämnda hushållningssällskap 1892–1893. Transp. till överjägmästare i Gävle-Dala distrikt 1892-07-29. Avsked 1904-12-31. Död 1927-01-03 i Stockholm, Oscars förs.. Inköpte efter avskedstagandet halva Smådalarö samt Gränö, båda i Dalarö kapellförsaml. Stockholms län. Gift 1877-09-24 i Nordmalings socken Västerbottens län med Naëma Maria Nolund, född 1858-09-17 i nämnda socken, dotter av kronolänsmannen Nils Nolund och Maria Scharin.

Barn:

 • Gunborg Maria Eleonora, född 1878-07-15 i Östersund. Stiftsjungfru. Död 1880-03-31 i nämnda stad.
 • Bengt Fredriksson, född 1879-08-12 i Östersund. Elev vid sjökrigsskolan 1895-10-01. Flaggunderofficer av andra graden. Avsked. Tjänsteman i aktiebolag skånska handelsbanken 1900–1902, i bankaktiebolag Stockholm –Övre Norrland 1902–1905, i aktiebolag Sundsvalls handelsbank 1905–1906. Kamrer vid aktiebolag Skånska handelsbankens avdelningskontor i Malmö 1906. Förste korrespondent vid sistnämnda banks huvudkontor i Malmö 1907–1916. Verkst. direktör i Allm. kreditaktiebolag i Stockholm 1916. Anställd vid generalkonsulatet i Moskva 1917. Ekonomidirektör i aktiebolag Svensk färgämnesindustri 1918. Död ogift 1921-05-01 på sanatoriet Ingersdorf i Österrike (Sthlm., Jacobs förs., db).

TAB 15

Svante Gustaf, (son av Seved Gustaf, Tab. 6), född 1761-02-09 Lindsbro. Volontär vid livregementet 1769-10-06. Sergeant vid Västmanlands regemente 1773-05-14. Fänrik därst. s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1777-06-06. Avsked s. å. 5/11. Död 1829-09-10 Edeby. Gift 1803-03-08 med Maria Beata Catharina Tottie, född 1779, död 1847-12-09, dotter av brukspatronen Isak Vilhelmsson Tottie och Sara Beata Svedberg, som sedan 1784 fick direktören Lars Stockenström, adlad och adopt. von Stockenström.

Barn:

 • Lars Gustaf, född 1804. Kommissionär. Död 1877. Se Tab. 16.

TAB 16

Lars Gustaf, (son av Svante Gustaf, Tab. 15), född 1804-01-01 Edeby. Student i Uppsala 1818. Arrenderade en tid akademihemmanet Tibble i Rasbokils socken. Kommissionär i Stockholm 1852. Död där 1877-06-14. Gift 1839-02-17 på Edeby med Anna Christina Ericsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med nämndemannen Anders Andersson Grän, död 1889-04-14 i Stockholm, dotter av lantbrukaren Erik Eriksson och Anna Ström.

Barn:

 • Maria Christina Gustava, född 1840-09-20 i Rasbokils socken, liksom syskonen, död ogift 1891-03-28 i Stockholm.
 • Svante Seved Gustaf, född 1841-12-28, död 1843-04-13.
 • Betty Augusta Vilhelmina, född 1844-04-25, död 1876-08-25 i Enköping. Gift 1874-05-23 i Stockholm med kronolänsmannen i Torstuna, Härnevi, Österunda och Vittinge distrikt i Salbergs-Väsby fögderi i Västmanlands län Johan Axel Sahlqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o 1866 med Emilie Charlotta Selander, född 1840, död 1869. Gift 3:o 1883-07-25 med Clara Charlotta Öhrström, född 1848-02-02, död 1910-09-30, dotter av handlanden Frans Daniel Öhrström och Christina Charlotta Lundgren), född 1834-03-23, död 1893-02-20 på Kungshusby i Torstuna socken Västmanlands län.
 • Amalia Terèse Selanir, född 1848-12-20, död ogift 1923-04-21 i Stockholm, S:t Erics sjukhus.

Källor

1Um. 2Ök. 3At (Sch). 4Lk. 5Sv. 6Sj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: