:

Von Dellwig nr 1771

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Dellwig nr 1771 †

Natural. 1723, introd. s. å. Utdöd 1834-10-13.

Ätten härstammar från slottet Dellwich i kretsen Dortmund i grevskapet Mark, Westfalen, från vilket land den i slutet av 1400-talet överflyttade till Östersjöprovinserna, varest talrika släktgrenar hava funnits, förutom de två, som introducerades på svenska riddarhuset. Från Evert IV von Dellwig, en son till Evert III, skall den gren av ätten härstamma, som överflyttade till Finland och därifrån till Sverige, och som ännu fortlever i båda dessa land. En medlem av denna gren Anna Sofia von Dellwig, född 1800, död 1844, var gift med bruksförvaltaren vid Strömsfors bruk i Finland Jonas Florell, född 1804, död 1856. Deras sonson, operasångaren Oskar Ilmari Florell, född 1880, erhöll 1909 av friherre Rudolf Fredrik Axel von Dellwig (se Tab. 14, frih. ätten) tillstånd att till sitt namn foga namnet von Dellwig och adopterades 1923 av dennes halvsyster Marie Eleonore Antonie von Dellwig samt bär genom tyskt domstolsutslag av 11 januari 1924 titeln baron von Delwig. Ätten immatrikulerades på riddarhusen i Riga, under nr 168, och i Reval under nr 177. Jfr. SBL.

Medlemmar av ätten hava kallat sig de Dellwig.


 • 1 RHH. 2 At (RA), 3 KrAB. 4 Sbn. 5 Riga. 6 Reval. 7 At (P).

TAB 1

Melker von Dellwich. Bodde i Westfalen. Gift med Anna Fuchs, dotter av Georg Fuchs till Rautenberg.

Barn:

 • Evert I, till Toal i Kosch's socken i Estland, som han erhöll genom sitt gifte. Inkom till Livland 1496. Ryttmästare i Livländska ordens tjänst 1502. Lantråd i Estland. Död 1554 i hög ålder. Han utmärkte sig för mycken tapperhet särskilt i slaget vid Pskov 1510. Gift 1503 med Anna Tödwen, dotter av Evert Tödwen, till Toal och Ringen, och Luitgard Mecks, till Sack.

Barn:

 • Evert II, arvherre till Toal samt Ringen i likanämnd socken i Livland. Riddare. Mannrichter i Harrien. Lantråd i Estland. Stupade 1560 'i träffningen med ryssarna vid Saulska bryggan'. Gift med Helena (Magdalena) von Farensbach, dotter av lantrådet i Estland Henrik von Farensbach, av huset Walk och Anna Jurgensdotter von Yxkull.

Barn:

 • Evert III, arvherre till Toal samt Helmbeck i Goldenbecks socken, Estland. Var 1600 ryttmästare för 500 estniska ryttare i konung Carl IX:s tjänst. Lantråd i Estland och ryttmästare vid adelsfanan därst. Död före 1615. Gift 15785 med Margareta von Maydell, som levde änka 1620, dotter av lantrådet i Estland Johan von Maydell, till Kotz, och Anna Taube.

Barn:

 • Johan (Hans), arvherre till Toal samt herre till Hoebbet i S:t Catharinen socken, Paggar i Jeve socken och Woroper i Luggenhusens socken, alla i Estland. Var 1609 svensk hovjunkare. Löjtnant vid Lorens Wagners kompani tyska knektar i svensk tjänst 1619. Lantråd i Estland 16315 och ännu 1650. Begraven 1652-07-08 i Reval.1. Gift 1:o med N. N. von Rosen, av huset Sonorm. Gift 2:o 1631-01-25 med Sofie von Yxkull, som levde änka3 1653-07-27, dotter av ryttmästaren i svensk tjänst Otto von Yxkull2, av huset Felks och Ass.

Barn:

 • 2. Bernhard Reinhold, till Munnalas i Nissi socken i Estland. Var 1674 hakenrichter och ryttmästare. Begraven 1699-02-15 i Reval. Gift med Sofia Elisabet von Ramm, född6 1648-10-18, död 1725-08-04 Larshult, då hon kallas »överstinna», dotter av mannrichtern och kaptenlöjtnanten Nikolaus Tomasson Ram (von Ramm) till Padis, av en 1624 adlad, men ej introd. ätt, och Elisabet Sofia von Liewen, syster till Reinhold och Bernt Liewe, friherrar von Liewen.

Barn:

 • Bernhard Reinhold, friherre von Dellwig, född 1679, död 1746. Se friherrl. ätten von Dellwig, Tab. 1.
 • Bernt Vilhielm, natural. von Dellwig, född 1686, död 1741. Se Tab. 2.

TAB 2

Bernt Vilhelm, natural. von Dellwig (son av Bernhard Reinhold, Tab. 1), till Hjularöd och Harlösa i Harlösa socken, samt Jordberga i Källstorps socken, (alla i Malmö län). Döpt 1686-03-19 i Reval. Sergeant vid Hälsinge infanteriregemente 1701. Fänrik därst. 1703-04-08. Löjtnant 1705-09-01. Löjtnant vid generallöjtnanten frih. Erik Sparres tyska regemente i Frankrike s. å. Löjtnant vid Dobrokowskis regemente i Brabant 1709. Kapten därst. 1712. Kapten vid generallöjtnanten von Demaths regemente i holsteinsk tjänst 1713. Kapten vid bremiska dragonregementet 1714-08-07. Konfirm.fullm. 1715-01-13. Kapten vid holsteinska dragonregementet s. å. 8/8. Fången vid Stresow s. å. 5/11. Hemkom 1716-05-00. Major vid södra skånska kavalleriregementet 1716-07-15. Generaladjutant av flygeln vid Armfeltska armén 1718-05-21. Majors indelning vid sistnämnda kavalleriregemente 1721. Överstelöjtnants karaktär 1722-08-31. Natural. svensk adelsman 1723 (introd. s. å. under nr 1771). Överstelöjtnants indelning vid södra skånska kavalleriregementet 1729-02-24. Överstes karaktär. Död 1741-08-08 och begraven i Harlösa kyrka. Under sin tjänst i Frankrike fick han i slaget vid Oudenard sju blessyrer. Gift 1720-10-24 på Hjularöd med friherrinnan Charlotta Elisabet von Liewen, född 1699-03-25 i Landskrona, död 1761-07-22 på Hjularöd och begraven s. å. 8/9 i Harlösa kyrka, varest hon för Dellwigska ätten låtit inrätta ett gravkor, dotter av översten, friherre Reinhold von Liewen, och hans 2:a fru, friherrinnan Emerentia von Buchwaldt.

Barn:

 • Fredrik, född 1721. Överstelöjtnant. Död 1766. Se Tab. 3.
 • Bernt Reinhold, född 1722-12-25 på Lillö majorsboställe i Åsums socken, Kristianstads län. Volontär vid fortifikationen. Fänrik vid överste Hamiltons regemente 1741-10-01. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1743-08-15. Regementskvartermästare därst. 1747-07-22. Kaptenlöjtnant 1748-11-23. Ryttmästare 1749-04-05. Major 1756-12-18. Död Ogift 1759-03-02 under pommerska kriget på Klein-Kubelkow å Rügen och begraven i Harlösa kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Christian, född 1724-03-10, död som barn.
 • Carl Johan, född 1725-11-02 på Lillö. Sergeant vid Västmanlands regemente 1742-03-25. Fänrik därst.3 1743-05-18. Sekundlöjtnant s. å. 21/9. Genom byte löjtnant vid överste Hamiltons regemente 1745-03-13. Kapten därst.3 1749-04-12. Död Ogift 1756-08-18 (2/8) i Helsingfors och begraven i Harlösa kyrka
 • Sofia Emerentia, född 1727-03-18. Abbedissa i Vadstena adl. jungfrustift 1783-09-23. Död s. å. 3/10 i Stockholm och begraven i Klara kyrka. Gift 1762-04-02 Tunbyholm s län med sin svägerskas broder, riksrådet greve Henning Adolf Gyllenborg, i hans 3:e gifte, född 1713, död 1775.
 • Christian Georg, född 1729. Ryttmästare. Död 1807. Se Tab. 4.
 • Charlotta Vilhelmina, född 1730-06-06, död 1786-03-05 Bjärsjölagård. Gift 1757-06-19 på Hjularöd med majoren Henrik Julius Coyet nr 473, född 1735, död 1806.
 • Hans Henrik, född 1736-01-13 på Lövestad i likanämnd socken, Malmöhus län, död där 1740-11-27 i kopporna.

TAB 3

Fredrik (son av Bernt Vilhelm, natural. von Dellwig, Tab. 2), född 1721-11-04. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1737-06-10. Korpral därst. 1740. Kornett 1743-05-13. Löjtnant 1745-12-12. Regementskvartermästare vid Nylands infanteriregemente 1747-05-27. Kapten vid livdragonerna s. å. 9/12. Major därst. 1757-01-21. Överstelöjtnant 1761-11-02. RSO s. å. 23/11. Död 1766-06-22 på Nynäs boställe i Finland. Han kallade sig de Dellwig. Gift 1747-09-02 med grevinnan Andreétta Maria Gyllenborg, född 1721-10-00, död 17707, dotter av överstelöjtnanten, greve Anders Gyllenborg, och friherrinnan Virginia Christina Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Anders Vilhelm, född 1754-11-29, död som barn.
 • Fredrik Vilhelm, född 1755. Fänrik vid Sprengtportens regemente 1775-02-16. Avsked 1776-07-29. Löjtnant i rysk tjänst. Bodde på Gotland. Var gift och hade en dotter.

TAB 4

Christian Georg (son av Bernt Vilhelm, natural. von Dellwig, Tab. 2), till Hjularöd, Harlösa och Tunbyholm. Född 1729-02-06. Volontär vid Hamiltonska regementet 1744. Fänrik därst. 1747-08-27. Löjtnant 1749-04-20. Regementskvartermästare 1750-03-06. Stabskapten 1751-05-16. Genom byte ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1754-04-09. Avsked 1761-12-17. RSO 1767-11-23. Död 1807-09-16 på Tunbyholm. Han bevistade 1757 och 1758 årens fälttåg i Pommern som överadjutant hos generallöjtnanten von Liewen. Han kallade sig de Delwig. Gift 1754-10-01 på Barsebäck i likanämnd socken, Malmöhus län med friherrinnan Gustava Johanna Hamilton af Hageby, född 1736-05-14, död 1805-08-09 på Hjularöd, dotter av kaptenen, friherre Malkolm Hamilton af Hageby, och grevinnan Christina Cronhielm af Flosta.

Barn:

 • Bernt Carl, född 1756-10-09 på Tunbyholm, död 1758-04-01.
 • Charlotta Christiana, född 1758-05-02, död 1809-04-04 i Kristianstad. Gift 1797-04-21 på Tunbyholm med generalkvartermästaren vid fortifikationen, översten, RSO Johan von Hoffmeisler (1794-07-04 upphöjd i romersk-kejserligt adelskap), född 1757-07-20 i Kristianstad4, död där4 1812-11-18.
 • Hedvig Sofia, född 1759-11-17, död 1832-01-23. Gift 1793-10-18 på Tunbyholm med sin kusin, landshövdingen, greve Henning Adolf Gyllenborg, född 1765, död 1826.
 • Malkolm Christian, född 1761-01-12, död s. å. 1/4.
 • Hugo Vilhelm, född 1762-01-14 på Tunbyholm, död s. å. 2/4.
 • Malkolm Christian, född 1763-01-13, död s. å. 26/12.
 • Gustaf Georg, född 1764-07-02 på Tunbyholm, död s. å. 21/7.
 • Axel, kallade sig de Dellwig, född 1765-06-26 på Tunbyholm. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1775-06-16. Kornett därst. 1778-05-06. Löjtnant 1790-03-22. Stabsadjutant 1795-03-22. Ryttmästare s. å. 14/6. Avsked 1807-03-07. Död 1811-03-07 i Helsingfors. Gift 1808-12-06 i Kristianstad med Sofia Elisabet Arnell, född 1779-10-08, död 1866-08-03 Marsvinsholm, dotter av majoren Lars Arnell, adlad Arnell, och friherrinnan Sofia Elisabet von Rosen.
 • Christian, född 1766-11-02 på Tunbyholm, död s. d.
 • Gustava Vilhelmina, född 1767-10-13, död ogift 1817-03-22 Ludvigsberg
 • Carl Fredrik, kallade sig de Dellwig, född 1769-04-28 i Malmöhus län. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1778-06-23. Kornett vid husarregementet 1781-05-02. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1785-03-02. Fänrik med lön därst. 1788. Löjtnant 1790-03-25. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1792-08-10. Stabslöjtnant därst. 1796. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1803-06-08. Ryttmästare i armén 1805-05-04. Kammarjunkare. Kammarherre 1827-07-22. Död Barnlös 1834-10-13 i Jönköping och utgick ätten med honom. Gift 1806-01-31 på överstebostället Öresten i Örby socken, Älvsborgs län med Ulrika Lovisa Edenhielm, född 1776-08-14 på Öresten, död 1860-09-27 i Jönköping, dotter av generalmajoren Erik Edman, adlad och adopt. Edenhielm, och Anna Catharina Ridderstam.
 • Jakobina Henrietta, född 1771-08-03, död 1818-12-08 Gölberga. Gift 1805-11-22 på Tunbyholm med sin systers svåger, hovjägmästaren, friherre Fredrik August Tilas, född 1758, död 1830.
 • Margareta Maria, född 1774-11-30, död 1817-02-11 i Jönköping. Gift 1801-09-25 på Tunbyholm med överdirektören, friherre Gudmund Hjärne Tilas, född 1754, död 1829.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: