:

Von Strokirch nr 1059

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Adlad 1684-04-07, introd. 1686. Utdöd.

Enligt äldre uppgifter skall släkten Strokirch härstamma från en tysk friherrlig ätt Rothkirch i Pfalz, av vilken en medlem under kejsar Karl V:s tid skulle flyttat till Livland och där ändrat namnet till Strokirch. Härför finnas dock inga som helst bevis. Däremot torde släktens ursprung med största säkerhet vara att söka i Mecklenburg. Där förekomma redan under medeltiden personer med namnet Strokerken till godset Strohkirchen i trakten av staden Schwerin, och enligt vad tyska ortsnamnsforskningar giva vid handen, förekommer namnet Strohkirchen ej inom hela tyska riket mer än i Mecklenburg. Enligt en handling i Mecklenburger Urkundenbuch av 1316-09-09 var Johan Strokerken väpnare hos greve Nikolaus von Schwerin. Då han 1351-09-07 omnämnes som död, var han borgare i Schwerin med fastigheter i nämnda stad och i Lübeck samt efterlämnade änkan Margareta och flera söner ävensom två döttrar, som voro nunnor i klostret Rehna.1 De skänkte sin egendom till nämnda kloster 13522. Sönerna voro Henrik, Herman (Heyne), Engel, Peter och Vicke Strokerken. Henrik var präst i Lübeck1 och skänkte likaledes sin egendom till klostret i Rehna. Herman (Heyne) Strokerken nämnes 1350-03-24 som väpnare i grevskapet Schwerin och bosatt i Wittenburg1. År 1358-12-04 var han riddare samt förde tre rågax i vapnet1 (samma vapenbild som förekommer i den adlade Lorentz Strokirchs vapen). En son till honom var Volrat Strokerken, som blev munk i klostret Ribnitz (sist guardian och prokurator därst.), dit han skänkte sin förmögenhet.2 Engel Strokerken var juvelerare i Lübeck och hade sonen Johannes, likaledes borgare i nämnda stad, där han köpte och sålde gårdar 1376, 1393 och 1394. Död 13983. Peter Strokerken är endast känd genom att hans änka Gertrude sålde sin gård i Lübeck till hans brorson Johannes 1376.3 Vicke Strokerken var 1362 väpnare i staden Lubecks tjänst3. Han var 1378 bosatt i Ratzeburg, därhän köpte gårdar 1377 och 1381, vilka han sålde 1383 och flyttade till Lübeck, där han förekommer som borgare3 1385-01-13. Hans son Johannes var 1423 kanonikus vid Mariakyrkan i sistnämnda stad.3 Från slutet av 1300-talet tillhörde godset Strohkirchen nunneklostret Rehna och byn med samma namn fransiskanerklostret Zarrentin. När bärare av namnet Strokerken sjuttio år senare ånyo framträda i urkunderna, tala förnamn och boningsorter starkt för samband med förenämnda släkt. År 1453 förekommer enligt skatteregistret för byn Testorf under klostret Zarrentin en klosterbonde Hans Strokerken, som var död 1462, då han efterträtts av sin son Herman (Heyne) Strokerken, vilken nämnes ännu 1496. I en annan by, Lüttow, under samma kloster finnes i skatteregistret på 1540-talet åter en Heyne Strokerken, vilken 1558 efterträddes av sin son arrendatorn under klostret Zarrentin, Joakim (Achim) Strokerken, som förekommer ännu 1584. Han synes varit fader till den Joakim Strokerken, som 1610 blev borgare i Lübeck och är ätterna Strokirchs och von Strokirchs med visshet kände äldste stamfader. En broder till sistnämnde Joakim var den Hans Strokerken, som först var klosterarrendator jämte fadern, sedan husägare i Lübeck (1607–1614), och vars son Evert överflyttade till Sverige och blev stamfader för den kända bruksägaresläkten Strokirk. Anmärkas bör även, att en Hans Strokerken och hans efterkommande nämnas 1469–1614 i skatteregistren som klosterbönder under klostret Rehna. (Medd. av före detta jägmästaren C, von Strokirch.)

Ätten Strokirch är inskriven på riddarhuset i Riga under nr 145.

Heyne Strokerken

Barn:

 • Joakim Strokerken

Barn:

TAB 1

Joakim Strokerken. Borgare i Lübeck 1610-01-004. Köpte gård i nämnda stad 16212. Död 1644. Gift 1:o 1610-02-15 i Lübeck6 med Anna N. N. Gift 2:o med Margareta N. N., som levde ännu 1661.2

Barn:

 • Mikael Strokirch (namnet skrives även Strokerck och Strokarck). Skeppsredare i Lübeck. Flyttade därifrån till Åbo och blev slutligen handlande i Stockholm. Död där 1651 och begraven s. å. 27/4 i Storkyrkan6 Gift 1642-06-19 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Margareta Hansdotter von Ridderhusen, död 1676-05-0011, dotter av riddarhussekreteraren Johan Larsson, adlad Ridderhusen, nr 376, och Elisabet Påvelsdotter.

Barn:

 • Lorentz Strokirch, adlad Strokirch, född 1643. Överkrigskommissarie. Död 1725. Se adliga ätten Strokirch.
 • Johan Strokirch, adlad von Strokirch, född 1645. Assessor. Död 1719. Se adliga och friherrliga ätterna von Strokirch, Tab. 1.
 • Mikael Strokirch, adlad von Strokirch, född 1649. Ekonomiståthållare. Död 1723. Se Tab. 3.
 • Paul Strokirch, adlad von Strokirch, född 1651. Övertullinspektor. Död 1710. Se adliga och friherrliga ätterna von Strokirch, Tab. 16.

TAB 2

Hans Strokerken.

Barn:

TAB 3

Mikael Strokirch, adlad von Strokirch (son av Mikael Strokirch, Tab. 1), till Ostrominski i Salisburgs socken och Blumbergshof i Palzmars socken, båda i Livland, vilka han erhöll genom sitt gifte. Född 1649-06-07 i Stockholm. Sekreterare på en beskickning till England 1675. Militiesekreterare vid svenska huvudarmén i Skåne 1677. Kommissarie och sekreterare på en kommission till Livland 1681. Adlad 1684-04-07 (introd. 1686 under nr 1059). Reduktionskommissarie i nyssn. land12 1684-07-17. Ekonomiståthållare därst. 1690. Död 1723-05-26 i Stockholm och begraven i koret i Västra Ryds kyrka Uppsala län. Han måste med sin familj flykta för ryssarna från Livland över till Sverige. Sammanskrev och utgav i Stockholm Veritatis studiosi de motu solis et terræ lucubratriuncula (1717) och Lucubrationes Sundbyenses de moralitate (1721). Gift 1695 med Anna Elisabet Thumb von Weingarten, född8 1678-09-24, död8 1746-04-04 i Livland, dotter av översten Christian Thumb von Weingarten, natural. Thumb von Weingarten, och hans 2:a fru Elisabet von Helmersen.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1698 i Riga, död 1763-02-06 i Stockholm. Gift 1:o 1717-11-24 med kaptenen Olof Hermelin, född 1694, död 1728. Gift 2:o 1731-02-28 i Stockholm med kammarherren friherre Carl Vilhelm Cederhielm, född 1705, död 1769.
 • Erik Christian, född 1701. Student i Uppsala7 1716-04-23. Assessor (i Dorpats hovrätt?). Död ogift 1764 i Livland. Han köpte 1727 Serbigall i Palzmars socken i Livland, men sålde det åter 1737.9
 • Carl Mikael, född 1702-07-14. Student i Uppsala7 1716-04-23. Konduktör vid fortifikationen. Avsked 1726-06-25. Död ogift 1776-05-01 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm. Han har gjort sig känd som radikal pietist och riksdagsman (se N. F.).
 • Christina Elisabet, döpt 1705-12-03 i Stockholm, död på 1730-talet. Gift med ryska generalen i Livland Tomas Georg von Venediger, född 1686-03-20 i Drachenstein8 i Preussen, död 1732-04-17 i Smilten8, Livland.
 • Ludvig Johan, född 1707. Ryttmästare. Död 1752. Se Tab. 5.
 • Hedvig Eleonora, född 1710-02-02, död 1779-01-07. Gift 1728-05-25 med assessorn i justitiekollegium i Petersburg friherre Carl Ludvig von Ungern-Sternberg, född 1706, död 1749-05-25.[8]

TAB 4

Evert Strokirch född 1608, † 1689. Inflyttad 1620 från Lübeck till Filipstad.

Barn:

 • Johan Strokirch, † 1664.
 • Mathias Strokirch, † 1688. Borgare i Filipstad.
 • Daniel Strokirch född 1650, † ung.
 • Henrik Strokirch född 1652, † ca 1700. Brukspatron.
 • Peter d.ä. Strokirch född 1653, † 1694. Borgare i Filipstad.
 • Erik Strokirch född 1662, † ung.

TAB 5

Ludvig Johan (son av Mikael Strokirch, adlad von Strokirch, Tab. 1), till Blumbergshof. Född 1707. Student i Uppsala7 1722-04-18. Ryttmästare vid pernauska dragonregementet i rysk tjänst. Död 1752 före 2/10 i Stockholm. Gift 1742 med Maria Elisabet von Huden i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1760-05-16 med ridderskapssekreteraren i Livland baron Johan Gottlieb von Wolff, död 1765-04-04), dotter av kaptenen vid öselska lantdragonskvadronen, majoren Henrik Johan von Huden och Margareta Lidin.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1743. Gift med generalen Gustaf Emanuel Weissmann, baron von Weissenstein, född 1729.
 • Carl Johan, född 1746. Ryttmästare. Se Tab. 4
 • Gustaf Vilhelm, född 1747. Major. Se Tab. 5.

TAB 4

Carl Johan (son av Ludvig Johan, Tab. 3), till Autzeem i Roops socken, Livland, som han köpte 1779 och sålde 1805. Född 1746. Kadett i S:t Petersburg. Ryttmästare i rysk tjänst. Levde 1805, men var död 1825 och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1776 med Charlotta Jakobina von Helmersen, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med assessorn Carl Gotthard Berens von Rautenfeld), född 1757-08-28, död 1814, dotter av livländska lantrådet och verkl. ryska statsrådet Magnus Claudius von Helmersen, av en 1643-08-01 adlad, men ej introd. ätt10, och baronessan Maria Vilhelmina von Tiesenhausen. Gift 2:o 1796-12-12 med Carolina Amalia von Trotta, genannt Treyden, död 1829-05-25 på Würzenberg i Ubbenorms socken, Livland, dotter av guvernören i Orenburg N. N. von Trotta, genannt Treyden.

Barn:

 • 2. Vilhelmine Elisabet Eleonore, född 1803-01-06. Gift 1825 med läraren Vilhelm Faber.
 • 2. Sofie, levde 1858. Gift 1830-07-16 med kreisgerichtssekreteraren i Riga Alexander Gotthard von Vegesack.

TAB 5

Gustaf Vilhelm (son av Ludvig Johan, Tab. 3), till Labbrenz i Burtnecks socken, Livland. Född 1747. Kadett i S:t Petersburg. Major i rysk tjänst.

Barn:

 • Dorotea Elisabet, född 1806.
 • Anna Catharina, född 1808.
 • Elisabet Amalia, född 1809, död ogift 1830-01-22 i S:t Petersburg.
 • Anna Constance, född 1814.

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • 1Mecklenburger Urkunden-Buch. 2Lübecks fastighetsregister. 3Lübecker Urkundenbuch. 4Lübecks stadsarkiv. Kammerei Bürgerannahme-Buch von 1591–1623. 5Welte Jahrbuch von 1610. 6Storkyrkans arkiv. 7Um. 8Riga. 9von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands. 10SK. 11At (So).

: