Wrangel af Sauss nr 1770

Från Adelsvapen-Wiki

1770.jpg

Adliga ätten Wrangel af Sauss nr 1770 †

Natural. 1723, introd. s. å. Ättens sist levande medlemmar upphöjda i friherrlig och grevlig värdighet.

Om ättens ursprung och äldsta släktled se adliga ätten Wrangel.

TAB 1

Jürgen Wrangel (son av Bertold Wrangel, se adliga ätten Wrangel, Tab. 1), till Karrol och Itfer m. m. i Haljalls socken, Estland. Sålde jämte sin moder och sina bröder gods i Jewe socken, Estland, till Reinhold Lode 1424. Deltog såsom livländsk ordensvasall i striderna i Litauen 1435 och blev därunder fången. Köpte 1452 en del av Pödderas i Haljalls socken, Estland.

Barn:

 • Otto Wrangel, till Karrol, Itfer och Pödderas m. m. Manngerichtsassessor i Harrien 1463–1471. En av medlarna mellan staden Dorpat och tyska orden 1481. Levde 1484, men död före 1485-05-31. Gift med Margareta, som levde änka 1485-05-31.

Barn:

 • Moritz Wrangel, till Itfer samt Jess i Haljalls socken, vilket han köpte 1520-02-20, m. m. Mannrichter i Wierland 1508–1521. Levde 1523. Död före 1526. Gift 1:o med Catharina Wrangel, död 1521, dotter av Bertold Wrangel, till Jess, av linjen Hoebbet-Adinal, och Margareta Deken. Gift 2:o med Anna Hastfer, som levde ännu 1550, dotter av Hans Hastfer och Anna von Kalff.

Barn:

 • 2. Moritz Wrangel, född omkr. 1523, död före 1590. Se adliga ätten Wrangel af Fall, Tab. 1.
 • 2. Tönnes Wrangel, född omkr. 1524: lantråd. Död 1584. Se Tab. 2.

TAB 2

Tönnes Wrangel (son av Moritz Wrangel, Tab. 1), till fädernegodset Jess, som han försålde, samt Kau, Törwajöggi, Sellie och Mödders, alla i Estland, vilka han köpte. Född omkr. 1524. Manngerichtsassessor i Wierland. Lantråd i Estland. Var 1561 förvaltare av de biskopliga godsen i Reval. Underhandlare mellan hertig Magnus av Ösel och tsar Ivan i Ryssland 1568. Död 1584 före 24/6. Gift med Margareta Dücker, som levde änka 1586, dotter av lantrådet Fredrik Dücker, till Kau, och Elisabet Henriksdotter Taube till Pühs.

Barn:

 • Tönnes Wrangel, till Kappel, Törwajöggi, Sellie, Mödders och Teiles (Sauss). Var 1598 lantråd i Estland. Död omkr. 1630. Gift före 1597 med Anna Lode, dotter av Simon Lode, till Waschel, och Ebba von Tiesenhausen.

Barn:

 • Jürgen Wrangel. Kapten. Död 1657. Se Tab. 3

TAB 3

Jürgen Wrangel (son av Tönnes Wrangel, Tab. 2), till Sauss i Haljalls socken och Huer i Kegels socken (1619). Var kapten 1644 och manngerichtsassessor i Wierland 1652. Gjorde sitt testamente 1657-07-07. Död s. å. i Reval i pesten. Gift 1626-01-28 Fall

Barn:

 • Tönnes Johan Wrangel, till Sauss och Huer. Döpt 1627-12-20 i Reval. Var ryttmästare 1665 och mannrichter i Har ien 1668. Död 1704 och begraven 1705-09-26 i Reval. Gift 1:o 1653-02-03 i Reval med Elisabet Dorotea Hochgräven, död 1677 och begraven s. å. 5/3 i Reval, dotter av Blasius Hochgräven och Dorotea Kawer von Habbinem. Gift 2:o 1678-10-17 i Reval med Anna Margareta von Ramm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Fromhold von Knorring, till Kurrisal och Jerlep), död 1709 i Reval, dotter av kaptenlöjtnanten och mannrichtern Claes Tomasson von Ramm, till Padis, och Sofia Elisabet von Liewen.

Barn:

 • 2. Anton Johan Wrangel, natural., friherre och greve Wrangel af Sauss, född 1679. Vice amiral och riksråd. Död 1763. Se friherrliga och grevliga ätterna Wrangel af Sauss, Tab. 1.
 • 2. Otto Reinhold Wrangel, natural Wrangel af Sauss, född 1681. Generalmajor. Död 1744. Se Tab. 4.

TAB 4

Otto Reinhold Wrangel, natural. Wrangel af Sauss (son av Tönnes Johan Wrangel, Tab. 3), till Kallerstad i S:t Lars socken, Östergötlands län. Född 1681-08-10 på Huer. Musketerare vid guvernörsregementet i Riga 1698-11-00. Förare därst. 1699. Fänrik 1702-07-01. Löjtnant 1704-08-29. Konfirm.fullm. 1705-05-27. Regementskvartermästare vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1707-07-22. Kapten vid Nylands infanteriregemente 1709-04-05. Följde till Bender. Kapten vid livgardet 1711-04-11. Major därst. 1713-01-03. Grenadjärmajor 1718-01-10. Överstelöjtnants karaktär 1720-01-02. Natural. svensk adelsman 1723 jämte sin äldre broder Anton Johan (introd. s. å. under nr 1770). Överstelöjtnant vid regementet 1727-08-31. Överste för livgardet 1739-05-30. Generalmajor av infanteriet 1742-08-04. Död 1744-09-09 i Stockholm. 'Han var med vid Rigas belägring av sachsarna år 1700, i slaget vid Liesna den 29 sept. 1708 samt i slaget vid Poltava den 29 juni 1709, då han blev sårad i ena foten. Kom sedan med konung Carl XII till Bender och skickades av honom 1711 till Krim för att tillhopaskaffa svenska fångar, såväl dem, vilka voro i Assov, som ock de av ryssarna till tartarerna bortsålda. Bevistade 1718 års fälttåg i Norge och därunder Fredrikshalds belägring ävensom finska kriget 1741 och 1742. Kom 1743 i arrest för sina under nyssnämnda krig vid krigskonseljerna avgivna råd och meningar men blev efter fem månaders häkte och halva årslönens hemfallande till Vadstena krigsmanshus från allt vidare tilltal och ansvar frikallad.'. Gift 1:o 1716-10-09 i Stockholm med friherrinnan Margareta Brita Lagercrona, född 1686-03-16, död 1740-07-08, dotter av generalmajoren Anders Lagercrona, friherre Lagercrona, och Margareta Gyllenadler. Gift 2:o 1741-04-23 med grevinnan Christina Margareta Eleonora Lilliénstedt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1717-08-25 med översten greve Carl Posse, född 1687, död 1737), född 1700-10-23, död 1784-08-19 Kummelnäs Stockholms län, dotter av riksrådet och presidenten Johan Paulin, adlad, friherre och greve Lillienstedt, och hans 2:a fru Margareta Törnflycht.

Barn:

 • 1. Fredrik Ulrik, friherre Wrangel af Sauss, född 1719. Generalmajor. Död 1793. Se friherrliga ätten Wrangel af Sauss, Tab. 1.
 • 1. Anders Reinhold, friherre Wrangel af Sauss och greve Wrangel, född 1722. Riksråd. Död 1780. Se grevliga ätten Wrangel, Tab. 1.
 • 1. Tönnes Johan, döpt 1723-12-07 i Stockholm, död ung.
 • 1. Anna Margareta, född tvilling 1727-02-20, död 1758-06-07 Ulvåsa och begraven s. å. 14/6. Gift 1755-06-03 i Stockholm med sin broders svåger, generalmajoren och landshövdingen friherre Johan Abraham Hamilton af Hageby, i hans 1:a gifte, född 1734, död 1795.
 • 1. Catharina Sofia, född tvilling 1727-02-20, död 1729 och begraven s. å. 18/3.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.