:

Queckfeldt nr 979

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Queckfeldt nr 979

Adlad 1675-04-08, introducerad 1682.

Ätten, som enligt äldre stamtavlor och riddarhusgenealogien har gemensamt ursprung med adliga ätten Hjelmberg, uppgives härstamma från Norge. Såväl den ena som den andra uppgiften torde dock tarva bekräftelse och Gustaf Svensson (Tab. 3) få anses såsom ätten Queckfeldts förste säkert kände stamfader.

Queckfeldt A97900.png

TAB 1

Anders Svensson (översiktstab. 1). Inkom 1556 från Norge och blev knekthövidsman i Västergötland.

Barn:

 • Sven Andersson, på Stubbe (? i Händene socken, Skaraborgs län.). Häradshövding inom Skaraborgs län. Underlagman i Västergötland. 'Kom med ett betydligt antal för egna medel värvade karlar och hästar hertig Carl, sedermera konung Carl IX, till hjälp i Stångebro slag 1598, för vilket han allenast begärde livstidsfrihet uppå sitt åboende hemman. Höll under bemälde konungs tid elva ryttare till rikets försvar.’ Gift 1:o med Cecilia Paulin.
 • Barn:
 • Gustaf Svensson. Landsbokhållare. Död 1646. Se Tab. 3.

TAB 2

Anders Svensson, (son av Sven Andersson, Tab. 1), Foxerna. Landsbokhållare i Skaraborgs län före 1637. Ligger jämte sin hustru begraven i Eggby kyrka. Gift med Anna Columba, död 1652, dotter av domprosten i Skara Olaus Jacobi Columbus.

Barn:

 • Sven Andersson, till Hjälmvik i Stala socken, Göteborgs och Bohus län. Född 1629-01-09 på Foxerna. Handskrivare hos guvernören i Bohuslän 1658. Kronofogde i Orusts östra distrikt 1659-08-17–1674. Tillika borgmästare i Marstrand 1666. Befallningsman över Orust och Tjörn 1681. Död 1691 på Strömsholms kungsgård. Gift 1:o med Cecilia Paulsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kronofogden Jakob Hansson Nöring), dotter av slottsskrivaren på Bohus Paul Nilsson och Viveka Clausdotter. Gift 2:o trolovad med Anna Jönsdotter och 1672-09-18 dömd att äkta henne, men av Göta hovrätt befriad därifrån, dotter av Jöns Larsson i Romelanda och Marta Grubbe. Gift 3:o 1673 med Christina Nilsdotter. Gift 4:o med Catharina Bagge i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kyrkoherden i Uddevalla Hans Erdtman i hans 2:a gifte, född 1636, död 1699-04-24), född 1650, död 1744, dotter av borgmästaren i Marstrand Nils Fredriksson Bagge och Malin Burgesdotter.

Barn:

 • 1. Jakob Hjelmberg, adlad Hjelmberg, född 1665. Revisionssekreterare. Död 1718. Se adliga ätten Hjelmberg, Tab. 1.

TAB 3

Gustaf Svensson, (son av Sven Andersson, Tab. 1), till Kvicksta och Åby, båda i Toresunds socken, Södermanlands län, vilka han erhöll i donation (KA, reduktionskollegii akt 111. (OA).) 1638-05-30. Född på 1500-talet vid Skara. Landsbokhållare i Södermanland och livgedinget 1634. Avsked 1638. Död 1646. 'Han tjänade 42 år uti konung Carl IX:s, drottning Christina den äldres, hertig Carl Filips, konung Gustaf II Adolfs, drottning Maria Eleonoras och drottning Christina den yngres tider. Skickades 1614 av konung Gustaf II Adolf i ett ärende till Ryssland. Följde 1620 hertig Carl Filip genom Finland, Livland och Kurland. Fick 1626 såsom kommissarie inseendet över myntet i Nyköping. Förestod 1630 och 1631 landshövdingämbetet i Södermanland. Besörjde 1633 om hovstatens förplägning, då konung Gustaf II Adolf stod lik i Nyköping. Erbjöds slutligen adelskap, vilket dock i anseende till hans kort därefter timade död ej kom till verkställighet.’ Han hade tolv barn, varibland voro fem söner, som överlevde honom, och vilka efter Kvicksta (Qveckstad) kallade sig Queckfeldt. Gift med Helena Larsdotter, född omkring 1586 i Kumla prästgård Örebro län, levde änka 1657 i mars, men var (KA, reduktionskollegii akt 111. (OA).) död 1657-12-05, dotter av prosten och kyrkoherden i Kumla pastorat av Strängnäs stift Laurentius Nicolai Chesnocopherus och Ingrid Olofsdotter.

Barn:

 • Gustaf Gustafsson Queckfeldt, adlad Queckfeldt, till Ingsberg i Nässjö socken, Jönköpings län samt Kvicksta och Åby. Född 1628-02-07 i Nyköping. Skolpilt i Strängnäs 1638. Gymnasist i Strängnäs 1640. Student i Uppsala 1645-12-00. Jur. kand. i Oxford 1655-12-04. Jur. doktor 1656-02-22. Sekreterare i kungliga kansliet 1659-04-00. Assessor i Göta hovrätt 1662-11-08. Adlad 1675-04-08 (introducerad 1682 under nr 979) reducerad 1679-01-18. Återinsatt i ämbetet 1679-10-08. Avsatt 1683-05-23. Drottning Christinas hovråd och överintendent i Norrköping 1685-04-00 till hennes död 1689. Död 1712-12-11 på Ingsberg och begraven 1712-12-19 i Nässjö kyrka. 'Han skickades 1660-02-23 till England och Holland med notifikation om konung Carl X Gustafs död och konung Carl XI:s uppstigande på tronen.’ Gift 1:o 1664 med Elsa Beata Dachsberg, död 1676-03-00 och begraven 1676-03-19 i Jönköpings kyrka, dotter av översten David Dach, adlad Dachsberg, och hans 1:a fru Regina von Kanten. Gift 2:o 1685-11-30 på Ingsberg med Anna Maria Slatte, till Stensholm, som hon 1696 fick i arvskifte, död 1723-11-29 Djuvarp och begraven 1723-12-15, dotter av översten Erik Slatte, och hans 2:a fru, friherrinnan Sofia Beata Skytte af Duderhof.

Barn:

 • 1. Helena. Gift med en Nauckhoff.
 • 1. Engel Maria, född 1674, död 1739-06-15 på Gisshult i Solberga socken, Jönköpings län och begraven i Nässjö kyrka. Gift 1703-10-18 på Ingsberg med löjtnanten vid Västgöta stånddragonregemente Jakob Julius Renath, död 1712-08-00.
 • 2. Anna Catharina, född 1687-03-25 på Ingsberg, död 1751-03-29 Spexhult Gift med fänriken Johan. Lundbom.
 • 2. Erik Gustaf, född 1688. Generallöjtnant. Död 1776. Se Tab. 4.
 • 2. Jakob Johan, född 1690. Överstelöjtnant. Död 1763. Se Tab. 6.
 • 2. Carl Fredrik, född 1693-03-27 på Ingsberg. Fänrik. Dödsskjuten 1710 under belägringen av Riga.
 • 2. Beata Sofia, född 1694-05-31 på Ingsberg, död 1754-09-18 i Nässjö socken. Gift 1723-07-30 på Svarttorps socken med fänriken Johan (el. Jonas) Löfving, född 1687, död 1758-03-01 på Ingsberg och begraven 1758-03-15.
 • 2. Gunilla Elisabet, döpt 1696-03-08 i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län, död i Husby-Oppunda socken, Södermanlands län 1697-02-14.
 • 2. Gunilla, född 1697, död 1709.
 • 2. Nils Gabriel, född 1700, död ung.

TAB 4

Erik Gustaf (översiktstab. 3–4, son av Gustaf Gustafsson Queckfeldt, adlad Queckfeldt, Tab. 3), till Stensholm i Hakarps socken, Jönköpings län. Djuvarp i Svarttorps socken, Jönköpings län. Ingsberg i Nässjö socken och Gisshult i Solberga socken, Jönköpings län. Född 1688-09-14 på Ingsberg. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1705. Rustmästare vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1706. Avsked 1707-05-00. Korpral vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1707-12-10. Kvartermästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1708-06-26. Kornett 1709-05-09 (1709-04-09). Löjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-13. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1715-10-10. Livdrabant 1718-10-12. Korpral vid livdrabantkåren 1720-11-17. Överstelöjtnant i armén 1723-03-27. 2. Korpral vid livdrabantkåren 1730-03-27. Adjutant vid livdrabantkåren 1743-09-02. Löjtnant 1746-03-12. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1746-03-24. Överste vid Jönköpings regemente 1747-06-12. RSO 1748-09-26. Ledamot av generalkrigsrätten i Stockholm 1756. Generalmajor 1756-11-16. Ordförande i generalkrigsrätten i Stockholm 1758. Generallöjtnant 1759-05-09. Avsked 1761-01-26. Död 1776-08-07 på Stensholm och begraven 1776-09-24. 'Han var med i slaget vid Holovzin den 4 juli 1708, blev s. å. på tåget till Starodub i Ukraina av en kosack genomstungen i högra benet, till följd varav han illa sjuknade, samt blev under den fortsatta färden på en gammal kosackvagn plundrad av kalmucker. Bevistade 1709-01-07 stormningen av Veprik, drabbningen av Krasnokutsk 1709-02-11 samt slaget vid Poltava 1709-06-28, då han blev genom livet skjuten av en karbinkula, som gick ut på högra sidan. Kom med konung Carl XII till Bender. Kommenderades 1710-12-24 under vistelsen i Bender med greve Sven Lagerberg på en beskickning till Tartar-Chan samt deltog i tartarernas vinterfälttåg mot Ryssland. Sändes 1712 i maj av nämnda konung med 1000 dukater till konungens minister i krimska huvudstaden Baktjisarai, generalmajoren Otto Wrangel, samt återförde med sig därifrån 48 ur ryska fångenskapen i Asov dit flyktade svenskar. Blev vid kalabaliken i Bender fången och miste därvid det lilla han ägde samt lösgavs alldeles utblottad. Förordnades såsom kunnig i polska och turkiska språken att gå de under generalen, friherre Axel Sparres befäl vid Bender kvarblivna svenskar tillhanda med uppnegocierande av penningar utav turkiska köpmän till deras förplägning och behov, varmed han i tvenne år hade ett ganska träget arbete. Gjorde åter 1714 två besök hos Tartar-Chan. Reste 1715 med de övriga svenskarna från Turkiet och ankom 1715-03-00 till Stralsund. Bevistade fälttågen i Norge 1716 och 1718.’ Gift 1719-12-01 Hamneryd med Birgitta Margareta Hammarfelt, född 1692-01-07 Näs, död 1773-02-20 på Stensholm och begraven 1773-03-05, dotter av överjägmästaren Samuel Hammarin, adlad Hammarfelt, och Christina Wattrang.

Barn:

 • Samuel Gustaf, född 1720. Assessor. Död 1786. Se Tab. 5
 • Carl Fredrik, född 1721-10-28 på Djuvarp, begraven 1722-01-24.
 • Anna Christina, född 1723-05-14 på Stensholm, död 1800-07-05 i Växjö. Gift 1748-02-02 på Stensholm med överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, nr 2034, född 1714, död 1760.
 • Hedvig Juliana, född 1725-04-19 på Stensholm, död 1725-11-03 och begraven 1725-11-09.
 • Hedvig Juliana, född 1727-03-01 på Stensholm, död 1796-11-20 i Linköping. Gift 1757-04-19 i Hakarps socken med överstelöjtnanten Carl Jakob Götherhielm, född 1726, död 1789.
 • Carl Fredrik, född 1730-07-28 på Stensholm. Volontär vid Jönköpings regemente 1746. Korpral vid Jönköpings regemente 1747. Furir 1748. Livdrabant 1749-09-26. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1756-08-17. Död ogift 1758-05-18 på Rügen under pommerska kriget.

TAB 5

Samuel Gustaf, (son av Erik Gustaf, Tab. 4), till Stensholm och Bråneryd i Hakarps socken, Jönköpings län. Född 1720-08-08. Student i Lund 1737-02-00. Auskultant i Göta hovrätt 1739-12-12. Vice auditör vid Jönköpings regemente 1748-03-05. Vice häradshövding 1749-06-20. Auditör vid Jönköpings regemente 1750-04-25. Assessor i Göta hovrätt 1762-06-29. Dömd från tjänsten 1775-12-11. Död 1786-08-16 på Stensholm. 'Han skrev ett enskilt och sedermera erkänt brev till hovrättsrådet Anders Ebbeltoft, vari han bjöd honom 200 hos sig nedsatta daler silvermynt, för att denne skulle avgöra en tvist mellan tvenne systrar Catharina Sofia och Hedvig Ulrika Svanhals, till den enas förmån. Detta brev kom sedermera i den andra, trätgiriga systerns händer och blev genom hennes föranstaltande tryckt i Dagligt Allehanda, varigenom anledning gavs till den av konung Gustaf III förordnade vidlyftiga aktionen emot åtskilliga av Göta hovrätts ledamöter.’ Gift 1761-10-23 på Tävelsås i Tävelsås socken, Kronobergs län med sin svågers systerdotter Maria Christina Berghman, född 1737-02-02, död 1819-05-02 på Stensholm, dotter av hovrättsrådet Hans Fredrik Berghman, och Maria Branting.

Barn:

 • Margareta Maria, född 1762-09-14 på Stensholm, död på Stensholm 1762-10-03.
 • Anna Gustava, född 1764-02-12 på Stensholm, död 1765-08-13 på Stensholm.
 • Anna Gustava, född tvilling 1765-08-23 på Stensholm, död 1767-05-07 på Stensholm.
 • Fredrika Juliana, född tvilling 1765-08-23 på Stensholm, död 1793-08-20 på Sveaborg. Gift 1792-09-02 i Hakarps socken med översten Carl Johan Diederichs, adlad von Diederichs, i hans 1:a gifte, född 1754, död 1829.
 • Erik Gustaf, till Stensholm. Född 1767-07-11 på Stensholm. Volontär vid Västerbottens regemente 1778-09-16. Fältväbel vid Västerbottens regemente 1779-08-01. Fänrik 1780-04-16. Löjtnant 1786-01-19. Kapten 1789-07-07. Major vid adelsfaneregementet 1795-04-20. Överstelöjtnant i armén 1809-10-10. Avsked 1812-07-14. Död barnlös 1821-09-14 i Jönköping. Gift 1809-12-28 Ramnäs med stiftsjungfrun Carolina Elisabet Gyllenbååt, född 1781-03-31 Mälby, död 1857-09-18 i Stockholm, dotter av häradshövdingen Casper Gyllenbååt, och Ulrika Tersmeden C.
 • Anna Charlotta, född 1771-02-02, död 1771-03-30 på Stensholm.
 • Eva Magdalena, född 1773-07-13, död 1818-04-10. Gift 1792-09-09 i Hakarps kyrka, Småland med majoren Axel Johan Printzensköld, född 1762, död 1817.

TAB 6

Jakob Johan, (son av Gustaf Gustafsson Queckfeldt, adlad Queckfeldt, Tab. 3), till Nöbble i Ryssby socken, Kalmar län. Född 1690-11-21 Ingsberg. Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1708. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1709-09-00. Löjtnant 1711-10-13. Kapten vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1713-02-18. Konfirmationsfullmakt 1716-12-14. Avsked 1719-09-30. Överstelöjtnants avsked 1736-05-10. RSO 1751-12-04. Död 1763-05-28 på sin sätesgård Nöbble. Hans vapen ses i Ryssby kyrka. Gift 1716-04-02 med Eva Margareta Ulfvenklou i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1708-06-30 på Nöbble med kaptenen vid fortifikationen Axel Blomhielm, av en 1705-04-19 adlad, men ej introducerad ätt, född 1681-11-29, död 1713-05-00 i Stockholm), född 1693-09-00, död 1776-02-09 på Gälltorp i Ryssby socken, Kalmar län., dotter av överstelöjtnanten Johan Gustaf Ulfvenklou, och hans 1:a fru Christina Kartman.

Barn:

 • Gustaf Johan, född 1716. Major. Död 1775. Se Tab. 7
 • Anna Jakobina, född 1719-05-13 på Nöbble, död 1796-05-08 Persmåla. Gift 1748-11-15 på Nöbble med fortifikationsmajoren Ulrik Höijer, född 1684-04-08 i Kalmar, död i Kalman 1749-06-04 (1749-06-11).
 • Erik Henrik, född 1720-06-20, på Nöbble. Volontär vid fortifikationen 1737-02-01. Konduktör vid fortifikationen 1741-08-03. Löjtnant 1749-11-22. Kapten 1754-12-16. Major 1756-12-18. Död barnlös 1757-09-14 i Karlskrona, hastigt av slag. Gift 1757-04-05 Ryedal med sin morbrors frus systerdotter Eva Catharina Schaeij, född 1725, död 1791-05-23 på Karlsnäs bruk och begraven i Gammalstorps kyrka, dotter av häradshövdingen Johan Petersson Schaeij och hans 2:a hustru, friherrinnan Anna Beata Cronhjort, samt syster till majoren Johan Schaeij, adlad och adopterad von Schaeij.
 • Eva, född 1722-10-02 på Nöbble, död på Nöbble 1741-10-15.
 • Jakob Mattias, född 1725-01-21 på Nöbble, död 1725-01-25.
 • Sofia Maria, född 1726-04-30 på Nöbble, död på Nöbble 1731-08-18.
 • Carl Fredrik, född 1729-01-07 på Nöbble, död på Nöbble 1732-09-22.
 • Carl Jakob, född 1732. Stadsmajor. Död 1777. Se Tab. 19
 • Charlotta Johanna, född 1735-02-28 på Nöbble, död 1784-08-19 på Gälltorp. Gift på Gälltorp 1777-05-25 med amiralitetskaptenen Mattias Castensson Lychou i hans 2:a gifte (gift 1:o 1764-11-16 i Karlskrona med Maria Charlotta Butth, född 1744 i Karlskrona stad, död i Karlskrona 1772, dotter av Christoffer Butth och Christina Weichert), född 1733-03-30 i Karlskrona, död 1782-12-25 på Gälltorp.

TAB 7

Gustaf Johan, (son av Jakob Johan, Tab. 6), till Slätthult i Solberga socken, Jönköpings län. Född 1716-11-13. Volontär vid artilleriet 1730. Lärminör vid artilleriet 1733-09-28. Underminör 1734-11-24. Furir 1735-11-04. Sergeant 1737-07-04. Livdrabant 1738-01-02. Konfirmationsfullmakt 1741-08-15. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1743-05-14. Kapten vid Jönköpings regemente 1747-11-10. RSO 1755-01-13. Sekundmajor 1757-01-21. Major vid Tavastehus regemente. Avsked 1763-12-30. Död 1775-08-29 Gälltorp och begraven 1775-09-03. Han bevistade 1743 fälttåget vid Stockholm och i Bohuslän. Gift 1740-05-27 Hamnaryd med sin farbrors frus systerdotter Hedvig Eleonora Stiernspetz, född 1719-02-10 Hamnaryd

Barn:

 • Eva Christina, född 1741-04-03 på Hamnaryd, död 1752-10-12.
 • Maria Gustava, född 1742-10-31 på Hamnaryd, död 1804-02-19 på Slätthult. Gift 1770-05-10 med ryttmästaren Axel Johan Fahnehielm, i hans 2:a gifte, född 1733, död 1789.
 • Johan Carl August, född 1745. Ryttmästare. Död 1826. Se Tab. 8.
 • Hedvig Charlotta, född 1746-01-10 på Slätthult, död 1812-02-16 Sättra. Gift med löjtnanten Fredrik Filip Ridderborg, född 1749, död 1806.
 • Jakob Gustaf, född 1747-04-08 på Slätthult. Volontär vid Jönköpings regemente 1748-09-05. Rustmästare vid dalregementet 1757-02-28. Sergeant vid dalregementet 1763-08-01. Fältväbel 1769-02-28. Fänrik 1769-07-18. Löjtnant 1778-03-11. Kapten 1785-04-20. Major 1794-07-15. RSO 1797-11-01. Överstelöjtnants avsked 1812-01-14. Död ogift 1826-05-15 på Slätthult. Han bevistade finska kriget 1788–90.
 • Johanna Juliana, född 1748-09-12 på Slätthult, död ogift 1842-04-11 på Slätthult.
 • Margareta Henrika, född 1750-08-09 på Slätthult, död ogift 1831-05-16 på Slätthult.
 • Lovisa Eleonora, född 1751-12-04 i Solberga socken, död ogift 1820-11-02 på Slätthult.
 • Engel Christiana, född tvilling 1754-04-18 på Slätthult, död på Slätthult 1754-04-29.
 • Erik Adalrik, född tvilling 1754-04-18 på Slätthult, död på Slätthult 1755-11-07.
 • Engel Christiana, född 1755-06-19 på Slätthult, död ogift 1827-02-24.
 • Erik Adam Henrik, född 1757. Kapten. Död 1821. Se Tab. 18
 • Fredrik Julius Viktor, född 1759-01-00, död 1776-03-18 i Ryssby socken.

TAB 8

Johan Carl August, (son av Gustaf Johan, Tab. 7), född 1745-02-05 Slätthult. Volontär vid Jönköpings regemente 1748. Fältväbel vid Jönköpings regemente 1757-02-05, kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1766-05-01. Livdrabant 1769-09-05. Ryttmästares avsked 1771-12-11. Död 1826-01-25 Gisshult. Han företog 1763 en utrikes resa och besökte därunder Köpenhamn, Danzig och Warschau m fl ställen. Gift 1:o 1773-04-22 på Glömminge i Norra Solberga socken med Hedvig Christina Norberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Gustaf Reinhold von Gertten, född 1729, död 1768), född 1747-06-21, död 1787-12-08 Gisshult Gift 2:o 1790-11-03 Åkersberg med Charlotta Ribbing, också i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1766-12-03 på Ulvsnäs med majoren vid Jönköpings regemente Carl Johan Trotzig, född 1732-03-17, död 1789-06-07 på Åkersberg), född 1748-06-06, på Ulvsnäs i Öggestorps socken, Jönköpings län, död 1828-03-05, dotter av majoren Carl Christoffer Ribbing, och Catharina Elisabet Lillie af Aspenäs. Barn:

 • 1. Gustaf Johan, född 1774-02-17 på Glömminge, död på Glömminge 1779-10-19.
 • 1. Eleonora Beata, född 1775-03-29 på Glömminge, död på Glömminge 1779-10-31.
 • 1. Maria Johanna, född 1776-03-15. Stiftsjungfru. Död 1845-04-15 i Linköping. Gift 1808-02-23 med kyrkoherden i Ulrika pastorat av Linköpings stift Öjar Nylander, född 1770-09-23 i Nykils socken, Östergötlands län, död 1837-01-24.
 • 1. Carl Henrik, född 1777. Kapten. Död 1813. Se Tab. 9
 • 1. Adolf Fredrik, född 1778-12-20 på Glömminge, död på Glömminge 1779-11-04.
 • 1. Gustaf Adolf, född 1780-11-18 på Glömminge, volontär vid Älvsborgs regemente 1794-12-09. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1795-06-05. Transporterad till Jönköpings regemente 1796-12-06. Bataljonsadjutant vid Jönköpings regemente 1800-03-20. Fänrik 1801-01-31. Transporterad till Västerbottens regemente 1804-12-20. Löjtnant vid Västerbottens regemente 1810-05-22. Kaptens avsked 1816-05-14. Död ogift 1846-11-15 Holmseryd Han bevistade finska kriget 1808 och 1809 samt fälttåget mot Norge 1812–1814.
 • 1. Johan Reinhold, född 1783. Major. Död 1853. Se Tab. 10
 • 1. August Vilhelm, född 1784. Kapten. Död 1826. Se Tab. 17

TAB 9

Carl Henrik, (son av Johan Carl August, Tab. 8), född 1777-05-22 Glömminge. Volontär vid Kronobergs regemente 1795. Stabsfänrik vid Kronobergs regemente 1795-10-18. Löjtnant 1803-01-30. Kapten i regementet 1809-09-26. Major vid regementet 1812. Död 1813-02-07 i Växjö. 'Han bevistade med tapperhet fälttåget i Pommern 1805 och 1806, finska kriget 1808 och därunder träffningarna vid Helsinge och Lokalaks, vinterkampanjen på Åland samt fälttåget i Västerbotten 1809 med drabbningarna vid Sävar och Ratan.’ Gift 1811-03-17 Orraryd med sin faders sysslings dotter, stiftsjungfrun, friherrinnan Christina Sofia von Rosen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1822-11-08 Biskopsbo s socken, Jönköpings län, med majoren Carl Hedenstierna, född 1769, död 1836), född 1783-09-29 på Orraryd, död 1857-07-04 i Linköping, dotter av krigsrådet, friherre Anders Otto Fredrik von Rosen, och Carolina Fredrika Adlerbrant, nr 2034.

Barn:

 • Carolina Fredrika, född 1813-06-15 posthuma på Munkanäs i Urshults socken, Kronobergs län. Stiftsjungfru. Död ogift 1834-12-17 i Jönköping.

TAB 10

Johan Reinhold, (son av Johan Carl August, Tab. 8), född 1783-03-11 Glömminge. Volontär vid Jönköpings regemente 1800-03-11. Rustmästare och förare vid Jönköpings regemente 1800. Bataljonsadjutant 1802-05-15. Sekundadjutant vid Kronobergs regemente 1803-06-08. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1810-05-15. 2. Kapten 1812-07-23. Avsked 1815-04-04. Majors n. h. o. v. 1818-06-02. Död 1853-05-12 Solberga. 'Han var, liksom brodern, med först i Pommern, sedan vid Helsinge och Lokalaks i Finland samt Sävar och Ratan i Västerbotten. Sårades vid Sävar i huvudet. Bevistade slutligen även fälttåget i Tyskland 1813 och därunder drabbningarna vid Gross-Beeren och Dennewitz.’ Gift 1812-08-18 Lidhem med friherrinnan Ulrika Henrika von Köhler, född 1780-03-05 i Karlskrona, död 1822-01-27 Skye, dotter av landshövdingen, friherre Salomon Christoffer von Köhler, och grevinnan Henrika Birgitta Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Carl Salomon, född 1813. Hovrättsråd. Död 1875. Se Tab. 11.
 • Reinhold Ulrik, född 1815. Bruksdisponent. Död 1902. Se Tab. 14
 • Henrik Vilhelm, född 1816. Överste. Död 1899. Se Tab. 15
 • Gustaf August, född 1818-04-10 Billa. Handlande i Kalmar 1843. Bankkassör. Död ogift 1872-02-13 i Kalmar.

TAB 11

Carl Salomon, (son av Johan Reinhold, Tab. 10), född 1813-05-27 på Billa. Student i Lund 1833-03-28. Examen till rättegångsverken 1836. Auskultant i Göta hovrätt 1836. Extra ordinarie kanslist i Göta hovrätt 1836. Extra ordinarie notarie 1839-05-30. Vice häradshövding 1841-06-28. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1844. Vice arkivarie 1845. Kanslist 1847. Assessor 1847-05-18. RNO 1867-06-04. Hovrättsråd 1868-09-29. Död 1875-12-18 i Jönköping. Gift 1848-03-23 på Tenhult i Rogberga socken, Jönköpings län med Sofia Charlotta Elisabet (Elise) von Wernstedt, född 1823-03-22 Tenhult, död 1908-01-09 i Jönköping (östra förs., db), dotter av överstelöjtnanten Gustaf Lage von Wernstedt, nr 78, och Carolina Eneström. Änkefru Qveckfeldt, född von Wernstedt, ägde hus i Jönköping.

Barn:

 • Carl Gustaf Henrik Reinhold, född 1849-02-20 i Jönköping, död i Jönköping 1870-06-11.
 • Eva Carolina Elisabet, född 1850-12-08 i Jönköping, död 1851-03-17.
 • Sten Elis Viktor, född 1853-01-21, död 1858-01-17.
 • Ulrik Vilhelm Ossian, född 1855. Före detta häradshövding. Se Tab. 12.
 • Augusta Maria Elisabet, född 1859-05-08 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1931-02-14 i Kristine förs..

TAB 12

Ulrik Vilhelm Ossian, (son av Carl Salomon, Tab. 11), född 1855-05-21 i Jönköping. Mogenhetsexamen i i Jönköping 1874-05-20. Student i Lund 1874-09-14. Jur. fil. Preliminärexamen 1875-03-24 och examen till rättegångsverken 1878-09-14. Auskultant i Göta hovrätt 1878-10-04. Extra ordinarie notarie samma dag. Vice häradshövding 1882-04-17. Häradshövding i livgedingets domsaga i Södermanlands län 1895-12-06. RNO 1905-12-01. Avsked 1925-04-17. Död 1937-10-30 i Kungsh., Stockholm (db 264). Gift 1892-08-16 i Jönköping med Ulrika Eleonora (Ulla) Nyquist, född 1867-10-27 i Jönköping, död 1924-10-18 i Varberg (Kristina förs., Jönköping, db), dotter av fabrikören och handlanden Anders Julius Nyqvist och Sara Amalia Rydin.

Barn:

 • Henrik, född 1893-11-07 i Sofia förs., Jönköping. Huvudman 1937. Studentexamen i Strängnäs 1912-05-17. Student i Uppsala 1912. Jur. kand. i Uppsala 1920-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1920-09-25. Tjänstgjort å domsaga 1920–1923. Tillförordnad borgmästare i Piteå två månader och i Strömstad en månad. 1924. Tjänstgjort å domsaga 1924-08-16–1925-02-31 och i Göta hovrätt 1926-04-10–1928-09-07. Biträde å landskansliet vid länsstyrelsen i Kronobergs län 1929-04-16.
 • Ernst Herman, född 1896-03-19 i Jönköping. Studentexamen 1916-12-13. Officersaspirant vid Södermanlands regemente 1917-06-14. Transporterad till Jönköpings regemente 1919-10-10. Officersexamen 1919-12-18. Fänrik vid Jönköpings regemente 1919-12-31. Underlöjtnant i Jönköping 1920-12-23. Död ogift 1922-10-05 , i Ljungarums förs., Jönköping ]].
 • Gunborg, född 1903-08-10 i Strängnäs. Stiftsjungfru. Kanslibiträde. GMnor 1957-06-06. Registrator.

TAB 13

Sten Elis, (son av Ulrik Wilhelm Ossian, Tab. 12), född 1899-07-26 Skogstorp. Studentexamen i Strängnäs 1920-05-15. Utexaminerad från Stockholms handelsgymnasium 1922. Elev vid handelshögskolan i Stockholm 1922-10-09. Ekonomisk examen vid handelshögskolan i Stockholm 1924-12-00. Gift 1924-04-07 i Strängnäs med Maud Fredrique Lorich, född 1903-03-03 i Strängnäs, dotter av direktören Carl Johan Adalbert Lorich och Lilly Julie Fredrique Brodin.

Barn:

 • Sten-Ulrik Johan Stensson, född 1925-02-03 i Strängnäs.
 • Ulf Reinhold Wilhelm Stensson, född 1927-04-24 i Strängnäs.
 • Elise Lillemor Ulrika Maud Stensdotter, född 1930-05-06 i Råsunda, Solna förs., Stockholm.
 • Urban Elis Ossian Stensson, född 1932-08-05 i Råsunda, Solna förs., Stockholm.


TAB 14

Reinhold Ulrik, (son av Johan Reinhold, Tab. 10), född 1815-02-13 Billa. Bruksbokhållare vid Os bruk i Gällaryds socken, Jönköpings län 1831. Bokhållare vid Strömserum i Ålems socken, Kalmar län 1835. Ånyo bruksbokhållare vid Os 1838 och vid Orrefors i Hälleberga socken, Kronobergs län 1839. Förvaltare 1841. RVO 1886-12-01. Bruksdisponent på Orrefors. Död 1902-11-16 Gullaskruv. Ägde Flyeboda i Jämjö socken, Blekinge län. Gift 1:o 1842-07-01 på Flyeboda med Hanna Maria Sjögren, född 1818-12-24 på Flyeboda ]], död 1868-03-06 på Orrefors, dotter av kronofogden Johan Sjögren och Elin Trulsdotter. Gift 2:o 1871-02-14 i Kalmar med Siriana Magdalena Lammers, född 1836-06-29 i Trondhjem, död 1916-10-16 i Kalmar ]], dotter av kyrkoherden Gustaf Adolf Lammers och Henriette Nikoline Rode.

Barn:

 • 1. Johan Reinhold, född 1843-12-22 på Orrefors, död på Orrefors 1865-10-31.
 • 1. Carl Henrik, född 1845-06-11 på Orrefors. Farm. stud. examen i Stockholm 1863-04-10. Tjänstgjorde därefter på apoteket i Karlskrona. Provisor. Död ogift 1871-11-03 i Karlskrona.
 • 1. Hanna Ulrika, född 1847-05-31 på Orrefors. Stiftsjungfru. Död 1910-04-14 i Hälsingborg. Gift 1870-01-12 på Orrefors med majoren Johan Axel Otto Ulfsparre af Broxvik, född 1841, död 1921.
 • 1. Hedvig Fredrika Christina (Hedda), född 1849-06-19 på Orrefors. Stiftsjungfru. Död 1893-09-10 i Hälsingborg. Gift 1:o 1874-10-00 med inspektören Axel Herman Winzell, född 1842, död 1876-02-19 Rögla. Gift 2:o 1878-03-27 i Välinge socken med förvaltaren på Rögla Gustaf Ahlman, född 1846, död 1912-05-00 i Hälsingborg.
 • 1. August Ulrik, född 1851-02-22 på Orrefors. Genomgick Filipstads bergsskola 1872–1873 samt var sedan bruksbokhållare på Larsbo och Orrefors. Död ogift 1881-03-07 på Orrefors.
 • 1. Ester Maria Carolina, född 1853-01-14 på Orrefors. Stiftsjungfru. Gift 1889-11-20 på Orrefors med förvaltaren Johan August Broström, född 1843-02-05 i Kalmar, död 1924-04-12 i Rörvik.
 • 1. Ida Emilia Henrika, född 1854-04-26 på Orrefors. Stiftsjungfru. Död 1899-02-26 i Hälsingborg. Gift 1885-09-23 i Asmundtorps kyrka, Malmöhus län med kamreraren vid Hälsingborg–Hässleholms järnväg Jöns Ljungh i hans 2:a gifte (gift 1:o 1865-09-19 i Kivik i Mellby socken, Kristianstads län med Elna Fransson, född 1831-02-05 i Kivik, död 1883-06-18 i Hälsingborg, dotter av skepparen Nils Fransson och Sissa Månsson), född 1836 på Fjälkinge socken, Kristianstads län, död 1917-11-23 i Hälsingborg.
 • 1. Hildegard Charlotta, född 1855-09-24 på Orrefors. Stiftsjungfru. Död 1909-06-23 i Hälsingborg. Gift 1877-11-20 på Orrefors med kyrkoherden i Asmundtorps pastorat av Lunds stift Per Thulin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1872-07-03 med Helena Beata Cornelia Siwers, född 1832-07-08, död 1873-09-20, dotter av översten Jakob Otto Siwers och Cornelia Sjöcrona, adliga ätten nr 2273), född 1828-12-19 i Glimåkra socken, Kristianstads län, död 1900-12-23.
 • 1. Augusta Matilda Cecilia, född 1857-08-22 på Orrefors. Stiftsjungfru. Död ogift 1907-01-12 i Hälsingborg.
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1860-10-17 på Orrefors, död 1879, omkom vid skeppsbrott.
 • 1. Amalia Elisabet Cecilia, född 1861-10-20 på Orrefors. Stiftsjungfru. Död 1898-06-01 i Björnekulla socken, Kristianstads län. Gift 1895-08-28 på Orrefors med läkaren vid Hälsingborg–Hässleholms och Skåne–Smålands järnvägar, med. licentiat Carl August Abrahamsson, född 1858-10-07 Gödshult
 • 2. Ernst Henrik Reinhold, född 1873-12-26 på Orrefors, död på Orrefors 1876-01-28.
 • 2. Gustava Henrietta Siriana (Siri), född 1876-05-19 på Orrefors. Gift 1901-10-27 i Hälleberga socken med bokföraren Carl Johan Vikstrand, från vilken hon blev skild 1908-05-08, född 1867-08-03 i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län.

TAB 15

Henrik Vilhelm, (son av Johan Reinhold, Tab. 10), född 1816-12-08 Billa. Konstapelskadett vid Vendes artilleriregemente 1833-02-12. 2. Konstapel vid Vendes artilleriregemente 1833-08-04. 1. Konstapel 1833-12-20. Styckjunkare 1835-04-25. Officersexamen 1836-10-11. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1837-01-20. Löjtnant 1845-01-30. Kapten 1854-09-05. RSO 1860-06-24. Major i artilleriet 1861-04-23 och vid regementet 1863-02-23. Tygmästare i Kristianstad 1867–1878. Överstelöjtnant 1868-09-15. Ledamot i styrelsen för Kristianstads enskilda bank 1875. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå som överstelöjtnant i armén 1878-06-27. Överstes n. h. o. v. 1880-07-09. Avsked ur krigstjänsten 1885-01-09. Ordförande i styrelsen för Kristianstads enskilda bank 1887-04-01–1894-04-01. Död 1899-10-15 i Kristianstad. Ägde Väståkra i Stora Uppåkra socken, Malmöhus län och gård i Kristianstad. Gift 1:o 1848-12-19 i Kristianstad med Ida Sofie Elise Romann, född 1814-12-05 i Kristianstad, död i Kristianstad 1849-09-29, dotter av översten Johan Henrik Romann och Maria Sofia Hoffberg. Gift 2:o 1852-10-06 Ugerup s län med sin sysslings dotter, friherrinnan Amalia Charlotta Ulrika Sofia Barnekow, född 1832-03-15 på Ugerup, död 1885-07-21 Källedal s län, dotter av kammarherren, greve Kjell Henrik Barnekow, och grevinnan Ulrika Eleonora Sofia Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • 1. Ida Anna Henrika, född 1849-09-16. Stiftsjungfru. Död 1850-10-14 i Kristianstad.
 • 2. Sigrid Ulrika Henrika (Ulla), född 1853-12-05 i Kristianstad, död ogift 1907-08-21 i Kristianstad.
 • 2. Hans Henrik Kjell, född 1855-01-06, död 1858-12-06.
 • 2. Amalia Ida Henrika Sofia, född 1856-04-26 i Kristianstad. Död 1933-10-28 i Växjö- och begraven i Kristianstad.
 • 2. Gustaf Henrik Johan, född 1858-02-20 i Kristianstad. Volontär vid skånska dragonregementet 1873-12-24. Mogenhetsexamen 1876-05-20. Elev vid krigsskolan 1876-07-14. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid skånska dargonregementet 1877-11-09. Repetitör vid krigshögskolan 1882–1885. Aspirant vid generalstaben 1885-05-07. Löjtnant 1887-09-02. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1888-08-29. Stabsadjutant och kapten 1891-10-05. Stabschef hos kavalleriinspektören 1894-10-30. Ryttmästare i skånska dragonregementet 1896-02-07. RSO 1899-05-15. Död 1901-09-25 i Kristianstad. Gift 1892-10-13 Edsberg med stiftsjungfrun, friherrinnan Ida Josefina Juliana Reinholdina Rudbeck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1902-12-18 på Edsberg med kammarherren, greve Erik Adolf Alfred Piper, född 1868, död 1930), född 1869-03-28 på Edsberg, dotter av hovmarskalken, friherre Reinhold Ture Gustaf Carl Gabriel Rudbeck, och hans 2:a fru, friherrinnan Ida von Essen.
 • 2. Hilda Henrika, född 1860-02-15, död 1860-12-12.
 • 2. Hans Henrik Gabriel, född 1866. Civilingenjör. Se Tab. 16

TAB 16

Hans Henrik Gabriel (Hans-Gabriel), (son av Henrik Vilhelm, Tab. 15), född 1866-07-29 i Kristianstad (på Årup i Ivetofta socken, Kristianstad län.). Elev vid tekniska högskolan 1889. Utexaminerad 1892-06-00. Ingenjör vid Allmänna svenska elektriska aktiebolag 1892–1896. Privat verksamhet 1897–1906. Konsulterande ingenjör i Lund sedan 1907. Medlem av Lunds drätselkammare 1909. Medlem av stadsfullmäktige i Lund 1913–1919. Ordförande i styrelsen för Lunds stads tekniska verk. RVO 1929-11-28. Ägde Romestorp i Gumlösa ns Kristianstads län 1900–1906 och ägde tillsammans med systern Väståkra i Stora Uppåkra socken, Malmöhus län. Gift 1899-09-15 i Holmens kirke i Köpenhamn med Agnes Marie Hansen född 1870-09-12 på Västraby i Välinge socken, Malmöhus län, dotter av godsägaren Edvard Gottfrid Hansen och Alvilde Kristiane Matilde Petersén.

Barn:

 • Hans Henrik Edvard, född 1900-08-04 på Romestorp. Lantbrukare. Se Tab. 16A.
 • Agnes Amelie Alvilda, född 1901-12-21 på Romestorp. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1922-08-31 i Lund ]] med kassören i brand- och livförsäkringsaktiebolaget Skåne Johan Emil Gösta Borg, från vilken hon 1939-08-08 blev skild gonom Malmö rådhusrätts utslag, född 1896-01-09 i Ystad. Gift 2:o 1940-07-29 med godsägaren Folke Bertilsson Sederholm, i hans 3:e gifte, född 1891-09-07 i S:t Petri förs., Malmö
 • Sven Hans Gustaf, född 1904-11-20 på Romestorp. Se Tab. 16B
 • Agnes Ingegerd Ulrika, född 1908-09-11 i Lunds stadsförs, Malmöhus län. Stiftsjungfru. Polissyster. Förste ass vid socialförvaltn i Malmö.

TAB 16B

Sven Hans Gustaf, (son av Hans Henrik Gabriel Tab. 16), född 1904-11-20 Romestorp, Kristianstads län. Köpman. Kapten. Gift 1936-08-08 i S:t Görans förs., Stockholm (vb nr 240) med Inger Aina Wilhelmina Östlund, född 1905-08-11 i Gammelstads förs., Göteborgs och Bohus län.

Barn:

 • Inger Anne-Marie Birgitta, född 1938-07-06 i S:t Görans förs., Stockholm (fb nr 398).

TAB 17

August Vilhelm, (son av Johan Carl August, Tab. 8), född 1784-04-11 Glömminge. Rustmästare vid Jönköpings regemente 1800-10-21. Sergeant vid Jönköpings regemente 1803-08-21. Fanjunkare 1806-06-02. Fänrik vid Södermanlands regemente 1807-12-08. GMtf 1810-05-03. Sekundlöjtnant vid Södermanlands regemente 1812-04-04. Kaptens avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1816-11-05. Död 1826-10-28, i Växjö. Gift 1814-06-10, Lidhem med sin broders svägerska, friherrinnan Christina Sofia von Köhler, född 1781-10-11 i Karlskrona, död 1859-02-12 Solberga, dotter av landshövdingen, friherre Salomon Christoffer von Köhler, och grevinnan Henrika Birgitta Wachtmeister af Johannishus.

Barn:

 • Hedvig Charlotta Henrika (Hedda), född 1815-06-18 Gisshult. Stiftsjungfru. Död 1887-05-10 Almeborg och begraven på Korsberga kyrkogård. Gift 1854-06-25 i Solberga kyrka med kommissionslantmätaren i Jönköpings län Isak Lars Magnus Ek i hans 2:a gifte (gift 1:o 1849-03-26 i Bällö prästgård, Jönköpings län, med Hedvig Margareta Kraft, född 1818-03-25, död 1849-10-14 Hulta, dotter av komministern Lars Kraft och Helena Christina Hertzman), född 1801-08-19 på Hulta, död 1875-02-20 Östanå och begraven i Ekska familjegraven på Alsheda kyrkogård.
 • August Salomon, född 1816-08-15 på Lidhem. Levde utan tjänst. Död ogift 1840-10-24.
 • Hilda Birgitta Maria, född 1819-05-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1863-01-24 i Eksjö.
 • Johanna Ulrika Sofia, född 1821-04-07 på Ulvsåkraholm i Nöbbele socken, Kronobergs län. Stiftsjungfru. Död 1889-03-09 i Eksjö. Gift 1847-03-02 på Solberga med handlanden, sedermera lantbrukaren Per Gustaf Myrén, född 1808-05-13 i Dimbo socken, Skaraborgs län, död 1891-07-15 i Eksjö.
 • Gustaf Reinhold, född 1823-04-07 död 1824-02-04.

TAB 18

Erik Adam Henrik, (son av Gustaf Johan, Tab. 7), född 1757-07-05 Slätthult. Volontär vid Jönköpings regemente 1768. Sergeant vid Sprengtportens regemente 1773. Fältväbel vid dalregementet 1774. Stabsfänrik dalregementet 1774-12-20. Premiärfänrik 1779-07-22 löjtnant 1782-02-20. Kapten 1790-08-23. Regementskvartermästare 1796-07-25. Avsked 1799-09-30. Död 1821-11-08 i Jönköping. Bevistade kriget i Finland 1788–1790. Gift 1798-10-30 Gransbo med Hebbla Gyllenhammar, född i Säby 1770-10-18, död 1812-04-16 Hattsjöhult, dotter av överstelöjtnanten Carl Fredrik Gyllenhammar, och hans 2:a fru Eva Elisabet Rosenstråle.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1799-11-09, död 1800.
 • Eva Johanna, född 1802, död 1803-04-14.

TAB 19

Carl Jakob, (son av Jakob Johan, Tab. 6), född 1732-10-17 Nöbble. Volontär vid fortifikationen 1745-05-08. Fänrik vid Jönköpings regemente 1752. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1754-05-09. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1755-10-11. Stadsmajor i Kalmar 1762-12-14. RSO 1770-04-28. Död 1777-04-28 på Nöbble. Gift 1759-09-06 med friherrinnan Eva Maria Lilliesvärd, född 1728-10-15, död 1780-09-04 på Nöbble, dotter av generalmajoren Magnus Daniel Lilliesvärd, friherre Lilliesvärd, och hans 2:a fru Anna Sofia Lampa.

Barn:

 • Eva Sofia, född 1760-06-08. Stiftsjungfru. Död 1834-09-07 i Jönköping. Gift 1789-07-18 i Norrköping med överstelöjtnanten Nils Stedt, född 1743, död 1827.
 • Jakob Magnus, född 1762. Löjtnant. Död 1790. Se Tab. 20
 • Carolina Johanna, född 1764-08-07 i Kalmar, död i Kalmar 1764-08-16.
 • Carl Gustaf Henrik, född 1765-10-16 i Kalmar. Kadett vid amiralitetet i Karlskrona 1777-08-01. Fänrik vid Kalmar regemente 1786-04-12. Löjtnant vid Kalmar regemente 1795-06-08. Stabskapten vid Jönköpings regemente 1795-12-20. Avsked 1807-11-28. Död barnlös 1835-01-30 Viresjö. Bevistade kriget 1788–1790. Gift 1803-06-17 Ekeröd med sin sysslings dotter Eva Charlotta Rosencrantz, född 1781-12-19 på Ekeröd, död 1852-06-01, dotter av överstelöjtnanten Carl Jakob Rosencrantz, och Engel Elisabet Berg von Linde.
 • Anna Charlotta, född 1767-02-06 i Kalmar, död ogift 1841-02-05 i Ryssby socken, Kalmar län.

TAB 20

Jakob Magnus, (son av Carl Jakob, Tab. 19), född 1762-08-12. Fänrik vid amiralitetet 1781-06-05. Löjtnant vid amiralitetet. Omkom 1790-07-03, då skeppet Enigheten sprang i luften i Viborgsviken. Gift 1787-10-07 i Karlskrona med Sara Maria Wollin, född 1764-09-04 i Karlskrona, död i Karlskrona 1831-01-10, dotter av konteramiralen Lars Wollin och Maria Lidbeck.

Barn:

 • Eva Fredrika Jakobina, född 1788-07-15 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1789-07-19.
 • Maria Charlotta, född 1790-01-22 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Död ogift 1843-03-14 på Orrefors bruk i Hälleberga socken, Kronobergs län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: