Bohnstedt nr 2334

Från Adelsvapen-Wiki

2334.jpg

Adliga ätten Bohnstedt nr 2334 †

Adlad 1860-05-04 enligt 37 § R.F., introducerad 1861. Utdöd 1919-01-06.

TAB 1

Johan Didrik Bohnstedt, född 1677-08-00 i Stralsund. Köpman, taxeringsman och ålderman i klädesmagasinet i Stralsund. Död i Stralsund 1745-10-19 [Lns]. Gift med Christina Maria Groten, död 1750-06-28 i Stralsund.

Barn:

 • Andreas Fredrik Bohnstedt, född 1718-03-11 i Stralsund. Köpman i Stralsund 1741. Rådman i Stralsund 1761-01-14. Död 1771-08-25 i Stralsund. Han ägde en tid odset Buschenhagen i Vorpommern. Gift 1742-01-17 i Stralsund med Christina Maria Giese, född 1723, i Stralsund, död i Stralsund 1785-01-16, dotter av klädeshandlaren och rådmannen i Stralsund Johann Heinrich Giese och hans 1:a fru Regina Blandina Spalkharer [Lns].

Barn:

 • Joachim Carl Fredrik Bohnstedt, född 1749-09-03 i Stralsund. Borgare och köpman i Stralsund 1772-01-11. Hovråd. Kommerseråds titel 1792. Död 1811-11-16 i Stralsund. Han var en av de förmögnaste handlandena i Stralsund och köpte 1781 allodialgodset Oldendorf i Pommern. Gift 1:o 1775-07-12 med Hermania Barlona Maria Hagemeister, född 1754, död 1784-03-27 i Stralsund, dotter av rådsförvanten i Stralsund Johan Ehrenfried Hagemeister och Dorotea Richter. Gift 2:o 1788 med Dorotea Henrietta Müller, död 1812, dotter av lanträntmästaren Salomon Heinrich Müller [Lns].

Barn:

 • 1. Carl Fredrik Bohnstedt, född 1776-06-28 i Stralsund. Inkom till Sverige samt blev grosshandlare i Stockholm. Död 1838-12-03 i Stralsund och ligger jämte sin fru begraven i egen grav i Tyska kyrkan s gravvalv. Han var på sin tid en av Stockholms största grosshandlare. Konstsamlare. Han inköpte 1810 Riddarhyttans bruk i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län samt ägde även Kymlinge i Spånga socken, Stockholms län, Loviselund vid Drottningholm i Lovö socken, Stockholms län och huset nr 8 Slottsbacken i Stockholm, det sk Bohnstedtska huset [Lns]. Gift i Stockholm med Lovisa Albertina Moll, född i Stockholm 1785-05-23, död i Stockholm 1822-10-18, dotter av grosshandlaren i Stockholm Johan Adam Moll, av holländsk släkt, och Lovisa Maria Wasmuth.

Barn:

 • Teodor Ludvig Bohnstedt, adlad Bohnstedt, född 1809-01-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1825. Avlade examen till rättegångsverken 1828 och bergsexamen 1832. Auskultant i bergskollegium 1832-06-25. Elev vid Falu bergsskola 1832. Ledamot av Södermanlands hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1848–1850. Rekarne hushållningsgilles ordförande 1852–1855. Ledamot av lantbruksakademien 1853. RNO 1859-01-28. Adlad 1860-05-04 (introducerad 1861-04-10 under nr 2334). Landstingsman i Södermanlands län 1863, 1868 och 1869. KVO1kl 1872-05-27. Död 1888-02-09 Rinkesta. Ägde Rinkesta. Gift 1838-06-18 i Stockholm med Hilda Vivika Cassel, född 1815-06-17 i Stockholm, död 1876-11-29 på Rinkesta, dotter av dispaschören Carl Cassel och Vivika Strokirk.

Barn:

 • Carl Edvard Ludvig, adelsman vid faderns död 1888, född 1840. Hovjägmästare. Död 1919. Se Tab. 2.
 • Knut Eugen, född 1841. Ryttmästare. Död 1916. Se Tab. 3.
 • Vivika Lovisa, född 1845-12-15 på Rinkesta, död där 1857-01-25.
 • Selma Helena (Hellen), född 1854-04-12 på Rinkesta. Död 1928-01-09 (Engelbr. Stockholm, db nr 9). Gift 1880-08-07 i Stockholm med löjtnanten vid livgardet till häst Henrik Gerard Arfwedson, född 1851-05-18 i Stockholm, död i Stockholm 1881-03-15.

TAB 2

Carl Edvard Ludvig (son av Teodor Ludvig Bohnstedt, adlad Bohnstedt, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1888, född 1840-10-08 Riddarhyttan. Student i Uppsala 1861. Avlade jur. fil. examen 1867. Rekarnes hushållningsgilles ordförande 1877–1881. Hovjägmästare 1878-05-15. RPrKrO3kl 1879-05-19. RVO 1886-07-17. Ledamot av Södermanlands hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1888–1895 och 1898–1906. KLEkkrO 1896. KVO2kl 1898-01-21. OII:s Jmt 1898. Vice ordförande i styrelsen för Norra Södermanlands järnvägs aktiebolag 1902. Landstingsman i Södermanlands län. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1905–1911. OIISGbmt 1907. Statsrevisor 1910–1911. 1. hovjägmästare 1912-12-31. Död 1919-01-06 i Stockholm, Jacobs förs. ]] och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1886-06-10 på Dylta bruk i Axbergs socken, Örebro län med friherrinnan Eva Charlotta Marianne Julia Åkerhielm af Margretelund, född 1864-12-02, på Dylta, dotter av hovmarskalken friherre Christian Vilhelm Åkerhielm af Margretelund, och hans 2:a fru Hedvig Marianne Virgin.

Barn:

 • Annie Hilda Marianne, född 1887-07-26 på Rinkesta, stiftsjungfru.

TAB 3

Knut Eugen (son av Teodor Ludvig Bohnstedt, adlad Bohnstedt, Tab. 1), född 1841-10-15 på Riddarhyttan. Student 1861. Fanjunkare vid livregementets husarkår 1861-09-18. Underlöjtnant 1863-03-17. Löjtnant 1874-05-01. Avsked med ryttmästares n. h. o. v. 1877-05-18. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1887-09-20–1911. RNO 1892-12-01. Ordförande i styrelsen for aktiebolag Örebro handelsbank 1897–1905. Landstingsman i Örebro län. Vice ordförande i Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag. Ordförande i styrelsen för Laxå bruks aktiebolag och aktiebolag Bångbro rörverk. KVO2kl 1900-12-01. KVO1kl 1904-12-01. Ordförande i styrelsen för Mälarprovinsernas hypoteksförening 1909. Död 1916-07-03 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Ägde Hjälmarsnäs i St. Mellösa socken, Örebro län. Gift 1875-02-05 på Laxå i Bodarne socken, Örebro län med sin kusin Selma Magdalena Cassel, född 1852-09-04 på Laxå, död 1922-04-25 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs.. Dotter av brukspatronen, med. doktorn Viktor Cassel och hans 2:a fru Augusta Charlotta Strokirk.

Barn:

 • Selma Vivika Louise, född 1877-01-17 på Hjälmarsnäs, död på Hjälmarsnäs 1878-11-22.
 • Hilda Augusta Helene, född 1878-02-27. Gift 1898-02-17 på Hjälmarsnäs med konteramiralen Sten Johan Teodor Claes Ankarcrona, född 1861.
 • Knut Fredrik Ludvig, född 1882-08-28 på Hjälmarsnäs. Mogenhetsexamen 1902-05-20. Elev vid Karlberg 1903-09-00. Officersexamen 1904-11-28. Underlöjtnant vid livregementets husarer 1904-12-16. Löjtnant vid livregementet 1906-12-21. BMilK2kl 1907. Död ogift 1908-06-12 i Skövde.
 • Selma Elisabet Marianne, född 1884-01-20. Gift 1904-10-06 å Hjälmarsnäs med kaptenen på reservstat vid Svea livgarde, RSO, RVO m. m. Leopold Robert von Horn, född 1879-05-23 i Gävle.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.