:

Gyllenstierna af Ericsberg nr 24

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Gyllenstierna af Ericsberg nr 24 †

Grevlig 1687-12-10, introd. 1689. Utdöd 1733-02-16.

1Um. 2SAB.

Christoffer Gyllenstierna af Ulaborg, greve Gyllenstierna af Ericsberg (son av Erik Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna af Ulaborg, se frih. ätten Gyllenstierna af Ulaborg, Tab. 1), greve till Ericsberg i Stora Malms socken, Södermanlands län. Friherre till Strömsbro i Svinstads socken, Östergötlands län samt herre till Ericslund, Tyresö, Farsta, Väsby, Gällenäs, Krapperup, Örja och Resitza. Född 1639-11-17 på Viborgs slott. Student i Uppsala1 1653-05-24. Överstelöjtnant vid livgardet till häst och fot 1668-08-26. Överste för samma garde 1673-10-29. Häradshövding i Österbotten 1675-12-21. Generalmajor av infanteriet 1676-08-19. Generallöjtnant 1677-02-16. Guvernör över Västernorrland s. å. 9/6. K. råd 1681-09-10. Överståthållare i Stockholm 1682-04-28. Greve 1687-12-10 (introd. 1689 under nr 24 och med namnet Gyllenstierna af Ericsberg). En av konung Carl XII:s förmyndare 1697. Död 1705-06-14 i Stockholm och ligger jämte sina fruar begraven i Tyresö kyrka Stockholms län, varest hans huvudbanér uppsattes. 'Han var med i slagen vid Halmstad och Lund, i vilket senare han fick nitton svåra blessyrer och låg sä länge bland de fallna på slagfältet, att blodet nästan var förrunnet'. Gift 1:o 1669-08-17 i Stockholm med friherrinnan Gustaviana Juliana Oxenstierna, grevinna Oxenstierna af Croneborg, född 1644-09-00, död i barnsäng 1675-08-07 och begraven 1676-04-16 i Nikolai kyrka i Stockholm, dotter av riksrådet, friherre Gustaf Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1, greve af Croneborg, nr 10) och grevinnan Maria Sofia De la Gardie. Gift 2:o 1696-11-19 i Osnabrück med prinsessan Catharina af Pfalz, född 1661-11-30 Stegeborg, död 1720-05-06, dotter av pfalzgreven, hertig Adolf Johan av Zweibrücken, till Stegeborg, och hans 2:a gemål, grevinnan Elsa Elisabet Brahe.

Barn:

  • 1. Maria Gustava, född 1672-10-27 i Stockholm, död 1737-11-05 på Tyresö och begraven 1738-08-21 i Tyresö kyrka. Hon räknas bland Sveriges lärda fruntimmer och har utgivit Tåreoffer på svenska rim (Sth 1727) samt översatt Flavii Josephi judiska historia på svenska, efter franska uttolkningen, vars första del trycktes 1713, men vars tre återstående delar utkommo först efter hennes död (1747–50). 'Hon har förnämligast bidragit till Dörarps kyrkklockas omgjutning samt till Tyresö kyrka s förbättring.' Gift 1693-02-02 i Stockholm med k. rådet och presidenten, friherre Carl Bonde, greve Bonde af Björnö, i hans 2:a gifte, född 1648, död 1699.
  • 2. Carl Adolf, till Ericsberg, Strömsbro, Erikslund, Farsta, Väsby, Gällenäs, Krapperup och Örja. Född 1699-01-19 i Stockholm. Blev under studiernas idkande rektor illustris vid akademien i Lund 1716. Kammarherre2 1719-04-03. Assessor i Svea hovrätt 1728-12-09. Lagman på Gotland 1730-12-22. Ogift ihjulstucken i Karlskrona 1733-02-16. Av kaptenlöjtnanten friherre Vilhelm Krassow, begraven s. å. 22/4 i Tyresö kyrka och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: