:

Iserhielm nr 1288

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Iserhielm nr 1288 †

Adlad 1689-02-08, introducerad 1697. Utdöd 1831-06-24.


TAB 1

Hans Iser. Inkom på 1500-talet från Tyskland och blev handelsman i Skara. Gift med Kerstin Hansdotter, dotter av prosten och kyrkoherden i Fägred pastorat av Skara stift Johannes Benedicti (av den gamla förnämliga Wångasläkten) och Catharina Töresdotter, samt faster till landshövdingen Johan Fegræus, adlad Strömfelt.

Barn:

 • Johannes Johannis Iser, född 1582 i Skara. Student i Uppsala 1605 (Hm.). Prästvigd 1615. Sockenadjunkt i Väsehärad 1615, i Kjöln 1615, i Stavnäs 1618 och i Ölme 1619. Komminister i Väse och Alsters församlingar 1621, allt i Karlstads stift. Död 1669-09-12. 'Han bodde Skål Yrkade 1646 på pastoratets delning och att ta bliva kyrkoherde i annexsocknen Alster, men vilken delning församlingen då lade sig emot.' Gift med Märta Ekeblad i hennes 2:a gifte, dotter av komministern i Gökhems församling i Skara stift Sven Ekeblad. (Hm.)

Barn:

 • Mattias Iser, född 1645-10-07 på Skål. Student i Uppsala 1663-09-09. Mag. i Uppsala 1672-12-12. Prästvigd 1673. Pastor vid livregementet till häst 1674-12-14. Hovpredikant 1676-08-18. Utnämnd domprost i Göteborg 1678-02-23, men tillträdde ej. I stallet kyrkoherde i Maria församling i Stockholm 1678-08-23. Kyrkoherde vid Nikolai eller Storkyrkan 1681-06-29 med Lovö till prebende. Teol. doktor 1693-03-03 vid jubelfesten i Uppsala. Biskop i Västerås stift 1711-04-21. Död 1725-02-10 i Västerås och begraven i domkyrkan i Västerås 1725-04-25, varest över hans grav är uppsatt ett kostbart marmorepitafium. "Han stod i särdeles nåd hos konung Carl XI, vilken ofta gjorde honom besök i Lovö prästgård, där konungen blev frikostigt välfägnad. Roade konungen ibland med att berätta löjliga händelser, förefallna i enskilta hus, dock utan att därmed skada någon. Var så allmänt älskad i Stockholm, att magistraten är 1700 hos konungen begärde honom till särskild biskop för staden, vara dock icke följde något svar. Fick med sin fru mycken rikedom, den han betydligt förökade, sä att han var på sin tid den förmögnaste biskopen i Sverige, alltsedan reformationen.' Hans barn blevo 1689-02-08 adlade med namnet Iserhielm (sönerna 1697 introducerad under nr 1288). Gift 1677-09-25 med Margareta Nyman, född 1658-01-01, död 1720-03-06, dotter av handelsmannen i Falun Olof Persson Nyman och Helena Blackstadia.

Barn:

 • Johan Iser, adlad Iserhielm, född 1680-05-29. Student i Uppsala 1689-02-01. Död i Uppsala 1697-05-28.
 • Carl Otto Iser, adlad Iserhielm, född 1681. Justitiekansler. Död 1748. Se Tab. 2.
 • Gustaf Iser, adlad Iserhielm, född 1682. Sekreterare. Död 1735. Se Tab. 5.
 • Anna Maria Iser, adlad Iserhielm, född 1684-02-23, död 1707-05-30 i Stockholm. Gift 1704-03-20 med handelsmannen Hans Petersson, adlad Wennerstierna, i hans 3:e gifte, född 1654, död 1719.
 • Magnus Gabriel Iser, adlad Iserhielm, född 1685-11-29, död 1686-04-20.
 • Elisabet Iser, adlad Iserhielm, född 1687-08-08 (08-18), död 1740-11-18. Gift 1718-01-02 med översten Abraham Melander, adlad Segerfelt, född 1675, död 1753.
 • Mattias Iserhielm, född 1689-08-11. Student i Uppsala 1697-05-29. Fänrik vid dalregementet. Död ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Elias Iserhielm, född 1690-08-17, död 1691.
 • Samuel Iserhielm, född 1692-07-18. Student i Uppsala 1700-02-29. Drunknade 1708.
 • Erland Iserhielm, född 1695-12-18, död 1695-12-18.
 • Margareta Iserhielm, född 1698-06-24, död 1698.
 • Margareta Iserhielm, född 1700-07-02, död 1745-11-20. Gift 1720-04-21 med hovrättsrådet Hans Perman, adlad Olivecrona, född 1678, död 1741.

TAB 2

Carl Olof Iser, adlad Iserhielm (son av Mattias Iser, Tab. 1), till Torsätra i Västra Ryds socken samt Lövstad och Negelstena i Håbo-Tibble socken (alla i Uppsala län). Född 1681-06-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1690-02-01. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1705 och vid andra utrikesexpeditionen 1710-08-07. Kanslist vid andra utrikesexpeditionen 1714-10-15. Protokollssekreterare i krigsexpeditionen 1719-06-08. Revisionssekreterare och ledamot i lagkommissionen 1739-10-25. Avsked med justitiekanslers titel 1748-11-19. Död 1748-11-23 i Stockholm. 'Under en år 1725 vid arvskiftet efter fadern i Västerås iråkad sjukdom gjorde han det löfte, att, efter återvunnen hälsa, fasta alla fredagar till klockan 6 på eftermiddagen, vilket löfte han också alltsedan samvetsgrant iakttog.' Gift 1717-05-23 med Maria Magdalena Obrecht, adlad Hermelin, född 1696-07-04, död 1775-08-26 på Nedre Rundby i Eds socken, Stockholms län och begraven 1775-08-30 i Västra Ryds socken, dotter av kunglig sekreteraren Elias Obrecht och Margareta Åkerhielm.

Barn:

 • Margareta, född 1718-03-17, död 1805-11-16 i Stockholm. Hon ärvde en del och inlöste genom börd det övriga av Lövstads säteri med underliggande hemman. Gift 1748-01-28 med kammarherren Carl Riben, i hans 2:a gifte, född 1705, död 1772.
 • Anna Maria, född 1719-02-01, död 1722-06-21.
 • Ulrika, född 1721-01-21, död 1767-06-20 i Stockholm och begraven 1767-07-02 i Eds socken. Gift 1751-04-20 med översten Baltasar Achates von Platen, naturaliserad von Platen, född 1712, död 1782.
 • Mattias, född 1723-02-17, död 1723-06-24.
 • Carl Vilhelm, född 1724. Hovjunkare. Död 1802. Se Tab. 3

TAB 3

Carl Vilhelm (son av Carl Olof Iser, adlad Iserhielm, Tab. 2), till Torsätra och Tranbygge i Västra Ryds socken samt Negelstena i Tibble socken, (alla i Uppsala län). Född 1724-11-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1739-10-02. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium. Gjorde från 1745 kommissionssekreteraretjänst först i Haag och sedan i Paris. Hovjunkare. Död 1802-09-04 på Torsätra. Gift 1760-10-29 Nyborg med friherrinnan Ulrika Eleonora von Kochen, född 1731-06-21, död 1788-02-11 på Torsätra, dotter av hovkansleren Johan Henrik von Kochen, friherre von Kochen, och Maria Antoinetta Hildebrand.

Barn:

 • Carl Johan, född 1761. Justitieråd. Död 1817. Se Tab. 4
 • Henrik Vilhelm, till Tranbygge. Född 1763-02-24. Student i Uppsala 1774. Jur.exam. 1779. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1780-04-06. Kopist i Uppsala 1781-12-04. Kanslist 1787-12-18. Protokollssekreterare 1792-06-11. Härold vid SO 1794-11-24 och vid KMO 1796-04-28. Expeditionssekreterare i krigsexpeditionen 1796-05-01. Kamrerare vid KMO 1802-04-28. RNO 1808-04-28. Statssekreterare för krigsärendena 1809-06-09. Vice president i kommerskollegium och ledamot av rikets allmänna ärenders beredning 1810-03-19. Död ogift 1819-05-10 i Stockholm och begraven i Västra Ryds kyrka
 • Antoinetta Magdalena, född 1764-06-18 på Tranbygge, död 1802-10-31 på Tranbygge, vari hon ägde en tredjedel. Gift 1789-09-28 med sin kusin, ryttmästaren Carl Albrekt Riben, född 1754, död 1842.
 • Samuel Christoffer, till Negelstena, född 1765-06-05 på Tranbygge. Levde utan tjänst på sin egendom Negelstena, död ogift 1827-01-23 på Negelstena och slöt på svärdssidan den äldre grenen av ätten.

TAB 4

Carl Johan (son av Carl Vilhelm, Tab. 3), till Torsätra, född 1761-12-01. Student i Uppsala 1774. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1780-05-02. Auskultant i Svea hovrätt 1781-11-15. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1782-02-26. Kanslist justitierevisionsexpeditionen 1782-12-12. Advokatfiskal vid kanslirätten 1788-04-04. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1788-06-18. Protokollssekreterare vid justitierevisionsexpeditionen 1788-08-08. Revisionssekreterare 1792-05-11. Ledamot av lagkommissionen 1792-08-26. Ledamot av patriotiska sällskapet 1793-10-02. Härold vid KMO 1794-11-24. RNO 1800-11-24. Ledamot av högsta domstolen 1806-05-19. Justitieråd 1809-06-09. KNO 1815-06-20. Död 1817-10-10 i Stockholm. Gift 1799-05-11 Simnatorp med stiftsjungfrun, friherrinnan Louisa Gustava von Köhler, född 1782-05-03 Åsen, död 1827-08-31 Skällnora, dotter av vice presidenten, friherre Axel Johan von Köhler, och hans 2:a fru Brita Carleson B.

 • Döttrar:
 • Brita Ulrika, född 1801-07-31. Stiftsjungfru. Död 1835-02-11 Drottningholm. Gift 1818-07-20 på Torsätra med majoren Carl Reinhold Robsahm, adlad af Robsahm, född 1788, död 1860.
 • Ebba Eleonora Charlotta, född 1806-03-01. Stiftsjungfru. Död 1865-06-21. Gift 1830-05-03 i Stockholm med kaptenen vid livbeväringsregementet, postmästaren i Sollefteå, RSO, Fredrik Bernhard Cöster i hans 2:a gifte (gift 1:o 1818 med Maria Carolina Wener, född 1790, död 1821) (Kp), född 1797-02-09 i Halmstad, död 1878-06-30 i Linköping.
 • Antoinetta Fredrika Sofia, född 1810-12-23. Stiftsjungfru. Död 1862-01-28 i Stockholm. Gift 1834-04-19 med fänriken vid livbeväringsregementet, löjtnanten i armén, sedan i nordamerikansk tjänst, RDDO, Anders August Linnström, född 1810-02-20 i Stockholm, stupade 1862-08-30 i slaget vid Bull-Run i Virginia, Nordamerika. [(B. Schöldström, Svenskarna under Dannebrogen 1848–1850 (1903).)]

TAB 5

Gustaf Iserhielm (son av Mattias Iser, Tab. 1), född 1682-12-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1690-02-01. Auskultant i Svea hovrätt 1711-06-02. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1712-04-01. Vice notarie 1713. Notarie 1718-10-18. Sekreterares avsked 1727-06-20. Död 1735-10-05 [Ash]. Gift 1727-06-29 med Christina Elisabet von Numers, döpt 1698-09-06, död 1730-04-02, dotter av överstelöjtnanten Carl von Numers, och hans 2:a fru Gundborg Elisabet Fägerstierna.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1728. Sekreterare. Död 1794. Se Tab. 6
 • Mattias, född tvilling 1728-03-21, död späd.

TAB 6

Carl Gustaf (son av Gustaf Iserhielm, Tab. 5), född tvilling 1728-03-21. Student i Uppsala 1743-05-20. Extra ordinarie kanslist i kunglig kansliet. Sekreterares avsked 1750-01-20. Var fänrik vid dalregementet 1763 (Lovisa stads kyrkoarkiv.). Död 1794-02-15 i Stockholm. Gift 1:o 1750-03-02 med Christina Charlotta Herkepæa, född 1729-07-25, död 1769-05-10 Ökna, dotter av advokatfiskalen i Svea hovrätt Christian Johannes Herkepæus och hans 2:a hustru Maria Christina Nordenflycht. Gift 2:o 1770-06-16 Berga

Barn:

 • 1. Christina Amalia, född 1751-02-15. Död 1763-03-15.
 • 1. Hedvig Maria, född 1753-07-01, död 1753.
 • 1. Carl Fredrik, född 1754-09-24, död 1757-02-13.
 • 1. Carl, född 1761-01-00, död 1763-09-10 i Lovisa, Finland. [(Lovisa stads kyrkoarkiv.)]
 • 1. Carl Gustaf Samuel, född 1765-10-21. Page vid hovet 1780 med lön från 1785 års början (SAB). Auskultant vid Svea hovrätt 1789-12-22. Extra ordinarie notarie vid Svea hovrätt 1790-02-18. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1790-03-16. Vice notarie i Svea hovrätt 1791-03-14. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1795-01-27. Kanslist justitierevisionsexpeditionen 1800-02-08. Hovjunkare 1802-12-09. Ledamot i övre borgrätten 1806-04-21. Kammarjunkare. Kammarherre 1814. Död ogift 1831-06-24 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.
 • 2. Axel August, född 1774-12-18 på Ökna, död på Ökna 1774-12-22.
 • 2. Fredrik Vilhelm, född 1776-07-14 på Ökna, död på Ökna 1781-05-21.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: