:

Stierneld nr 1318

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stierneld nr 1318 †

Adlad 1694-11-29, introd. 1697. Utdöd 1857-09-24.


1Um. 2Öä. 3Lå. 4SH, liber caus, vol. 123, p. 3 (OA). 5Åbo.

TAB 1

Samuel Larsson Eld, adlad Stierneld (son av Lars Björnsson, se friherrliga ätten Eldstierna, Tab. 1), född tvilling 1637 i Norrköping. Student i Uppsala 16461. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1662. Ord. kammarskrivare i kammararkivet 1663. Vice inspektor därst. 1667. Bokhållare i tull- och licentkontoret 1670. Kamrerares titel 1674-04-09. Ord. kamrerare i tullkontoret i nämnda kollegium 1675-12-13. Konfirm.fullm. 1680-04-09. Adlad 1694-11-29 (introd. 1697 under nr 1318). Avsked 1711-02-00. Kammarråds titel 1716. Död s. å. 5/10 hos sin dotter på Stjärnholm i Estuna socken i Stockholms län, innan den sistnämnda utnämningen hann expedieras, samt begraven i Estuna kyrka. 'Han älskade läsning, musik, kroppsövningar och jakt samt fick på en björnjakt en studsarbössa av konung Carl XI.' Gift 1:o 1667-01-29 med Betty Ratkind, 'som skrev latin och förstod grekiska', född 1643-03-15 i Haag, död 1673-07-08 i Stockholm efter barnsäng och begraven s. å. 19/7 i Maria kyrka, dotter av direktören Peter Ratkind. Av en engelsk släkt (den uppgivna modern Maria Kiöhn var hennes styvmoder4). Gift 2:o 1682-12-28 med Margareta Betke, död 1661-11-00, ihjälslagen 1694-08-10 i Riddarholmskyrkan av åskan, dotter av handlanden i Stockholm Mattias Betke och Dorotea Blödistel.2

Barn:

 • 1. Catharina, född 1667-05-29 i Stockholm, levde 1699. Hon har i sin bibel antecknat en berättelse om sin ätts härstammande från prins Gustaf, konung Erik XIV:s son, som hon kallar sin farfars far. Gift med häradshövdingen Magnus Larsson Paulin, vars faders syskon blevo adlade Olivecrantz.
 • 1. Maria Brita, född 1668, levde 1704. Gift med kommissarien Jakob Hansson Ruuth i hans 3:egifte, född 1654, död 1728 [Rf].
 • 1. Lars, född 1669. Lagman. Död 1721. Se Tab. 2.
 • 1. Brita, född 1670-11-17 i Stockholm, död 1758-06-07 på Stjärnholm och begraven s. å. 5/9 i Estuna kyrka. Gift 1692-11-00 med häradshövdingen Lars Welt, adlad Stierncrona, född 1663, död 1707.
 • 1. Gustaf Erik, född 1672, död späd.
 • 1. Cecilia Betty, född 1673, död ogift 1699. 'Skall varit mycket skön.'

TAB 2

Lars (son av Samuel Larsson Eld, adlad Stierneld, Tab. 1), till Orjack på Kassarholmen (Keinis' socken) vid Dagön samt Hagby i Fors9 socken och Ökna i Torshälla landsförsaml., som 1702 av änkedrottning Hedvig Eleonora förlänats till hans tredje fru (båda i Södermanlands län). Född 1669-12-12 (6/5)) i Stockholm. Student i Uppsala. Landssekreterare på Ösel 1689-12-06. Överexekutionskommissarie vid svenska armén i Estland 1700-12-06. Kapten vid enrolleringsmanskapet på Dagön. Major och kommendant därst. Assessor i Göta hovrätt 1718-04-02. Lagmans karaktär 1720-03-08. Lagman i Närke s. å. 17/12. Död 1721-09-01 på Plongsta skattehemman i Vansö socken, Södermanlands län och begraven s. å. 10/9 i därvarande kyrka. 'Han skall 1689 hava varit behjälplig vid prinsessorna Catharinas och Maria Elisabets av Pfalz-Zweibrucken (konung Carl X Gustafs brorsdöttrar) rymning från Stegeborg, dit de dock strax återhämtades. Gjorde under sin tjänstetid på Ösel fleråriga utrikes resor. Sändes 1704 från Estland till konung Carl XII, som då stod i Polen, och därifrån till Sverige samt 1706 åter till bemälde konung i Sachsen, varefter han gjorde tjänst vid svenska fältkansliet till år 1708, då han återkom till sitt hemvist på Dagön. Hade där med sin första fru fått under beständigt kronoarrende Pühhalep, Hohenholm (Grossenhof), Pardas och Putkas med tillhörande 172 1/2 hakar jord. Måste 1710 vid ryssarnas infall flykta över till Sverige, då han genom skeppsbrott förlorade mycket av sin egendom. Var en ivrig och betydande riksdagsman samt en av dem, som vid 1719 års riksdag på riddarhuset genomdrev yrkandet, att adeln icke skulle votera klassvis utan per capita samt att alla stånden skulle hava lika makt. Var lärd samt kunde grekiska, latin, tyska, franska, italienska, engelska och lettiska språken. Ägde en reslig växt och ett intagande utseende, men var av ett hetsigt och högdraget lynne.'. Gift 1:o 1696-05-01 i Livland med Anna Vendela Bloedysel, född 1678 på Ösel, död där 1704, dotter av hauptmannen på nämnda ö Rasmus Jakobsson Bloedysel till Orjack, av holländsk adel, och Christina Löfing. Gift 2:o 1704 på Karlbergs slott med drottning Ulrika Eleonora den yngres hovfröken Christina Nordenhielm, född 1678-06-00, död i barnsäng 1705-07-00 i Stockholm och begraven s. å. 20/7 i Storkyrkan, dotter av statssekreteraren Anders Nilsson Norcopensis, adlad Nordenhielm, och Christina Jönsdotter. Gift 3:o 1709-06-29 i Livland med Catharina Åkerhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1706-01-31 med landrichtern Sven Caméen, adlad Caménhielm, född 1658, död 1708), född 1686-09-10, död 1763-01-09 på Hagby, dotter av statssekreteraren och generalpostdirektören Samuel Månsson Agriconius, adlad Åkerhielm, och Catharina Mollsdorff.

Barn:

 • 1. Gustaf Samuel, född 1697 på Ösel, död där ung.
 • 1. Christina Vendela, född 1698 på Ösel, död barnlös 1734 i Stockholm. Gift 1717-09-00 med kommendanten på Kajaneborg, kaptenen Anders Johan Björk. 'Hon var vacker, yr och kvick, rymde från sin man och blev därför från honom skild.'
 • 1. Brita Charlotta, född 1699-02-20 på Ösel, död 1763-10-02 i Åbo och begraven i domkyrkan därst. Gift 1721 med hovrättsrådet i Åbo hovrätt Georg Larsson Malm, född 1689 i Viborg, död 1740-07-14, broder till landshövdingen Lars Johan Malm, adlad Ehrenmalm.
 • 1. Samuel Gustaf, friherre Stierneld, född 1700. Fältmarskalk. Död 1775. Se friherrliga ätten Stierneld, Tab. 1.
 • 1. Anna Maria, född 1702 på Ösel. Stiftsjungfru. Död ogift 1782-03-20 i Åbo och begraven i domkyrkan därst.
 • 1. Erik Algernon, född tvilling 1703 på Ösel, död där ung.
 • 1. Cecilia Sigrid, född tvilling 1703, död späd.
 • 2. Hedvig Eleonora, död. 1705, död s. å. i juli i Stockholm och begraven med modern.
 • 3. Carl Erik, född 1714-03-18. Volontär vid livregementet till häst. Konduktör vid fortifikationen 1735-12-12. Löjtnant därst. Kapten i fransk tjänst och adjutant hos greve Moritz av Sachsen. Ogift skjuten i duell av en svensk officer i fransk tjänst (andra säga, att han blev dödsskjuten vid Prag den 26 nov. 1741 eller att han s. å. under hemresan till Sverige drunknade i Östersjön). 'Han reste 1734 utrikes och bevistade Danzigs belägring samt kom därifrån med konung Stanislaus till Frankrike. Deltog i franska arméns fälttåg åren 1734, 1735 och 1741. Var en skicklig fortifikationsofficer och ritade väl, hade mycken färdighet i kroppsövningar och var av en hederlig karaktär, men mycket benägen för punkterkonsten.'
 • 3. Lars, född 1716. Vice president. Död 1776. Se Tab. 3

TAB 3

Lars (son av Lars, Tab. 2), till Hagby och Ökna. Född 1716-09-01 i Jönköping. Student i Åbo 17298. Auskultant i Åbo hovrätt 1734-11-07. Extra notarie därst. 1737-01-13. Vice auditör vid livdragonregementet 1739. Fältsekreterare vid finska fältstaten 1741-11-25. Konfirm.fullm. 1742-08-19. Fältsekreterare vid armén i Skåne 1743-07-09. Sekreterare i nyssn. hovrätt 1745-04-30. Assessor därst. 1747-08-11. Hovrättsråd 1753-09-27. Lagman i Västergötland och på Dal 1761-11-10. RNO 1767-11-23 med valspråk: Frangit ardu avirtus. Lagman i Skåne 1770-01-24. Vice president i förutn. hovrätt s. å. 2/5. Död 1776-08-30 i Åbo och begraven i domkyrkan därst. 'Han var en kunnig och oväldig domare, men till lynnet häftig, oböjlig och hård.' Gift 1:o 1747-09-10 med Sara Catharina Hacker, född 1722-10-10, död 1755-06-07 och begraven i Hackerska graven i Södertälje kyrka, dotter av direktören vid Åkers krutbruk Olivier Hacker (brorson till Tomas Hacker, adlad Hackersköld) och Ulrika Eleonora Stierneroos, B. Gift 2:o 1764-04-26 Vilsta med Catharina Dorotea von Döbeln, född 1741-07-24, död 1792-03-28 i Åbo, dotter av kanslirådet Johan Jakob von Döbeln, och Catharina Ehrenstam.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1748-02-28 på Åkers krutbruk, död barnlös 1774-05-21 i Kalmar. Hon blev illa hanterad av fadern och rymde därför från honom. Gift med sergeanten vid Kalmar regemente Peter Tågström, som överlevde hustrun.
 • 1. Samuel, född 1749. Ryttmästare. Död 1820. Se Tab. 4
 • 1. Ulrik Carl, född 1751-06-12 i Åbo. Student i Åbo 1760 och i Uppsala1 1764-02-18. Kadett vid artilleriet 1769-02-11. Sekundkorpral vid livregementet till häst 1770-03-19. Premiärkorpral därst. s. å. 2/11. Livdrabant 1771-09-25. Kornett vid ett ryskt dragonregemente. Löjtnant vid Darmstadtska regementet i fransk tjänst. Död ogift 1816-03-09 på Stora Benhammars kungsgård i Vada socken, Stockholms län, som han arrenderade, samt ligger begraven i Hackerska graven vid Södertälje kyrka. 'Han var 1775 konung Gustaf III följaktig till Finland, där han s. å. 24/6 i duell ihjälstack livdrabanten Arent Gabriel Grüner, varför han s. d. måste rymma över till Ryssland, varifrån han sedermera kom till Frankrike. Fick 1784 genom franska drottningen Marie Antoinettes förbön nåd av konung Gustaf III jämte tillstånd att återkomma till riket. Erhöll snart därpå rättegång med sin broder, vilken han ville förhålla hans ärvda egendom. Kunde tala ryska, tyska och franska samt ägde beläsenhet. Lärer även varit vållande till en torpares under Benhammar död och skall för att undgå straff själv förkortat sitt liv.'
 • 1. Ulrika Lovisa, född 1754-03-11 på Hagby, död ogift 1776-01-09 i Stockholm och begraven i Hackerska graven i Södertälje.
 • 2. Christina Dorotea, född 1769-09-06 på Hagby. Stiftsjungfru. Död ogift 1838-03-18 i Stockholm, sedan hon borttestamenterat all sin egen samt den efter systern och halvbrodern Ulrik Carl ärvda egendomen till en, såsom det sades, hans naturliga dotter.
 • 2. Sigrid Fredrika, född 1771-04-13 i Åbo, död där s. å. 29/4.
 • 2. Charlotta Vilhelmina, född 1775-01-12 i Åbo. Stiftsjungfru. Död ogift 1801-10-28 Bergby

TAB 4

Samuel (son av Lars, Tab. 3), född 1749-09-23 i Åbo5. Student i Åbo 1760 och i Uppsala1 1764-02-18. Korpral vid livregementet till häst. Livdrabant 1771-12-18. Ryttmästares avsked 1774-12-14. Död 1820-08-18 på Djupmyra vid Arboga. 'Han nedsatte sig efter avskedstagandet på fäderneegendomen Hagby, där han den 21 juni 1785 i vredesmod med hagel sköt en bonddräng så illa i ryggen, att denne därav några dagar därefter dog. Rymde därför ur riket till Norge samt dömdes 1787-02-01 fridlös av Svea hovrätt. Återkom 1788 i hemlighet till Sverige och tjänade under namn av Samuel Larsson med gott lovord i finska kriget. Fick till följd därav den 23 nov. 1792 nåd, dock med förbud att få vistas på sina egendomar Hagby och Ökna, vilka han därför sålde, och köpte sig i stället ett hus i Stockholm. Bevistade riksdagarna 1800 i Norrköping och 1809 i Stockholm.'. Gift 1:o 1778-06-11 Hovgården med Anna Fredrika Goës, från vilken han 1797 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1807-08-16 på Strömsholm med kaptenen Adolf Vilhelm Plaan, född 1764, död 1817), född 1755-01-07 på Hovgården, död 1827-01-01 i Arboga, dotter av ryttmästaren Axel Fredrik Goës, och Anna Sofia Ribbing. Gift 2:o 1807-10-09 i Stockholm med Gustava Vilhelmina Bethun, född 1776-07-28 i Göteborg, död 1846-02-25 i Stockholm, dotter av majoren Carl Isak Bethun, och Ingeborg Margareta Söderström.

Barn:

 • 1. Sofia Catharina, född 1780-01-06 på Hovgården, död där 1792-06-22 och begraven s. å. 28/6 i Goëska graven i Munktorps kyrka
 • 1. Carl Fredrik, född 1782. Major. Död 1857. Se Tab. 5
 • 1. Samuel Gustaf, född 1783-10-15 Hagby, född där 1787-12-14.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Samuel. Tab. 4), född 1782-01-25 på Hagby. Korpral vid livregementet till häst 1788. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1799-05-28. Kornett vid Iivregementetsbrigadens husarkår s. å. 3/6. Fänrik vid Västmanlands regemente s. å. 3/6. Löjtnant därst. 1805-05-04. Kapten 1809-05-01. GMtf 1810-05-03. Majors avsked 1813-01-12. Död 1857-09-24 i Stockholm utan söner och slöt således ätten på svärdssidan samt nedsattes i tyska kyrkans gravvalv. 'Han bevistade 1808 och 1809 års finska krig med utmärkt lovord och hade därför tapperhetsmedaljen i guld. Blev vid Sävar i Västerbotten den 19 aug. sistnämnda år blesserad.' Gift 1:o 1813-06-19 i Malingsbo brukskyrka i Västmanlands län med Lovisa Ulrika von Ehrenheim, från vilken han 1821-06-08 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1831-11-14 i Örebro med kaptenen friherre Herman Reinhold Fleming af Liebelitz, född 1791, död 1859), född 1791-12-05, död 1868-11-17 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Peter Reinhold von Ehrenheim, B., och Fredrika Tersmeden, C. Gift 2:o 1840-11-24 i Stockholm med Gustava Maria Westman, från vilken han 1850-04-24 blev skild.

Barn:

 • 1. Lovsa Regina Fredrika Constantia, född 1814-04-17 på Hovgården. Stiftsjungfru. Död ogift 1847-07-07 i Torpa prästgård, Västmanlands län och begraven på Arboga landsförsamlings kyrkogård.
 • 1. Augusta Carolina Ulrika, född 1819-09-21 i Arboga, död 1883-03-31 i Stockholm. Gift där 1854-07-05 med tullinspektören friherre Göran Adolf Jakob Åkerhielm af Margretelund, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1824, död 1892.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: