Wallenstedt nr 40

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Wallenstedt nr 40 †

Vapensköld för grevliga ätten Wallenstedt

Adlad 1668-09-23, introd 1672, friherrlig 1689-03-14, introd s å; grevlig 1693-06-07, introd s å; † 1703-11-16

TAB 1

Lars Wallius, adlad, friherre och greve Wallenstedt, (son av Laurentius Olai Wallius, Se adliga ätten Wallenstedt Tab 1), till Segloraberg i Seglora sn (Älvsborg) och Valla i Tysslinge sn (Örebro); född 1631 i Uppsala; kungligt råd, president, friherre och greve. Han stod i hög gunst hos Karl XI och var en av de drivande bakom reduktionen. † sonlös 1703-11-16 i Stockholm och slöt själv sin grevliga ätt. Han förde som riddarhussekreterare vid reduktionsriksdagen 1680 adelns protokoll och förordnades, såsom en av reduktionspartiets förkämpar, vid riksdagen 1682 till allmän åklagare mot dem som förgrep sig mot reduktionskommissionerna och deras ledamöter. Han blev statssekretare och kansliråd och var vid riksdagen 1689 en betydande man. Genast efter riksdagen befordrades han till landshövding i Västmanland och upphöjdes till friherre. Därefter blev han kungligt råd, kansliråd och greve. 1695 president i Svea hovrätt och universitetskansler i Åbo och slutligen blev han 1697 utnämnd till en av Karl XII:s förmyndare. I Karl XI:s omstörtande styrelseåtgärder ingrep Lars Wallenstedt med kraftig hand och ansågs med skäl ha haft stort personligt inflytande hos kungen. Hans kraftiga sätt att gå tillväga ådrog honom ett bittert hat hos reduktionens offer. Han beskrevs som en ypperlig ämbetsman, redbar och oegennyttig, och stod som sagt högt i gunst hos Karl XI. Gift 1671-02-12 med Maria Uttermarck, född 1651, levde fortfarande 1681 i januari, dotter av ståthållaren Daniel Bengtsson Utter, adlad Uttermarck och Catharina Eriksdotter.

Dotter:

  • Maria Wallenstedt, född 1677-12-27 i Stockholm, † där 1723-08-23 och begravd s å 5/9 i Klara kyrka. Hon gifte sig 1693-05-07 med det kungliga rådet och presidenten Gustaf Cronhielm, greve Cronhielm af Flosta, i hans första gifte, född 1664, † 1737. Maria blev stammor för hela den grevliga ätten Cronhielm af Flosta och födde 16 barn, varav så många som 11 uppnådde vuxen ålder.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36..