:

Von Saltza nr 142

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna von Saltza nr 260 och 142

Friherrlig 1755-03-03, introducera 1776. Grevlig 1843-02-25 enligt 37 § R.F., introducerad 1845.


TAB 1

Jakob Ludvig von Saltza (översiktstab 1, naturaliserad och friherre von Saltza (son av Anton Fredrik von Saltza, se adliga ätten von Saltza nr 1849, tab 1), född 1685-10-08. Volontär vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1700. Sergeant vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1700. Adjutant vid Georg Gustaf Wrangels livländska lantmilisbataljon 1701. Fänrik vid Georg Gustaf Wrangels livländska lantmilisbataljon 1702-11-27. Löjtnant vid Mellins estländska infanteriregemente 1704-03-01. Konfirmationsfullmakt 1705-05-13. Kaptenlöjtnant vid Upplands infanteriregemente 1709-11-05. Kapten vid Upplands infanteriregemente 1710-08-20. Ryttmästare vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1710-09-26. Konfirmerationsfullmakt 1715-04-05. Major vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1719-04-02. Major vid Östgöta infanteriregemente 1721-12-12. Naturaliserad svensk adelsman jämte äldre brodern Evert Fredrik 1731-01-01 (introducera 1731 under nr 1849). Major vid garnisonsregementet i Göteborg 1734-12-30. Överstelöjtnant vid garnisonsregementet i Göteborg 1739-03-24. Överste för Älvsborgs regemente 1747-01-30. RSO 1748-09-26. Landshövding i Jönköpings län 1751-05-06. Generalmajor 1751-12-10. KmstkSO 1753-04-26. Friherre 1755-03-03 (sönerna Carl Fredrik och Hugo Herman introducera 1776 under nr 260). Avsked från landshövdingämbetet 1762-06-29. Död 1763-05-29 i Jönköping och begraven 1763-06-25 i tyska kyrkan i Göteborg. Gift 1715 med friherrinnan Anna Charlotta Kruuse af Verchou, född 1689-04-14, död 1766-08-30 på Hökälla i Säve socken, Göteborgs och Bohus län och begraven 1766-10-21 i Göteborg, dotter av översten friherre Carl Gustaf Kruuse af Verchou nr 76, och Anna Sinclair nr 626.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1717. Kammarherre. Död 1801. Se Tab. 2.
 • Maria Lovisa, född 1719-01-12, död ogift 1793-12-15 i Alingsås.
 • Louisa Charlotta, född 1720-05-11. Stiftsjungfru. Död 1804-07-10 i Linköping. Gift 1754-07-05 med presidenten friherre Germund Carl Cederhielm, i hans 2:a gifte, född 1717, död 1789.
 • Christian Vilhelm, född 1721, död späd.
 • Hans Gustaf, född 1722-12-16 Paenkull Regementskvartermästare vid garnisionsregementet i Göteborg 1746-08-01. Kapten vid garnisionsregementet i Göteborg 1749-12-29. Avsked 1750-07-23. Kapten i fransk tjänst. Död ogift 1750 i Colmar i Elsass.
 • Hugo Herman, greve von Saltza, född 1726, död 1785. Se grevliga ätten von Saltza nr 96.

TAB 2

Carl Fredrik (översiktstab 1, son av Jakob Ludvig von Saltza, naturaliserad och friherre von Saltza, tab 1), född 1717-06-24 på Hökälla i Säve socken Göteborgs och Bohus län. Volontär vid sjöstaten i Karlskrona 1733. Löjtnant 1734 vid general Lencks regemente i Frankrike, vilket sedan kallades Royal Suédois. Kapten vid general Lencks regemente i Frankrike 1743. Avsked 1745. Kammarherre vid svenska hovet 1745. RSO 1749-01-13. Död 1801-03-28 Dintestorp. 'Han bevistade under sin tjänst i Frankrike belägringen av Filipsburg 1734, kampanjen vid Rhenströmmen 1735, bataljen vid Zachim i Böhmen 1742, reträtten från Piseck, blockaden av Prag och dess misslyckade belägring, då han fick en kontusion i ena sidan, blockaden av Egra och defensen av Donauströmmen, reträtten från Bayern 1743 till försvaret av Elsass, varest han blev tvärt igenom skjuten och den vänstra armen förlamad, så att han måste begära avsked, då han fick 600 livrés pension.' Gift 1763-06-02 med Anna Catharina Danckwardt-Lillieström, född 1733-10-18 Gälsebo, död 1819-09-30 på Dintestorp, dotter av ryttmästaren Nils Gabriel Danckwardt-Lillieström nr 408, och hans 3:e fru Hedvig Charlotta Lagerberg nr 1112.

Barn:

 • Charlotta, född 1764-07-31 Torp, död där 1764-11-04.
 • Ludvig, född 1765-12-11 på Torp. Förare vid Närkes och Värmlands regemente 1774. Fänrik vid Saltzaska värvade regementet 1779-02-07. Stabslöjtnant vid Stedingkska regementet 1785-12-14. Kapten vid Stedingkska regementet 1793-03-14. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1796-12-12. Majori armén 1809-10-10. RSO 1825-05-11. Död 1838-01-29 på Torp, mördad av sin dräng.
 • Gustaf, född 1768-01-20 i Öjevalla Sergeant vid Jönköpings regemente 1777-04-02. Fänrik vid Jönköpings regemente 1779-03-07 och vid Skaraborgs regemente 1783-09-17. Löjtnant vid vid Skaraborgs regemente 1789-06-02. Kapten vid Skaraborgs regemente 1798-08-27. Major i armén 1810-05-08. Avsked från vid Skaraborgs regemente med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1811-06-25. RSO 1816-11-25. Överstelöjtnants n.h. o. v. 1821-07-13. Död ogift 1829-10-25 i Köpenhamn. Revistade krigen 1788–1790 i Finland, 1805–1807 i Pommern samt 1808 mot Norge.
 • Fredrik, född 1771-02-25 på Torp, död där 1774-07-01.
 • Herman Hugo, född 1772-11-29 på Torp. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1780. Lärstyrman vid amiralitetet 1785. Förare vid Älvsborgs regemente 1786. Fänrik i armén 1786-04-12. Fänrik vid Älvsborgs regemente. Död ogift 1790-12-19 på Dintestorp.
 • Edvard Fredrik, greve von Saltza, född 1775, död 1859. Se Tab. 3.

TAB 3

Edvard Fredrik, greve von Saltza (översiktstab 1, son av Carl Fredrik, tab 2), till Mem i Tåby socken, Östergötlands län. T. 1775-05-15 på Torp. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1788-12-00. Avsked. Kammarjunkare 1798-07-28. Kammarherre 1805. RNO 1814-12-16. Hovmarskalk 1816. Överstekammarjunkare 1818. KVO 1821-01-28. RCXIILsO 1823-06-25. Banerförare i survivance vid KMO och KNO 1824-01-28. KmstkVO 1843-02-06. Greve 1843-02-25 enligt 37 § R.F. (introducera 1845-02-03 under nr 142). Banerförare vid KMO 1845. RoKavKMO 1854-04-28. Död 1859-04-08 på Mem. 'Har dels utgivit från trycket, dels efterlämnat i handskrift flera religiösa arbeten.' Hans »Familjeanekdoter och minnen från barndomen» utgåvos av Norra Sjöberg 1912. Gift 1802-07-25 i Bo kapell Örebro län med friherrinnan Beata Margareta Fredrika Hamilton af Hageby, född 1776-10-27, död 1826-05-04 på Mem, dotter av överkammarherren och landshövdingen friherre Fredrik Ulrik Hamilton at Hageby nr 99 och grevinnan Hedvig Maria Taube nr 112.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Catharina (Keddo), född 1805-07-29 på Mem, liksom syskonen, död där 1875-12-07. Gift 1825-02-13 på nämnda egendom med kammarherren friherre Henrik Vilhelm Fock, född 1792, död 1825.
 • Mariana Fredrika, född 1806-08-22, 1888-10-08 på Lugnsbo i Västra Husby socken, Östergötlands län. Gift 1828-05-25 i Tåby kyrka med majoren greve Gustaf Adolf Fredrik De la Gardie, född 1800, död 1833.
 • Herman Fredrik Malkolm, född 1808-12-03, död 1810-01-23.
 • Carl Anton Filip, greve vid faderns död 1859. Född 1811. Överceremonimästare. Död 1883. Se Tab. 4.
 • Edvard Malkolm Herman, född 1813-07-17. Fanjunkare vid Svea livgarde 1827-05-03. Officersexamen 1831. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1831-05-14. Löjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1841-07-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i regementet 1845-02-17. Avsked ur krigstjänsten 1848-05-23. Kaptens n. h. o. v. 1849-06-19. Kammarherre 1863-01-28. Död ogift 1900-12-10 på Mem, i vilken egendom han ägde del.

TAB 4

Carl Anton Filip (översiktstab 3, son av Edvard Fredrik, greve von Saltza, tab 3), greve vid faderns död 1859. Född 1811-09-01 på Mem. Kadett vid Karlberg 1826-10-13. Utexaminerad 1832-10-20. Kornett vid skånska husarregementet 1832-02-11. Ordonnansofficer hos konungen 1832-09-28. Kammarherre 1841-04-27. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1841-05-05. Löjtnant i armén 1841-11-06. Ryttmästare i armén 1843-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1848-04-26. Kabinettskammarherre 1849-06-16. Tjänstfri vid hovet 1856. RCXIII:sO 1862-01-28. Överceremonimästare och introduktör för främmande sändebud 1863-08-21. StOffMexGuadO 1865. RRS:tStO2kl m kr 1868. TunNIO1kl 1868. KDDO2gr 1869-08-25. KVO1kl 1873-05-14. KDDO1gr 1873-05-28. RprKrO2kl m kr 1873. StOff ItS:tMLO 1874. StköFrJO 1874. StkLEkkrO 1874. KNS:tOO1kl 1875-09-07. Död 1883-03-13 i Stockholm. Gift 1843-07-17 på Marielund i Östra Vrams socken, Kristianstads län med stiftsjungfrun, grevinnan Christina Gustava (Stina) De la Gardie, född 1822-09-04 i Kristianstad, död 1891-03-20 i Stockholm, dotter av landshövdingen greve Axel Gabriel De la Gardie nr 3, och hans 2:a fru Maria Gustava Adlerbielke nr 1675. Grevinnan von Saltza, född De la Gardie, uppträdde såsom författarinna under pseudonymen Berthil Lillie.

Barn:

 • Herman Edvard Axel, greve vid faderns död 1883. Född 1844-08-15 Sörby, död ogift 1926-05-01 i Växjö (Tårby förs, Östergötlands län. Ägde tillsammans med bröderna del i Vretaholm i Gränna landsförs Jönköpings län samt del i Mem.
 • Fredrik Venceslaus, född 1846-12-17 på Sörby, död ogift 1867-03-11 i Uppsala.
 • Mariana Gustava Beata, född 1848-07-29 på Sörby, död ogift 1871-05-07 på Ekhult.
 • Hedvig Elisabet Cunigunda, född 1853-02-01, död 1859-02-20 på Sörby.
 • Carl Fredrik, född 1858. Professor. Död 1905. Se tab 5.
 • Jakob Ludvig, född 1867-08-19 i Uppsala. Mogenhetsexamen i Stockholm 1888-05-16. Student i Uppsala 1888-09-10. Jur. preliminärexamen 1890-02-13 och examen till rättegångsverken i Lund 1893-12-14. Extra ordinarie notarie vid Stockholms rådstuvurätt 1894-02-16. Amanuens i ecklesiastikdepartementet 1897-06-04. Tillförordnad född registrator och aktuarie å generaltullstyrelsens tullbehandlings- och upplysningsbyrå 1909-12-18. Tjänsteman i första lönegraden hos generaltullstyrelsen 1910-10-26. Avsked 1919-08-21. Död ogift 1925-02-15 i Växjö, Ryssby förs, Kronobergs län. Ägde Sunnerå i Ryssby socken, Kronobergs län 1916–1924.

TAB 5

Carl Fredrik (översiktstab 3, son av Carl Anton Filip, tab 4), född 1858-10-29 i Sörby i Örtomta socken, Östergötlands län. Studerade vid akademien för de fria konsterna i Stockholm 1878–1882 samt sedan i Paris och i Bryssel. Professor vid konstakademien i S:t Louis i Missouri i Nordamerika. Professor vid Columbiauniversitetet i New York. Död 1905-12-19 på S:t Lukassjukhuset i New York. Gift 1883-09-05 i Danviks kyrka vid Stockholm med Vilhelmina Henriette Charlotta Stoopendahl, född 1863-12-04, död 1905-12-00, några dagar före mannen, i New York, dotter av fabrikören Henrik Vilhelm Stoopendahl och Charlotta Pearl.

Barn:

 • Elisabet Christina (Lisa), född 1884-01-10 i Barbizon (Chailly-on-Biére dep. Seine-et-Marno. Civilreg., vid Paris. Gift 1911-12-27 med professorn vid Columbia-universitetet Georg Filip Krapp (Krabb), född 1872-01-01 i Cincinnatti, CH, U.S.A. Död 1934-04-22, son av Martin Krapp och Louisa Adams.

TAB 6

Philip Wenceslaus (översiktstab 3, son av Carl Fredrik, tab 5), född 1885-03-03 i Stockholm (enligt intyg av komminister A. Leopold, dat, Stockholm 1889-12-05 och Hovförs Kyrkobok 1871-90). Greve vid äldre farbroderns död 1926. Gift 1:o 1910-03-30 i New York City, USA med Katharine Warren Hardenbergh, från vilken han blev skild 1922-10-05 av Supreme Judicial Court of York County, Maine, USA, född 1887-10-19 i Jersey City, NJ, USA. Dotter av bankdirektören John Warren Hardenbergh och Lillian Wilson. Gift 2:o 1925-10-12 i Cambridge, Mass, USA, med Bertha Jane Miller, född 1899-05-22 i Parrsboro, Nova Scotia, Canada. Dotter av Albert Leander Archibald Miller o h h Elisabeth Wasson.

Barn:

 • 1.Carl Anton Filip, född 1911-06-18 i Bisbee, Arizona, U.S.A.
 • 1. John Warren Hardenbergh, född 1912-10-17 i New York, NY., U.S.A.
 • 2. Malcolm Hugo, född 1926-11-14 i Bangor, Maine, U.S.A.
 • 2. Karen Ingeborg, född 1930-02-20 i Cambridge, Mass., U.S.A.
 • 2. Erik Ludvig, född 1932-05-29 i Castine, Maine, USA.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: