:

Von Strussenfelt nr 1918

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Strussenfelt nr 1918

Adlad 1751-11-21, introd. 1752. Härstammar från Schlesien, varifrån den kommit först till Polen och sedan till Sverige.

TAB 1

Mikael Tomasson Strussenfelt född 1689 i Polen. Kom i tjänst 1705. Sergeant vid Hälsinge tre och femmänningsinfanteribataljon 1712-02-20. Fältväbel därst. 1717-05-27. Fänrik 1718-05-31. Löjtnant s. å. 10/11. Avsked 1719-09-30. Kapten i Hälsinge regemente 1753-03-22. RSO 1755-01-13. Kapten vid sistnämnda regemente 1759-09-20. Avsked 1764-03-08. Död 1770-10-16 på sin gård i Ovanåkers socken, Gävleborgs län. Han var med vid Fraustadt 1706, där han blesserades i armen, vid Holovzin 1708, där han sårades i låret, samt vid Poltava 1709, varefter han blev fången vid Perevolotjna s. å. 1/7, men rymde och hemkom 1711. Bevistade åtskilliga sjökommenderingar 1713–1715, sedermera norska, finska, väster- och österbottniska samt bohuslänska kampanjerna. 'Han uppfostrades i hemlighet av sin moder i hennes religion eller lutherska läran och då fadern, ivrig katolik, efter moderns död upptäckte, att sonen var lutheran, försköt han honom från fädernehemmet.'. Gift 1714-09-07 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Birgitta Oxelgren i hennes 2:a gifte, dotter av kornetten vid Östgöta regemente Nils Oxelgren och Anna Lysing.

Barn:

 • Alexander Mikael Strussenfelt, adlad von Strussenfelt, född 1716-10-22 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1733-09-24. Tillika tjänstg. underofficer vid Hälsinge regemente. Konduktör vid fortifikationen 1741-08-03. Löjtnant därst. 1743-09-21. Kapten 1747-10-27. RSO 1748-11-07. Major 1750-09-19. Adlad 1751-11-21 (introd. 1752 under nr 1918). Överstelöjtnant vid fortifikationen 1755-04-14. Överste i armén 1760-07-21. Överste vid fortifikationen 1764-07-04. Generalkvartermästare och direktör vid fortifikationen 1769-07-18. Generalmajor. Avsked ur krigstjänsten 1772-11-04. KSO s. å. 30/11. KmstkSO 1785-11-21. Död 1797-03-28 på Rösjöholm i Tossjö socken, Kristianstads län. 'Han var en utmärkt man i sitt fack. Bevistade kriget i Finland på 1740-talet samt rekognoscerade därunder, tillika med löjtnanten friherre Wrede och några frivilliga soldater, ryska lägret vid Lilla Hoplaks, varom han ingav vederbörlig berättelse, som innehöll uppgift även rörande fiendens styrka. Gjorde 1743 tjänst på Fredriksskans vid Gävle och s. å. vid Bohuslänska armén, där han uppgjorde kartor över norska gränsen. Reste 1745 utrikes och bevistade belägringarna av Oudenarde, Dendermonde, Ostende, Nieuport och Ath samt citadellets vid Gent kapitulation, ävensom belägringarna av Antwerpen, Mons, S:t Guillain och Charleroi, där han blev blesserad i högra axeln. Vägrade vid 1772 års revolution att avlägga ed på den nya regeringsformen, varför han en kort tid arresterades, men blev åter fri ganska nådigt bemött av konung Gustaf III.'. Gift 1770-01-26 på Rössjöholm med Ulrika Eleonora Silfverskiöld, född 1746-12-16, död 1835-04-19 i Lund och begraven s. å. 28/4 i Tosjö kyrka, dotter av överstelöjtnanten Peter Silfverskiöld, och Anna Sofia Burmester.

Barn:

 • Mikael, född 1770-12-05 i Landskrona. Kadett vid fortifikationen 1782-01-02. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1783-09-17. Löjtnant därst. 1790-05-08. Vargeringsryttmästare 1801-08-07. Majors avsked 1811-07-16. Kammarherre. Lämnade fäderneslandet 1822. Död 1837-09-07 i Parma. Var för sin bekantskap med general Pechlin misstänkt för medvetenhet om konung Gustaf III:s mord och därför tagen i förhör. Gift 1:o 1799-08-20 i Västra Ingelstads kyrka med Fredrika Beata Lindencrona, född 1778-04-01, död 1803-05-23 efter barnsäng på Arrie boställe i Vällinge socken, Malmöhus län, dotter av majoren Adolf Ludvig Lindencrona, och Margareta Sofia Horn af Rantzien. Gift 2:o 1814-05-19 på Kårrö Kronobergs län med Louisa Ottiliana Matilda von Schwendetsky, född 1786, död 1819-07-12 Snapparp, dotter av kaptenen i holländsk tjänst von Schwendetsky, av polsk härkomst. Gift 3:o 1820-04-30 med Regina Lundberg, född 1796, död 1838-07-28 i Lund.

Barn:

 • 1. Alexander Mikael, född 1800-05-08 på Hilleshögs boställe i Härslövs socken, Malmöhus län, död där s. å. 15/5.
 • 1. Ulrika Sofia (Ulla), född 1801-05-09 på Hilleshög, död ogift 1873-01-16 i Stockholm. Gjorde sig under signaturen Pilgrimen känd som historisk roman- och novellförfattarinna.
 • 1. Adolf Ludvig, född 1802. Häradshövding. Död 1882. Se Tab. 2.
 • 1. Constantia Carolina Amalia, född 1803-05-16 på Arrie, död ogift 1847-03-24 i Motala.
 • 2. Alexander Epaminondas, född 1815-04-03, död 1816-08-14 Gedsholm och begraven s. å. 18/8.
 • 2. August Viktor Julius, född 1818-06-12, död 1819.
 • 3. Eleonora Charlotta (Lotten), född 1820-05-02 Rosenhäll Gift 1852-04-18 med gruvingenjören vid Sala silvergruva Albert Mortimer Gullbrandsson, född 1819-06-27 i Vickleby socken, Kalmar län, död 1897-08-05 i Stockholm.

TAB 2

Adolf Ludvig, (son av Mikael, Tab. 1), född 1802-05-21 på Arrie boställe i Vällinge socken, Malmöhus län. Vice häradshövding 1830. Häradshövdings n. h. o. v. 1834-09-27. Häradshövding i Gotlands norra domsaga 1842-07-11. Död 1882-12-14 på Allekvia häradshövdingboställe i Endre socken, Gotlands län. Gift 1842-10-02 i Stockholm med Hilda Aurora Sundberg, född 1818-10-13 i nämnda stad, död 1909-05-23 i Växjö ]], dotter av hovkonditorn Johan Petter Sundberg och Fredrika Johanna Dyhr.

Barn:

 • Hilda Georgina Eleonora, född 1843-07-10 Bondarve, död ogift 1932-05-31 i Växjö.
 • Alexander Johan Baltzar, född 1846. Överste. Död 1927. Se Tab. 3.
 • Gunnar Alexander Ulrik, född 1848-10-25 i Visby. Kadett vid Karlberg 1864-06-01. Utexaminerad 1867-11-20. Underlöjtnant vid livgardet till häst s. å. 26/11. Genomgick fälttelegraferingskurs 1870-04-2715/5. Löjtnant 1874-10-16. Genomgick gevärsbesiktningskurs vid Karl Gustavs stads gevärsfaktori 1877-09-0112-31 regementsstallmästare 1879-10-01–1885-09-?0. Ryttmästare 1887-10-04. RSO s. å. 1/12. Avsked ur krigstjänsten 1898-11-04. Död 1922-10-28 i Stockholm (Åtvids förs., Ög, db). Gift 1:o 1887-04-05 i Kalmar med Anna Margareta Sundberg, från vilken han 1894-12-22 blev skild, född 1864-02-04 i nämnda stad, 1946-11-04 (Kalmar db nr 106). Gift 2:o 1918-09-14 i Skövde (Sthlm. Oscars förs., vb) med Olivia Maria (Vivan) Berg, född 1870-08-16, dotter av godsägaren Gustaf Braut Anund Berg och Hulda Augusta Melin.

TAB 3

Alexander Johan Baltzar, (son av Adolf Ludvig, Tab. 2), född 1846-08-05 i Visby. Kadett vid Karlberg 1860-05-14. Utexaminerad 1864-12-30. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1865-01-10. Förrådsofficer på Karlstens fästning 1871-02-0431/7. Löjtnant 1872-04-05. Kapten 1877-08-10. Tyg- och ammunitionsofficer på Karlsborgs fästning 1877-10-01–1882-11-14. T. f. stallmästare vid artilleridetachementet på sistnämnda fästning 1877-10-01–1882-09-30. Ledamot i artillerikommitten 1885-10-0519/12. RSO 1887-12-01. Major vid 1. Göta artilleriregemente 1894-08-06. T. f. chef för Gotlands artillerikår 1895-11-11. Tygmästare på Gotland s. å. 14/11. Chef för nämnda kår s. å. 6/12. Överstelöjtnant i kåren 1898-02-08. Avsked från tygmästarbefattningen 1899-02-18. Överste i armén 1905-02-03. Avsked 1906-06-08. Erhöll 1914-09-25 tillstånd att återinträda såsom överste i Gotlands militärområdes reserv och därst. kvarstå intill fyllda 69 år. Död 1927-12-17 i Karlskoga,. Gift 1877-09-09 på Hintzegården i Breviks socken, Skaraborgs län med Matilda Margareta (Marga) Fogelin, född 1856-11-09 Karslund, dotter av godsägaren Carl Jakob Fogelin och Matilda Margareta Lindström .

Barn:

 • Gunhild Margareta, född 1882-10-01 på Karlsborgs fästning. Stiftsjungfru.
 • Giuseppe Carl Ludvig Alexander (Alexis), född 1884. Försäkringsinspektör. Se Tab. 4.

TAB 4

Giuseppe Carl Ludvig Alexander (Alexis), (son av Alexander Johan Baltzar, Tab. 3), född 1884-11-23 på Karlsborgs fästning i Karlsborgs förs., Skarab. Reservofficersexamen 1907-04-20. Underlöjtnant i Västmanlands trängkårs reserv 1908-01-09. Avsked 1912-09-07. Inspektör i försäkringsbolaget Heimdall. Död 1935-08-11 i Ulvsunda i Bromma förs., Sth. och begr. i Karlskoga förs., Skarab. (Karlskoga förs., Skarab., db nr105) Gift 1913-09-23 i Berlin med Margarete Charlotte (Gretl) Lieben, född där 1890-08-31 i Berlin, dotter av kanslirådet i tyska riksförsäkringsanstalten Carl Herman Lieben och Emelie Charlotta Kirschstern.

Barn:

 • Alexander Hans Gunnar Carl Georg, född 1916-09-16 i Nürnberg, Tyskland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: