:

Von Düben nr 80

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten von Düben nr 80 †

Friherrlig 1719-05-21, introducerad 1719. Grevlig 1731-06-14, introducerad 1743. Utdöd 1876-11-14.


TAB 1

Joakim Düben, adlad, friherre och greve von Düben (son av Gustaf Düben, se friherrlig ätten von Düben nr 135, Tab. 3), till Runsa i Eds socken, Stockholms län. Född 1671-08-22 i Stockholm. Student i Uppsala (Vm.) 1687-08-17. Kopist i kungliga kansliet 1694-10-01. Kanslist vid kungliga kansliet 1695-10-24 registrator 1704-12-09. Referendariesekreterare 1707-01-14. Adlad 1707-05-02 jämte brodern Anders och systern Emerentia (ej introducerade). Åtföljde konungens fältkansli. Kansliråd 1717. Statssekreterare vid utrikesexpeditionen 1719-02-23. Upphöjd i friherrligt stånd 1719-05-21 jämte förutnämnda syskon (jämte brodern introducerad 1719 under nr 139). Statssekreterare vid krigsexpeditionen 1719. Hovkansler 1723-09-04. Riksråd 1727-07-08. Kansliråd 1727-08-03. Död 1730-11-30 i Stockholm och begraven 1730-12-04 i Jakobs kyrka samt nedsattes därefter i egen grav i Linköpings domkyrka. Upphöjdes 1731-06-14 efter sin död till greve (sönerna 1743 introducerad under nr 80). 'Han erhöll 1706 konung Carl XII:s tillstånd att resa till varma baden i Aachen och därjämte besöka Paris, vilken resa engelska och holländska ministrarna, utan grund, misstänkte såsom syftande på någon hemlig underhandling med Frankrike mot England och Holland. Blev 1709 vid Perevolotjna fången och förd till Moskva.' Gift 1719 med Margareta Spegel, född tvilling (SK.) 1688-01-24, död (SK.) 1760-03-23, dotter av ärkebiskopen doktor Haqvin Spegel och Anna Schultin, vilken senare, jämte sina döttrar, blev 1719-05-23 adlad av drottning Ulrika Eleonora.

Barn:

  • Fredrik, född 1720-10-19, död 1723-09-05.
  • Ulrika Eleonora, född 1722-03-18 i Stockholm. Hovfröken (SAB.) 1748-05-31. Kammarfröken hos drottning Lovisa Ulrika (SAB.) 1756-05-26. Död i barnsäng 1758-08-28 Ulvsunda. Gift 1757-04-14 i Stockholm med riksrådet och överstemarskalken, greve Nils Adam Bielke, i hans 1:a gifte, född 1724, död 1792.
  • Carl Vilhelm, född 1724. President. Död 1790. Se Tab. 2.
  • Joakim, född 1725-08-10. Student i Uppsala (Vm.) 1735-05-30. Auskultant i kammarkollegium 1746-05-13. Kanslist i kammarkollegium 1748-12-24. Hovjunkare (SAB.) 1758-12-24. Tillika kammarjunkare i kammarkollegium. Död ogift 1770-05-27.

TAB 2

Carl Vilhelm (son av Joakim Düben, adlad, friherre och greve von Düben, Tab. 1), född 1724-02-02. Student i Uppsala 1732 (Vm.). Extra ordinarie kanslist vid inrikesexpeditionen 1742-10-29. Hovjunkare 1743. Transporterad till utrikesexpeditionen 1744-03-22. Kommissionssekreterare i Berlin 1747-05-10. Kammarherre hos drottning Lovisa Ulrika 1751-06-05, drottningens handsekreterare 1753-04-21, hovmarskalk och överkammarherre hos drottningen 1761-08-19. RNO 1761-11-23. Envoyé i Petersburg 1763. Hovkansler 1764-05-09. President i kammarrevisionen 1769-06-10. Ledamot av riddarhusdirektionen 1772-09-00. KNO 1772-11-30. Översteombudsman vid KMO 1787-11-26. Riksråd 1788-06-17. Entledigad därifrån och ledamot av konungens högsta domstol 1789-05-15. Ledamot av åtskilliga akademier och samfund. Död 1790-12-29 i Stockholm. Gift 1768-07-28 med sin kusins dotter, friherrinnan Ulrika von Düben, född 1749-01-26, död 1777-11-13 i Stockholm, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, friherre Joakim von Düben, och hans 1:a fru Catharina Eleonora Temming.

Barn:

  • Ulrika Eleonora, född 1769-08-19 (1769-08-20). Hovfröken hos hertiginnan av Södermanland. Död 1847-02-09 i Strängnäs. Gift 1794-05-18 på Stockholms slott med en av rikets herrar, överhovstallmästaren, friherre Claes Rålamb, i hans 3:e gifte, född 1750, död 1826.
  • Gustaf, född 1774. Kammarherre. Död 1812. Se Tab. 3.

TAB 3

Gustaf (son av Carl Vilhelm, Tab. 2), född 1774-04-01. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1792-01-14. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1795-05-10. Kavaljer hos hertiginnan av Södermanland 1795. Stabskapten vid Kalmar regemente 1798-06-18. Kapten (KrAB.) 1800-05-13. Chargé d'affaires vid kejserliga romerska hovet 1802. Kammarherre. Avsked ur krigstjänsten 1810-03-27. Död 1812-06-22 i Petersburg. Gift 1806-04-07 i Glauchau, Sachsen med Lovisa Henrietta Renata Augusta, grevinna av Schönburg-Wechselburg, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1826-07-31 i Hamburg med en av rikets herrar, generallöjtnanten m m greve Carl Axel Löwenhielm, i hans 2:a gifte, född 1772, död 1861), född 1783, död 1859-05-20 i Dresden, dotter av Carl Henrik, regerande riksgreve av Schönburg-Wechselburg-Glauchau, och grevinnan Augusta Julia von Luttichau.

Barn:

  • Gustaf, född 1808. Löjtnant. Död 1838. Se Tab. 4.
  • Julia Emerentia, född 1811-10-26 i Wien, död 1837-08-09 Dylta. Gift 1835-05-07 på Drottningholm i Lovö socken, Stockholms län med landshövdingen, friherre Johan Carl Åkerhielm af Margretelund, i hans 1:a gifte, född 1807, död 1879.

TAB 4

Gustaf (son av Gustaf, Tab. 3), född 1808-01-23 (1808-02-23). I Wien. Student i Uppsala 1825 (At (Sch).). Stabskornett vid livgardet till häst 1826-11-182. 2. Löjtnant vid livgardet (KrAB.) 1829-07-18. 1. Löjtnant (KrAB.) 1830-06-11. Ordonnansofficer hos konungen 1834-10-10. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén 1834-11-01. Död 1838-12-02 i Stockholm. Gift 1837-11-03 med sin styvsyster, grevinnan Ebba Catharina Lovisa Fredrika Löwenhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1840-10-06 Fogelsta, med sin svåger, landshövdingen, friherre Johan Carl Åkerhielm af Margretelund. i hans 2:a gifte, född 1807, död 1879), född 1819-01-02 i Stockholm, död 1841-07-08 på Laxå bruk i Bodarne socken, Örebro län, dotter av en av rikets herrar, generallöjtnanten m m greve Carl Axel Löwenhielm, och hans 1:a fru friherrinnan Ebba Augusta Sofia De Geer af Leufsta, nr 253.

Barn:

  • Carl Gustaf, född 1838-11-15 i Stockholm. Student i Uppsala 1856-05-26, fanjunkare vid livregementets husarkår 1859-01-10. Kansliexamen 1860-01-30 och officersexamen 1861-12-05. Underlöjtnant 1861-12-28. Löjtnant 1874-05-01. Död ogift 1876-11-14 ombord på ångkorvetten Gävle under resa från Lissabon till Madeira, och slöt ätten. Vid jordfästningen på Julita kyrkogård 1876-12-19 krossades vapnet av kammarherren Jakob Fredrik Adelborg. Greve von Düben ärvde ett stort fideikommiss i Sachsen (troligen Glauchau) efter sin farmoder, vilket han 1863 försålde (At (Sch).), och ägde Fogelsta i Julita socken, Södermanlands län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: