Cederstedt nr 1404

Från Adelsvapen-Wiki

1404.jpg


Adliga ätten Cederstedt nr 1404 †

Adlad 1705-02-01 introducerad 1707. Utdöd 1811-12-09.


TAB 1

Salomon Pederson. Hertig Carls köpman. En av de första borgarna i Karlstad åren 1584–1590. Gift med Emerentia Andersdotter.

Barn:

 • Peder Salomonsson. Rådman i Karlstad 1608. Borgmästare i Karlstad 1624–1629. Gift 1609-10-03, med Carin Knutsdotter, född 1591-06-00 i Karlstad. Död 1669-02-22, dotter av den förste borgmästaren i Karlstad Knut Olofsson och hans 1:a fru Kerstin Olofsdotter Luth, samt halvsyster till justitiepresidenten Petrus Canuti Carolstadius, sedan Canutius, adlad Bäfverfeldt.

Barn:

 • Salomon Pedersson Carolstadius, född 1610-08-14 i Karlstad. Student i Uppsala 1632-09-14 och i Åbo 1640. Auskultant i Svea hovrätt. Vice häradshövding inom Värmland. Borgmästare i Karlstad 1647-05-16. Död 1681-05-10. Hans barn kallade sig Carlstedt. Gift 1:o 1646-07-05 i Stockholm (Wn.) med Emerentia Bökman, död 1656-04-16 dotter av handelsmannen i Stockholm. Melker Bökman. Gift 2:o 1657-04-12 med Margareta Roman, född 1636-02-17, död 1727-04-05, dotter av landskamreraren Arvid Pedersson (Roman) på Västervik och hans 2:a hustru Benedikta Röding samt halvsyster till generalguvernementskamreraren Per Roman, adlad Stierncrantz.

Barn:

 • 2. Jonas Carlstedt, adlad Cederstedt, född 1659-03-29 i Karlstad. Först advokat, sedan kanslist i landskansliet i Uppsala. Mantalskommissarie inom Uppland 1685. Sekreterare hos kungl rådet greve Fab. Wrede 1685. Advokatfiskal i bergskollegium 1687-07-04. Aktor emot det förra bergskollegiet 1694. Assessor i nämnda kollegium 1704-12-03. Adlad 1705-02-01 (introducerad 1707 under nr 1404). Bergsråd 1713-06-26 1730-08-09 i Stockholm och begraven i egen inköpt grav i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes. Gift 1718-04-29 med Ulrika Cronström, född 1692-01-08, död 1761-08-22 Sundsör, dotter av assessorn Peter Cronström, och Johanna Grau.

Barn:

 • Salomon, född 1719-06-16, död 1733-11-20.
 • Jonas, född 1726-02-23, student i Uppsala 1738-02-22. Auskultant i bergskollegium (Ab.) 1743-10-10. Död 1754-09-11 och begraven i Cederstedtska graven i Storkyrkan

TAB 2

Per (son av Jonas Carlstedt, adlad Cederstedt, Tab. 1), till Sundsör, Vidbynäs, Värsta och Stensätra, alla i Turinge socken, Stockholms län. Född 1721-07-18. Student i Uppsala 1734-09-23. Auskultant i kammarkollegium. Brukspatron. Död hastigt 1762-05-22. Gift 1755-01-01 i Stockholm med Johanna Maria Ehrenhielm, född 1727-03-14, död 1775-03-27 på Sundsör (Turinge kyrkoarkiv.), dotter av assessorn Erik Ehrenhielm, och Anna Christina Schönberg.

Barn:

 • Christina, född 1757-03-10 på Sundsör (Turinge kyrkoarkiv.), död 1840-02-15 i Stockholm. Gift 1775-05-25 på Kumla gård i Turinge socken med majoren Carl Gustaf Elgenstierna, född 1738, död 1809.
 • Ulrika, född 1759-05-29 på Sundsör, död 1782-05-24 i Stockholm och begraven i Cederstedtska familjegraven i Storkyrkan. Gift 1776-05-16 på Kumla (Turinge kyrkoarkiv.) med överstelöjtnanten Carl Arnell, adlad Arnell, född 1734, död 1811.
 • Johanna Maria, född 1760-07-27 på Sundsör (Turinge kyrkoarkiv.), död 1762.

TAB 3

Jonas (son av Per, Tab. 2), till Sundsör. Född i Sundsör 1756-03-17. Student i Uppsala 1771. Disp. 1774. Auskultant i bergskollegium 1774-11-07. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1774. Kopist i Uppsala 1775-07-00. Kanslist 1777. Avsked med bergsråds karaktär 1782-11-20. Död 1811-12-09 i Norrköping av kräfta i munnen samt begraven i Norrköping 1811-12-13. Han var den siste av ätten på svärdssidan. Vapnet krossades vid graven av kyrkoherden i Söderköping, kanslirådet Gust. Abr. Silverstolpe. 'Bergsrådet Cederstedt var en stor ordensvurm, och har Par Bricole honom mycket att tacka för sitt anseende. Han måste 1811 försälja sin ärvda egendom Sundsör.' Gift 1783-03-06 med sin svågers systerdotter Johanna Christina Benzelstierna B, född 1759-08-09 i Lund, död 1837-01-23 i Stockholm och begraven i Cederstedtska graven i Storkyrkan, dotter av biskopen i Strängnäs doktor Carl Jesper Benzelius och Johanna Helena Arnell, syster till herrarna Arnell, adlad och adopterad Arnell.

Barn:

 • Johanna Carolina, född 1787-09-16 på Sundsör, död 1823-06-16 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Cederstedtska familjegraven i Storkyrkan. Gift 1816-06-11 i Norrköping med sin fasters mans brorson, med. professorn Nils Vilhelm Elgenstierna, född 1785, död 1824.
 • Per, född 1790-06-04. Student i Uppsala. Död i Uppsala 1810-05-12.
 • Carl Salomon, född 1792-02-18 på Sundsör, död på Sundsör 1792-07-11.
 • Jonas, född 1794-02-02, död 1802-05-15 på Sundsör.
 • Ulrika (Ulla) Christina, född 1796-06-02 på Sundsör. Stiftsjungfru. Död 1874-05-11 Klovsten. Gift 1826-06-05 i Stockholm med sin systers svåger, förste expeditionssekreteraren Carl Magnus Elgenstierna, född 1786, död 1861.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.