:

Franc nr 943

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1678-11-06. Introducerad 1680. Utdöd 1814-10-26. Ätten har samma ursprung som Franc nr 710 och Franc nr 1013.

TAB 1

Petrus Petri Franck. född ca 1585 i Elsass och bördig därifrån, † 1653-11-19 och begravd i Kvillinge kyrka i Linköpings stift där han verkade som kyrkoherde. På hans gravsten står att han dog på sitt 69:e år. Se även adliga ätterna Franc nr 710 Franc nr 1013 och von Franck nr 1037. Gift 1:o med Hanna Håkansdotter, † 1621. Gift 2:o 1624-07-04 med Margareta Svensdotter Scheder född 1601-07-09, † 1691-10-16. Dotter till befallningsman Sven Andersson och Anna Håkansdotter.

Barn i 2:a giftet:

 • Peder Franc född 1642-09-26, † 1714-04-02. Se Tab 2
 • Sven Franc född 1625-05-09, † 1674-08-04. Se Franc nr 710
 • Lars Franc född 1627-11-09, † 1678-11-05 i Katarina/A. Lagman i Östergötland, troligen på senare år rådman i Stockholm. Gift med Dorotea Andersdotter Low född 1642-10-08 i Hamburg, † 1716 i april. Det var hos Lars och hans familj som brodern Sven fick lämna sina barn när hustrun Christina Oljeqvist avled år 1673.
 • Catharina Franc född 1638-07-26. Gift med vice lagman och häradshövding Magnus Paulin-Hilletan.
 • Samuel Fredric Franc född 1645, 1713. Se: Franc nr 1013
 • Anna Franc begravd 1679 efter 28/8 i Katarina/A. Gift 1:o med kyrkoherden i Kvillinge/E Jonas Bjugg född 1619 i Vårdsberg/E, † 1664-09-19 i Kvillinge sn/E. Gift 2:o 1666 med kyrkoherden i Katarina/A Magnus Duraeus född 1621-10-31 i Tuna sn/E, † 1679-08-09 i Katarina/A. Hans 1:a gifte 1647 med Kerstin Andersdotter Stålbåge, begravd 1665-11-30 i Rystad sn/E.
 • Johan Franck. Se: von Franck nr 1037.

TAB 2

Peder Franc till Allekloster i Bremen, Skytteholm i Ekerö sn, Stockholms län samt Berga och Janslunda i Överselö sn/D. Född 1642-09-26 i Kvillinge prästgård, † 1714-04-02 i Nyköping och därefter förd till Oljeqvistska familjegraven i Strängnäs domkyrka. Landshövding i Nyköping. Gift 1679-01-12 med Katarina Johansdotter Oljeqvist född 1656-11-03 i Strängnäs, † av olyckshändelse på Malmen ovanför Lindhov i Salem sn och begravd 1714-05-07 i Salems kyrka.

Barn:

 • Catharina Margareta Franc född 1680-01-01 och döpt s.å. 4/1 i Riddarholmen/A, † 1754-12-31 i Stockholm. Gift 1709-03-09 i Riddarholmen med bankosekreteraren Peter Adlerheim född 1679, † 1736.
 • Anna Christina Franc döpt 1681-03-31 i Riddarholmen/A, † 1707-10-07. Gift 1703-01-11 i Riddarholmen/A med kammarherren Carl Henrik von Schönfelt född 1666, † 1738, i hans 1:a gifte.
 • Maria Eufrosyne Franc född 1682, † 1751-03-14 i Stockholm. Gift 1720-04-26 i Riddarholmen/A med biskopen i Västerås doktor Nils Barchaeus. Hans 1:a gifte med Maria Steuch. Brorson till riksrådet Samuel Larsson Barck.
 • Elisabet Franc döpt 1683-08-02 i Riddarholmen/A, † ogift 1719.
 • Ingeborg Franc döpt 1684-07-18 i Riddarholmen/A, † 1767-04-29 i Riddarholmen/A. Gift med översten Peter Julius Starenflycht född 1671, † 1743.
 • Hedvig Franc född tvilling 1685-09-02, † ung.
 • Johan Franc född 1685, † 1754. Se Tab. 3 .
 • Ulrika Eleonora Franc född 1687-03-07 i Riddarholmen/A, † i barnsäng 1725-07-05 i Karlstad och begraven 1725-08-01 i Kils kyrka. Gift 1724-06-08 i Karlstad med sin svågers svåger, ärkebiskopen doktor Jöns Steuch, i hans 2:a gifte, född 1676, † 1742.
 • Per Franc född 1689, † 1764. Se Tab. 4 .
 • Hedvig Franc född 1690-09-02, döpt som † i Riddarholmen/A.
 • Charlotta Franc döpt 1694-03-09 i Riddarholmen/A, † som barn.
 • Carl Franc döpt 1694-03-09 i Riddarholmen, † barnlös 1740-05-09 i Stockholm. Hovjunkare 1718-01-07, kammarherre 1721-12-12. Direktör för hovmusiken. Gift 1733-01-13 i Stockholm med hovfröken och baronessan Josepha Pflueg från Wien, † 1743-05-20.
 • Hedvig Charlotta Franc född 1697-10-22 och döpt dagen efter i Riddarholmen/A, † ung.

TAB 3

Johan Franc till Västerbo och Kuseboholm i Vårdnäs/E född tvilling 1685-09-02, † 1754-10-03 i Stockholm och nedsatt i familjegraven jämte sin fru och sina föräldrar i Strängnäs domkyrka. Student i Uppsala 1703-02-24. Hovjunkare, assessor i Åbo hovrätt 1718-03-05, lagman i Finland 1719-06-19. Ständig tjänstefrihet 1745-05-08 (pension). Gift 1715-12-18 i Stockholm med Elsa Christina von Beijer född 1693-06-24, † 1744-11-20 på Janslunda i Överselö sn/D.

Barn:

 • Per Christian Franc född 1716-11-16, † ogift 1767-03-22. Student i Uppsala 1735-02-03. Kanslist i kungliga kansliet. Tjänstgörande hovjunkare 1742. Riddarhussekreterare 1756. Kansliråd 1762-06-29.
 • Erik Johan Franc född 1718-01-04, † ogift 1745-05-18. Student i Uppsala 1735-02-03. Auskultant i Svea hovrätt 1737-05-02. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1739-05-08. Registrator i hovkansliet.
 • Carl Fredric Franc döpt 1719-02-27, † 1792. Se Tab. 5 .
 • Axel Vilhelm Franc född 1720-02-07 och döpt i Riddarholmen, † ogift 1745-12-05. Student i Uppsala. Adjutant vid Livgardet.
 • Catharina Maria Franc född 1721-06-25 på Janslunda, † 1797-04-24 i Stockholm. Gift 1740-07-29 på Janslunda med sin kusin överintendenten Carl von Schönfelt.
 • Ludvig August Franc född 1723-05-24 på Västerby, † där och begravd s.å. 26/7.
 • August Ludvig Franc född 1725-08-19, † 1726-01-24 på Västerby.
 • Gustaf Ludvig Franc född 1726-11-18, † 1730-10-05.
 • Ulrik Maximilian Franc född 1728-01-18, † s.å.
 • Evert August Franc född 1729-05-23 på Janslunda, † barnlös 1800-02-23 av sorg över sin frus död. Page vid hovet 1743-11-29. Kornett i Holsteinsk tjänst 1744-10-15. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1747-04-08 och löjtnant där 1749-02-14. Ryttmästare 1752-06-11. RSO 1761-11-23. Major i armén 1762-06-08 med tur från 1759-02-27. Sekundmajor vid regementet 1764-12-07. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Premiärmajor vid regementet 1773-07-11. Överstelöjtnant vid regementet 1774-11-14. Överste i armén 1778-06-29. LAndshövding i Örebro Län 1780-06-10. Avsked 1796-04-21. Gift 1781-10-28 på Munkfors bruk i Ransäter/S med friherrinnan Fredrika Lovisa Hamilton af Hageby född 1758-06-05 på Ulvåsa i Ekebyborna/E, † 1800-01-19 i Örebro/T. Hennes 1:a gifte 1776-11-21 på Munkfors bruk med sin styvmors halvbror, hovjunkare Erik Adolf Adelheim född 1743, † 1778.
 • Hedvig Eleonora Franc född 1730-07-17, † 1731-11-01 på Janslunda.
 • Elsa Catharina Franc född 1734-09-04 på Janslunda.
 • Ulrik Gustaf Franc född 1736-04-16 på Janslunda, † ogift 1811-05-23 i Nikolai/A
 • Anna Charlotta Franc född 1738-06-22 på Janslunda.

TAB 4

Per Franc född 1689-03-08 och döpt i Riddarholmen/A, † 1764-08-21 på Berga i Åkers sn/D. Assessor i Svea hovrätt. Gift 1729-06-24 med Magdalena Catharina Westerling född 1710-07-13 i Nyköping, † 1749-08-01. Dotter till övertullinspektoren Mårten Westerling och Beata Elisabet Stamm. Brorsdotter till statskommissarie Henrik Westerling och kammarrådet Joachim Cronfelt.

Barn:

 • Ulrika Christina Franc född 1730-07-04, † ogift 1805-12-10 i Stockholm.
 • Ett barn född 1731-08-18, † strax efter födseln.
 • Per Mårten Franc född 1732, † 1800. Se Tab. 6 .
 • Catharina Josepha Franc född 1733-09-03, † 1814-03-06 på Kungsgården i Husby sn/W. Gift 1768-10-11 på Berga med kapten Carl Christoffer Rückersköld.
 • Beata Sofia Franc född 1735-10-30 på Berga, † på Berga 1737-04-14 och begravd i Strängnäs domkyrka. Troligen nedsatt i den Oljeqvistska graven.
 • Johan Carl Franc född 1737-08-14 på Berga, † ogift 1805-01-20 i Stockholm. Student i Uppsala 1752-06-10. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1761-03-06. Kanslist 1762-08-24. Registrator 1764-05-22. Protokollsekreterare 1774. Expeditionssekreterare. Härold vid SO 1785-04-27. Kansliråds titel 1792-11-04. RNO 1794-11-20.
 • Beata Maria Franc född 1739-03-29, † 1826-10-02. Målade miniatyrer. Gift 1770-06-16 på Berga med sekreteraren Carl Gustaf Iserhielm.
 • Elsa Magdalena Franc född 1740-08-30 på Berga, † ogift 1823-09-14 i Stockholm.
 • Inga Franc född 1741-11-05 på Berga, † ogift 1813-01-30.
 • Axel Vilhelm Franc född 1745-09-25, † 1746-09-30 på Berga.
 • Eleonora Franc född 1746-11-05, † 1746-12-15 på Berga.

TAB 5

Carl Fredric Franc döpt 1719-02-27 i Riddarholmen/A, † 1792-09-22 i Stockholm. Miitär. Gift 1:o 1751-01-13 i Riddarholmen/A med Ulrika Johanna Lode född 1733-05-20, † i barnsäng 1764-08-21. Gift 2:o 1766-10-22 med Brita Catharina Rosenstam född 1732-09-20 på Lassana bruk, Ramundeboda sn/T, † 1773-07-13 i Stockholm och begravd i Rosenstamska graven i Ramundeboda kyrka.

Barn:

TAB 6

PER Mårten Franc född 1732-09-18 på Berga, † av lungsot 1800-03-07 i Västerås domkyrko, bodde på Stora Gatan under Kyrkbacken. Gift 1771-06-24 med Hedvig Christina Von Köhnnigstedt född 1749-04-22, † av slag 1833-03-28 i Västerås domkyrko. Ankom 1776 till Haraker från Kumla. Familjen flyttat 8/10-1784 till Västerås.

Barn:

 • Catharina Lovisa Franc född 1772-04-11 på Västtärna i Kumla sn/U, † ogift av ålderdomskrämpor 1854-08-14 i Västerås.
 • Hedvig Sofia Franc född 1773-08-19 på Västtärna i Kumla, † ogift av kräftan 1841-10-21 i Västerås.
 • Peter Georg Franc född 1774-09-24 på Västtärna i Kumla, † av slag 1774-10-30 på Västtärna herrgård.
 • Johan Gustaf Franc född 1776-05-19 på Hummelsta i Haraker sn, † ogift 1814-10-26 i på Trystorp i Tångeråsa sn/T. Med honom utgick på svärdsidan adliga ätten Franc nr 943.
 • Beata Charlotta Franc född 1778-04-01 i Haraker, † av bröstfeber uti sin blomstrande barndom 1781-11-27 i Haraker.
 • Per Vilhelm Franc född 1779-04-19 i Haraker, † sjuklig och av okända barnaplågor 1779-09-03 i Haraker.
 • Fredrika Magdalena Franc född 1780-08-22 i Haraker, † av bröstfeber uti sin blomstrande barndom 1781-11-30 i Haraker.
 • Ulrika Eleonora Franc född 1783-04-15 i Haraker, † av lungsot 1814-06-29 på Österrasta i Ervalla sn/T. Gift 1808-03-03 med kaptenen vid livgrenadjärkåren Otto Vilhelm Petré född 1773-08-04 i Torsåker/X, † 1839.
 • Maria Charlotta Franc född 1787-04-09 i Västerås, † ogift av stryplungsot 1823-11-23 i Västerås. Stiftsfröken.
 • Fredrika Magdalena Franc född 1789-02-20 i Västerås, † ogift av bronkitis 1865-05-15 i Västerås.

: