:

Appelgren nr 290

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Appelgren nr 290 †

Adlad 1640-10-12, introducerad 1642. Utdöd 1742.


TAB 1

Erik Larsson, bonde på Norra Russbergs skattegård i Ölmehärads socken, Värmlands län.

Barn:

 • Johan Eriksson, adlad Appelgren, till Branthäll i Nikolai socken, Södermanlands län, Ölmeskog i Väse socken, Värmlands län och Malöholm i Finland. Född 1597 i Värmland. Skrivare i räknekammaren 1620. Kamrer på Stockholms slott 1624. Kamrer i Finland 1632-09-11. Adlad 1640-10-12. (Intruoducerad 1642 under nr 290), kommissarie i Finland 1641-04-15. Inspektor över lilla tullen och accisen i Stockholm 1645-01-31. Revisor i kammarkollegium 1645-03-05. Kammarkommissarie. Kammarråd (k.) 1652-04-29. Tillika preses i kammarrevisionen 165 (5) (k.). Död 1660-02-27 i Stockholm och begraven i Storkyrkan i Stockholm. Gift 1628-08-30 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Elsa Tungel, begraven 1657-08-03 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.), dotter av hertig Carls räntmästare Nils Larsson till Branthäll och hans 2:a hustru Brita Nilsdotter, samt halvsyster till presidenten Lars Nilsson, adlad Tungel, och hovkanslern Nils Nilsson, adlad Tungel.

Barn:

 • Lars, född 1635-04-06 i Åbo. Student i Uppsala 1650-11-00. Död 1666-06-14 på Malöholm och begraven i Värmdö kyrka
 • Brita, död 1706. Gift 1659-08-01 i Stockholm med landshövdingen Jakob Pedersson Törnsköld. i hans 2:a gifte, född 1613, död 1674.
 • Catharina, begraven 1689-07-02 Vårby. Gift före 1682 med majoren Magnus Oliveblad, född 1637, död 1706.
 • Carl. Student i Uppsala 1660-11-00. Levde ännu 1682.

TAB 2

Nils (son av Johan Eriksson, adlad Appelgren, Tab. 1), till Hylinge i Västra Husby socken, Östergötlands län. Född 1630-04-20, döpt 1630-04-24 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.). Student i Uppsala 1648-09-18 och i Åbo 1648 (Lå.). Assessor i kammarrevisionen (RAKr.) 1663-04-13. Direktör i kammarrevisionen (RAKr.) 1676-02-15. Död 1677-10-20 och begraven i Storkyrkan i Stockholm, där hans vapen uppsattes. Gift 1663 med Catharina Gyldenklou i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1687-06-24 med hovkansleren Johan Berg, adlad och friherre Bergenhielm, nr 103, i hans 2:a gifte, född 1629, död 1704), döpt 1643-06-22 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.), död 1696-10-16, dotter av regeringspresidenten Anders Gylle, adlad Gyldenklou, och hans 2:a fru Anna Buræa.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1664, död 1697-04-08. Gift 1688-07-29 i Jakobs församling, Stockholm med överstelöjtnanten Olof Wijnbladh, i hans 2:a gifte, född 1655, död 1744.
 • Elsa, döpt 1665-01-13 i Jakobs församling, Stockholm, död 1741-06-13 Leonardsberg och begraven 1741-06-18. Gift 1694-01-21 i Jakobs församling, Stockholm med generallöjtnanten Jakob Burensköld, friherre Burensköld, född 1655, död 1738.
 • Maria Christina, döpt 1666-07-06 i Jakobs församling, Stockholm, död späd.
 • Christina Beata, född 1667-08-12, död 1754-02-27 på Östra Vallby i Rasbo socken, Uppsala län. Gift 1686-07-18 på Hylinge med hovrättsrådet Johan Stigzelius, adlad Lilliemarck, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1731.
 • Maria Elisabet, född 1668, död 1695.
 • Anders, till Hylinge. Född 1670. Student i Uppsala 1681-10-12. Löjtnant vid fortifikationen i Livland 1693-10-12. Fänrik vid livgardet 1694-01-06. Löjtnant vid livgardet 1696-02-07. Kapten 1700-09-07. Major 1706-06-10. Överste för Östgöta infanteriregemente 1709-01-28. Fången i slaget vid Poltava 1709-06-28. död 1716-06-20 i klostret Jerusalem nära Moskva. Han var förlovad med Hedvig Wachtmeister.
 • Brita Juliana, född 1671, död före 1676-04-11 då själaringning efter henne ägde rum i Jakobs församling, Stockholm.
 • Christina, född 1672, död 1741-06-13. Gift 1:o med ryttmästaren Otto Henrik Schulman, född 1672, död 1702. Gift 2:o med överstelöjtnanten Erik Axel Ekehielm, född 1682, död 1737.

TAB 3

Johan (son av Johan Eriksson, adlad Appelgren, Tab. 1). Student i Uppsala 1650-05-00. Assessor i Åbo hovrätt 1679-05-24 men inställde sig ej till tjänstgöring, varför hans tjänst 1681-11-12 förklarades ledig. Begraven 1696-10-23 Värmdö socken, där även hans 7 barn begrovos. Gift med Margareta Törnsköld, dotter av landshövdingen Jakob Törnsköld, och hans 1:a fru Christina Trana.

Barn:

 • Christina Maria, döpt 1664-01-04 i Jakobs församling, Stockholm, död ung.
 • Johan. Löjtnant vid fortifikationen 1693-08-13. Kapten vid fortifikationen 1699-04-21. Ihjälstucken 1701 i duell med ingenjörkaptenen Carl Blåman.
 • Per. Kunglig page. Gick 1696 i fransk tjänst och blev slutligen överste för för detta Sparreska regementet. Död ogift 1742 vid belägringen av Prag, och var den sista av ätten på svärdssidan.
 • Jakobina, född 1677, död 1713-11-14 på Ramsö gård i Värmdö socken, och begraven 1714-02-24. Gift 1697 med överstelöjtnanten Magnus von Brömssen, i hans 2:a gifte, född 1668, död 1734.
 • Elsa, döpt 1680-07-02 i Jakobs församling, Stockholm, levde ogift 1742-12-00.
 • Jakob, döpt 1682-05-18 i Jakobs församling, Stockholm. Page på ambassaden till Moskva 1699. Var sedan vid amiralitetet. Drunknade i unga år.
 • Vendela Margareta, döpt 1685-07-09 i Tyresö socken, Stockholms län, död ogift 1710 och begraven 1710-11-07 i Vaxholm.

TAB 4

Erik (son av Johan Eriksson, adlad Appelgren, Tab. 1). Page hos drottning Christina. Kommissarie i Palmstruchska banken. Fullmäktig i rikets ständers bank 1668-09-21. Beskylldes för åtskilliga begångna felaktigheter och skildes från tjänsten 1681-03-31. Bosatte sig i Estland. Död 1702-03-00 i Uran i Estland. Gift 1670-12-28 i Nikolai församling, Stockholm med Christina Eleonora Drakenhielm, född 1649, död 1712 Siggesta och begraven 1712-04-04, dotter av kammarrådet Vilhelm Boos, adlad Drakenhielm. nr 510, och hans 1:a fru Elsa (von) Brandt. De hade fem barn, för vilka själaringning ägde rum i Storkyrkan (Wn.) 1673-09-19 1674-07-31, 1675-09-10 1678-07-08 och 1678-09-12 samt sex barn, som levde 1686, men torde hava dött före fadern.

Barn:

 • Johannes, döpt 1676-08-22 i Stockholm.
 • En dotter, döpt 1677-10-12 i Stockholm, död i Stockholm 1679-08-00.

TAB 5

Arvid (son av Johan Eriksson, adlad Appelgren, Tab. 1), till Branthäll och Ölmeskog. Född 1647. Student i Uppsala 1660-11-00. Hovjunkare hos änkedrottning Hedvig Eleonora. Död 1701-02-00 på Ramsö och begraven 1704-02-11 i Värmdö kyrka. Gift 1683 med Margareta Brita Duréel, död 1696, dotter av landsdomaren i Halland Peter Nilsson, adlad Duréel, och Helena Silfverstierna.

Barn:

 • Helena Johanna. Gift med kaptenen vid Östgöta infanteriregemente Blomfelt, av en adlad men ej introducerad ätt, stupade i slaget vid Gadebusch 1712. (SK.)
 • Elsa Margareta. Gift 1727-11-22 Leonardsberg med majoren Johan Wollmar Schildt, var endast gift en gång , död 1747 .
 • Eva Christina, född 1687-10-01, Snesta, död 1763-08-30 på Ludgonäs (nu Trollesund) i Ludgo socken, Södermanlands län, som hon ärvde efter sin mors kusiner, fröknarna Gyldencrantz. Genom testamente 1762-08-22 förordnade hon, att Ludgonäs skulle tillfalla hennes systerson kaptenen Johan Jakob Blomfelt och hans hustru Charlotta Benedikta Weissmantel.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: