:

Von Axelson nr 2022

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Axelson nr 2022

Adlad 1760. Resolution å adelskapet 1762-03-12, men sköldebrevet icke utfärdat förrän 1769-12-11. Adlad och adopt. 1772-09-13. Introd. 1775. Äldre grenen upphöjd i friherrlig värdighet 1772.

Uppgiften att släkten skall härstamma från de ryktbara Axelssönerna av Tottsläkten saknar alla bevis.

Axelson A202200.png

TAB 1

Axel Olsson, strandridare i Falkenberg, begravd där 1718-02-25, 85 år gammal. Gift med Helena Blom, död 1742/43, änka efter handlanden i Falkenberg Nils Rus.

Barn:

 • Nils Axelsson, född 1688 i Halland, möjligen snarare 1693-10-09 i Falkenberg. Krigskommissarie och fältbokhållare vid Värmländska armén. Överkrigskommissarie. Död 1762-12-28 på sin egendom Gunnarskär Hammarö å. 20/1. Gift 1720-04-07 i Köla prästgård med Anna Lisa Faxell, född där 1702-08-06, död 1776-10-03 på Gunnarskär, dotter av prosten och kyrkoherden i Köla pastorat av Karlstads stift, Sven Faxell och Maria Caméen samt syster till regeringsrådet Bengt Faxell, adlad Faxell.

Barn:

 • Stina Cajsa Axelsson, född 1726, begr 1771-05-11.
 • Sven Axelsson, kapten, född 1728, död 1798-12-08 på Gunnarskär. Gift 1759-08-21 med Christina Regina Jegerhjelm, född 1720-05-02, död 1810-05-13 på Gunnarskär.
 • Axel Axelsson, adlad och friherre von Axelson, född 1729, död 1790. Se friherrliga ätten von Axelson nr 259.
 • Elisabet Axelsson, född 1731.
 • Johan Axelsson, major och riddare, adelskap ej känt, men kallade sig också von Axelson, född 1735, död .
 • Carl Axelsson, adlad och adopt. von Axelson, född 1739, död 1795. Se Tab. 2.

TAB 2

Carl Axelsson, adlad och adopt. von Axelson, (son av Nils Axelsson tab 1), född 1739 (1742?) 18/6. Volontär vid Hessensteinska regementet 1756-05-16. Rustmästare därst. 1757-07-08. Förare 1758-12-12. Sergeant vid Västerbottens regemente 1759-07-04. Konstit. fänrik s. å. 15/9. Fänrik vid fribataljonen i Pommern s. å. 20/11. Placerad på änkedrottningens regemente 1762-09-14. Löjtnant därst. 1770-01-26. RSO 1772-09-12 med valspråk: lydnad och trohet. Adlad s. å. 13/9 och adopt. på sin broders adelskap (introd. 1775 under nr 2022). Regementskvartermästare 1773-05-10. Stabskapten1 1775-01-11. Transport till Närkes och Värmlands reg.1775-06-30. Kompanichef 1776-05-01. Major vid sistnämnda regemente 1779-02-10. Överstelöjtnant 1785-05-20. Överste i armén 1790-07-22. Avsked 1793-02-05 med generalmajors titel. Död 1795-10-27 på Valnäs i Eds socken, Värmlands län. 'Han gick, såsom frivillig, ut i pommerska kriget och bevistade alla träffningarna därunder. Kommenderades 1772 under generallöjtnanten friherre Sprengtportens befäl till Stockholm för att göra tjänst vid regementsförändringen, och deltog slutligen i kriget emot Ryssland 1788–1790.' Gift 1775-12-28 Segmon, död 1824-09-01, dotter av majoren Carl Fredrik Uggla, och Agneta Elisabet Didron.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1777-02-10, död 1809-09-13 på sin egendom Gunnarskär i Hammarö socken, Värmlands län. Gift 1808-11-08 på Valnäs med brukspatronen Per Gustaf Berger i hans 1:a gifte (gift 2:o 1821 med Anna Catharina Ekman, född 1796, död 1867, dotter av prosten och kyrkoherden i Strömstad Carl Magnus Ekman och Ulrika Eleonora Kloth)2, född 1775, död 1834.2
 • Hedvig Maria, född 1778-05-28, död s. å. 27/6 på bostället Sörbro i Bro socken, Värmlands län.
 • Carl Axel, född 1779-06-16. Konstit. fänrik vid Värmlands lantvärn 1788-10-01. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1790-08-23. Student i Uppsala 1791. Löjtnant 1802-05-06. Kapten 1808-02-15. Guldmed. för tapperhet i fält 1809. Majors avsked 1815-04-18. Död ogift 1848-04-26 i Lidköping. Han bevistade med beröm fälttågen i Pommern 1807, i Norge 1808 och 1809 samt i Tyskland 1813–1814.
 • Elsa Maria, född 1780-10-05, död 1781-03-05 på Sörbro.
 • Nils Reinhold, född 1782-06-06, död s. å. 10/5 på Sörbro.
 • Christina Catharina, född 1783-11-09, död ogift 1844-11-23 Toverud
 • Nils Sven, född 1785-04-12, död 1796-06-23 i Karlstad.
 • Elsa Carolina, född 1786-05-26, död s. å. 1/9 Ekholmen
 • Gustaf, född 1787. Överstelöjtnant. Död 1847. Se Tab. 3
 • Carolina Maria Fredrika Charlotta, född 1788-12-20, död 1853-05-26 i Stockholm. Gift 1825-07-03 Ruda
 • Johan Fredrik, född 1791. Major. Död 1866. Se Tab. 7
 • Bengt Erland, född 1793-12-27. Kadett vid Karlberg 1809-09-29. Utexaminerad3 1812-09-15. Fänrik vid livregementets grenadjärkår s. å. 22/10. Död s. å. 20/12 under fälttåget i Tyskland i Kiel i Holstein.
 • Hedvig Juliana, född 1795-04-24, död 1799-04-26.

TAB 3

Gustaf, (son av Carl Axelsson, adlad och adopt. von Axelson, tab 2), född 1787-08-22. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1803-02-16. Underlöjtnant därst. 1805-08-16. Kapten i armén 1809-06-29. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1810-04-03. RSO 1818-05-20. Major i Värmlands regemente 1822-05-21. 3. Major därst. 1824-03-09. Överstelöjtnant i armén 1833-06-22. 2. Major4 1836-02-20. Avsked 1842-02-09. Död 1847-08-23 Sörbro. Han bevistade fälttågen emot Norge 1808–1809 och i Tyskland 1813–1814. Gift 1:o 1812-12-26 Uggleberg med sin kusin Carolina Thurinna Uggla, född 1795-01-10, död 1826-11-29 på majorsbostället Södra Östbro i Bro socken, Värmlands län, dotter av majoren Carl Fredrik Uggla, och friherrinnan Juliana Ribbing af Koberg. Gift 2:o 1828-12-24 Halleby med Pamela'' Fredrika Wolffelt, född 1805-01-02, Vij, död 1879-04-09, i Stockholm, dotter av majoren Fredrik Magnus Wolffelt, och Catharina Elisabet Weidling.

Barn:

 • 1. Carl, född 1813-11-18. Student i Uppsala 1830-06-01. Auskultant i Svea hovrätt 1834-06-23. Extra ordinarie notarie därst. 1836-06-21. Extra ordinarie kanslist i kammarrätten s. å. 6/10. Extra ordinarie kanslist i riksgäldskontoret 1837-07-19. Vice notarie i Svea hovrätt s. å. 28/9. Extra ordinarie kontorsskrivare i riksbanken 1839-11-07. Räkenskapsförare vid riksgäldskontoret 1843-08-02. Kanslist i kammarrätten 1844-11-29. Kanslist i riksgäldskontoret 1850-11-08. Död ogift 1853-09-13 i Nikolai förs i Stockholm i koleran.
 • 1. Georg Julius, född 1815. Kapten. Död 1867. Se Tab. 4.
 • 1. Axelina Julie Elisabet, född 1816-02-26, död s.å. 8/3.
 • 1. Gustaf, född tvilling 1817-06-05, död 1819-08-26.
 • 1. Fredrik, född tvilling 1817-06-05, död s. å. 2/10.
 • 1. Henrietta Turinna, född 1819-06-06. Stiftsjungfru. Död 1837-02-12 på Södra Östbro.
 • 1. Julie, född 1820-09-14. Stiftsjungfru. Död 1869-01-19 i Örebro. Gift 1845-09-11 i Karlstad med brukspatronen Knut Viktor Sirokirk, född 1818-11-20 Ölsboda 5, död 1879-02-08 i Örebro.5
 • 1. Axelina Annetta Alexandra, född 1822-12-19 Buda. Stiftsjungfru. Död ogift 1849-07-27 i Stockholm.
 • 2. Fritz Gustaf Otto Emil, född 1831. Major. Död 1894. Se Tab. 6.
 • 2. Elisabet Sofia Emilia Pamela, född 1834-04-03 Sörbro, död 1925-01-27 i Stockholm. Gift 1874-09-19 i Stockholm med kammarrådet, KN02kl, filosofie doktorn Sven Borgström, född 1826-09-09, död 1898-05-13 i Stockholm.
 • 2. Johan Mauritz Axel August, född 1838-03-05 på Sörbro. Kadett vid Karlberg 1853-04-01. Utexaminerad 1857-11-14. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 24/11. Löjtnant 1863-08-07. Kapten 1875-07-02. RSO 1881-12-01. Major i armén 1888-04-23. Avsked från regementet och armén s. d. RVO 1894-12-01. Död 1897-03-08 Ådö. Gift 1:o 1861-09-14 med grevinnan Hedvig Ingeborg Augusta Cronhielm af Hakunge, född 1834-10-02 i Stockholm, död 1883-03-23 i Enköping, dotter av kaptenlöjtnanten greve Axel Fredrik Conrad Cronhielm af Hakunge, och Eva Gustava Flodman. Gift 2:o 1884-08-17 i Marienkirche i Lybeck med sin halvsysters dotter Carolina Matilda Strokirk, född 1848-02-10 Lidetorp 5, död 1919-09-04 på Ådö (Helgesta förs, Södermanlands län db).

TAB 4

Georg Julius, (son av Gustaf, tab 3), född 1815-01-26 Ruda. Kadett vid Karlberg 1829-10-01. Utexaminerad 1834-08-16. Fänrik vid Värmlands regemente s. å. 27/9. Löjtnant 1838-06-23. Regementskvartermästare 1839-07-12. Generalstabsofficer s. å. 19/1. Transporterad till löjtnant vid topografiska kåren 1844-08-15. Kapten 1849-03-27. RSO 1854-12-18. Suppleant i direktionen för arméns pensionskassa 1857-04-25. Krigsarkivarie s. å. LKrVA s. å. 18/12. Lärare i topografi och kartritning vid högre artilleriläroverket 1859-01-11–s. å. 5/10. RDDO 1860. Major 1861-04-30. Stabschef hos militärbetälhavaren på Gotland 1862. RNS:tOO 1865-06-25. Död 1867-09-06 i Stockholm. Gift 1850-09-13 i Stockholm med Ofalia Carolina Götilda Sjöstedt, född 1826-02-13, död 1897-04-25 i Stockholm, dotter av bryggaren Jakob Sjöstedt och Sofia Ulrika Richnau.

Barn:

 • Sofia Turinna, född 1850-12-05 i Jakobs förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1930-10-16 i Stockholm (S:t Matteus, db nr 452).
 • Ofalia Georgina, född 1851-12-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1932-11-21 i Stockholm (Jakobs förs, db nr 75), begraven i Solna socken. Gift 1:o 1884-02-28 i Stockholm med krigsrådet, RNO, Erland Henrik Vilhelm Dahlqvist i hans 2:a gifte (gift 1:o 1846-11-27 i Stockholm med Vendela Elisabet Botilda Pripp, född 1818-01-24 i Stockholm, död där 1883-01-02, dotter av grosshandlaren Johan Georg Pripp och Anna Maria Berggren), född 1816-01-30 Formetorp, död 1895-05-07 i Stockholm. Gift 2:o 1900-03-06 i Stockholm med arkitekten Erik Otto Ulrich, född 1862-01-05 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs Död 1934-08-12 i Ludvika förs, gravsatt i Solna.
 • Julie Carolina, född 1853-06-09 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1931-02-08 i Stockholm. Begraven i Bo socken, Stockholm. Gift 1879-07-30 på Boo å Värmdö med ryttmästaren vid livregementets dragoner Knut Robert Gabriel Montgomery B, född 1850, död 1915-01-10 i Stockholm.
 • Turinna, född 1856-12-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1857-07-26 i Stockholm.
 • Carl Gustaf Georg, född 1858. Ingenjör. Död 1936. Se Tab. 5.

TAB 5

Carl Gustaf Georg, (son av Georg Julius, tab 4), född 1858-11-05 i Stockholm. Ingenjör i Leipzig. Död 1936-03-12 i Leipzig (Jak.förs i Stockholm db n:r 30). Gift 1891-05-16 i Leipzig med Charlotte Friederici, född där 1860-10-27. Dotter av domherren, jur. doktorn Georg Friederici och Berta Amalia Lehmann.

Barn:

 • Ofalia Berta Martha , född 1892-02-21 i Stockholm. Gift 1:o 1913-03-05 med majoren vid sachsiska 8. infanteriregementet »Prinz Johann Georg» Alexander Crome, född 1886-09-08
 • Julie Helena Turinna, född 1893-09-28 i Berlin.
 • Charlotte Anna Lilli, född 1895-10-24 i Leipzig. Gift 1921-07-15, med före detta ryttmästaren vid 5. sachsiska chevauxlégersregementet Filip Heinrich Jelmoli, från vilken hon 1923-11-16 blev skild, född 1888-09-18.
 • Olga Alice Gertrud, född 1899-12-10 i Leipzig. Gift därst. 1921-05-03 med före detta oberlöjtnanten vid sachsiska 1. fältartilleriregementet nr 12 Verner Georg Lengnick, född 1893-01-17 i nämnda stad.

TAB 6

Fritz Gustaf Otto Emil, (son av Gustaf, tab 3), född 1831-11-23 på Sörbro i Bro socken, Värmlands län. Kadett vid Karlberg 1844-10-10. Utexaminerad 1850-10-31. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 9/11. Löjtnant 1854-12-07., Kapten 1866-07-04. RSO 1873-06-14. Major i armén 1881-09-26. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1883-04-27. Död 1894-11-22 i Stockholm och begraven på kyrkogården i Karlstad. Gift 1:o 1862-09-21 Mässvik med sin kusin Anna Maria Louisa von Axelson, född 1832-03-23 på Mässvik, död 1863-11-09 Tollerud och begraven på kyrkogården i Karlstad, dotter av majoren Johan Fredrik von Axelson och Sofia Charlotta Lennartsson. Gift 2:o 1866-09-07 i Linköping med Hedvig Adamina Taube, född 1839-01-07 Rafnäs, död 1915-02-18 i Stockholm och begraven på kyrkogården i Karlstad, Engelbrekts förs, dotter av kaptenen Otto Evert Taube, och hans 2:a fru, grevinnan Adamina Vilhelmina Cronstedt af Fullerö.

Barn:

 • 2. Hedwig, född 1867-06-18 Tollerud Död 1935-11-04 i Stockholm, S:t Matteus förs (db. 449), begraven å västra kyrkogården i Karlstad (db 275).
 • 2. Gustaf, född 1869-09-04 på Tollerud, död där 1887-04-04.

TAB 7

Johan Fredrik, (son av Carl Axelsson, adlad och adopt. von Axelson, tab 2), född 1791-09-05 Ekholmen. Kom i tjänst 1807. Underofficer vid Närkes och Värmlands regemente 1808. Fänrik vid vargeringsbataljonen s. å. Fänrik i regementet 1809-04-19. Transport till livregementsbrigadens grenadjärkår 1811-04-02. Löjtnant därst. 1812-07-14. Transport till Värmlands regemente 1813-02-23. Kaptens karaktär 1816-01-13. Regementskvartermästare 1826-10-05. RSO 1838-01-28. Majors avsked 1839-03-22. C XIV Joh:s medalj. Död 1866-09-24 på sin egendom Mässvik i Bro socken, Värmlands län. Han bevistade fälttågen mot Norge 1808–1809 och 1813 års fälttåg i Tyskland samt deltog i slagen vid Gross-Beeren, Dennewitz och Leipzig. Gift 1824-07-04 med Sofia Charlotta Lennartsson, född 1805-01-26, död 1860-01-23 på Mässvik, dotter av brukspatronen Herman Lennartsson och Charlotta Geijer.

Barn:

 • Fredrika Sofia, född 1825-04-13 på Mässvik, liksom syskonen, död 1899-09-21 i Säffle. Gift 1849-12-31 på Mässvik med majoren David Vilhelm Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1806, död 1877.
 • Carl Johan Herman, född 1828. Överstelöjtnant. Död 1893. Se Tab. 8.
 • Carolina Charlotta Turinna, född tvilling, 1832-03-23, död 1888-01-11 i Stockholm. Gift 1862-09-22 med regementsläkaren vid Göta livgarde, livmedikus, RNO, m. m. Herman Vilhelm Hülphers i hans 1:a gifte (gift 2:o med Matilda Charlotta Hellström, född 1872-05-12 i Stockholm, dotter av åkerlägaren Anders Hellström och Matilda Hedberg)6, född 1822-05-06 Älvvik, död 1905-03-21 i Stockholm.
 • Anna Marie-Louise , född tvilling 1832-03-23, död 1863-11-09 Tollerud. Gift 1862-09-21 med sin kusin majoren Fritz Gustaf Otto Emil von Axelson nr 2022, i hans 1:a gifte, född 1831, död 1894.

TAB 8

Carl Johan Herman (Carl-Herman), (son av Johan Fredrik, tab 7), född 1828-03-29 på Mässvik. Kadett vid Karlberg 1844-02-01. Utexaminerad 1849-02-10. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 23/2. Löjtnant 1854-12-07. Kapten 1865-08-15. Major 1872-04-05. RSO s. å. 27/5. Överstelöjtnant i armén 1885-05-19. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv s. å. 24/7. KVO2kl 1890-12-01. Död 1893-12-06 på sin egendom Mässvik. Gift 1859-09-20 i Söderköping med Hilma Vilhelmina Elisabet Lagberg, född 1837-01-10 i Söderköping, död 1907-01-26 i Söderköping (Bro förs Värml. db), dotter av stadsläkaren med. doktor Johan Olof Lagberg och Sofia Catharina Thyselius.

Barn:

 • Johan Gustaf Herman, född 1874. Kapten. Död 1923. Se Tab. 9.

TAB 9

Johan Gustaf Herman, (son av Carl Johan Herman, tab 8), född 1874-09-20 Mässvik. Volontär vid Värmlands regemente 1891-09-28. Mogenhetsexamen i Karlstad 1892-06-13. Sergeant vid nämnda regemente 1893-06-17. Elev vid krigsskolan 1893-08-01. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid regementet 1894-11-23. Löjtnant 1898-10-07. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1899-05-19. Utexaminerad från Ultuna lantbruksinstitut 1901. Kapten i nämnda reg:s reserv 1907-10-04. RVO 1910-06-06. Ordförande i styrelsen för Säffle kanalbolag. Vice ordförande i Värmlands läns lantmannaföreningars centralförenings styrelse. Styrelseledamot i Billeruds aktiebolag, Bergslagernas järnvägsaktiebolag, aktiebolag Värmlandshem, statens lantbruksskola å Varpnäs och Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen. RJohO 1921. GM 1921. SMsjv. Död 1923-03-07 i Stockholm, Bro förs, Värmlands län. Han ägde Mässvik och hus i Stockholm. Gift 1902-03-01 i Stockholm med Anna Hedvig Gerda Elisabet Holm, född 1882-03-01 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, död 1957-01-10 i Ed, Värmlands län. Äg jämte barnen Mässviksskogen i Bro socken. Dotter av verkst direktören i aktiebolag P A Norstedt & Söner vice häradshövdingen Gustaf Birger Anders Holm och Anna Norin.

Barn:

 • Hedvig Elisabet Turinna (Elsa), född 1905-07-31 på Mässvik, liksom syskonen, död 1968-06-18 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm. Gift 1:o 1931-02-14 - 1939-11-27 m Sven Reinhold Westman, född 1887-10-06 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, konstnär, död 1962-05-26 i Filipstad, 2:o 1962-12-01 med Karl Evert Vilhelm Magnus Ahnström, född 1901-05-20 i Norrköpings Hedvigs församling, död 1967-07-08 i Storkyrkoförsamlingen.
 • Carl Gustaf Herman (Carl-Herman), född 1908-08-16, banktjänsteman, död 1954-04-13 i Johannes församling, Stockholm. Gift 1943-02-27 - 1949-12-22 med Brita Bergström, född 1920-01-11 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, död 1997-10-15 i Västerstrands församling, Karlstad, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1950 -11-18 med Karl Erik Knut Berghult, född 1916-10-03 i Matteus försaamling, Stockholm, död 1997-10-15 i Västerstrand).
 • Anna Ester Agnes, född 1911-04-12, död 1980-02-24 i Bro, Värmlands län. Gift 1:o 1933-12-20 - 1940-11-26 med Björn Snellman, född 1908-05-21 i Umeå, leg läkare, död död 1973-03-09 i Nacka, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1942-06-23 med Kerstin Maria Kallander, född 1915-05-07 i Spånga, död 2007-02-28 i Oscar), 2:o 1942-02-22 med Carl Ludvig Sigurd Dahlman, född 1911-09-25 i Härnösand, notarie, död 1988-02-28 i Bro.
 • Anna Gunhild Turinna, född 1913-11-12, död 2004-04-03 i Täby, Stockholms län. Gift 1936-09-06 med Erik Gustaf Dahlbeck, född 1911-05-26 i Ström, Jämtlands län, civilingenjör, död 1981-12-23 i Bro, Värmlands län.

Källor

1KrAB. 2Öä. 3Hc. 4Nv. 5As. 6SB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: