:

Von Kochen nr 1286

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Kochen nr 1286 †

Adlad 1683-12-06, introducerad 1697. Utdöd 1764-11-14.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten von Kochen.


 • Johan Kochen. Levde på 1500-talet och var ryttmästare i Förenta Nederländernas tjänst. Gift med Elisabet von Fürstenau.

Barn:

 • Berent Kochen. Överstelöjtnant i tysk kejserlige tjänst. Gift med Catharina Fonne.

Barn:

 • Johan Kochen. Rådsförvant i Reval. Gift med 1600 Metgens Brügmann.

Barn:

 • Christoffer Kochen, född 1601. Rådsförvant i Reval. Död 1668. Gift 1629 med Elisabet von Vegesach, död 1658, dotter av rådsförvanten Gotthard von Vegesach och hans 2:a fru Beda Goldberg samt syster till Baltzar, Bendix och Gotthard von Vegesach, adliga von Vegesack.

Barn:

 • Christoffer Kochen, adlad von Kochen, född 1637-05-30 i Reval. Kanslist hos svenska kommissarien i Moskva 1664 (AK.) och var 1665 den svenska legationen i Moskva till hjälp som korrespondent (AK.). Kommersefaktor i Moskva 1678-06-23. Kommissaries titel 168(0) (AK.). Adlad 1683-12-06 (introducerad 1697 under nr 1286). Burggreve i Närvä 1686-10-16). Död 1711 i Stockholm. Gift med Anna Hassenia, född 1661-08-04, död 1733-12-13 i Stockholm, dotter av patriciern och handelsmannen i Reval Peter Hassenius och Gertrud Kellerman.

Barn:

 • Elisabet, född 1679-09-19, död 1680-08-00.
 • Johan Henrik, friherre von Kochen, född 1681, död 1758. Se friherrliga ätten von Kochen, Tab. 1.
 • Carl Magnus, född 1684-05-16 i Stockholm. Volontär vid garnisonsregementet i Närvä 1700. Furir vid garnisonsregementet 1700. Sergeant 1700. Avsked 1701-06-19. Fänrik vid Hälsinge regemente 1701-10-08. Löjtnant vid Hälsingeregemente 1703-05-08. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1705-06-28. Konfirm. fullmäktige 1706-11-05. Majors karaktär 1721-11-20. Kapten vid Södermanlands regemente 1723-08-26. RSO 1749-08-13. Död ogift 1754-01-14 i Stockholm. Han blev i slaget vid Liesna 1708 fången och förd till Volodga.
 • Peter Gotthard, till Krapperup i Brunnby socken, Malmöhus län. Född 1685-10-21. Volontär vid livgardet 1704 korpral vid livgardet 1705. Adjutant 1707-05-08. Fänrik 1707-10-22. Löjtnant 1711-11-10. Kapten 1723-08-26. Kompanichef 1739-06-05. Avsked (LK.) 1741-08-07. RSO 1751-12-04. Död ogift 1764-11-14 på Krapperup och begraven 1764-12-04 samt slöt ätten. 'Han blev vid Holofzin skjuten genom högra axeln samt vid Poltava blesserad i huvudet och fången, varefter han fördes till Volodga, därifrån han ej hemkom förrän 1722. Gjorde slutligen Krapperup till fideikommiss för sin brorson, friherre Christoffer von Kochen och dennes descendenter och kom sedermera till Krapperup gods genom dennes dotter till friherrliga ätten Gyllenstierna af Lundholm.'
 • Eleonora, född 1687-11-18, död 1691-07-09.
 • Anna Barbara, född 1692-10-02. Död 1730-09-07. Gift 1726-08-26 i Stockholm med översten, friherre Johan Didrik von Köhler, i hans 2:a gifte, född 1693, död 1758.
 • Otto Vilhelm, född 1696-01-18, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: