:

Ehrenlund nr 1599

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ehrenlund nr 1599 †

Adlad 1719-05-23, introducerad 1720. Utdöd 1846-09-09.


TAB 1

Johan Lund, regementsskrivare vid Nylands kavalleriregemente. Död omkring 1702. Gift med Margareta Gyllenbögel. Levde änka 1702 Suksinböle ). Dotter av majoren David Sigfridsson, adlad Gyllenbögel.

Barn:

 • David Lund, född 1657-03-13 Åminne Student i Åbo 1671 och i Uppsala 1678-05-30. Mag. i Åbo 1682. Extra ordinarie professor vid akademien i Åbo 1685. Ordinarie professor 1686-10-16 och tillika sekreterare vid akademien 1688. Professor i Österländska språk 1691-12-03. Teologie professor 1697-03-12. Tillika kyrkoherde i S:t Karins församling vid Åbo 1697. Teologie doktor 1702. Biskop i Viborgs stift 1705 och i Växjö stift 1711-04-21. Död 1729-10-12 i Växjö och begraven i domkyrkan i Växjö 1729-11-27. Hans barn blevo adlade 1719-05-23 (sönerna 1720 introducerades under nr 1599). Gift 1:o 1687-12-00 med Margareta Flachsenia, född 1666 (1669?), död 1707, dotter av teologie protessoren i Åbo doktor Jakob Flachsenius och Susanna Meisner (Cbh.). Gift 2:o 1709-04-06 med Christina Gezelia, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1704 med assessorn i Åbo hovrätt Erik Losköld, född 1665, död 1707), född 1685, död 1733-01-02, dotter av biskopen i Åbo doktor Johan Gezelius den yngre (farfar till lagmannen Johan Gezelius. Adlad Olivecreutz) och Hedvig Lietzen, syster till lagmannen Carl Lietzen, adlad von Lietzen.

Barn:

 • 1. Susanna Margareta, född 1688 i Åbo, död 1717-08-08 i Växjö. Gift 1709 med teologie professorn i Åbo Abraham Alanus, död 1720 i Stockholm. (Lå.)
 • 1. Samuel Lund, adlad Ehrenlund, född 1701. Expeditionssekreterare. Död 1756. Se Tab. 2.
 • 1. Johan Lund, adlad Ehrenlund, född 1702 i Åbo. Student i Uppsala 1718-08-26. Auskultant i Göta hovrätt 1724. Häradshövding i Bollebygds, Marks och Vedens härader i Västergötland 1734-12-16. Död ogift 1736-02-00. 'Han var förlovad med Carolina Camitz, som sedan fick handelsmannen Peter Hultman i Stockholm.'
 • 1. Nio barn dessutom, vilka dogo unga.
 • 2. Christina Lund, adlad Ehrenlund, född 1710-10-00 (Familjeanteckn., tillhöriga riksbankstjänstemannen Erik Söderheim.) död 1770-03-03 Kråkenäs. Gift 1730-11-10 i Växjö med biskopen i Växjö stift doktor Gustaf Adolf Humble, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1700 med Christina Lundberg, i hennes 2:a gifte, död 1730, dotter av kommendanten på Frösö skans N. Lundberg) (Bl.), född 1674-02-20 i Jönköping (Bl.), död 1741-11-29 på Kråkenäs och begraven 1742-03-01 i Gårdsby kyrka. Hon fick Kråkenäs efter fadern.
 • 2. David Lund, adlad Ehrenlund, född 1713. Bankokommissarie. Död 1770. Se Tab. 3.
 • 2. Axel, född 1715, (Familjeanteckn., tillhöriga riksbankstjänstemannen Erik Söderheim.) 1715-07-06.
 • 2. Ulrika Lund, adlad Ehrenlund, född (Familjeanteckn., tillhöriga riksbankstjänstemannen Erik Söderhiem.) 1716-07-08 död 1742-09-21 i Stockholm. Gift 1737-07-12 i Växjö med biskopen i Strängnäs stift doktor Jakob Serenius, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1756-08-29 med Elsa Maria Hermansson, adlad von Hermansson B, född 1719, död 1794), född 1700-07-25 i Färentuna prästgård, Stockholms län (Hm.), död 1776-09-04 i Strängnäs.
 • 2. Fredrika Ehrenlund, född 1720-07-04 i Växjö (Familjeanteckn., tillhöriga banktjänstemannen Erik Söderhiem.), död 1742-09-03. Gift 1737-10-04 i Växjö med kammarherren Per Gudmund Lindencrona, i hans 1:a gifte, född 1707, död 1755.
 • 2. Margareta Ehrenlund, döpt 1725-04-08 i Växjö, död 1725-08-00. (Familjeanteckn., tillhöriga banktjänstemannen Erik Söderhiem.)

TAB 2

Samuel Lund, adlad Ehrenlund (son av David Lund, Tab. 1), född 1701 i Åbo. Student i Uppsala 1718-03-27. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1723 och i inrikes civilexpeditionen 1725-01-14. Kopist i inrikes civilexpeditionen 1729-09-25. Kanslist 1730-06-17. Registrator 1741-08-26. K. sekreterares titel 1747-06-16. 2. Expeditionssekreterare 1754-11-13. Död 1756-02-14 i Stockholm. Gift 1737-08-25 i Stockholm med Anna Sara Camitz, född 1713-09-06, död 1799-03-14 i Stockholm. Dotter av brukspatronen Johan Göransson Camitz och Maria Pehrsdotter Wester.

Barn:

 • Maria, född 1738-10-11 i Stockholm, död ogift 1819-03-24 Ingbo
 • Margareta Christina, född 1740-02-09, död ogift 1773-01-15 i Stockholm.
 • Samuel, född 1750-11-15. Student i Uppsala 1767. Juridisk examen i Uppsala 1769-06-12. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1769-07-19. Kopist 1771. Kanslist 1773-03-23. Protokollssekreterare 1777. Död ogift 1782-09-28 i Stockholm och slöt denna ättegren [At (Ra).].

TAB 3

David Lund, adlad Ehrenlund (son av David Lund, Tab. 1), född 1713-09-13 i Växjö. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1734-10-07. Kammarskrivare i kammarkollegium 1737-09-17. Proberare vid kunglig myntet 1745-06-10. Bankkommissarie 1752-03-30. Död 1770-05-10 i Stockholm. Gift 1765-07-23 med Anna Fredrika Malmstedt, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1776-10-28 på Ingbo med hovjägmästaren Seved Gustaf Tigerhielm, född 1712, död 1790), född 1738-03-13 död 1819-08-24 Ingbo, dotter av inspektören på Älvkarleby bruk Georg Malmstedt, 'som dog 4 timmar efter hennes födelse, och Anna Catharina Wendelin, vilken sedan fick kaptenen friherre Axel Gustaf Kurck'.

Barn:

 • Anna Christina, född 1766-08-31, död 1837-08-18 i Enåkers by i Västmanland. Gift 1792-04-19 på Ingbo med majoren Erik Vilhelm Söderhielm, född 1752, död 1829.
 • David Gustaf, född 1768-02-24. Kornett vid livdragonregementets vargering 1782-02-18. GMtf 1791. Löjtnant i armén 1795-05-11. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1795-12-20. Kapten och regementskvartermästare vid Västmanlands regemente 1800-04-01. Avsked 1808-01-12. Död 1846-09-09 på Ingbo och begraven i Enåkers kyrka, där vapnet, emedan han var den siste av ätten, krossades av majoren och riddaren A. F. Rothlieb.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: