:

Leijonmarck nr 1092

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Leijonmarck nr 1092

Adlad 1686-10-29, introducerad 1686

I Personh. Tidskrift för år 1905 och i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden har fru J. Ramsay med fullgoda skäl visat, att ätten Leijonmarcks härstamning från den bekante biskopen i Åbo Mikael Agricola är uppkonstruerad. Mikael Agricola, född omkring 1508, död 1557, hade en enda son Christian Agricola, född 1550, biskop i Reval 1583, adlad 1584, 11586, vilken efterlämnade endast en dotter Brita, gift med assessorn i Åbo hovrätt Carl Persson Svinhufvud af Qvalstad. Men äldre genealoger hava med orätt givit sistnämnde biskop även tvenne söner, nämligen en krigsöverste Simon Christiansson Agricola, vilken gjorts till Leijonmarckska ättens stamfader, i stället för den verklige, knekthövidsmanncn Simon Nilsson, samt en ryttmästare Bartold Georg Christiansson Agricola, som i verkligheten hette Bartold Georgii eller Bertil Göransson och var fältsekreterare samt stamfader för en finsk prästsläkt, som, på grund av denna förmenta härstamning och biskop Christian Agricolas adelsbrev av 1584 erhöll, genom kejserlig resolution av den 25 april 1864, tillstånd att intagas å Finlands riddarhus och introducerades därstädes med namnet Agricola under nr 238 bland adelsmän.

Leijonmarck A109200.png

TAB 1

Nils Simonsson. Finsk ryttare i Livland. Död i Livland omkring 1569, ihjälskjuten. Gift med Brita Olofsdotter, dotter av Olof Hansson, av finska adliga Muurla-släkten och Brita Håkansdotter (Slang). Hon fick 1569-06-21 konung Johans brev på sin avlidne makes återstående sold. Ägde efter sina föräldrar Lillvik i Kimito socken, vilket arvgods hennes son Simon Nilsson, pantsatte till sin husbonde Hartvig Henriksson, av finska adliga Voltissläkten [Rf].

Barn:

 • Simon Nilsson (översiktstab. 1). Var 1593 stallmästare hos Hartvig Henriksson till Voltis. Fänrik under Hans Perssons fana. Skeppshövidsman över hertig Carls »krutskepp» 1599-09-00 under Viborgs belägring. Knekthövidsman över Viborgs stads knektar 1599-10-00 Förordnad 1601-07-00 på galejor med 145 knektar till vakt i Narvas åminne. Inventerade Viborgs slott 1601. Död 1605-09-07 I slaget vid Kerkholm i Livland. Gift med Brita Sigfridsdotter, som 1605-12-24 uttog hans innestäende lön och 1606-06-30 samt 1614-04-03 fick försäkran att årligen erhålla åtta tunnor korn, samt levde ännu 1640 [Rf].

Barn:

 • Christiern Simonsson Agricola, född 1593. Prästvigd 1617. Var kaplan i Åbo stads församling 1623. Kyrkoherde i Uskela pastorat 1626. Erhöll kollationsbrev på detta gäll 1627-02-12. Kontraktsprost. Död 1662. Gift med Kerstin Svensdotter, som levde änka 1663 [Rf].

Barn:

 • Christiern Agricola. Student i Åbo 1643. Utgav en oration 1644. Kaplan i Lojo församling 1650. Predikade vid prästmötet 1652. Förordnades 1657-03-06 till Uskela att biträda sin åldrige fader. Kyrkoherde i Uskela och kontraktsprost 1662-12-13. Död 1669 [Rf]. Gift med Brita Forssenia, död 1689, dotter av kyrkoherden i Lojo Sveno Torchilli och Kerstin Munck.

Barn:

 • Sven Agricola Åkerman, sedan Åkermarch, adlad Leijonmarck, (översiktstab. 2) till Finsta i Skederids socken, Stockholms län vilken egendom han stiftade till fideikommiss för sin ätt. Född 1649-02-25 i Uskela prästgård. Student i Åbo 1664. Disputant i Åbo 1673. Student i Uppsala 1673-07-14. Landssekreterare i Uppsala 1679-05-17. Krigsfiskal 1683-04-19. Aktor vid likvidationskommissionen 1684-04-07 och erhöll för utförda aktioner en föräring av 5,000 daler smt 1684-07-04. Advokatfiskal i kammarkollegium med extra ordinarie assessors titel 1685-09-14. Sekreterare i riksarkivet 1686-06-22. Adlad 1686-10-29 (introducerad 1686 under nr 1092). Tillika ledamot av lagkommissionen 1689-12-11 och av kommissionen ang. statsverket (Br.) 1697-03-21. Vice president i Åbo hovrätt 1701-10-01. Ledamot av kommissorialrätten över landshövding Ramsay (Br.) 1717-05-31. Avsked med landshövdings titel 1721-11-02. Död 1728-07-26 på Finsta och begraven i Skederids kyrka. Han deltog i riksdagen 1713–1714 och sammanskrev och utspred därunder en skrift: Alla fyra ståndens i Finland tal till riddare, prest och borgareståndet, som bo och vistas i Stockholm, samt ådrog sig vid samma riksdag en tillrättavisning för sitt förslag att förse landet med ny monark i anseende till konungens frånvaro (Rf.). 'Förde en bitter penna och var en advokatorisk jurist, men god musikus. Efterlämnade en betydande samling av handskrifter till Sveriges och Finlands historia. Gift 1:o 1680-02-12 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Magdalena Adlersköld, döpt 1664-02-16 i Tyska församlingen, Stockholm, död 1692-03-28 (själaringning i Nikolai församling, Stockholm.) (Wn.), jordfäst 1692-04-03 samt begraven 1692-03-28 i Skederids kyrka, dotter av kommissarien Lydert Bartels, adlad Adlersköld, och hans 1:a fru Catharina Pahl. Gift 2:o 1696-05-01 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Elisabet Berghult i hennes 2:a gifte (gift 1:o med tobaksfabrikören Croëse). Död 1708-06-23 (själaringning i Nikolai församling, Stockholm.) (Wn.) i Stockholm. Gift 3:o 1709 (anhöll om kunglig tillstånd härtill 1709-05-10) med Margareta Catharina Spieker, dotter av (Rf.) handlanden i Åbo Jean Spieker och Catharina Wittfooth.

Barn:

 • 1. Carl Christian, född 1681. Kopist. Död 1730. Se Tab. 2
 • 1. Lydert, döpt 1682-05-23 i Nikolai församling, Stockholm. Sekundförare vid livgardet . Premiärförare vid livgardet 1704-03-02. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1707-05-03. Död ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • 1. Anna Maja, döpt 1683-09-28 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.).
 • 1. Sven Johan, född 1684. Sekreterare. Död 1743. Se Tab. 3
 • 1. Gustaf, döpt 1685-08-27 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.). Kammarpage hos hertigen av Holstein. Kapten. Död ogift 1741-08-23 i slaget vid Villmanstrand.
 • 1. Magdalena, döpt 1688-03-21 i Nikolai församling, Stockholm. Död 1723-06-08. Gift 1715-01-01 med lanträntmästaren i Uppsala Gustaf Rinman, född omkring 1680, död 1740.
 • 2. Jakob, född 1697. Häradshövding. Död 1735. Se Tab. 20

TAB 2

Carl Christian, (son av Sven Agricola Åkerman, sedan Åkermarck, adlad Leijonmarck, Tab. 1), till Finsta. Född 1681-02-16. Auskultant i riksarkivet 1699-06-15. Kopist i riksarkivet 1700-04-29. Tjänstledig för sjukdom från 1707-10-00. Avsked med pension 1723-08-26. Död 1730. Gift 1706-05-00 med Barbro Turin, död 1728-06-08.

Barn:

 • Magdalena, född 1707-11-18, död änka 1778-11-20 i Stockholm. Gift 1732 med regementspastorn vid livgardet Jonas Stjerner.
 • Gustaf, född 1709-03-12. Hovrättsadvokat i Åbo hovrätt. Död ogift 1766-09-11 i Åbo, (Åbo kyrkoarkiv)
 • Margareta, född 1711-01-20, död ogift 1784-07-21 i Uppsala.
 • Catharina Margareta, född 1714-09-23, död 1761-03-20 och begraven i egen grav i Boglösa kyrka, Uppsala län. Gift 1738-06-13 i Stockholm (Brudvers i U. B. (medd. av förste aktuarien O. Edelstam).), med kyrkoherden i Lillkyrka och Boglösa pastorat av Uppsala ärkestift Anders Leufstadius, född 1700, död 1761-08-31 och begraven 1761-11-07 i Boglösa kyrka
 • Juliana, född 1720, död 1738.
 • Anna Beata, född 1725-10-12, död ogift 1781-07-21 i Stockholm och begraven 1781-07-26.

TAB 3

Sven Johan, (son av Sven Agricola Åkerman, sedan Åkermarck, adlad Leijonmarck, Tab. 1), till Finsta. Född 1684-11-09. Kanslist i kammarkollegium (Ök.). Referendarie i kammarkollegium (Ök.) 1718-04-08. Sekreterare 1727-10-24. Död 1743-05-31 och begraven 1743-03-25 i Skederids kyrka. Gift 1722-10-09 med Elisabet Malmberg, död 1743-01-28 och begraven på samma gång som mannen i Skederids kyrka, dotter av justitieborgmästaren i Nyköping Jonas Malmberg.

Barn:

 • Maria Magdalena, född 1723-09-15, död 1784-10-03 på Rickbasta i Alsike socken, Stockholms län. Gift 1744-11-18 med jaktjunkaren, friherre Carl Thegner, född 1707, död 1768.
 • Albrekt, född 1724, död 1725.
 • Elisabet, född 1726-03-01, död 1772-12-25. Gift 1:o 1745-12-31 med löjtnanten Carl Adam de la Chapelle, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1761. Gift 2:o 1766-09-04 med majoren Albrekt Adolf Ziegler, adlad von Ziegler, född 1722, död 1805.
 • Sven, döpt 1727-02-11 i Stockholm, död ung.
 • Carl Gustaf, döpt 1728 273 i Stockholm.
 • Johan Jakob, född 1729. Livmedikus. Död 1818. Se Tab. 4
 • Anna Judit, född 1730-11-14, död 1816-04-28 i Uppsala. G. 1756 med kemie professorn vid Uppsala akademi, RVO, med. doktor Johan Gottskalk Walerius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1743 med Margareta Christina Ubström, född 1717, död 1747) , född 1719-07-11 i St. Mellösa prästgård, Örebro län, död 1785-11-16 i Uppsala.
 • Fredrik, född 1731. Hovjunkare. Död 1798. Se Tab. 5
 • Gustaf Adolf, född 1734. Vice president. Död 1815. Se Tab 7.
 • Carl Ulrik, född 1737-03-12. Student i Uppsala 1745-02-25. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium. Kammarskrivare i kammarkollegium 1759-10-16. Kammarförvant 1770-06-15. Kamrerare 1781-09-03. Kammarråd 1792-09-20. RNO 1802-12-09. Vice president i kammarkollegium 1809-06-29. Död Barnlös 1815-11-29 i Stockholm [Ök]. Gift 1766-08-03 Hagelstena, död 1808-04-27 i Stockholm, dotter av löjtnanten Carl Adam de la Chapelle, och hans 1:a fru Catharina Elisabet Palmcrantz.
 • Sven, född 1738, död späd.
 • Sven Vilhelm, döpt 1738-04-06 i Stockholm, död 1741-06-20 på Finsta och begraven 1741-06-29 i Skederids kyrka
 • Herman Justinus, född 1741. Kontrollör. Död 1803. Se Tab. 19

TAB 4

Johan Jakob, (son av Sven Johan, Tab. 3), född 1729-03-28, i Stockholm. Student i Uppsala 1744-11-26. Tillförordnad provinsialmedikus i Uddevalla 1767. Livmedikus 1769. Med. doktor 1771-10-11. Provinsialmedikus i Bohuslän 1771 och i Filipstad 1782-12-21. Avsked 1783-07-25. Sedan praktiserande läkare i Göteborg och Varberg. Ledamot av svenska läkarsällskapet 1813. Död 1818-02-15 i Varberg. Gift 1:o 1769-05-14 i Flo prästgård i Skara stift med Christina Helena Loning, död 1790-12-04, dotter av överdirektören vid sjötullen Gabriel Loning. Gift 2:o 1792-02-23 i Lidköping med Anna Eleonora Odhelius, född 1763, död 1824-03-18 i Varberg, dotter av prosten och kyrkoherden Tore Odhelius och Maria Elisabet Loning.

Barn:

 • 2. Margareta Elisabet, född 1792-11-26, död ogift 1834-08-19 i Vänersborg i kolera.

TAB 5

Fredrik, (son av Sven Johan, Tab. 3), till Finsta. Född 1731-10-25. Student i Uppsala 1747-12-09. Vice notarie i Svea hovrätt. Hovjunkare 1761. Död 1798-03-29 i Stockholm. Gift 1:o 1759-02-15 i Stockholm med Hedvig Charlotta Albrecht, född 1735-03-17 på Finsta, död 1767-03-19 och begraven 1767-03-24 i Skederids kyrka, dotter av grosshandlaren Henrik Albrecht och Margareta Christina Borgman. Gift 2:o 1769-02-02 i Stockholm med Lovisa Johanna Nordenstolpe, född 1746-02-19, död 1826-10-27, dotter av kammarrevisionsrådet Elias Magnus Ingman, adlad Nordenstolpe, och Christina Sofia Spalding.

Barn:

 • 1. Christina Charlotta, född 1760-09-22, död 1763-05-07 på Finsta.
 • 1. Johan Fredrik, född 1761-09-04, död 1763-04-18 på Finsta. 1. Gustaf Adolf, född 1764. Hovjunkare. Död 1828. Se Tab. 6.
 • 1. Carl Fredrik, född 1767-03-12 på Finsta, död på Finsta 1767-07-10 och begraven 1767-07-14 i kyrkan.
 • 2. Sofia Louisa, född 1770-07-18 på Finsta, död där 1773-08-14
 • 2. Magnus Fredrik, född 1772-04-24. Volontär vid livregementet till häst 1789. Korpral vid livregementet till häst 1789-03-04. Fänrik vid livregementsbrigadens lätta infanterikår 1792-09-17. Löjtnant vid livregementsbrigadens lätta infanterikår 1796-10-26. Premiärlöjtnant och adjutant vid livregementetets grenadjårkår 1802-04-07. Avsked såsom kapten i armén 1805-12-20. Död 1834-04-30 i Stockholm. Levde som trolovad eller möjligen gift, vilket icke har kunnat beläggas, med Christina Catharina Djurberg, f 1792, barnmorska i Rimbo sn, Sthlms län, d 1844. Av de till vuxen ålder komna barnen efterkom endast äldste sonen Fredrik faderns önskan att bära dennes namn, övriga syskon kallade sig Djurberg. Oklarheten beträffande föräldrarnas inbördes relation, har gjort att barnen hållits för oäkta och icke hänförts till adliga ätten Leijonmarck. Att idag kunna fastställa verkliga förhållandet torde vara näst intill omöjligt. Deras ättlingar med namnet Djurberg publicerade flera gånger i Svenska Släktkalendern, i årgång 1989 även sonen Fredriks gren med namnet Lejonmark, vid den tidpunkten följd fram till sekelskiftet 1800/1900. Ättlingar med namnet finns kvar än, flera av dem på grenens raka manslinje.
 • 2. Johanna Maria, född 1775-11-03 på Finsta, död där 1776-01-10.
 • 2. Johannes, född 1777-11-13 på Finsta, död 1800-08-17 Björkboda

TAB 6

Gustaf Adolf, (son av Fredrik, Tab. 5), född 1764-07-06 på Finsta. Extra ordinarie auskultant i kammarkollegium (Ök.). Registrator på kammarkollegium (Ök.) 1786-04-11. Avsked 1795-01-21. Hovjunkare 1796-06-09. Död 1828-10-30 i Stockholm. Gift 1:o i Stockholm 1797-06-06 med Fredrika Albertina Gyllengahm, född 1778-03-20, död 1803-11-26 Björkboda. Dotter av ryttmästaren Fredrik Gyllengahm, och hans 1:a fru Sara Catharina Christiernin. Gift 2:o 1817-05-18 också i Stockholm med sin kusin Carolina Justina Leijonmarck, född i Stockholm 1785-11-16, död 1845-10-18 i Stockholm, dotter av kontrollören Herman Justinus Leijonmarck, och hans 2:a fru Helena Maria Wildt.

Barn:

 • 2. Clara Johanna, född 1818-11-21 på Björkboda, död ogift 1870-11-30 i Örebro.
 • 2. Gustava Elisabet (Betty), född 1822-07-08 i Stockholm, död ogift 1902-05-14 i Mariefred.
 • 2. Josefina Albertina, född 1823-08-18, död 1865-11-15 i Nya Kopparberget. Gift 1851-08-18, i Stockholm med bruksägaren Carl Magnus Viktor Schön, född 1822 Ladvik, död 1867-05-21 Skäred

TAB 7

Gustaf Adolf, (son av Sven Johan, Tab. 3), född 1734-09-06 på Finsta. Student i Uppsala 1747-12-09. Bergsexamen 1754. Auskultant i bergskollegium 1754-06-18. Extra ordinarie kanslist i bergskollegium 1756-09-25. Vice notarie 1756-12-18. Ordinarie notarie 1760-04-25. Förrättade bergsting i Värmland 1761. Sekreterare i bergsdeputationen vid riksdagen 1763. Sekreterare i bergskollegium 1767-04-07. Ledamot av bergsdeputationen 1769. Extra ordinarie assessor 1772-09-18. LVA 1773-01-27. Assessor 1775-10-19. Bergsråd 1778-02-25. Ledamot av lagkommissionen 1792-08-28. Direktör vid allmänna brandkontoret 1796. RNO 1801-11-23. Vice president i bergskollegium 1805-03-01. Död 1815-05-04 i Stockholm. Han har bland annat översatt från danskan Betraktelser öfver christendomen, tr. i Stockholm 1802. Gift 1774-04-19 på Forsmarks bruk i Forsmarks socken, Stockholms län med stiftsjungfrun Brita Sofia Jennings, född 1755-05-15, död 1820-08-07 på Norrby, dotter av hovmarskalken John Jennings, och Hedvig Sofia Plomgren, adlad von Plomgren.

Barn:

 • John Adolf, född 1775. Hovmarskalk. Död 1853. Se Tab. 8

TAB 8

John Adolf, (son av Gustaf Adolf, Tab. 7), född 1775-06-16 i Stockholm. Avser Jakob August, tab. 21. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret 1790-10-19. Ordinarie kammarskrivare i statskontoret 1793-05-24. Kammarförvant 1798-12-18. Kanslist i hemliga utskottet vid 1800 års riksdag. Hovjunkare 1800-02-16. Kammarjunkare 1802-12-09. Ledamot av nedre borgrätten 1803-01-04. Kamrerare i statskontoret 1805-03-29. Tillika kamrerare och ombudsman i vetenskapsakademien 1806-03-19. Härold vid SO 1808-04-28. Kammarherre med nyckel 1809-06-29. Kamrerare vid KMO 1810-05-04. Statskommissaries titel 1815-01-26. Sekreterare i tabellkommissionen 1815. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till allmän pensionskassa för civila ämbets- och tjänstemän 1815. Kommerseråd över stat 1816-04-23. RNO 1816-11-25. Avsked från kamrerarbefattningen vid KMO 1817-04-28. Ledamot av kommittén för utredning av svenska handlandes genom uppbringningar lidna förluster 1818-04-19–1820-02-02. Ledamot av kommittén rör. Carl Gustafs stads kronogevärsfaktoriinrättning 1821-08-21–1822-05-14. Hovmarskalk (SAB.)1823-04-15. Ledamot av direktionen för civilstatens pensionskassa 1825. Kommerseråds lön 1827-08-01. LVA 1829-05-13. Avsked 1843-01-23. KVO 1849-04-28. Död 1853 antagligen 1853-11-07 genom drunkning vid Skeppsholmen i Stockholm, varest hans lik återfanns 1854-03-01 [Ak]. Gift 1808-09-02 Ulvtorp med stiftsjungfrun Margareta Elisabet Ribben, född 1788-03-29, död 1841-07-07 i Stockholm, dotter av med. doktorn Evald Ribe, adlad Ribben, och Brita Sofia Sandberg.

Barn:

 • Evald Gustaf, född 1809. Kammarherre. Död 1884. Se Tab. 9
 • Carl Johan, född 1811-06-26. Studerande. Död 1834-09-02.
 • Adolf Ludvig, född 1812-09-25, död 1813-06-16 i Stockholm.
 • Sofia Amalia Elisabet Augusta, född 1816-02-25 död 1816-12-11 i Stockholm.
 • Erland August, född 1818-02-08 och död 1818-10-02 i Stockholm.
 • Frans Herman, född 1819. Lasarettssyssloman. Död 1895. Se Tab. 17.
 • Maria Eleonora Carolina Lovisa, född 1822-10-05 i Stockholm, död där 1908-05-25. Gift 1853-06-17 i Stockholm stad med arkivarien i riksarkivet, RNO mm, fil. doktor Otto Teodor Fabian imn Feilitzen, född 1820-04-22 Haddorp, död 1889-09-03 i Stockholm.

TAB 9

Evald Gustaf, (son av Johan Adolf, Tab 8), född 1809-07-28 i Stockholm. Student i Uppsala 1826. Kansli- och kameralexamen 1829. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen 1829-01-10. Extra ordinarie kanslist i kommerskollegium 1829-01-20. Kammarjunkare 1832-12-01. Kammarskrivare i kommerskollegium 1835-05-22. Revisor i tabellkommissionen 1836-01-12. Kopist i kunglig maj:ts kansli 1838-02-10. Kammarförvant i tabellkommissionen. Kollegium 1841-10-27. Kammarherre 1848-06-02. Redaktör för statskalendern 1849–1859. Härold vid KMO 1851-11-24. Tillförordnad kamrer i kommerskollegii statistiska kontor 1854-01-27. LLA 1857-12-14. Kamrer i kommerskollegii statistiska kontor 1860-11-30. Rikshärold och RNO 1861-05-03. Avsked från rikshäroldsämbetet 1868-06-03. Fullmäktig i järnkontoret 1871-07-00–1874. Avsked från kamrerarbefattningen 1874-08-28. Död 1884-10-13 i Stockholm. Ägde sedan 1858 huset nr 5 vid Malmtorgsgatan i nämnda stad, vilket sedan tillhörde hans änka och efter hennes död barnen till 1896-03-00. Gift 1842-09-16 i Stockholm med Aurora Östberg, född 1818-09-16 i Stockholm, död där 1895-02-19, dotter av grosshandlaren och bruksägaren Carl Östberg och Elisabet Carolina Tham.

Barn:

 • Carl Gustaf Adolf, född 1843. Underlöjtnant. Död 1915. Se Tab. 10.
 • Elisabet Aurora, född tvilling 1846-04-16 i Stockholm, död 1913-12-07 i Göteborg. Död 1913. Gift 1870-08-16 i Klara kyrka i Stockholm med godsägaren Gustaf Julian Olbers, född 1843-08-11 i Stockholm, död 1933.
 • Johan Ludvig, född 1846. Kanslisekreterare. Död 1924. Se Tab. 13.
 • Otto Hjalmar, född 1849. Kunglig sekreterare. Död 1926. Se Tab. 15.
 • Adelaide Emilie Charlotta, född 1852-08-13, död 1854-11-25 i Klara församling, Stockholm.
 • Carl Evald, född 1855. President. Död 1926. Se Tab. 16
 • Johanna Carolina (Jenny), född 1858-03-15 i Stockholm. 1933-05-07 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift där 1886-06-02 med justitierådet, KmstkNO, Axel Ferdinand Thollander i hans 2:a gifte (gift 1:o 1878-08-22 i Vimmerby kyrka med Anna Lucia Carolina Sofia Liljenstolpe, född 1856-04-08 på Hasselås, död 1881-11-09 i Stockholm, dotter av majoren Carl Axel Gustaf Liljenstolpe, och Christina Henrietta Amalia Breitholtz), född 1848-08-22 i Karlstad, död 1909-01-04 i Stockholm.

TAB 10

Carl Gustaf Adolf, (son av Evald Gustaf, Tab. 9), född 1843-07-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1863. Sergeant 1864-01-28. Officersexamen 1865-05-01. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1865-08-15. Avsked 1871-04-28. Död 1915-05-07 i Vasa förs., Göteborg ]] och begraven på Brännkyrka kyrkogård. Ägde Trankärr i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län sedan 1891 och Tysslanda i Fuxerna socken, Älvsborgs län sedan 1874. Gift 1881-10-21 Torp med Maria Catharina (Carin) von Matérn, född 1854-05-03, Utby, Stockholm db), dotter av kaptenen Johan Fredrik von Matérn, och Charlotta Lovisa Christina Nycander.

Barn:

 • Sigrid Aurora Charlotta, född 1886-08-09 på Trankärr, död där 1888-11-17.
 • Carin Maria Elisabet (Elsa), född 1888-04-10 på Trankärr. Gymnastikdirektör. RKSM, PrRKM2o.3kl. ÖRKHt m krigsdek. TurkRHalvM. död 1941-0308 i Brännkyrka förs., Stockholm (db nr 93). Gift 1922-12-05 i Matteus förs. Stockholm ]] med med. doktor Otto Anton Bernhard Ornstein, född 1884-05-09 i Gardeleben, Preussen.
 • Carl Evald Fredrik Rolf Gustafsson, född 1889. Kapten. Se Tab. 11.
 • Sven Gustaf Agricola, född 1892. Löjtnant. Se Tab. 12
 • Jane Astrid, född 1893-07-21 på Trankärr. Biträde i pensionsstyrelsen 1919-08-01.

TAB 11

Carl Evald Fredrik Rolf Gustafsson, (son av Carl Gustaf Adolph , Tab. 10), född 1889-10-14 på Trankärr i Ytterby socken, Göteborgs och Bohus län. Studentexamen 1908-06-11. Volontär vid livregementets grenadjärer 1908-06-13. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärer 1910-12-30. Löjtnant vid livregementets grenadjärer 1915-01-22. Genomgick Krigshögskolan 1919–1921. Kapten i regementet 1925-12-04. Överförd till övergångsstat 1927-06-18 fr o m 1928-01-01. Disponent vid Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län 1928-01-01. Kapten på övergångsstat 1928-11-15 fr o m 1928-12-05 RSO 1934-06-06 Avsked 1940-03-01 fr o m 1940-04-01. Gift 1917-07-18 i Stockholm (Axbergs förs. Örebro län vb) med friherrinnan Eva Anna Marianne Åkerhielm af Margrethelund nr 205, född 1893-09-26 på Dylta bruk i Axbergs förs. Örebro län, dotter av godsägaren, friherre Gustaf Samuel Adolf Vilhelm Åkerhielm af Margrethelund, och Anna Amalia Wattrang.

Barn:

 • Carl Gustaf Evald, född 1918-07-02 i Örebro. Se Tab. 11A
 • Margaretha Anna Catharina, född 1919-12-26 i norra förs., Örebro. Gift 1944-05-20 i S:t Jacobs kyrka i Engelbrekts församling Stockholm (vb nr 107) med ingenjören Johan Gustaf Erland von Plomgren , född 1906-11-22
 • Sven Olof Gustaf, född 1926-09-26 i Örebro. Studentexamen vid Östra realläroverket i Stockholm 1946-12-12.

TAB 12

Sven Gustaf Agricola, (son av Carl Gustaf Adolph , Tab. 10), född 1892-02-10 Trankärr, Göteborgs och Bohus län. Studentexamen i Göteborg 1911-12-14. Volontär vid 2. livgrenadjärregementet 1912-05-10. Officersexamen 1914-12-19. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1914-12-31. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1918-11-12. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1927-06-27 fr o m 1928-01-01. Kapten i regementet 1929-12-06 och vid regementet. RSO 1935-06-06. Major i Upplands regemente 1937-06-04 och vid samma regemente 1939-06-15. Överstelöjtnant vid Svea livgarde 1943-03-19. Förordnad såsom inskrivningschef vid Stockholms inskrivningsområde 1943-03-16. Gift 1927-08-27 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm (Staffans förs., Gävle vb med Maud Beate Gemzell, född 1904-09-02 Skeppsholms förs., Stockholm, dotter av överkontrollören, kaptenen i flottans reserv Ivan Samuel Julius Gemzell och Thurinna Nordström .

Barn:

 • Brita Marianne, född 1928-06-14 i Oscars församling, Stockholm.
 • Vera Katarina, född 1930-10-18 i domk. förs., Linköping.
 • Ulla Elisabeth, född 1932-10-11 i Uppsala Domk. förs. Sufflös.

TAB 13

Johan Ludvig, (son av Evald Gustaf, Tab. 9), född tvilling 1846-04-16 i Klara församling, Stockholm. Student i Uppsala 1866. Kansliexamen 1870-05-00. Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementets kansliexpedition 1870-06-13. Tillförordnad kanslist i kammarkollegium 1878-03-06. Tillförordnad notarie i kammarkollegium 1880-11-25. Tillförordnad registrator i kammarkollegium departement 1887-10-29 registrator vid kammarkollegium 1889-12-31. Kanslisekreterare 1894-09-13. Registrator 1895-11-07. RVO 1898-12-01. Kamrerare hos Vetenskapsakademien 1899–1918. Avsked från kanslisekreterartjänsten 1908-06-04. RNO 1916-12-16. Vet. Akad:s Berzelii med. i guld. Död 1924-08-02 i Engelbrekts församling, Stockholm. Gift 1880-09-16 Skälsta med Henriette Ida Turinna Nauckhoff, född 1854-04-11 på majorsbostället Förstena i Tunhems socken, Älvsborgs län, död 1932-06-20 i Engelbrekts församling, Stockholm (db 149). Urnan med stoftet insatt i Gustaf Vasakyrkan s columbarium i Stockholm, dotter av översten, friherre Carl Henrik Gottlieb Nauckhoff A, och Ida Matilda Charlotta Gyllenhaal.

Barn:

 • Louise Ida Aurora, född 1881-06-22 på Skälsta. Stiftsjungfru. Gift 1915-01-28 i Florens med professorn med. doktorn Lodovico Tommasi
 • Carl Evald, född 1882-08-08 på Skälsta. Mogenhetsexamen 1902-05-15. Tjänsteman i Skandinaviska kreditaktiebolag 1910–1918. Kamrerare hos bankirfirman A. W. Högman aktiebolag 1918–1928. Gift 1946-10-12 i S:t Görans förs., Stockholm (vb nr 535) med sömmerskan Sara Mariana Moll, född 1905-04-29
 • Sven Ludvig, född 1884-07-11 Kratsboda. Mogenhetsexamen 1902-05-15. Reservunderlöjtnant i Svea livgardes reserv 1904-12-16. Jur. stud. vid Uppsala universitet. Död 1907-08-05 i Stockholm. Johan Gustaf, född 1885. Assessor. Se Tab. 14.
 • Margareta Elisabet (Märta), född 1886-11-18 Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1910-09-16 i Oskarskyrkan Engelbrekts församling, Stockholm med förste bibliotekarien vid universitetetsbiblioteket i Uppsala, RNO, RVO, LSkS, fil. doktor Samuel Ebbe Bring, född 1879-09-16 i Vinslövs socken, Kristianstads län
 • Ida Helena Henriette, född 1888-08-30 på Djursholm. Stiftsjungfru. Gift 1911-05-24 i Oskarskyrkan i Engelbrekts församling Stockholm med tillförordnad byråchefen i pensionsstyrelsen, Hans Gustaf Ludvig Smedmark, född 1880-04-20 i Karlsborg.
 • Eva Charlotta, född 1891-01-20 (Hedvig Elenora församling, Stockholm). Stiftsjungfru. Gift 1914-10-06 i Engelbrekts församling Stockholm ]] med kaptenen (Gösta) Gustaf Edgar Vilton Breitholtz, född 1883.
 • Signe, född 1892-03-31 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 14

Johan Gustaf, (son av Johan Ludvig, Tab. 13), född 1885-11-08 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Mogenhetsexamen 1904-05-14. Student vid Uppsala universitet 1904-10-04. Reservofficersvolontär vid Svea livgarde 1904. Underlöjtnant i Svea livgardes reserv 1906-12-14 Jur. kandidat examen i Uppsala 1910-03-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1910. Tingstjänstgöring och tjänstgöring i nämnda hovrätt 1910–1916. Amanuens i Finansdepartementet och i kammarrätten 1916. Tillförordnad revisor i Överståthållarämbetet 1917-04-01. Extra ordinarie assessor i Kammarrätten 1917. Ordförande i taxeringsnämnden 1917–1922 och från 1925 samt sekreterare hos Prövningsnämnden i Stockholm 1917–1928. Revisor och bokhållare i Överståthållarämbetet 1918-04-27. Avsked ur armén 1920-07-30. Assessor hos Överståthållarämbetet 1921-04-01. Sekreterare å Bevillningsutskottets andra avdelning 1922–1924 och från 1926. RVO 1924-12-15. Sekreterare hos 1926 års sakkunniga för utredning av frågan om beskattning av bolags besparade vinstmedel. Uppdrag inom Finansdepartementet att utreda frågan om viss restaurantpersonals beskattning och utskyldsbetalning 1927. RNO 1932-06-06. Taxeringsintendent vid Överståthållarämbetets avdelning för skatteärenden 1936-04-17. Anställd hos rederiaktiebolaget Nordstjärnan 1936. Avsked som taxeringsintendent 1937-05-07. Gift 1917-06-16 i Uppsala domkyrka och förs. ]] med Maria Janna (Maja) Traung, född 1889-10-29 i Arvika, genom högre lärarinnekurs vid fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. Tjg vid Jenny Åkerströms husmoderskola i Stockholm. Dotter av skeppsredaren Carl Gustaf Teodor Traung och Elin Elisabeth Tenow.

Barn:

 • [Ida] Henrietta Elisabeth (Ette) , född 1918-03-04 i K. Svea lifgardes förs., Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru.
 • Sven Ludvig, född 1919-09-08 i Stockholm. Studentexamen 1938-05-14. Elev vid Tekniska högskolan. Gift 1943-06-20 i Bromma kyrka i Stockholm.
 • Märtha Maria Elisabet, född 1921-04-21 i K. Svea Lifgardes förs., Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 15

Otto Hjalmar, (son av Evald Gustaf, Tab. 9), född 1849-07-29 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1867-05-22. Student i Uppsala 1867-09-24. Kansliexamen 1870-05-28. Tjänstgjorde såsom extra ordinarie kanslist i civildepartementet till 1871-03-00. Kunglig sekreterare. RVO 1903-12-01. Död 1926-02-09 i sin villa vid Tenhult i Rogberga socken, Jönköpings län. Ägde Strömsholm i Svarttorps socken, Jönköpings län 1885-10-03–1913-03-14. Gift 1878-05-22 i Uppsala med Jakobina Lovisa Margareta Tjäder (Théel), född 1854-10-20 på kaptensbostället Blåsenborg i Orsa socken, Kopparbergs län ]], död 1944-11-05 i Jönköping (Sofia db nr 230) dotter av kaptenen Johan Jakob Tjäder och Margareta Saphira Margareta Leijonflycht, vilkas barn utbytte namnet Tjäder mot Théel. Änkefru Leijonmarck, född Théel, äger villa i Tenhult.

Barn:

 • Elisabet Aurora, född 1879-10-17 Näs. Stiftsjungfru. Gift 1909-06-05 i Svarttorps kyrka och församling ]] med kyrkoherden i Sofia församling i Jönköping Johan Aron Åberg född 1866-07-01 i Traheryds socken, Jönköpings län. Död 1932.
 • Louise Augusta, född 1881-10-14 på Näs. Stiftsjungfru. Gift 1907-06-16 i Svarttorps kyrka med godsförvaltaren Oskar Lavén född 1871-07-03 på Västanå i Gränna landsförsaml, död 1928-04-03 i Jönköping.
 • Jenny Heléne (EÄ'' Helena), född 1884-04-22 på Näs. Gift 1914-08-08 i Tenhult, Rogberga förs., Jönköpings län med läroverksadjunkten i Uppsala, fil. och teol. kand. Nils Bertil Bergström, född 1876-01-18 I Skånings-Åsaka socken, Skaraborgs län.
 • Anna Zafira, född 1887-01-09 på Strömsholm. död 1944-01-02 i Uppsala Dom. (db nr 6) Gift 1920-05-22 i Tenhult, Rogberga förs., Jönköpings län med kyrkoherden i Råda pastorat av Skara stift Karl Natanael Bergström, född 1871-06-18 I Skånings Åsaka socken.

TAB 16

Carl Evald, (son av Evald Gustaf, Tab. 9), född 1855-01-30 i Klara församling, Stockholm. Mogenhetsexamen 1873-05-20. Student i Uppsala 1873-09-29. Fil. kand. examen 1878-05-20 och jur. utredning kand. examen 1883-11-24. Extra ordianarie notarie i Svea hovrätt 1883-12-03. Auskultant i skånska hovrätten 1884-07-16. Vice häradshövding 1885-05-29. Tillförordnad fiskal i Svea hovrätt 1886-04-02. Adjungerad ledamot i Svea hovvrätt 1888-03-02. Fiskal vid Svea hovrätt 1890-01-31. Assessor 1891-04-24. Sekreterare hos styrelsen för Sofiahemmet 1892-05-09–1902. Tillförordnad revisionssekreterare 1902-10-07. Konstituerad revisionssekreterare 1897-05-07. Justitieombudsmannens ersättare 1897–1902. Revisionssekreterare 1900-09-12. RNO 1900-12-01. Riksdagens justitieombudsman 1902-07-08. KNO1kl 1906-06-06 President i Göta hovrätt 1906-10-19. KmstkNO 1913-06-06. Avsked från presidentsämbetet 1925-01-23. Biogr. i Väd? Död 1926-01-29 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. Gift 1893-01-12 på Ulvsnäs i Öggestorps socken, Jönköpings län med Emma Anna Augusta Eugenia Ribbing, född 1866-01-20 på på Ulvsnäs i Öggestorps socken, Jönköpings län, död 1924-10-06, i Kristina förs., Jönköping ]], dotter av hovmarskalken Carl Christoffer Ribbing, och Emma Sofia Murray.

Barn:

 • Brita, född 1894-04-20 i Jakobs församling, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1924-04-05 i Kristine kyrka och förs. i Jönköping med revisionssekreteraren och chefen för justitiedepartementets lagavdelning, KNO2kl, jur. kand. Johan Fredrik Axel Afzelius, född 1885-04-25 i Uppsala.
 • Ingrid, född 1897-01-21 i Stockholm. Stiftsjungfru.
 • Anna Magdalena, född 1901-05-10 i Stockholm. Stiftsjungfru.

TAB 17

Frans Herman, (son av Johan Adolf, Tab. 8), född 1819-05-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1830. Bokhållare vid Sandemar i Österhaninge socken, Stockholms län 1844–1848. Kamrer vid Sätra brunn i Kila socken, Västmanlands län 1860. Lasarettssyssloman i Sala 1878. Död där 1895-05-07. Arrenderade på 1850-talet Husby gård i Österhaninge socken. Gift 1855-09-22 i Uppsala med Maria Catharina Haak i Uppsala komkyrkoförs. ]], född 1821-03-25 i Uppsala, död 1874-05-01 på Sätra brunn, dotter av akademiräntmästaren Johan Henrik Haak och Catharina Maria Tillman.

Barn:

 • Maria Elisabet Catharina (Carin), född 1856-08-25 på Husby, död ogift 1921-08-11 i Helga Trefaldighets förs. Uppsala.
 • Hedvig Elisabet Charlotta, född 1858-04-10 på Husby. död 1942-10-03 i Maria förs., Hälsingborg (db nr 259).
 • Sven Johan Herman, född 1859. Överingenjör. Död 1921. Se Tab. 18.

TAB 18

Sven Johan Herman (John)(översiktstab. 4, son av Frans Hennan, Tab. 17), född 1859-09-22 på Husby, ingenjör. Överflyttade till Portsmouth i Virginia i Nordamerika. Överingenjör vid Chicago och Altona järnvägar 1902. Död 1921. Gift 1893-11-13 i Chicago med Georgina Pratt Hill, född 1870-02-18 i Chicago, dotter av advokaten Hill och Elisabet Pratt.

Barn:

 • Elisabet Louise, född 1895-05-22 i Chicago. Gift 1915-09-16 med banktjänstemannen i Bloomington, Illinois, USA, Delmar F Schnepp, född 1891-12-22 i Springfield, Illinois, USA. Förestod the Chatterton Opera House (sedemera the Illinois Theater) 1914-29. Son av John S Schnepp.

TAB 19

Herman Justinus, (son av Sven Johan, Tab. 3), född 1741-01-23. Student i Uppsala 1756-10-16. Akad. testimonium 1757-12-16. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1758 30712. Konst, ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1763-05-03. Vice notarie i borgrätterna 1766-09-26. Kanslist vid kontrollverket 1771-05-28. Notarie vid kontrollverket 1778-03-31. Tillförordnade kontrollör 1801-08-26. Och ordinarie 1803-01-11. Död 1803-12-28 i Stockholm. Gift 1:o 1765-10-13 i Stockholm med Anna Christina Hedman, från vilken han blev skild. Gift 2:o 1780-07-31 med Helena Maria Wildt, född 1753, död 1823-04-06 i Eskilstuna.

Barn:

 • 1. Hans Vilhelm, född 1765-08-12. Överskeppare. Död Ogift 1789-09-12 utanför Älvsnabben, då fartyget med hela besättningen förliste.
 • 2. Beata Elisabet, född 1781-09-20, död ogift 1810-10-11 i Stockholm.
 • 2 Carolina Justina, född 1785-11-16 i Stockholm, död i Stockholm 1845-10-18. Gift 1817-05-18 i Stockholm stad med sin kusin, hovjunkaren Gustaf Adolf Leijonmarck i hans 2:a gifte, född 1764, död 1828.

TAB 20

Jakob, (son av Sven Agricola Åkerman, sedan Åkermarck, adlad Leijonmarck, Tab. 1), döpt 1697-09-22 i Stockholm. Häradshövding i övre och Nedre Hollola härader i Borgå län i Finland. Drunknade 1735-01-03 i Ålands hav under återresa från Stockholm till Finland. Gift 1725-01-17 på Kokkala i Hauho med Maria Gustava Tigerstedt, född 1703-03-09, död 1735-05-12 i Sibbo socken, dotter av assessorn Erik Tigerstedt, och Maria Christina Bosin.

Barn:

 • Sven, född 1726. Kapten. Död 1797. Se Tab. 21. Jakob, född 1730-08-05 Mossby Volontär vid fortifikationen 1747-05-19. Kadett vid artilleriet 1749-08-12. Artilleriexamen 1752-05-12. Sergeant vid artilleriet i Helsingfors 1752-12-21. Undersappör 1757-05-01. Foderherre vid artilleristallstaten i Pommern 1757-08-10 Konstituerad fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1758-12-02. Transportera till fänrik vid Västerbottens regemente 1759-09-02. Transportera till finska grenadjärbataljonen 1761-12-20. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1770-01-26 Död ogift 1773-10-25 i Nederkalix socken. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet.
 • Per, född 1732-12-05. Antagen i krigstjänst 1749. Kadett vid artilleriet 1751-08-06. Sergeant därst. 1754-05-01. Styckjunkare 1756-03-10. Underlöjtnant 1758-08-22. Löjtnant vid gula husarerna 1759-05-14. Stabsryttmästare vid gula husarerna (kronprinsens husarregemente) 1766-06-23. RSO. Avsked 1769-05-11. Död ogift 1776-12-24 i Piteå.

TAB 21

Sven, (son av Jakob, Tab. 20), född 1726-08-06 i Sibbo socken, i Finland. Volontär vid artilleriet 1744-07-04. Under fyrverkare vid artilleriet. 1745-02-08. Sergeant 1746-10-15. Styckjunkare 1748-01-28. Underlöjtnant 1749-04-05. Löjtnant vid artilleriet i Finland 1759-03-02. Stabskapten vid artilleriet i Finland 1770-01-26. RSO 1772-09-12. Kompanichef 1773-04-22. Avsked 1783-05-28. Död 1797-01-23 På Joutsiniemi i Kangasala socken, i Finland. Han bevistade pommerska kriget. Gift 1765-06-29 med Margareta Pahl, dotter av kaptenen Pahl.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1767-04-08, död 1845-07-19 på Oksala i Pälkäne socken, i Finland. Gift 1796-03-17 i Kangasala socken (Kangasala kyrkoarkiv.) med löjtnanten, friherre Carl Vilhelm Rehbinder, född 1765, död 1819.
 • Fredrika Gustava, född 1768-08-04. Död ogift 1824-03-16 i S:ta Catharina svenska församling i S:t Petersburg av "tärande smärta" och begrovs 1824-03-19 på Wasili-Ostrow-kyrkogården (Rh. Ink. skr. 291/1995).
 • Jakob August, född 1771-01-09 i Helsingfors. Volontär vid artilleriet i Finland 1774. Furir 1779-05-01. Sergeant vid Nylands dragonregementet 1779-06-02. Underlöjtnant vid finska artilleriet 1782-08-28. Löjtnant vid finska artilleriet 1792-09-28. Stabskapten. Han bevistade 1788 års finska krig. Råkade i duell och blev därför straffad, men återfick tjänsten. Avvek 1798-01-27 från regementet på grund av yppad balans och blev fängslad, men rymde ur arresten till S:t Petersburg. Sökte lejd, men fick avslag därå 1799-08-28.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: