:

Ehrenstrahl nr 865

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenstrahl nr 865 †

Adlad 1674-11-23, introd. 1675. Adlad och adopt. 1698-06-18. Friherrl. 1731-07-05, men ej introd. Utdöd 1814-04-12.


 • Den adopterade ättegrenen har gemensamt ursprung med adliga ätten Gerdes.

1Um. 2Wn. 3S:t Nikolai förs. i Sth. kyrkoarkiv. 4Sgn. 5At (RA). 6KrAB. 7At (Sch) [Dinnies], 8SAB. 9Gravvers.

TAB 1

David Klöker, adlad Ehrenstrahl, född 1629-09-23 i Hamburg. Ingick 1646 i svenska kansliet och tjänstgjorde vid fredsunderhandlingarna i Osnabrück. Gjorde utrikes studieresor 1648–1651. Inkallades till Sverige sistnämnda år. Antagen i drottning Maria Eleonoras tjänst 1652. Nya utrikes studieresor på 1650-talet. Konung Carl XI:s hovmålare 1661-12-16. Adlad 1674-11-23 (introd. 1675 under nr 865). Hov- intendent 1690-06-16. Död 1698-10-23 i Stockholm utan söner och slöt således själv på svärdssidan sin adl. ättegren samt begraven i Storkyrkan, där konung Carl XII lät över honom uppsätta ett präktigt epitafium. Han var på sin tid Sveriges störste konstnär. Bland hans större tavlor må nämnas konung Carl XI:s kröning. Yttersta domen och Frälsarens korsfästande, båda i Storkyrkan, samt takstycket i riddarhussalen [NF], Gift 1:o 1663 med Maria Momma, född 1635-11-18 i Amsterdam, död 1680-03-06 i Stockholm och begraven s. å. 14/4 i Nikolai kyrka i Nyköping, dotter av brukspatronen Vilhelm Momma och Maria de Bruyn samt brorsdotter till kommissarien Abraham Momma, adlad Reenstierna. Gift 2:o 1681-05-03 i Stockholm med Emerentia Bauman i hennes 2:a gifte, död 1693-08-02 i Stockholm9 och begraven 1694-02-25 i Riddarholmskyrkan 9, dotter av rådmannen i Wismar Mikael Bauman och änka efter tyska pastorn i Stockholm mag. Johannes Gerdes. Se nedan, Tab. 2.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1666, död 1729-10-22 i Stockholm. Målarinna. Hon skänkte till Svea hovrätt sex stycken porträtt av dess äldre presidenter. Gift 1688-11-25 i Stockholm med vice presidenten Johan Wattrang, född 1652, död 1724.

Den adopterade eller Gerdesska ättegrenen.


TAB 2

Georg Gerdes. Handelsman i Neu-Brandenburg. Gift med Margareta Barestein.

Barn:

 • Johan Gerdes. Rådsförvant i Neu-Brandenburg. Gift med Anna Oeverdijks, dotter av borgmästaren i nämnda stad Henning Henningsson Oeverdijks och Margareta Elvers.

Barn:

 • Henning Gerdes, född 1591-11-29 i Neu-Brandenburg. Jur. doktor och prakticus vid furstl. och k. hovrätten i Pommern. Syndicus i Greifswald 1633. Lantråd. Borgmästare i nämnda stad 1647. Död där 1663-01-04 och begraven i Mariakyrkan därst. Gift 1:o 1621-09-19 med Margareta Krause, död 1630-11-30, dotter av sekreteraren vid Rügenska lanträtten Georg Krause och Anna Stein. Gift 2:o 1633-06-12 med Elisabet Mevius, död 1663-07-24, dotter av professorn i Greifswald, jur. doktorn Fredrik Mevius och Elisabet Rhave, samt syster till hovrådet och vice presidenten i Wismarska tribunalet David Mevius, adlad von Mevius men ej introd., född 1609, död 1670 [SK].

Barn:

 • 1. Johannes Gerdes, född 1624-12-18 i Wolgast. Magister i Greifswald 1653. Professor vid akademien därst. 1655. Pastor vid S:t Georgii kyrka i Wismar 1656-12-10. Oberpastor vid tyska församl. i Stockholm 1665-11-10. Död där 1673-03-29. Gift 1:o 1656-04-29 med Margareta Heunen, död 1657-03-06 i barnsäng, dotter av professorn och med. doktorn Johan Heunen. Gift 2:o 1658-10-05 med Emerentia Bauman i hennes 1:a gifte, som sedan fick hovintendenten David Klöker adlad Ehrenstrahl, se vidare Tab. 1.

Barn:

 • 2. David Georg Gerdes, adlad Gerdes, född 1664. Vice president. Död 1729. Se adliga ätten Gerdes.
 • 2. Frans Joakim Gerdes, adlad och adopt. (samt friherre) Ehrenstrahl, född 1670. Landshövding. Död 1735. Se Tab. 3

TAB 3

Frans Joakim Gerdes, adlad och adopt. (samt friherre) Ehrenstrahl (son av Johannes Gerdes, Tab. 2), född 1670-07-25 i Stockholm. Student i Uppsala1 1680-06-05. Registrator i k. kansliet 1698-05-03. Adlad s. å. 18/6 och adopt. på sin styvfaders, hovintendenten David Klökers, adlad Ehrenstrahl, nummer. Sekreterare vid tyska expeditionen 1699-08-08 och 1710-03-21. Kansliråd 1713-08-12. Statssekreterare vid krigsexpeditionen 1714-01-02. Avskedad för ämbetsförseelse 1717-01-21. Landshövding i Stockholms län 1727-08-14. Friherre 1731-07-05 (ej introd.). Landshövding i Skaraborgs län 1733-08-06. Död 1735-10-09 i Leksbergs socken och begraven s. å. 6/11 i Mariestads kyrka. Gift 1700-04-10 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Margareta Adlersköld, född 1678-03-17, död 1730-01-22 i Stockholm och begraven s. å. 26/1 i faderns grav i Storkyrkan, dotter av kommissarien Lydert Bartels, adlad Adlersköld, och hans 2:a fru Anna Furubom.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1703 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, liksom syskonen, döpt s. å. 9/10, död ung.
 • Johanna Margareta, född 1706-03-04, död 1770-12-11 Sämsholm. Gift 1733-08-28 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm3 med översten, friherre Johan Didrik von Köhler, i hans 3:e gifte, född 1693, död 1758.
 • Johan Adam, döpt 1707-07-09.
 • Frans Gustaf, född 1709. Kammarherre. Död 1783. Se Tab. 4
 • Eva Charlotta, döpt 1710-06-25, död 1739-06-07 i Stockholm. Gift där Nikolai förs. i Stockholm3 1730-08-20 med statssekreteraren Carl Fredrik von Stenhagen, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1759.
 • Carl Adam, född 1712. Levde utan tjänst. Död 1752. Se Tab. 5.
 • Henning Adolf, född 1714. Levde utan tjänst. Död 1754. Se Tab. 6.

TAB 4

Frans Gustaf (son av Frans Joakim Gerdes, adlad och adopt. (samt friherre) Ehrenstrahl, Tab. 3), född 1709-02-27 och döpt s. å. 2/3 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Hovjunkare8 1736-07-05. Kammarherre8 1762-04-02. Död 1783-12-20 i Kalmar. Ägde och bebodde säteriet Knapegården i Ryssby socken Kalmar län, vilket han sedan försålde. Gift 1737-04-19 med Margareta Charlotta Rothlieb, född 1723, död 1788-08-22 i Kalmar och begraven i Kläckeberga kyrka Kalmar län, dotter av majoren Johan Carl Rothlieb, och hans 1:a fru Anna Christina Nyman.

Barn:

 • Johanna Christina, född 1738-07-02 på Knapegården, död där 1741-09-13.

TAB 5

Carl Adam (son av Frans Joakim Gerdes, adlad och adopt. (samt friherre) Ehrenstrahl, Tab. 3), till Fårbo i Misterhults socken Kalmar län. Döpt 1712-06-12 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Student i Uppsala1 1731-10-23. Levde tjänstlös på sin egendom. Död 1752-09-06 på Fårbo. Gift där 1:o 1743-01-11 med sin svägerskas kusin Anna Fredrika Ekenberg, född 1723-06-12, död 1749-12-12 på Fårbo, dotter av kaptenen Erik Johan Ekenberg, och Scolastica Sofia Rothlieb. Gift 2:o 1750-08-16 Lidhem med Anna Lovisa Klingspor i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1754-05-31 på Locknevi i likanämnd socken med kaptenen Axel Wolfgang Pauli, född 1732, död 1808), född 1729-04-12 på Lidhem, död 1812-08-16 på Marianeborg, dotter av överstelöjtnanten Staffan Klingspor, och hans 1:a fru Ursula Christina von Stegling.

Barn:

 • 1. Margareta Sofia, född 1744-05-01 på Fårbo, liksom syskonen. Gift med kaptenen och riddaren Gudmund Lysell, född 1724, död 1782-10-03.
 • 1. Carl Fredrik, född tvilling 1746-11-13. Student i Lund 17614. Kom i krigstjänst 1762. Konduktör vid fortifikationen 1764-10-16. Avsked 1776-07-29. Sköt sig själv 1777-08-28 Hovgård
 • 1. Emanuel Viktor, född tvilling 1746-11-13. Student i Lund 17614. Kopist i krigsexpeditionen. Avsked 1770-04-26. Död barnlös 1778-09-14 Ribbingsnäs och begraven s. å. 25/9. Gift 1771-04-30 Fiskeby med Christina Drake af Hagelsrum, född 1731, död 1781-08-12 Brunnsvik och begraven s. å. 13/9, dotter av kaptenen Hans Georg Drake af Hagelsrum, och friherrinnan Brita Catharina Mörner af Tuna.
 • 2. Christina Lovisa, född 1751-05-20, död 1752-08-09 på Fårbo.
 • 2. Henrietta, född 1752-10-17, död 1826-05-24 på Byrum i Ingatorps socken Jönköpings län. Gift 1770-12-11 med kaptenen Georg Christian Franc, född 1737, död 1798.

TAB 6

Henning Adolf (son av Frans Joakim Gerdes, adlad och adopt. (samt friherre) Ehrenstrahl, Tab. 3), till Grönskog, Alsheda och Åby, alla i Fliseryds socken Kalmar län. Född 1714-09-02 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Student i Uppsala1 1731-10-23. Sökte 1736-03-03 inträde såsom extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen5. Bodde efter sitt giftermål på Grönskog. Död där 1754-09-14. Gift 1746-03-14 på nämnda egendom med sin broders svägerska Christina Eleonora Ekenberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1759-10-30 på Grönskog med översten Adolf Gyllenskepp, i hans 2:a gifte, född 1718, död 1780), född 1727-02-05 i Kalmar, död 1781-06-02 i Karlskrona, dotter av kaptenen Erik Johan Ekenberg, och Scolastica Sofia Rothlieb.

Barn:

 • Erik Gustaf, död barn.
 • Frans, född 1748, död 1749-07-30 på Grönskog.
 • Erik Gustaf, född 1750. Kapten. Död 1790. Se Tab. 7
 • Frans Adolf, till Ribbingsnäs i Barkeryds socken Jönköpings län. Född 1752-12-02 på Grönskog. Volontär vid Kalmar regemente 1770-09-11. Rustmästare därst. 1771-12-19. Förare 1774-10-02. Stabsfänrik 1776-04-17. Fänrik 1781-11-28. Stabslöjtnant 1783-09-17. Stabskapten 1785-03-18. Avsked 1786-04-12. Död barnlös 1814-04-12 och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1:o 1786-10-31 på Ribbingsnäs med sin kusins dotter Helena Christina Lysell, född 1765, död 1788-12-01 på Ribbingsnäs, dotter av kaptenen och riddaren Gudmund Lysell och (friherrinnan) Margareta Sofia Ehrenstrahl. Gift 2:o 1790-08-03 Kvillegärde
 • Engel Sofia, född 1754-03-01 på Grönskog, död 1812-06-14 Högsrum Gift 1795-06-16 på Grönskog med överstelöjtnanten Gustaf Reinhold Marcks von Würtemberg, född 1742, död 1830.

TAB 7

Erik Gustaf (son av Henning Adolf, Tab. 6), till Grönskog. Född där 1750-03-12. Volontär vid Kalmar regemente 1765-02-10. Rustmästare därst.6 1767-09-23. Förare6 1769-11-10. Stabsfänrik 1771-08-28. Stabslöjtnant 1778-01-14. Stabskapten 1783-09-17. Kapten 1784-12-07. Död 1790-07-03 i Kalmar. Han var med i slaget vid Hogland. Gift 1785-05-08 på Kvillegärde med Sofia Charlotta Ädelberg, född 1758-08-11, död 1829-07-30 på Grönskog, dotter av majoren Johan Teodor Ädelberg, och Catharina Billingberg.

Barn:

 • Eleonora Catharina, född 1787-10-09 på Grönskog. Stiftsjungfru. Död 1858-05-21 på nämnda egendom. Gift där 1802-07-16 med majoren Erik Gustaf Weidenhielm, född 1773, död 1837.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: