Kuhlhielm nr 1331

Från Adelsvapen-Wiki

1331.jpg


Adliga ätten Kuhlhielm nr 1331 †

Adlad 1695-06-22, introducerad 1697. Utdöd 1804-10-18.


TAB 1

Erik Jönsson. Bonde i Kjula by och socken, Södermanlands län.

Barn:

 • Erik Kjulman. Pastorsadjunkt i Bettna församling av Strängnäs stift. Gift med Kerstin Falchia, dotter av kyrkoherden i Bettna församling mag. Johannes Falchius och Anna Persdotter [Hm].

Barn:

 • Johan Kjulman, adlad Kuhlhielm. Volontär vid Södermanlands regemente 1665-03-00. Förare vid Södermanlands regemente 1665. Sergeant 1672. Fänrik 1673. Löjtnant 1675-03-02. Kaptenlöjtnant 1677-01-24. Kapten 1679-05-08. Adlad 1695-06-23 (introducerad 1697 under nr 1331). Major 1705-12-25. Konfirmatinsfullmakt 1705-10-09. Död 1708-11-28 i byn Protzinck i Ukraina och begraven i en trädgård i byn Protzinck. Han blev under kriget i Skåne på 1670-talet fången hos danskarna och kom först efter halvtannat år lös. Var sedermera bland annat med i slaget vid Fraustadt 1706. Gift 1:o med Elisabet Fink från Anklam i Pommern. Gift 2:o 1696 med friherrinnan Ebba Beata Posse af Hedensund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Johan Axel Kruse af Elghammar, född 1646, död 1695), född 1660-12-01, död i barnsäng 1697, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Gustaf Posse af Hedensund, och hans 1:a fru Maria Eleonora Baner, friherrinna Banér.

Barn:

 • 1. Arent Vilhelm, död 5 år gammal.
 • 1. Magdalena, död som barn.
 • 1. Johan, född 1669. Överste. Död 1754. Se Tab. 2
 • 1. Maria Elisabet, född 1672. Gift med fältväbeln vid Södermanlands regemente Magnus Hollström, som stupade 1719-08-14 vid Stäket.
 • 1. Bernt, född (RIIHj.) 1674-07-07. Förare vid Södermanlands regemente 1693-12-15. Sergeant vid Södermanlands regemente 1695-07-00. Död 1698-04-15 enligt epitafiet över honom i Spelviks kyrka, Södermanlands län.
 • 1. Catharina. Gift med inspektören Westberg på Herrestad.
 • 1. Benigna Christina, död som barn.
 • 1. Sofia, död 1708. Gift 1707 med regementskvartermästaren vid Västgöta tremänningskavalleriregemente Gustaf Gulin, född omkring 1684 i Stockholm, död i Stockholm 1751-07-29.
 • 1. Ebba Beata, levde 1710-08-07, då hon stod fadder, död ogift.
 • 2. Johan Carl, född 1697. Kapten. Död 1778. Se Tab. 8

TAB 2

Johan (son av Johan Kjulman, adlad Kuhlhielm, Tab. 1), till Vargarn i Lista socken, Södermanlands län. Född 1669. Antagen i krigstjänst 1686. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1687. Fänrik vid Södermanlands regemente 1690-09-23. Löjtnant 1700-04-30. Kaptenlöjtnant 1703-03-05. Sekundkapten 1703-04-02. Premiärkapten 1708-03-16. Majors karaktär 1722-06-26. Överstelöjtnants karaktär 1723-08-08. Överstes avsked 1732-11-17. RSO 1750-04-17 död 1754-05-05 på Vargarn. Han blev vid Poltava fången och förd till Toholsk, varifrån han ej hemkom förrän Efter fredsslutet. Gift 1:o 1695-09-23 Danby med Catharina Rotkirch, död 1706 dotter av Christian Rotkirch och Maria Ribbing. Gift 2:o efter 1731 med Christina Reutercrantz, född 1687, död 1758-06-06 på Vargarn, dotter av hovstallmästaren Esbjörn Reutercrantz, och hans 2:a fru Maria Eufrosyne Cronberg.

Barn:

 • 1. Johan Carl, född 1696, död ung.
 • 1. Carl Gustaf, född 1697. Fänrik. Död 1741. Se Tab. 3.
 • 1. Maria Elisabet, född 1699, död 1755-10-02. Gift 1723-01-13 i Vists socken, Östergötlands län med befallningsmannen vid Sturefors i Vists socken, sedermera varvsbokhållaren vid amiralitetet Magnus Kernström, död 1743.
 • 2. Margareta Eufrosyne, född 1726, död 1763-01-13 på Vargarn. Gift på Vargarn 1755-03-09 med kaptenen Carl Bobeck, adlad Ridderhierta, men ej introducerad, född 1710, död 1773-05-29 på Vargarn.
 • 2. Ulrika Charlotta, född 1727-10-21 på Vargarn, död 1801-05-06 Stensjö. Gift 1:o 1747-05-26 med kaptenen Leonard Alexander Hercules, född 1719, död 1767. Gift 2:o 1768-07-16 på Stensjö med löjtnanten, greve Carl Gustaf Creutz, född 1730, död 1802.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Johan, Tab. 2), född 1697-10-05 i Tumbo socken, Södermanlands län. Sergeant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1712-07-15. Transporterad till Södermanlands regemente 1716-08-14. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1717-04-04. Fänrik 1718-06-26. Död 1741 i rysk fångenskap efter slaget vid Villmanstrand 1741-08-23, då han blev svårt sårad. Gift 1733-12-20 med Maria Wijnbladh, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med vice pastorn i Vansö och Härads församlingar av Strängnäs stift Nikolaus Bure, död 1762) (Hm.), född 1698-08-00, död 1762, dotter av assessorn Johan Wijnbladh, och Maria Bure.

Barn:

 • Beata Christina, född 1734-12-09 Smedsta, död på Smedsta 1737-09-13.
 • Anna Maria, född 1736-03-28, och död 1740-07-06, på Smedsta.
 • Catharina Charlotta, född 1737-07-05 och död 1738-03-17 på Smedsta.
 • Eva Carolina, född 1740-05-25 på Smedsta, död ogift 1809-06-20 på Västra Ekeby i Rytterns socken, Västmanlands län.

TAB 4

Erik (son av Johan Kjulman, adlad Kuhlhielm, Tab. 1), döpt (Söd.) 1684-08-31. Furir vid Södermanlands regemente 1699. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1701. Fänrik 1703-03-04. Löjtnant 1704-09-29. Livdrabant 1705-04-19. Följde konungen till Bender . Reste från Bender 1710-10-00 utan permission . Sekundmajor vid änkedrottningens livregemente till häst 1713. Död 1737-10-17 Kåreholm och begraven i Rönö kyrka. Gift 1721-05-04 med Agneta Christina Spiring, född 1698-10-14 på Kåreholm, död 1779-10-04 i Stockholm, dotter av överinspektören Lorentz Spiring.

Barn:

 • Christina Lovisa, född 1722-01-24 på Kåreholm, liksom syskonen, död ogift 1754-05-08 På S. Ladugården i Skällviks socken, Östergötlands län.
 • Johan Lorentz, född 1723. Kapten. Död 1780. Se Tab. 5
 • Erik Gustaf, född 1724-06-07, död 1724 och begraven 1724-12-21.
 • Erik Gustaf, född 1725. Kapten. Död 1804. [[#TAB 7. Maria Charlotta Elisabet, född 1727-02-07, död 1803-04-15 i Stockholm. Gift 1756-07-04 med ordinarie lantmätaren i Åbo län Lars Brohielm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1749 med Brita Margareta Geete, född 1719-11-22, Död 1755-19-25 dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Geete, och Catharina Hermelin), född 1701, död 1775-05-04|Se Tab. 7. Maria Charlotta Elisabet, född 1727-02-07, död 1803-04-15 i Stockholm. Gift 1756-07-04 med ordinarie lantmätaren i Åbo län Lars Brohielm i hans 2:a gifte (gift 1:o 1749 med Brita Margareta Geete, född 1719-11-22, Död 1755-19-25 dotter av överstelöjtnanten Carl Gustaf Geete, och Catharina Hermelin), född 1701, död 1775-05-04]]
 • Hedvig Ulrika, född 1730-03-26, död 1731-01-12.
 • Hedvig Ulrika, född 1731-11-07, död ogift 1775-05-13 i Söderköping och begraven 1775 i Drothems socken. Östergötlands län.
 • Agneta Sofia, född 1735-02-08, död ogift 1754-09-17, i Söderköping.

TAB 5

Johan Lorentz (son av Erik, Tab. 4), född 1723-04-19 Kåreholm. Volontär vid amiralitetet 1741-07-01. Uppbördskonstapel 1743-06-00. Arklimästare vid amiralitetet i Stockholm 1750-02-28. konstapel vid amiralitetet i Stockholm 1754-08-31. Fänrik vid arméns flotta 1759-02-22. Löjtnant vid arméns flotta 1766-03-12. Kaptens avsked 1771-07-17. Död 1780-11-05 i Stockholm. Han bevistade finska kriget 1741–1743 och deltog i striden vid Korpoström. Gift 1750-07-22 med Maria Christina Strömstedt, född 1720, död 1801-03-04 i Stockholm, dotter av artilleristyckjunkaren Olof Strömstedt.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1753. Major. Död 1796. Se Tab. 6
 • Agneta Lovisa, född 1755-05-16, död ogift 1786-05-24 i Stockholm.
 • Maria Catharina, född 1763-09-12, död 1809-03-18 i Stockholm. och begraven 1809-03-23. Gift i Stockholm 1786-10-08 med löjtnanten vid Nylands jägarkår Gabriel Alexander Brohielm, född 1761-01-03 i Åbo, död 1802-11-15 i Stockholm.

TAB 6

Carl Fredrik (son av Johan Lorentz, Tab. 5), född 1753-01-22 i Stockholm. Antagen i krigstjänst 1770. Sergeant vid arméns flotta 1770-08-15. Fänrik vid arméns flotta 1778-04-29. Erhöll tillstånd att gå i utrikes tjänst 1780. Kadett vid holländska flottan. Avlade löjtnantsexamen och blev löjtnant vid holländska flottan. Löjtnant vid finska eskadern 1785-01-26. Kapten vid arméns flotta 1789-05-08. RSO 1790-06-01, major i armén 1790-07-22. Död 1796-07-20 i Stockholm. Gift 1791-01-23 i Stockholm med Anna Christina Amberg, död 1840-01-29 på Djurgården, dotter av (Söd.) vagnmakaren vid kunglig hovstallet Nils Amberg och Ulrika Benedikta Hallberg.

Barn:

 • Christina Ulrika, född 1791-11-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1832-07-01 i Stockholm. Gift 1821-01-20 med hovjunkaren Carl Henrik Åkerfelt, född 1793, död 1823.

TAB 7

Erik Gustaf (son av Erik, Tab. 4), född 1725-12-30 Kåreholm. Volontär vid garnisonsregementet i Göteborg 1744-06-01, rustmästare vid garnisonsregementet i Göteborg 1744-09-24. Fältväbel 1749-07-26. Fänrik 1750-04-25. Löjtnant 1760-04-19. Löjtnant vid Björnbergska regementet 1765-01-14. Stabskapten vid Björnbergska regementet 1771-06-12. Kapten med kompani 1774. RSO 1779-01-24. Avsked 1786-04-12. Död 1804-10-18 i Helsingfors och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1754-03-03 med Anna Christina Forsander, född 1732-04-14, död 1801-08-04 på Tölö vid Helsingfors (Helsingfors stads kyrkoarkiv.), dotter av en handelsman Forsander i Villmanstrand.

Barn:

 • Hedvig Ulrika, född 1754-12-05 i Lovisa, död ogift 1808-10-13 i Helsingfors. (Helsingfors stads kyrkoarkiv.)
 • Christina Charlotta, född 1757-11-03, död ung.
 • Anna Maria, född 1760-07-10 i Lovisa (Lovisa stads kyrkoarkiv.), död 1833-04-21 i Sordavala prästgård i Finland. Gift 1785-08-25 i Lovisa med krigsrådet Peter Christian Silfverskiöld, född 1756, död 1811.
 • Anders Gustaf, född 1761-10-03 i Lovisa. Furir vid arméns flotta 1778-03-31. Död ogift 1793-10-17 på Gräsa (Esbo förs. kyrkoarkiv.) i Esbo socken.
 • Agneta Sofia, född 1764-10-27 i Lovisa, död ogift 1835-03-27 i Helsingfors.
 • Agneta Christina Charlotta, född 1769-09-24 levde 1836 ogift i Finland.
 • Gustava Wliliana, född 1772-02-23 levde 1836 ogift i Finland.

TAB 8

Johan Carl (son av Johan Kjulman, adlad Kuhlhielm, Tab. 1), född 1697-07-11 Danby. Förare vid Södermanlands regemente 1713-03-00. Sergeant vid Södermanlands regemente 1716. Fänrik 1718-09-13. Avsked 1719-09-30. Återkom som extra fänrik vid Södermanlands regemente 1739. Ordinarie fänrik vid Södermanlands regemente 1740-07-10. Interimslöjtnant 1742-10-27. Däruti stadfästad 1742-02-18. Interimsregementskvartermästare 1747-05-07. Stabskapten 1752-06-11. Kapten med kompani vid Södermanlands regemente 1759-02-23. RSO 1759-04-28. Avsked 1765-02-28. Död 1778-09-29 i Eskilstuna. Han bevistade fälttågen i Norge 1716 och 1718, i Finland på 1740-talet och i Pommern i slutet av 1750 och början av 1760-talen. Gift 1718 med Margareta Tiburtia Stenhals i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bergsmannen i Falun Erik Johansson, död 1715), född 1684-10-06, död 1773-11-27 i Vreta klosters socken i Östergötlands län), dotter av handlanden Christoffer Tiburtsson och Brita Knutsdotter.

Barn:

 • Johan Erik, född 1719-03-12. Volontär vid amiralitetet 1737. Sergeant vid Södermanlands regemente 1742-05-18. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1759. Fänrik 1761-03-15. Fänrik vid Västmanlands regemente 1771-10-30. Löjtnants avsked 1773-07-15. Död 1784-10-13, i Säterbo socken Västmanlands län. Gift 1753-11-08 i Lundby med Christina Widegren, född 1727, död 1805-03-22 (1805-03-22 enligt boupptäckningen) på Holms bruk i Torshälla socken, Södermanlands län, dotter av kaptenen vid Västerbottens regemente, livdrabanten Lars Widegren och Christina Winblad von Walter.
 • Ebba Maria, född 1720 i Västra Vingåkers socken, död ogift 1783-12-26 i Vreta klosters socken.
 • Margareta Christina, född 1725, död änka 1779-12-20 i Åbo (Åbo.). Gift med en kofferdistyrman Erling.
 • Carl Volter. Sergeant vid Södermanlands regemente. Död ogift 1758-01-30 under pommerska kriget.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.