Adlersköld nr 1041

Från Adelsvapen-Wiki

1041.jpg


Adliga ätten Adlersköld nr 1041 †

Adlad 1683-01-23 introducerad 1686. Utdöd 1700-12-07.


 • N. N. Bartels, levde på 1500-talet och var borgare i Schönberg i Mecklenburg.

Barn:

 • Hans Bartels, född i Schönberg. Kom till Sverige och blev handlande i Stockholm. Borgare i Stockholm 1624-08-28. Död där 1664-07-17. 'Om honom var den berättelsen i släkten, att, då han i ynglingaåren kom såsom en fattig handelsexpedit till Stockholm, hade han, antingen för det han gått vilse eller ock ej varit angelägen om annat nattkvarter, en afton lagt sig att sova på en brädhög vid Kornhamn, då han drömt, att han just där på platsen byggt ett stenhus och ett annat snett emot, vilken dröm icke allenast gick i fullbordan, utan förvärvade han sig även därtill flera hus och dessutom en ganska stor förmögenhet i penningar. Till all denna rikedom skall början ha varit, att han vid ankomsten till staden köpt sig en gammal kniv, den han vässte emot gatstenarna och sedan sålde med en obetydlig vinst.' Gift 1628-02-25 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Helena Böckelman, död 1670-01-28 i Stockholm, dotter av handelsmannen i Stockholm Lydert Böckelman.

Barn:

 • Lydert Bartels, adlad Adlersköld, född 1629-09-20 i Stockholm. Sändes 1641 till Lubeck för att utbilda sig inom handeln. Återkom 1643-10-00 till Stockholm och förestod därefter i 15 år faderns handelsrörelse (Ldk.). Företog därefter vidsträckta resor och öppnade 1659 egen handelsrörelse i Stockholm (Ldk.). Extra ordinarie kommissarie i kommerskollegium 1675-08-29. Blev vid riksdagen 1680 ledamot uti den ständernas kommission, som avgjorde besvären över rikets förvaltning under konungens minderårighet. Adlad 1683-01-23 (introducerad 1686 under nr 1041). Död 1700-12-07 i Stockholm, själv den siste av sin ätt, samt begraven 1701-02-24 i Nikolai kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1659-08-21 med Catharina Pahl, född 1642-12-24, död 1675-04-04, dotter av handlanden i Stockholm Mattias Pahl och hans 1:a hustru, Catharina Jonsdotter Palmgren, samt syster till sekreteraren Hans Pahl, adlad Pahl. Gift 2:o 1675-11-09 i Nikolai församling, Stockholm med Anna Furubom i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1665-04-27 med borgmästaren i Norrköping Johan Persson Moretus i hans 2:a gifte [gift 1:o 1653-12-29 med Maria Kling, död 1664], född 161(7), död 1672-10-24) (Öä XIII s. 183), född 1647-05-08, död 1702-11-21, dotter av rådmannen i Stockholm Johan Furubom och hans 2:a hustru, Elisabet Andersen, samt syster till krigskommissarien Erik Furubom, adlad Furumarck.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1660-06-05 i Tyska församlingen, Stockholm, döpt i Tyska församlingen, Stockholm (Ldk.) 1660-06-19. Död 1692-01-15 och begraven 1692-08-25 i Maria kyrka i Stockholm. Gift 1677-05-04 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med inspektören vid packhuset Jakob von Müllern (kallas i vigselboken »tullförvaltaren Jakob Möller»).
 • 1. Johan född 1662-03-20 i Tyska församlingen, Stockholm, döpt i Tyska församlingen, Stockholm (Ldk.) 1662-03-25. Student i Uppsala 1675-02-17. Kanslist i riksarkivet 1687-01-00 (Br.). Avsked (Br.) 1689-01-09. Död av melankoli 1697-01-04 strax efter hemkomsten från en utländsk resa.
 • 1. Magdalena, döpt 1664-02-16 i Tyska församlingen, Stockholm (Ldk.). Död 1690-03-28 och begraven 1690-06-24 i Skederids kyrka Stockholms län. Gift 1680-02-12 med landshövdingen Sven Agricola Åkerman, sedermera Åkermarck, adlad Leijonmarck, död hans 1:a gifte, född 1649, död 1728.
 • 1. Maria, döpt 1666-07-19 i Tyska församlingen, Stockholm (Ldk.). Död 1717-06-00 och begraven 1718-01-31 i Katarina församling, i Stockholm. Gift 1:o 1680 med kommissarien Jakob Gavelius, adlad Lagerstedt, född 1655, död 1698. Gift 2:o 1702-04-27 i Katarina församling, Stockholm med underståthållaren i Stockholm Georg Hircinius, adlad Stiernhoff, i hans 4:e gifte, född 1631, död 1710.
 • 1. Mattias, död ung.
 • 1. Anna Juliana, döpt 1669-02-02 i Tyska församling, Stockholm (Ldk.).
 • 1. Carl Ludvig, döpt 1673-02-18 i Tyska församlingen, Stockholm (Ldk.). 'Åt sig till döds av kärnmjölk' i Amsterdam 1680.
 • 2. Anna Catharina, född 1676-08-20. Död 1707-11-18. Gift 1691-05-21 med vice presidenten friherre Johan Thegner, född 1658, död 1744.
 • 2. Margareta, född 1678-03-17. Död 1730-01-22 i Stockholm och begraven 1730-01-26 i Nikolai kyrka i Stockholm. Gift 1700-04-10 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med landshövdingen Frans Joakim Gerdes, adlad (och friherre) Ehrenstrahl, född 1670, död 1735.
 • 2. Elisabet, född 1681-07-16 död 1724-08-22 och begraven i Munsö kyrka Stockholms län. Gift 1:o 1698-10-06, med statssekreteraren Tomas Andersen, adlad Blixenstierna, född 1661, död 1715. Gift 2:0 1719-06-24 med generallöjtnanten och presidenten Johan Giertta, adlad och friherre Giertta. född 1666, död 1740.
 • 2. Lydert, född 1686-07-12 i Stockholm, död 1687-09-10.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.