:

Von Boisman nr 1713

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Boisman

Adlad 1720-01-10, Introd. 1720.

Den på finska riddarhuset introducerade adliga ätten von Boisman torde hava gemensamt ursprung med denna ätt, ehuru förhållandet icke kunnat utredas. Advokatfiskalen i Åbo hovrätt Didrik Adrian Boisman, gift 1742 med Gustava Juliana Lilliebrunn, född 1717, död 1763, hade sonen översten vid finska artilleriregementet Gustaf Adrian Boisman, född 1745, död 1808, som adlades 1808-09-20 men ej blev introducerad på svenska riddarhuset. Sonen löjtnanten August Vilhelm von Boisman introducerades 1822-03-07 på finska riddarhuset under nr 184 bland adelsmän, men ätten utgick på svärdssidan vid hans död 1826-11-29.


TAB 1

Reinhold Boisman,översiktstab. 1, Handlande i Viborg. Begraven 1655-01-23. Gift med N. N., begraven 1655-06-10 i Viborg.5

Barn:

 • Jakob Boisman, † 1678. Handelsman och rådman i Viborg Gift 1:o med Helena Frese, född 162(5), begraven 1688-06-02, dotter av rådmannen i Viborg Joakim Frese och N. N. Wessel 5. Se: Finlands Adelskalender
 • Rötker Boisman, † 1675. Se Tab. 2.

TAB 2

Rötker Boisman, † 1675. Arrendator. Gift 1:o med Elisabet Lilliesköld.

Barn:

 • Reinhold Boisman född 1645 i Viborg, † 1693. Se Tab. 3.

TAB 3

Reinhold Boisman, född 1645 i Viborg, † 1693. Lanträntmästare i Linköping/E. Gift 1673-11-12 med Christina Månsdotter2, född 1647, död 1710-02-21. Enligt pol.mag Georg Luther, SoH 1965 nr2-3 s443 är Reinhold son till Jakobs bror Rötker Boisman.

Barn:

 • Erik Boisman döpt 1682-10-23, † 1744-02-16. Se Tab. 4.

TAB 4

Erik Boisman döpt 1682-10-23, i Linköping, † 1744-02-16 och begraven i Nöbbele kyrka. Adlad von Boisman till Ulvåkraholm i Nöbbele socken, Kronobergs län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1704. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente s. å. Korpral därst. s. å. 4/8. Kvartermästare 1705-01-10. Han bevistade bland annat slagen vid Holofzin 1708-07-04 och Poltava 1709-06-28. Sekundkornett 1708-03-16. Premiärkornett 1709-06-28. Löjtnant 1709-09-18. Regementskvartermästare1 1710-02-19. Sekundryttmästare s. å. 22/10. Premiärryttmästare 1712-07-22. Konfirm.fullm. 1715-10-10. Majors n. h. o. v. 1722. Gift 1723-04-21 med Catharina Elisabet Branting född 1708, † 1760-01-06 på Ulvåkraholm. Dotter till assessoren Gabriel Branting och Sara Gahm samt syster till överjägmästaren Sigfrid Adlerbrant.

Barn:

 • Christina Catharina von Boisman född 1724-01-23, död 1745-10-10 på Änganäs. Gift 1745-01-09 på Ulvåkraholm med kyrkoherden i Linneryds och Sandsjö församlingars pastorat av Växjö stift, filosofie magister Samuel Agrell. Hans 2:a gifte 1748-02-02 med Hedvig Charlotta Schmiedeberg, i hennes 1:a gifte, född 1728-12-13 på Lidboholm i Sjösås socken, Kronobergs län, död 1792-03-05 Skogsnäs 3
 • Sara Elisabet von Boisman född 1725-01-22, död 1726-04-15. Maria Sofia, född 1726-02-10, död 1739-09-24 på Ulvåkraholm.
 • Reinhold Gabriel von Boisman född 1727-07-28 volontär vid Smålands kavalleriregemente 1743. Sekundkorpral därst. s. å. Livdrabant 1749-04-12 löjtnant i armén 1761-04-12 avsked 1767-07-07. Död 1790-08-29 på lasarettet Kungsholmen å. 1/9. Gift 1757-05-22 i Stockholm med Elisabet Wigelstierna, född 1728-07-25, död 1793-05-31 i Stockholm, dotter av löjtnanten Gabriel Wigelstierna, och Anna Elisabet Hallman.
 • Sara Brita von Boisman född 1729-02-21. Död 1764-11-02. Gift 1760-10-28 på Ulvåkraholm med kyrkoherden i Linneryds pastorat av Växjö stift Magnus Stolpe född 1697-06-07 i Elmeboda, död 1764-11-17.
 • Anna Elisabet von Boisman född 1730-02-19, död 1810-01-16 i Växjö. Gift 1753-01-31 på Ulvåkraholm med kommendörkaptenen Göran Adlersten Siöstierna, i hans 2:a gifte, född 1713, död 1772.
 • Hedvig von Boisman född 1731-10-22 på Ulvåkraholm, död 1789-11-04 Arnared. Gift 1765-10-11 på Ulvåkraholm med majoren friherre Christian Fredrik von Köhler, i hans 2:a gifte, född 1724, död 1795.
 • Beata von Boisman född 1734-12-04 på Ulvåkraholm, död 1812-07-16 i Växjö. Gift 1770-06-12 i Ronneby med sin svågers systerson, överstelöjtnanten Gustaf Vilhelm von Unge, född 1740, död 1790.
 • Ulrika von Boisman född 1736-12-09 på Ulvåkraholm. död där 1738-12-19.
 • Gertrud von Boisman född 1737-12-09.
 • Fredrika von Boisman född 1738-09-04 på Ulvåkraholm, död dar ogift 1767-07-15.
 • Erik von Boisman född 1740. Kapten. Död 1821. Se Tab. 5.
 • Maria Sofia von Boisman född 1742-07-16 på Ulvåkraholm. Gift 1770-12-29 på Ulvåkraholm med löjtnanten vid Nylands dragoner Nils Gahm född 1734-01-08.

TAB 5

Erik von Boisman född 1740-03-24 på Ulvåkraholm, 1821-08-17 i Ronneby. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1754-05-04 rustmästare vid Kronobergs regemente 1755-06-19. Furir därst. 1758 i maj. Sergeant 1761. Sekundadjutant4 1768-03-18 premiäradjutant 1770-11-22. Stabslöjtnant 1776-08-19. Stabskapten 1782-12-20. Regementskvartermästare 1785-05-18. Avsked 1786-09-21. Han bevistade pommerska kriget från 1758. Gift 1781-06-08 Åreda med Gustava Margareta von Bruse född 1758-09-16 på Ramnåsa i Dädesjö socken, Kronobergs län, † 1826-11-13 Alnaryd. Dotter till löjtnanten Göran Esaias von Bruse och Eva Catharina Stålhammar.

Barn:

 • Eva Catharina von Boisman född 1782-04-16 på Ulvåkraholm, död 1846-06-10 i Växjö. Gift 1810-04-20 på Ulvåkraholm med majoren Otto Leonhard Törnebladh, född 1778, död 1817.
 • Carl Erik Georg von Boisman född 1783-06-12, död s. å. 15/10, på Ulvåkraholm.
 • Beata Sofia von Boisman född 1784-12-18 på Ulvåkraholm, död ogift 1845-05-09 på Alnaryd.
 • Erika Gustava von Boisman född 1786-09-15 på Ulvåkraholm, död 1800-08-12 i Stockholm.
 • Anna Carolina von Boisman född 1788-05-05 på Ulvåkraholm, död 1817-11-27 i Ronneby. Gift där 1817-06-04 med löjtnanten vid Smålands infanteribataljon Per Fredrik Gustaf Unge, född 1792-06-01 Araby
 • Hedvig Elisabet von Boisman född 1789-06-01 på Ulvåkraholm, död 1854-06-12 Skärsjöhult. Gift 1828-05-02 i Ronneby med possessionaten Anders Magnus Nätterberg. Ägde Skärsjöhult.
 • Georg Gabriel von Boisman född 1791. Överstelöjtnant. Död 1873. Se Tab. 6.
 • Claes Adam von Boisman född 1793-03-27 på Ulvåkraholm. Fänrik vid lantvärnet 1808. Fänrik i armén 1811. Fänrik vid Jönköpings regemente4 1812-03-03. 3. adjutant därst. s. å. 14/8. Stabslöjtnant 1815-08-15 kaptens n. h. o. v. 1818-05-11. Stabskapten 1828-06-14 RSO 1839-12-01 avsked 1842-08-23. C XIV Joh:s med. 1855. Död 1873-02-02 på sin egendom Alnaryd i Tvings socken, Blekinge län. Gift 1821-11-23 i Karlskrona med Elisabet Dorotea Margareta Brasch i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1801-10-11 i Karlskrona med krigsrådet Fromhold Johan Carl von Greiff, född 1765. Död 1820), född 1782-01-25 i Karlskrona, död 1851-04-29 på Alnaryd, dotter av apotekaren i Karlskrona, assessorn Fredrik Brasch och Anna Granschoug.

TAB 6

Georg Gabriel von Boisman född 1791-02-18 på Ulvåkraholm, Död 1873-01-06 i Växjö. . Konstit. fänrik vid lantvärnet 1808-04-02 och i Kronobergs regemente 1809-04-02. Adjutant vid nämnda regemente s. å. 9/4 2. adjutant därst.4 1810-11-27. Guldmedalj tapperhet i tält 1814-01-08 2, löjtnant 1815-04-18. 1. löjtnant 1817-02-25. Stabskapten 1823-02-26. RSO 1837-01-28. Major i armén 1839-04-13. 3. Major 1847-04-02. 2. Major 1848-08-22. Överstelöjtnant i armén 1855-07-12. C XIV Joh:s med. s. å. 16/7. Avsked 1856-06-17.Han deltog i finska kriget 1808–1809. Gift 1822-05-03 Växjö med Christina Charlotta Wiberg, född 1795-10-16 i nämnda stad, död där 1869-02-01 dotter av handlanden i Växjö Sven Wiberg och Gustava Lengqvist.

Barn:

 • Fredrika Gustava Josefina Charlotta von Boisman född 1823-05-07 i Växjö, död där ogift 1908-08-22
 • Emma Sofia von Boisman född 1828-12-23 i Växjö, död ogift.
 • Elof von Boisman född 1830, Död 1918. Se Tab. 7

TAB 7

Elof von Boisman, (son av Georg Gabriel, Tab. 3), född 1830-11-21 i Växjö. Kadett vid Karlberg 1844-10-01 utexamen 1850-04-13 underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 24/4 löjtnant 1855-04-26 biträd. lärare i gymnastik och vapenföring vid krigsakademien 1864–1867. Kapten 1864-07-27. RSO 1873-05-14. 3. Major 1875-04-19. Överstelöjtnant i armén 1882-11-24. Överstelöjtnant och chef för Västerbottens fältjägarekår 1883-04-27. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant i armén kvarstå 1887-03-26 överste i armén 1900-04-06 avsked s. å. 4/5, död 1918-02-13 på Hagneryd Kullestads förs. ]] Han ägde Hagneryd i Kullerstads socken, Östergötlands län och Köpingsberg i Stora Köpinge socken, Kristianstads län. Gift 1866-12-02 i Öja socken, Malmöhus län med Ida Emerentia Carolina Sylvan, född 1841-03-02 i Ystad. Död 1931-12-10 på Hagneryd (Kullerstads förs., Östergötlands län., db nr 34), dotter av lagmannen Tage Ludvig Sylvan och Fredrique Lundgren. Äger Hagneryd.

Barn:

 • Ida Charlotte Fredrique von Boisman född 1867-08-05 i Växjö. Arr. Ribbingsholm i Kullerstads socken. Gift 1894-09-27 i Kullerstads kyrka Östergötlands län med kaptenen vid 1. livgrenadjärregementet Agne'' Hjalmar Zielfelt, född 1864-10-15, i Stockholm, död 1909-04-09 i Norrköping.
 • Erik Georg Ludvig von Boisman född 1871. Ryttmästare. Se Tab. 8.
 • Göran Elof von Boisman född 1875-12-27 i Konungsund socken, Östergötlands län, död s.d.

TAB 8

Erik Georg Ludvig von Boisman, (son av Elof Tab. 4), född 1871-01-27 i Konungsunds socken. Östergötlands län. Mogenhetsexamen 1892-05-18 volontär s. å. 30/5 sergeant vid livregementets husarer 1893-06-20 elev vid krigsskolan s. å. 1/8 underlöjtnant vid Norrlands dragonregemente 1894-11-23. Löjtnant därst. 1897-05-07. Ryttmästare 1907-03-15. RSO 1915-06-06 avsked 1924-01-27. Död 1937-05-31 i Stockholm och begraven i Kullerstads socken, Östergötlands län. (db nr 17). Gift 1899-09-15 i Kullerstads kyrka Östergötlands län med Anna Marie'' Louise Beckman, född 1876-07-21 i Hedvig Eleonora förs., Stockholms län, dotter av kammarskrivaren Johan August Eugéne Beckman och Agnes Marie Elise Sylvan.

Barn:

 • Gunvor Ida Agnes Fredrique von Boisman född 1901-09-09 Umeå, liksom syskonen. Stiftsjungfru.
 • Birgit von Boisman född tvilling 1903-01-16, död s. å. 30/1.
 • Margit von Boisman född tvilling 1903-01-16, död s. å. 31/1.
 • Ragnhild Elisabet Maria von Boisman född 1905-04-10. Stiftsjungfru.
 • Dagny Anna Louise von Boisman född 1908-02-06 i Umeå sfs/AC.
 • Georg Tage Eugéne von Boisman född 1910-08-12 i Umeå sfs/AC.


Källor

1 Kt. 2 Öä XIV s. 91 not 2. 3 As. 4 KrAB. 5 FSödra

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: