:

Ehrenkrook nr 1010

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ehrenkrook nr 1010

Adlad 1682-02-27, introducerad 1682. Ätten har icke på manssidan varit representerad i Sverige sedan år 1760.

Ehrenkrook A1010B00.jpg

TAB 1

Peder Olofsson Krook. Borgare i Örebro. Gift med Magdalena Chesnecophera, dotter av prosten och kyrkoherden i Kumla, Örebro län Laurentius Nicolai och Ingerd Svensdotter.

Barn:

 • Olof Pedersson Krook, född 1600-04-08 i Örebro. Skrivare i räknekammaren 1622. Köksbokhållare hos änkedrottning Christina 1623. Kamrerare i räknekammaren 1632-02-02. Landsbokhållare i Södermanlands län 1638. Död 1662-12-24. Begraven enligt annan uppgift (Indebetou, Nyköpings minnen 2: 35) 1661 i egen grav i Nyköpings västra kyrka. Gift 1:o 1635-11-29 med Elisabet Bartholomeidotter, död 1653-10-20. Gift 2:o 1658-01-23 med Christina Nilsdotter Hadorph, född 1628-08-05, begraven 1679-01-03 i i Stockholm, dotter av kamreraren Nils Jönsson, av den sk Lindsbrosläkten, och Anna Hansdotter (Uplänning).

Barn:

 • 1. Johan Krook, adlad Ehrenkrook. Kassör vid hovet 1666. Kamrerare i kammarkollegium (Ök.) 1679-02-26. Adlad 1682-02-27 (introducerad 1682 under nr 1010). Assessor i kammarrevisionen 1689-07-24. Kammarrevisionsråds titel 1719-05-21. Död (Avräkn. Akt i K. A. (medd. av assessor O. Adelborg).) 1720-07-05 och begraven i faderns grav i Nyköpings västra kyrka (Indebetou, Nyköpings minnen 2: 35). Gift 1682-03-21 med friherrinnan Hebbla Regina Cronhielm, död (At (S)) 1703-03-06 dotter av landshövdingen Polykarpus Crumbügel, adlad och friherre Cronhielm, och Hebbla Standorph.

Barn:

 • Olof, född 1682. Kansliråd. Död 1760. Se Tab. 2
 • Hebbla Maria, född 1684-06-30, död 1761-08-07 i Stockholm. Gift 1722-12-09 med kammarherren Carl Henrik von Schönfelt, i hans 3:e gifte, född 1666, död 1738.
 • Johan Gustaf, född 1686. Överste. Död 1750. Se Tab. 3
 • Regina Christina, född 1690-07-26, död 1695.
 • Carolus Polykarpus, född 1692, död 1693 (själaringning 1693-07-27 i Jakobs kyrka i Stockholm).
 • Carl (friherre Ehrenkrook), född 1696-08-08 i Stockholm. Volontärgrenadjär vid livgardet 1714-03-15. Förare vid livgardet 1714-05-31. Sergeant 1714-09-24. Fänrik 1716-01-03. Löjtnant 1733-03-06. Stabskapten 1741-07-31. Kapten med kompani 1741-08-07. RSO 1748-11-07. Major 1753-01-28. Överstelöjtnant i armén 1760-08-18 och vid livgardet 1762-12-31. Överste i armén 1769-07-12. Överste för livgardet 1772-09-12. KSO 1772-09-12 . Erhöll tjänstledighet 1772-09-13. Generalmajor 1772 . Uppflyttad i riddarklassen (LK.) 1778-11-03 under nr 1010 A. Friherre 1772-09-13 men tog ej ut diplom och blev ej introducerad. Generallöjtnant 1778-12-27. Död 1781-11-12 i Stockholm, barnlös, och slöt själv denna ätt. 'Han bevistade med mandom finska kriget på 1740-talet och pommerska eller det sk 7-åriga kriget. Kommenderade under konung Gustaf III:s överbefäl livgardet vid regementsförändringen den 1772-08-19. Testamenterade sin kvarlåtenskap till sin svåger, riksrådet greve Carl Fredrik Scheffer, vilken åter överlämnade den såsom gåva till livgardesbarnhuset.' Gift 1745-10-03 med friherrinnan Eva Charlotta Scheffer, född 1706-07-31. Död 1768-03-30 och nedsatt i grav i Storkyrkan i Stockholm 1768-10-03, dotter av presidenten Peter Scheffer, adlad och friherre Scheffer och hans 2:a fru, Helena Maria Ehrenstierna.

TAB 2

Olof (son av Johan Krook, adlad Ehrenkrook, Tab. 1), till Alby i Solna socken och Ottersta i Sorunda socken, båda i Stockholm. Död 1682-12-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1699-05-02. Auskultant i riksarkivet 1703 (23/9). Företog utrikes resor. Sekreterare vid kommissionerna i Hamburg 1707–1712. Registrator i riksarkivet 1714-12-15. Assessor i Svea hovrätt 1718-10-17. Protokollssekreterare i inrikesexpeditionen 1719-06-20. Kansliråds titel 1741-07-31. Tjänstfri med lönens bibehållande 1742-05-31. Död 1760-10-17 i Stockholm. Gift 1720 med Catharina Charlotta Silfvercrantz, född 1699, död 1728-01-03 i Stockholm (Grafvers.) och begraven i Solna kyrka, dotter av kammarrådet Johan Andersson Hyltén, adlad Silfvercrantz, och Maria Hammarin.

Barn:

 • Maria Regina, född 1721-09-23, död 1795-05-21 på Hvilsta i Klosters socken, Södermanlands län. Gift 1744-06-03 med statssekreteraren Carl Carlsson, adlad Carleson B, född 1703, död 1761.
 • Charlotta, född 1722, död 1811-03-11 i Stockholm. Gift i Stockholm 1748-01-12 med överstelöjtnanten Georg Christoffer von Ganschou, född 1712, död 1760.
 • Johan Gustaf, född 1726-11-00, död ung.
 • Ebba, född 1727, död ogift 1770-06-00 i Stockholm.

TAB 3

Johan Gustaf (son av Johan Krook, adlad Ehrenkrook, Tab. 1), född 1686-10-11. Student i Uppsala 1699-10-12. Gick i braunschweigsk tjänst. Fänrik vid regementet Herzog von Bevern därst. 1709-02-18. Löjtnant vid regementet Herzog von Bevern 1712-02-14. Kapten vid regementet Herzog von Bevern 1723-03-31. Kompanichef 1729-02-00. Major 1735-03-24. Överstelöjtnant i regementet von Stammer 1743-03-12. Överstes avsked 1748-02-05. Död 1750-11-12 i Braunschweig. (Grafvers.) Gift omkring 1723 med Anna Elisabet Breyman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med superintendenten i Braunschweig Christopher Anton Specht, född 1675 i Wunstorf, död 1722-01-16 i Barum), född omkring 1690 i Salder, död 1767-01-13 i Braunschweig, dotter av amtmannen i Gebhardshagen i Braunschweig Heinrich Breyman och Sofia Maria Fricke [Medd. av regeringsrådet von Ehrenkrook, Ludwigslust.].

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1725-10-06 Braunschweig. Korpral vid braunschweigska livregementet 1743-11-15. Fänrik vid regementet von Stammer 1743-11-15. Löjtnant vid regementet von Zastrow 1748-02-14. Kapten vid regementet von Imhoff 1757-02-03. Major vid regementet von Imhoff 1762-12-19. Överstelöjtnant vid regementet von Rhaetz 1769-08-26. Kommendör för regementet von Rhaetz. Brigadjär för de hessiska och braunschweigska trupperna i Canada. Död 1783-03-22 i Trots Bivieres i Canada.
 • Carl Fredrik, född 1729. Major. Död 1797. Se Tab. 4
 • Adolf Fredrik, född 1734. Fänrik vid ett livregemente i braunschweigsk tjänst. Död 1767-12-25 i Braunschweig.

TAB 4

Carl Fredrik (son av Johan Gustaf, Tab. 3), till Thume och Wenden i hertigdömet Braunschweig. Född. 1729-03-01 i Braunschweig. Kadett vid regementet von Stammer i braunschweigsk tjänst 1746-09-06. Fanjunkare regementet von Stammer i braunschweigsk tjänst. Fänrik 1748-01-25. Löjtnant vid regementet von Kniestedt 1751-04-24. Kapten vid regementet von Behr 1759-04-24. Major vid furstliga braunschweigska Landregemente 1765-02-26. Major vid regementet von Koppelow 1769-08-27. Major i reserven vid regementet von Koppelow 1773-03-27 och vid regementet von Specht 1776. Avsked 1783-11-01. Död 1797-07-17. Gift 1785-05-25 på Thune med Pauline Louise Rebecka von Meibom, född 1752-07-24 i Braunschweig, död i Braunschweig 1789-07-26 dotter av braunschweigska hovrådet, med. doktor Henrik Johan von Meibom, till Thune, och hans 2:a fru Sofie Vilhelmina von Windheim.

Barn:

 • Augusta Charlotte Henriette, född 1786-03-18 i Braunschweig, död i Braunschweig 1794-08-27.
 • Gustaf Fredrik Ulrik, född 1787. Kapten. Död 1837. Se Tab. 5

TAB 5

Gustaf Fredrik Ulrik (son av Carl Fredrik, Tab. 4), född 1787-07-22 i Braunschweig. Page hos hertigen av Braunschweig 1800. Fänrik vid braunschweigska dragonregementet 1803-04-22. Kornett vid braunschweigska dragonregementet 1804-12-18. Löjtnant 1805-04-06–1806, då de braunschweigska trupperna upplöstes av kejsar Napoleon. Förpaktare av det grevliga Görtz-Wrisbergska riddargodset Wesseln vid Hildesheim 1811, av det friherrlig von Hammersteinska riddargodset Heinson vid Weser 1817-06-04. Avsked ur braunschweigsk militärtjänst 1824-04-22 med karaktär av dragonkapten för sitt välförhållande vid de braunschweigska truppernas upplösning 1806. Godsförvaltare hos prins August av Preussen 1824. Död 1837-03-10 i Prillwitz. Gift 1811-07-04 på Weteritz vid Elbe med Vilhelmina Sofia Johanna Blumenau, född 1794-03-20 i Kloster Michaelstein vid Blankenburg a. H., död 1840-07-09 i Soldin i Neumark, dotter av braunschweigska oberamtmannen Henrik Albert Blumenau och Augusta Maria Elisabet Schrader.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1812. Major. Död 1859. Se Tab. 6
 • Matilda, född 1813 på Wesseln vid Hildesheim, död 1834-11-18 i Prillwitz.
 • Herman Oskar, född 1815. Major. Död 1867. Se Tab. 12
 • Augusta, född 1816-11-04 på Wesseln, död i Stargard i Pommern. Gift i Prillwitz med Carl Lücke.
 • Carl Fredrik Anton, född 1819. Farmare. Död 1887. Se Tab. 15
 • Carolina, född 1822-03-28, död 1898-10-25 i Stavenhagen i Mecklenburg-Strelitz. Gift 1852 i Soldin med preussiske premiärlöjtnanten Achatz von Horcker.
 • Elise, född 1824-03-28 på Heinsen, död.
 • August, född 1825 på Heinsen, död 1836-11-16 i Prillwitz.
 • Albert, född 1836-11-14 i Prillwitz, död 1844-05-18 i Soldin.

TAB 6

Gustaf Adolf (son av Gustaf Fredrik Ulrik, Tab. 5), född 1812-08-20 på Wesseln vid Hildesheim. Expektant i braunschweigska kadettkåren 1827-05-02. Kadett i braunschweigska kadettkåren 1828-04-20. Fänrik vid braunschweigska infanteriregementet 1831-04-21. Sekundlöjtnant vid braunschweigska infanteriregementet 1832-04-24. Premiärlöjtnant 1837-10-10. Bataljonsadjutant 1841-09-29. Kapten 1848-04-07. Bevistade kriget i Schleswig-Holstein 1848–1849. Major och garnisonskommendant i Wolfenbüttel 1858-04-13. RBraunHLO. Död i Wolfenbüttel 1859-12-17. Gift 1845-07-01 i Rostock med Dorotea Luise Adeline Boldt, född 1817-03-05 i Güstrow, död 1894-02-09 i Braunschweig, dotter av mecklenburgska domänrådet August Carl Gabriel Boldt, till Wilhelmshof, och Carolina Fredrika von Meibom.

Barn:

 • Gustaf, född 1846-05-30 i Braunschweig. Volontär i 92. infanteriregementet. Död 1862-10-31 i Braunschweig.
 • Julius, född 1848-12-17 i Braunschweig. Privatman. Död ogift 1917-05-10 i Braunschweig.
 • Fredrik Vilhelm Ernst, född 1850 i Braunschweig. Korvettkapten. Se Tab. 7.
 • En son, född 1853-01-27 i Braunschweig, död 1853-02-08 i Braunschweig.

TAB 7

Fredrik Vilhelm Ernst (son av Gustaf Adolf, Tab. 6), född 1850-07-09 i Braunschweig. Kadett (officersaspirant) 1866-06-01. Sjökadett (fänrik) 1867-08-17. Kommenderad till marinskolan i Kiel 1869-08-01. Officeraexamen 1870-07-00. Signalofficer i fästningen Friedrichsort 1870-07-19. Underlöjtnant i tyska flottan 1870-08-06. Kommenderad till 1. matrosdivisionen i Kiel 1872-09-23. Adjutant hos oberdirektorn för skeppsvarvet i Danzig 1873-04-04. Oberlöjtnant 1873-12-21. Inspektionsofficer vid marinskolan 1875-10-11. Byråchef och bibliotekarie vid marinakademien i i Kiel 1877-02-07. Kaptenlöjtnant 1878-05-14. Medlem av amiralitetet 1880-02-01. Korvettkapten 1885-03-19. Avsked med pension 1887-10-15. RPrRÖO2kl. PRPrKrO3kl. TMM. RRS:tStO2kl. SpMerNavO. Ägde Neuendorf i kretsen Lebus 1891–1899. Gift 1880-08-01 i Braunschweig med Mary Agate Hemmingson, född 1855-02-01 i Braunschweig, död 1925-09-30 i Hannover, dotter av Ulrik Alexander Hemmingson till Woodbury Lodge och Johanna Fredrika Kantzow.

Barn:

 • Olof Gustaf Alexander, född 1882. Major. Se Tab. 8.
 • Volter Ulrik Adolf, född 1883. Ryttmästare. Se Tab. 9
 • Elisabet, född 1886-08-18 i Berlin, död 1887-08-17 i Braunschweig.
 • Fredrik Johan Otto Kurt, född 1888. Regeringsråd. Se Tab. 10
 • Harald Rudolf Oskar Herman, född 1893. Kapten. Se Tab. 11

TAB 8

Olof Gustaf Alexander (son av Fredrik Vilhelm Ernst, Tab. 7), född 1882-02-25 i Berlin. Fanjunkare vid nedersachsiska fältartilleriregementet nr 46 i Wolfenbüttel 1901-05-19. Fänrik i Wolfenbüttel 1902-01-24. Löjtnant 1902-11-22. Oberlöjtnant 1911-10-18. Kommenderad till krigsakademien i Berlin 1912-10-01. Kapten 1914-11-08. 1. adjutant vid 78. reservdivisionen 1914-12-22. Kommendör vid 2. Abt. av fältartilleriregementet Zossen 1917-06-09. Transportofficer vid militärstationen nr 9 Bukarest 1917-10-11. Transportchef vid militärkanaldirektionen i Bryssel 1918-02-04. Kommenderad till vapenstilleståndskommissionen i Spa 1918-11-00. Transporterad till nedersachsiska fältartilleriregementet nr 46 1919-03-17. Batterichef vid 3. gardesfältartilleriregementet 1919-03-28. Batterichef vid riksvärnsartilleriregementet nr 8 1920-04-17. Majors avsked vid nämnda batteris upplösning 1920-05-15. RPrJohO. RBraunHLO. Braun MfKlo2kl. PrJKlo2kl. Gift 1920-09-14 på Landechow i kr. Lauenburg i Pommern med Elsa-Blanka Agnes Helena Fliessbach, född där 1894-03-13, dotter av godsägaren Georg Fliessbach till Landechow och Stresow och Elisabet von Sydow.

Barn:

 • Olof, född 1922-04-03 i Stolp i Pommern.

TAB 9

Valter Ulrik Adolf (son av Fredrik Vilhelm Ernst, Tab. 7), född 1883-08-17 i Berlin. Fanjunkare vid sachsiska fältartilleriregementet ur 77 1902. Fänrik 1902. Löjtnant 1903-08-17. Kommenderad till ridskolan i Dresden 1908. Transporterad till sachsiska karabiniärregementet i Borna 1910-07-00. Oberlöjtnant 1911. Kommenderad till ridskolan i Hannover 1912-10-00. »Zugführer» vid 1. skvadronen av sachsiska karabiniärregementet 1914-07-28. Ryttmästare och skvadronschef 1914-09-00. Kommendör för ersättningsskvadronen vid 19. armékåren 1915-10-01. Anställd vid tyska militärförvaltningen i Kurland 1916-02-01. Åter skvadronschef vid ovannämnda karabiniärregemente 1917-12-01. Finländsk överste och organisatör för karelska jägarregementet till häst 1917. Avsked ur tysk militärtjänst 1919. RPrJohO. RSAO. RSWVFO. BraunMfK2kl. PrJK1o2kl. FFrK. FFrMM. Ägare Mittel-Scnreibersdorf i kr. Lauban och Märzdorf vid Bober. Gift 1908-06-20 i Leipzig med Alice Ernestine Antonie Johanna von Schmidt-Reissig, född i Leipzig 1886-03-09, dotter av industriidkaren Georg Emil von Schmidt-Reissig och Martha Reissig.

Barn:

 • Gudula Marta Maria, född 1916-08-09 i Leipzig.
 • Olof Emil Fredrik, född 1920-06-07 i Göriitz.

TAB 10

Fredrik Johan Otto Kurt (son av Fredrik Vilhelm Ernst, Tab. 7), född 1888-07-20 i Berlin. Student i Munchen 1907, i Freiburg i Baden 1908 och i Göttingen 1909. Preussisk domstolsreferendarie i Münder a. Deister 1910-07-16. Preussisk regeringsreferendarie i Hannover 1911-05-24. Anställd vid landratsamt Hameln 1914-08-01 preussisk regeringsassessor och chef för landratsamt Isenhagen i Hannover 1916-01-30. Transporterad till Magdeburg 1919-01-01. Preussiskt regeringsråd, anställd vid finansamt Magdeburg 1923-01-01–1923-04-30. Regeringsråd i tyska rikets tjänst 1923-05-01. Chef för finansamtet i Ludwigshult i Mecklenhurg-Schwerin 1924-07-01. Medlem av adelskapitlet i Berlin. RPrJohO. Gift 1913-07-16 i Einbeck med Carola Marie Louise Amelie von Hagen, född 1890-08-04 i Eisenach, dotter av preussiska översten Carl von Hagen, av huset Naulin, Olga Rykena.

Barn:

 • Olof Erik Gotthard Carl Fredrik Otto Herman Ulrik, född 1914-06-18 i Hannover.
 • Hans Harald Olof Ludvig Wolfgang Werner Reinhold Herman, född 1917-07-19 på Isenhagen, bez. Lüneburg.
 • Rosvitha Mary Olga Friederun Sabine Wulfhilde Elisabeth Walburg, född 1922-11-23 i Magdeburg.
 • Bernd-Hagen Olof Gebhard Jürgen Thilo Gerhard Ferdinand, född 1926-05-03 i Ludwigslust.

TAB 11

Harald Rudolf Oskar Herman (son av Fredrik Vilhelm Ernst, Tab. 7), född 1893-02-03 i Fürstenwalde. Fanjunkare vid 3. gardesfältartilleriregementet i Berlin 1912-02-29. Fänrik vid 3. gardesfältartilleriregementet i Berlin 1912-10-18. Löjtnant 1913-08-20. Zugführer vid 4. batteriet vid vid 3. gardesfältartilleriregementet i Berlin 1914-08-10. Oberlöjtnant 1916-11-17. Führer vid 1. batteriet 1916-12-01 adjutant hos artillerikommendören 1916-06-01. Führer vid 4. batteriet 1919-02-01 adjutant 1919-05-31 regementsadjutant 1919-07-28. Zugführer vid 7. batteriet vid lätta fältartilleriregementet nr 3 1919-12-12. Chef för vid 7. batteriet vid lätta fältartilleriregementet nr 3 1920-04-01. Kaptens avsked 1920-10-01. RPrJohO. BraunMfK1o2kl. PrJK1o2kl. Ägde 1/2 Mönchshof och Heises Hot i kr. Prentzlau. Gift 1920-09-14 på Landechow med sin äldste broders svägerska Irmgard Catharina Agnes Fliessbach, född 1896-01-21 på Landechow, dotter av godsägaren Georg Fliessbach till Landechow och Stresow och Elisabet von Sydow.

Barn:

 • Karin Irmentraut, född 1921-08-06 i Stolp i Pommern.
 • Wulford Fredrik Georg Olof, född 1923-05-25 på Mönchshof.

TAB 12

Herman Oskar (son av Gustaf Fredrik Ulrik, Tab. 5), född 1815-03-09 på Wesseln. Officersvolontär vid preussiska 14. infanteriregementet 1832-12-06. Fänrik vid preussiska 14. infanteriregementet 1835. Sekundlöjtnant 1836. Premiarlöjtnant 1850. Kapten vid 14. lantvärnsregementet 1853. Transportera till 14. infanteriregementet 1857 och till infanteriregementet nr 54 1860. Majors avsked 1862. Kommendant i fånglägret i Coerlin 1866. Död 1867-03-10 i Kolberg. Gift 1854-11-16 i Schubin i Posen med Emelie Elisabet Henriette Plath, född i Schubin i Posen 1832-07-11 död 1918-05-31 i Hanau, dotter av superintendenten Christian Plath och Vilhelmina Hevelke.

Barn:

 • Gustaf Herman Christian Ludvig, född 1856. Major. Se Tab. 13
 • Anna Elisabet, född 1858-01-09 i Bromberg, död i Bromberg 1859-05-11.

TAB 13

Gustaf Herman Christian Ludvig (son av Herman Oskar, Tab. 12), född 1856-01-12 i Schubin i Posen. Kadett i Culin och Berlin. Sekundlöjtnant vid preussiska grenadjärregementet Konung Fredrik Wilhelm IV nr 2 i Stettin 1874-04-23. Genomgick krigsakademien i Berlin 1878–1881. Premiarlöjtnant vid badensiska livgrenadjärregementet nr 109 Karlsruhe 1882. Kapten och kompanichef vid badensiska livgrenadjärregementet nr 109 Karlsruhe 1889. Kapten i reserven vid lantvärnsregementet nr 95 1894. Major 1899. Kommendant i Hanau 1914-08-02. RBadZLO.RPrRÖO4kl. BraunMfKlo2kl. PrJKlo2kl. Deltog i fälttågen i Nordtrankrike, Flandern och Lothringen under världskriget. Gift 1890-10-01 i Karlsruhe med Julia Margareta Kohler, född 1868-11-09 i Freiburg i B., dotter av jur. doktor Carl Kohler och Josephine Roos.

Barn:

 • Emelie Josephine Mary Augusta, född 1891-06-26 i Karlsruhe. Gift 1921-04-19 i Freiburg i B. med före detta preussiske majoren i reserven Alexander von Heimburg, född 1879-09-15 i Weinheim i B., död 1922-01-08 i Rötenbach i Schwarzwald.
 • Herman Oskar Fredrik Ulrik Carl Albert Christian, född 1892-08-07 i Karlsruhe. Volontär vid faderns bataljon 1914–1916. Deltog i striderna kring Riga 1918. Banktjänsteman i Freiburg i Baden.
 • Margareta Julia Anna Barbara, född 1893-09-04 i Karlsruhe. Gift 1919-06-04 i Hanau am M. med före detta preussiske majoren i reserven, greve Frans Henrik von Schwerin, av huset Schwerinsburg, född 1886-01-13 i St. Johann a. d. S.
 • Gustaf Adolf Anton Ulrik Ernst, född 1896. Skriftställare. Se Tab. 14.

TAB 14

Gustaf Adolf Anton Ulrik Ernst (son av Gustaf Heiman Christian Ludvig, Tab. 13), född 1896-06-20 på Oberlahnstein. Kadett i Karlsruhe och Lichterfelde. Underofficer vid braunschweigska infanteriregementet nr 9 1914-08-00. Fänrik vid nedersachsiska fältartilleriregementet nr 46 1915. Svårt sårad i slaget vid Champagne 1915-09-00. Löjtnant vid fältartilleriet 1916. Avsked 1917. Skriftställare och förlagsbokhandlare. Gift 1920-09-09 i Freiburg i B. med Sofie Ottilde Vanoli, född 1901-11-25 i Freiburg, dotter av fabriksägaren i Freiburg Johan Chrysostomus Vanoli och Henriette Berneck.

Barn:

 • Wolf Didrich Olof, född 1921-08-16 i Buchenbach Baden.
 • Rosemarie Henriette Johanna, född 1922-09-09 i Sulzbach i Oberpfalz.
 • Karin, född 1923-11-11 i Sulzbach.
 • Ekkehart Wilhelm Rudolf, född 1925-07-29 i Amberg i Oberpfalz.

TAB 15

Carl Fredrik Anton (son av Gustaf Fredrik Ulrik, Tab. 5), född 1819-09-06 i Heinsen vid Esbeck. Farmare i Cowell, Kent County, Michigan, USA. Död 1887-12-23 i Montana Pleasant, Michigan Gift 1859-06-26 i Tiverton med Elisabet Josefine Cory, född 1840-03-29, död 1889-06-03 i Six Lakes, Michigan.

Barn:

 • Wymund Adolfus, född 1860. Godsägare. Död 1914. Se Tab. 16
 • George B. Maclellan, född 1861-09-12 i Tiverton. Bankir. Gift 1900-09-26 med Florence A. Smith, född 1861-02-06 i Ettington, Conn., USA.
 • Ida Corp, född 1864-03-29 i Tiverton. Gift 1904-03-05 i Goldendale med farmaren Walter A. Bonnert.
 • Beatrice Arabella, född 1869-04-22 i Six Lakes. Gift 1:o 1889-01-12 i Colorado Springs med ingenjören Albert Bagham, död 1901. Gift 2:o 1904-09-17 i Cheyenne, Wyoming med grosshandlaren Conhlis Hunter.

TAB 16

Wymund Adolfus (son av Carl Fredrik Anton, Tab. 15), född 1860-04-16 i Rochester, Ohio. Ägare till ett 3,000 acr. stort gods vid Byers i Colorado. President för Merchant and Farmers Mercantile Co. Död 1914-06-22 i Denver, Colorado. Gifr 1881-09-24 i Belvedere, Michigan, med Cora Belle Salomon, född 1861-10-26.

Barn:

 • Laura May, född 1887-12-15 i Six Lakes, Michigan. Gift 1907-02-09 i Denver med farmaren i Cadillac, Michigan Louis Olson.
 • Berta Elisabet, född 1895-09-12 i Remus, Michigan. Gift 1922-06-03 i Denver, Colorado, med grosshandlaren i Denver, Colorado, Albert Townsend.

TAB 17

Charles Freneh (son av Wymund Adolfus, Tab. 16), född 1882-08-18 i Six Lakes. Arkitekt. Gift 1905-12-27 i Ogden, Utah, med Jessie May Simmans, född 1882-05-10 i Denver, Colorado.

Barn:

 • Jessie Belle, född 1906.
 • Wymund James, född 1908.

TAB 18

George Philip (son av Wymund Adolfus, Tab. 16), född 1883-11-25 i Six Lakes. Köpman. Gift 1903-08-21 i Denver med Bonibelle Rut Corum, född i Denver 1884-06-09.

Barn:

 • Rut May, född 1904.
 • Hardvin Adolfus, född 1906.
 • Ila Belle, född 1908.
 • Karl Fredrik, född 1910.

TAB 19

William Hudson (son av Carl Fredrik Anton, Tab. 15), född 1867-12-04 i Pittsburg, Pennsylvania. Bankir. Gift 1889-01-07 i Denver, Colorado, med Nelly Mary Dod, född 1865-04-15 i Waterlo, Iowa.

Barn:

 • Irene Josefine, född 1890-01-25 i Denver, död i Denver 1893-09-06.
 • Ila May, född 1891-11-01 i Denver.
 • William Nelson, född 1893-11-18 i Denver.
 • Gladys Maria, född 1896-01-27 i Denver.
 • Roy Hudson, född 1898-05-08 i Denver.
 • Rut Doud, född 1901-09-15 i Denver.
 • Mabel Clara, född 1903-02-05, död 1903-07-27 i Denver.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: